Hoftrac 1390e - Think Electric

Med den fuldelektriske Hoftrac 1390e arbejder du helt emissionsfrit og med væsentligt lavere støj. Det skåner både føreren og arbejdsomgivelserne. Læsseren er således perfekt egnet til indendørs brug og arbejde i støj- og udstødningsfølsomme områder. Den valgfrie komfortkabine med 4-søjle-design og panoramabagrude er meget rummelig og har optimalt udsyn til alle sider. Kabinens avancerede varmekoncept gør det muligt at arbejde året rundt. Det installerede 96 V lithium-ion-batteri fås i tre forskellige effektklasser, og du kan dermed tilpasse drifts- og opladningstider optimalt til de pågældende driftsbetingelser. Med det store udvalg af ladekabler og ladestik kan maskinen oplades nemt og fleksibelt.

Highlights

Yderligere funktioner

 • Værdifuld pulverbelægning

  • Sammenlignet med den konventionelle vådlakering øger pulverbelægningen korrosionsbeskyttelsen og bevarer dermed maskinens værdi i længere tid. Derudover er metoden baseret på pulvergenvinding og er dermed særligt miljøvenlig.
  • Pulverbelægningen med den lange levetid garanterer værdistabilitet og sørger for en tilsvarende høj gensalgsværdi for maskinen.
 • Perfekt afstemt kinematik

  • Hos Weidemann tilpasses kinematikken til maskinens størrelse afhængigt af anvendelsen. Derved garanteres optimale kraftforhold og maksimal produktivitet for enhver maskine.
  • De store hydrauliske cylindre har tilstrækkelige reserver, så læssesystemets komponenter kører ikke på maksimal belastning.
  • Den optimale afstemning og forarbejdningskvalitet af læssearmskonstruktionen og de hydrauliske cylindre forlænger maskinens levetid.

100 %-differentialespærre, der kan tilkobles

 • I forhold til et selvspærrende differentiale sørger differentialspærren, der kan tilkobles 100 %, ved behov for maksimal træk- og drivkraft. Dette øger maskinens effektivitet.
 • Under normal kørsel er differentialspærren frakoblet, hvilket betyder større sikkerhed og lavere dækslitage og dermed lavere driftsomkostninger.

Perfekt afstemt P-kinematik

 • P-kinematikken imponerer med en præcis parallelføring over hele løfteområdet. Der forekommer ikke uønsket friløb. Føreren kan dermed styre maskinen nemt og sikkert.

Perfekt afstemt P-Z-kinematik

 • Parallel-Z-kinematik er en kombination af parallelkinematik og Z-kinematik. Den muliggør en betragtelig løfte- og brydekraft og har samtidig en præcist justeret parallelføring. Den egner sig til mange forskellige anvendelsesområder, fra pallehåndtering til materialeomladning.

Optimale dæk

 • Maskinens dæk spiller en stor rolle under det praktiske arbejde. Når dækkene er tilpasset til underlaget og anvendelsesområdet, kan føreren arbejde optimalt med maskinen.
 • Det rigtige dækvalg sørger både for maksimal trækkraft og for minimal slitage og behagelig rolig gang. Disse aspekter forlænger desuden dækkenes levetid og øger samtidig maskinens produktivitet.
 • Afhængigt af modellen tilbydes der forskellige profiler, så den optimale ydeevne kan opnås på ethvert underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil og Bibload-profil. Dermed har maskinkonfiguratioen allerede ab fabrik den maksimale fleksibilitet.

Maksimal trækkraft på grund af knæk-pendulleddet.

 • Med knæk-pendulleddet bevarer alle fire hjul friktionen mod underlaget - også i ujævnt terræn. Dette øger maskinens produktivitet og giver føreren optimal kontrol.
 • Det optimale forhold mellem knæk- og pendulvinkel sørger for høj friktion mod underlaget. Dermed er maskinen nem at manøvrere. Selv under snævre pladsforhold opstår der ingen kollisioner med maskinens for- og bagparti.
 • For- og bagvognen kan svinge uafhængigt af hinanden. Føreren kan således reagere fintfølende på enhver ujævnhed. Dette øger komforten og giver en sikker kørefornemmelse.

Performance efter behov

 • Maskinen er udstyret med to separate elmotorer - en køredrev og et drev til arbejdshydraulikken. På den måde minimeres energiforbruget, da den fulde ydelse kun anvendes, når der virkelig er brug for det.
 • Elektromotoren til køredrevet sikrer desuden en dynamisk og kraftfuld start. Dette kan mærkes ved hver eneste accelerationsproces.

To stærke løftecylindere

 • To stærke løftecylindere sikrer en optimal lastfordeling på læssearmen. Den samlede læsseanordning bliver mere stabil. Dette øger sikkerheden for føreren.
 • Den stabile læssearm i kombination med to løftecylindre er den optimale løsning til at forhindre beskadigelse af læssesystemet som følge af vridning. Dermed reduceres serviceomkostningerne, og maskinens værdi bevares i længere tid.

Sikkert sikkerhedstag med selesystem

 • På de kompakte Hoftracs er der standardmæssigt monteret et sikkerhedstag med selesystem. Sikkerhedstaget og selesystemet til føreren opfylder beskyttelsesbestemmelserne i de aktuelle europæiske maskindirektiv iht. ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure). Sikkerhedstaget opfylder dermed alle lovmæssige krav og giver maksimal beskyttelse.
 • Sikkerhedstaget sørger for godt udsyn til alle sider: Føreren har altid udsyn over arbejdsområdet og maskinens umiddelbare omgivelser. Dette øger sikkerheden under arbejdet med maskinen.
 • Afhængigt af modellen fås en for- eller bagrude til beskyttelse af føreren mod vejrpåvirkninger.

God belysning af arbejdsområdet

 • Belysningen kan tilpasses til forskellige krav: Halogen-belysning, belysning iht. StVZO (den tyske færdselslov), LED-belysning og yderligere lygter på førerpladsen, læssesystemet eller teleskoparmen. Derved er det mulighed for at arbejde individuelt med maskinen - også i mørke.
 • En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det muligt for føreren at arbejde koncentreret og sikkert i længere tid med maskinen.

Nem ind- og udstigning

 • Føreren kan entre maskinens kabine eller førerplads med få skridt. Takket være de store og skridsikre trin og de let tilgængelige holdegreb. Dette øger førerens sikkerhed ved ind- og udstigning.

Battery-Management-System (BMS)

 • Lithium-ion-batteriet overvåges optimalt af det anvendte elektroniksystem.
 • BMS-systemet muliggør desuden væsentligt højere ladestrømme, kortvarige spidseffekter og en permanent overvågning af temperaturen. Desuden forvarmes batteriet altid til den optimale driftstemperatur.
 • BMS-systemet øger dermed batteriets effektivitet og sikkerhed og forhindrer dybdeafladning.

Blue Safety Light

 • Blue Safety Light er en visuel bakadvarsel. Den aktiveres automatisk, når bakgearet sættes i og projicerer en blå lysplet på jorden i en vis afstand.
 • Personer i farezonen kan opfatte maskinen på trods af den manglende motorstøj og bevæge sig væk fra farezonen.
 • Blue Safety Light øger således sikkerheden betydeligt når maskinen bakker.

Bremsesystem: Lamelbremse

 • Lamelbremsen er næsten vedligeholdelsesfri og udsættes kun for minimal slitage. På grund af den lukkede konstruktion er den desuden modstandsdygtig over for snavs og aggressive medier. Det gør det muligt at arbejde pålideligt og sikkert og forlænger bremsesystemets levetid.
 • Bremsen er altid 100 % aktiveret, uanset om den aktiveres automatisk eller manuelt. Det øger operatørens sikkerhed på arbejdspladsen og beskytter arbejdsmiljøet.

Farveorienteret betjeningskoncept

 • Den avancerede betjeningsfilosofi hos Weidemann og det farveorienterede betjeningskoncept gør det muligt for føreren at betjene maskinen intuitivt. Den hurtige orientering gør det nemmere for nye og skiftende førere at arbejde med maskinen og øger samtidig arbejdssikkerheden.
 • Alle betjeningselementer er inden for rækkevidde, og føreren har altid overblik over de vigtigste maskininformationer på det optimalt placerede display.
 • Kontakterne og betjeningselementerne er opdelt i grupper med forskellige farver: Grå = elektrisk system, Rød = sikkerhed, Blå/Orange = køredrev, Grøn = hydraulik. Dermed er en hurtig registrering og orientering altid garanteret.

Øget løftehøjde og rækkevidde med lang svingarm.

 • Foruden den standardmæssige læssearm fås der til mange Hoftracs efter ønske en eller endda flere længere læssearme. Den længere læssearm giver større løftehøjde og rækkevidde. Der skal dermed ikke automatisk skiftes til en større maskine. Det gør kompakte maskiner endnu mere effektive og fleksible i brug.
 • Foruden den større løftehøjde øges også maskinens rækkevidde, hvilket f.eks. giver mulighed for på- og aflæsning af en anhænger med pallegaffel, også fra anden række.

Et multiredskab med mange anvendelsesmuligheder

 • Arbejdsopgaverne på en bedrift er vidt forskellige. Det samme gælder for redskaberne fra Weidemann. Med vores omfattende og gennemtænkte redskabsprogram bliver enhver model til en universelt anvendelig maskine.
 • Muligheden for at anvende mange forskellige redskaber øger maskinens produktivitet.

Mange udstyrsmuligheder

 • Weidemanns maskiner leveres med et omfattende standardudstyr af høj kvalitet. Desuden kan f.eks. motor, drivmekanisme, førerplads eller hydraulik konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og model. Det er altid garanteret, at maskinen lever op til kundens individuelle krav og præferencer.

Valgfri førerplads

 • Vi tilbyder et passende udvalg af forskellige førerpladser, der er tilpasset til forskellige anvendelsesformål.
 • Der fås forskellige førerpladser afhængigt af den pågældende maskine: Fast sikkerhedstag, foldbart sikkerhedstag eps (Easy Protection System) og forskellige kabineversioner.

Foldbart førertag eps (Easy Protection System)

 • Som tilvalg kan Hoftrac-maskinerne fra Weidemann udstyres med et foldbart førertag eps (Easy Protection System). Med få håndgreb kan eps-systemet klappes manuelt ned til lav gennemkørselshøjde. eps-systemet opfylder sikkerhedskravene i det aktuelle europæiske maskindirektiv iht. ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure).
 • eps-systemet øger maskinens fleksibilitet, da det også er muligt at passere lave gennemkørelshøjder Maskinen tilpasser sig således til de rumlige omgivelser.

Fleksibel anhængerdrift

 • Maskinen kan med den valgfrie anhængerkobling trække en anhænger. Afhængigt af maskinen er der forskellige systemer at vælge imellem. Anhængerens maksimalt mulige vægt afhænger af model og udstyr.
 • Til brug på offentlig vej skal maskinen være godkendt i Tyskland som en selvkørende arbejdsmaskine og må kun anvendes inden for det område, der er beregnet til dette formål. Der kan gælde andre regler internationalt; den lokale salgspartner kan give oplysninger om dette.
 • Muligheden for at trække en anhænger udvider maskinens anvendelsesområde og giver mere fleksibilitet, da der ikke behøves et yderligere trækkøretøj.

Hydrauliktilslutninger bag

 • Læsseren kan udstyres med hydrauliktilslutninger bagpå (enkelt- eller dobbeltvirkende). Derved øges maskinens anvendelsesmuligheder, da der kan anvendes hydrauliske bagmonterede redskaber eller tipanhængere.
 • Maskinen kan også anvendes universelt til forskellige arbejdsopgaver. Der behøves ikke yderligere køretøjer eller maskiner.

Elektriske tilslutninger for og/eller bag

 • Maskinen kan udstyres med elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå. Dermed kan der anvendes elektrisk drevne ekstrafunktioner på redskaber, som f.eks. fejemaskine med vandsprøjteanordning. Desuden er det muligt at skifte mellem yderligere funktioner på hydrauliske redskaber. Dette gøres komfortabelt ved hjælp af joysticket.
 • De elektriske funktioner (tastende/indtrykket) kan efter ønske defineres individuelt på joystickets betjeningselementer.
 • Elektriske tilslutninger foran og/eller bagved sørger for, at der kan anvendes mange forskellige redskaber på maskinen. Dette øger igen maskinens anvendelsesområde.

Trykløst returløb inklusive spildolieledning

 • Nogle redskaber med egen hydraulikmotor krævet et trykløst retur. Hydraulikolien strømmer i en stor separat ledning via oliekøleren og oliefilteret tilbage til hydraulikolietanken. Det medfører den fordel, at redskabet kan føre returløbsolien afkølet og uden forhøjet stagnationstryk tilbage til hydraulikolietanken. Dette skåner komponenter i maskinen og redskabet.
 • Lækolieledningen fører ved behov lækolien fra motoren under maks. 2 bar tilbage til tanken. Derved minimeres kabinettrykket i redskabets hydraulikmotor.

Effektivt skift af redskaber

 • Med det hydrauliske hurtigskiftesystem kan redskaberne skiftes nemt og hurtigt. Det gode udsyn over hurtigskiftepladen gør det særligt nemt at skifte redskaber.
 • Med tohåndsbetjeningen under afkoblingen er det yderst sikkert at skifte redskaber.
 • Efter redskabsskiftet er maskinen straks klar til arbejdet igen. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

Gennemgående betjeningsfilosofi

 • I alle Weidemann-maskiner er der installeret et gennemgående betjeningskoncept med klart definerede og ergonomisk placerede kontakter og tastaturer. Maskinerne kan således betjenes næsten eller helt ens. Det indebærer den fordel, at føreren hurtigt finder sig til rette og i forskellige Weidemann-maskiner og kan arbejde produktivt.
 • Weidemanns betjeningsfilosofi gør det nemt for føreren at forstå maskinen og dermed orientere sig let og arbejde sikkert. Det mærkes f.eks. ved betjeningselementer, der går igen, som f.eks. Jog-Dial, joystick, display, generelle kontaktfunktioner osv.

Ballastvægt

 • Maskinen kan udstyres med en ballastvægt (bundplade på bagvognen) og/eller støbt bagvægt. Takket være den større tiplast kan der således transporteres større laster.
 • Den øgede tiplast udvider anvendelsesområdet, da der kan anvendes større redskaber og flyttes større laster med samme maskine.

Lave driftsomkostninger

 • De løbende energiudgifter er med en maskine med dieseldrev betydeligt højere end ved en eldrevet maskine. E-maskinens højere anskaffelsesomkostninger tjener sig selv ind igen efter et stykke tid, og denne maskine er således en bedre økonomisk investering set over hele anvendelsesperioden.

Effektiv brug af redskaber

 • Med den trinløse indstilling af oliemængden til 3. styrekreds er det muligt at anvende redskaber, der drives med hydraulisk vedvarende funktion. Dermed kan oliemængden tilpasses individuelt til det pågældende redskab, og føreren kan således arbejde komfortabelt og effektivt med maskinen og redskabet.
 • Derudover kan maskinen anvendes til stationær drift. Her anvendes arbejdshydraulikken i 3. styrekreds til at drive et redskab som f.eks. en brændekløver.

Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

 • Med det fuldautomatiske centralsmøreanlæg kan smøreprocessens varighed samt intervallerne indstilles. Når alle smørepunkter smøres regelmæssigt, øges maskinens driftssikkerhed.
 • Med det fuldautomatiske centralsmøreanlæg udføres smøringen af maskinen automatisk og dermed meget komfortabelt. Det giver betydelige tidsbesparelser og forlænger maskinens levetid og sikrer dermed opretholdelsen af værdien.

Vedligeholdelsesfri hydraulik, slangesystem

 • På Weidemanns maskiner monteres der generelt korte hydraulikslanger. Det betyder, at slangerne er delt flere steder. Når en hydraulikslange skal udskiftes, udskiftes kun den berørte del. Det er således ikke nødvendigt at udskifte hele slangeforbindelsen i hydraulikkredsløbet. Reparationstiderne bliver dermed langt kortere, og konceptet er desuden omkostningseffektivt.

Nem vedligeholdelse

 • En stor fordel ved den eldrevne maskine er, at den samlet set kræver betydeligt mindre vedligeholdelse end en maskine med dieselmotor.
 • Motorhjelmen kan åbnes opadtil, og førersædet og de forskellige adgangsplader kan fjernes med få håndgreb. Dermed er hydraulikstyreblokken, pumperne, batteriet og elmotorerne let tilgængelige. hvilket sikrer en enkel og tidsbesparende vedligeholdelse af maskinen.

Justerbart rat og ratstamme

 • Rattet og ratstammen kan både indstilles individuelt over et større område mht. højde og hældning. Dermed kan føreren arbejde meget ergonomisk og koncentreret med de passende indstilinger.

Ergonomisk arbejdsplads

 • God benplads, overskueligt anbragte betjeningselementer, komfortabelt førersæde og optimalt udsyn til redskabet: En arbejdsplads, der på støtter føreren og skåner omgivelserne.
 • Et godt afstemt udstyr øger komforten for føreren, der også kan arbejde i længere tid under optimale forhold med maskinen.

Behageligt arbejdsklima

 • Arbejdsklimaet i kabinen er fremragende takket være et effektivt varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftfilter og godt placerede luftdyser.
 • I de forskellige kabineversioner fra Weidemann er der altid monteret et tilstrækkeligt antal luftdyser, der sørger for en god luftcirkulation og behageligt klima for føreren.

Ventilation efter behov

 • Kabinen har afhængigt af versionen på begge sider store døre eller vinduer, der kan åbnes vidt op og kippes. Ved den delte dør kan den øverste rude klappes op og fikseres. Spalteventilation er også en mulighed. Det giver, også uden klimaanlæg, frisk luft i kabinen og øger komforten for føreren ved høje udetemperaturer.

Komfortabelt og ergonomisk førersæde

 • Førersædet er udformet ergonomisk, er godt affjedret og kan indstilles. Ekstraudstyret luftaffjedret komfortsæde sørger for endnu bedre betingelser. Til lave temperaturer kan der vælges sædevarme. Det øger komforten for føreren, der kan arbejde koncentreret i længere tid med maskinen.
 • Afhængigt af modellen fås der forskellige sæder, der er tilpasset til maskinens størrelse. Med de forskellige indstillingsmuligheder kan sædet indstilles individuelt til føreren og giver dermed optimal komfort.

Komfortabel dæmpning af læssearmen

 • Dæmpningen af læssearmen kan aktiveres elektrisk og gør det muligt at håndtere maskinen optimalt i uvejsomt terræn og på vejen. Den anbefales særligt, når maskinen transporterer tunge laster i skovlen eller pallegaflen eller kører med et tungt redskab over en større strækning med høj hastighed. Dæmpningen af læssearmen øger komforten betydeligt for føreren.
 • Læssearmsdæmpningen forhindrer, at maskinen begynder at svinge ved store hastigheder. Det øger sikkerheden for føreren og skåner køretøjskomponenterne, da stødene kan absorberes.

Flat-face-hydraulikkoblinger

 • Nemt skift af redskaber: Flat-face-hydraulikkoblingerne kan rengøres nemt og giver mindre tilsmudsning i hele hydrauliksystemet. Der opstår knap nok lækage ved tilslutning af hydraulikslangerne, så hænder, maskine, redskab og underlag kan forblive rene.
 • Med flat-face-hydraulikkoblingerne kan hydraulisk drevne redskaber også kobles under tryk, hvorved der spares tid. Alle koblingstyper er monteret på samme skot og er dermed let tilgængelige.

Vibrationsdæmpet arbejdsplads.

 • Svingninger, vibrationer og stød bliver opfanget af maskinen ved hjælp af hydrolejer. Dermed kan føreren også arbejde afslappet og koncentreret i længere tid.

ecs (Easy Coupler System)

 • Ved hjælp af Weidemann ecs (Easy Coupler System) kan hydraulisk drevne redskaber skiftes nemt og sikkert fra førersædet. Føreren skal ikke stige ned fra maskinen for at tilslutte hydraulikkoblingerne manuelt.
 • Det øger sikkerheden for føreren, skåner miljøet og medfører desuden betydelige tidsbesparelser.
 • Energigenvinding ved hjælp af rekuperation

  • Bremsesystemet genvinder energi via såkaldt rekuperation, hvilket forlænger maskinens driftstid yderligere.

Downloads

Produkts-informations-ark 1390e
 • De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.
 • Med valget af forskelligt ekstraudstyr kan de tekniske data variere tilsvarende. Vær opmærksom på, at udstyret ikke kan ændres ved nye modeller.