Teleskoplæsser T4512e - Think Electric

Den kompakte teleskoplæsser T4512 har i mange år haft stor succes inden for mange forskellige brancher. Med T4512e tilbyder Weidemann for første gang en teleskoplæsser med elektrisk drev. Med den elektriske variant T4512e kan der arbejdes uden udstødningsgasser og med betydelig støjreduktion på byggepladsen. Det skåner både føreren, den værdifulde dyrebestand og beboerne. 96 V lithium-ion-batteriet fås med to forskellige kapaciteter, så du kan tilpasse batteri- og opladningstiderne optimalt til driftsbetingelserne. Den elektriske teleskoplæsser T4512e imponerer med sine særlige egenskaber: kompakte mål, stor løftehøjde, firehjulsstyring, lavt tyngdepunkt og fremragende stabilitet.

Highlights

Yderligere funktioner

 • Værdifuld pulverbelægning

  • Sammenlignet med den konventionelle vådlakering øger pulverbelægningen korrosionsbeskyttelsen og bevarer dermed maskinens værdi i længere tid. Derudover er metoden baseret på pulvergenvinding og er dermed særligt miljøvenlig.
  • Pulverbelægningen med den lange levetid garanterer værdistabilitet og sørger for en tilsvarende høj gensalgsværdi for maskinen.
 • Robust teleskoparm

  • Teleskoparmen er robust og solidt bygget og placeret i midten af maskinen, hvilket modvirker vridning. Parallelstyringen er hydraulisk, og glideelementerne i teleskoparmens indre rør er vedligeholdelsesfrie. Dette mindsker slid og øger maskinens levetid.

100 %-differentialespærre, der kan tilkobles

 • Sammenlignet med et selvlåsende differentiale giver den 100 %-differentialespærre, der kan tilkobles. maksimal trækkraft og fremdrift, når det er nødvendigt. Dette øger maskinens effektivitet!
 • Under normal kørsel er differentialspærren slået fra, hvilket giver sikkerhed og medfører mindre dækslid, hvilket sparer driftsomkostninger.

Optimale dæk

 • Maskinens dæk spiller en stor rolle under det praktiske arbejde. Når dækkene er tilpasset til underlaget og anvendelsesområdet, kan føreren arbejde optimalt med maskinen.
 • Ved at vælge de rigtige dæk sikrer du maksimal trækkraft, minimalt slid og en behagelig støjsvag kørsel af maskinen. Disse aspekter øger også dækkenes levetid og øger samtidig den økonomiske effektivitet.
 • Afhængigt af modellen tilbydes der forskellige profiler, så den optimale ydeevne kan opnås på ethvert underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil og Bibload-profil. Dermed har maskinkonfiguratioen allerede ab fabrik den maksimale fleksibilitet.

Kompakte mål og optimal manøvredygtighed

 • Kompakte dimensioner og retningsstabilitet sikrer optimale drejeegenskaber og høj manøvredygtighed af maskinen.
 • Maskinen er ideelt dimensioneret med hensyn til dens størrelse. Dette gør det muligt at arbejde i trange rum.

Kørehastighed på 20/25 km/h

 • Efter ønske fås desuden en hastighedsforøgelse på 20 km/h eller 25 km/h.
 • Hastighedsforøgelse på 20 km/h: Optimal balance mellem batteritid og hurtig flytning ved transportarbejde.
 • Hastighedsforøgelse på 25 km/h: Maskinen flyttes hurtigt fra det ene sted til det andet, således at der spares tid.

Kompakte teleskoplæssere

 • De kompakte teleskoplæssere fra Weidemann er enestående med deres kombination af løftehøjde, bredde og maskinydelse. Med firehjulstræk og styring på alle hjul er de meget stabile og godt udstyret til mange forskellige arbejdsopgaver.
 • Med styring på alle hjul og udelt ramme er teleskoplæsserne fra Weidemann særligt manøvredygtige og meget stabile. Maskinens lave tyngdepunkt øger stabiliteten yderligere.

Højtydende lithium-ion-batteri

 • Du kan vælge den passende batteristørrelse alt efter anvendelsesområde og -formål. Du kan vælge mellem to forskellige vedligeholdelsesfrie lithium-ion-batterier: standardbatteriet på 18,0 kWh, og et valgfrit batteri på 28,0 kWh.
 • I standardbatteriet er der indbygget en 3 kW onboard-oplader. Efter ønske kan der vælges en yderligere 3 kW onboard-oplader for at øge opladningseffekten til i alt 6 kW. Dermed opnås der en hurtig opladningstid.

Performance efter behov

 • Maskinen er udstyret med to separate elmotorer - en køredrev og et drev til arbejdshydraulikken. På den måde minimeres energiforbruget, da den fulde ydelse kun anvendes, når der virkelig er brug for det.
 • Elektromotoren til køredrevet sikrer desuden en dynamisk og kraftfuld start. Dette kan mærkes ved hver eneste accelerationsproces.

Forskellige køretilstande

 • T4512e er standardmæssigt udstyret med to forskellige køretilstande, der kan omskiftes ved tryk på en tast.
 • POWER-funktion: Almindelig funktion ved køredrevet, ingen sænkning af omdrejningstallet eller begrænsninger.
 • ECO-funktion: Ved denne tilstand drosles accelerationen, og tophastigheden reduceres. Derudover reduceres arbejdshydraulikkens volumenstrøm. Dette medfører en længere batteritid og er optimalt, når der udføres lette til mellemtunge læssearbejder, transport og vejkørsel.

Altid den passende batteritid

 • Afhængigt af batteristørrelsen kan der under uafbrudt drift opnås en driftstid på op til 5 timer. Batteritiden afhænger dog af anvendelsesformålet, arbejdsopgaver og kørsel. Dermed kan driftstiden i nogle tilfælde også være væsentligt længere. Driftstiden kan i sjældne tilfælde imidlertid også være kortere.

Økonomisk arbejde

 • Effektivitet er en af de vigtigste egenskaber, som maskiner skal have for at kunne bruges effektivt. Jo hurtigere og mere tidsbesparende en maskine manøvrerer, jo højere er dens arbejdsydelse.
 • Med Weidemann-maskinerne er omkostningseffektivitet ensbetydende med teknisk gennemtænkte løsninger, som f.eks. den kraftige drivkraft, stærke rivekræfter, højtydende kinematik, høj manøvredygtighed, fremragende stabilitet og et effektivt hurtigskiftesystem til redskaber.
 • Andre faktorer, der taler for økonomi: lavt slid, pulverlakering af høj kvalitet, hærdede stifter, god servicetilgængelighed, høje cylinderhastigheder og fleksible kørehastigheder.

Effektivt skift af redskaber

 • Med det hydrauliske hurtigskiftesystem kan redskaberne skiftes nemt og hurtigt. Det gode udsyn over hurtigskiftepladen gør det særligt nemt at skifte redskaber.
 • Med tohåndsbetjeningen under afkoblingen er det yderst sikkert at skifte redskaber.
 • Maskinen er straks klar til brug igen efter udskiftning af redskabet. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

En sammenhængende betjeningsfilosofi

 • Alle Weidemann-maskiner har et gennemgående betjeningskoncept med overskuelige og ergonomisk udformede kontakter og tastaturer. Alle maskiner kan betjenes på stort set samme måde. Det har den fordel, at en operatør hurtigt kan finde rundt i de forskellige Weidemann-maskiner og arbejde produktivt.
 • Weidemanns betjeningsfilosofi gør det nemt for operatøren at forstå maskinen, så han kan orientere sig effektivt og arbejde sikkert. Dette kan f.eks. ses i tilbagevendende elementer som jog dial, joystick, display, generelle kontakter osv.

Trykaflastning på teleskoparm

 • Det er let at betjene knappen til trykaflastning, der er placeret udvendigt på teleskoparmen. På denne måde kan forskellige hydraulisk drevne redskaber skiftes endnu hurtigere og mere effektivt. Dette fungerer også når motoren er tændt.
 • Når trykaflastningen aktiveres, stilles den aktive hydrauliske styrekreds trykløs, og hydraulisk betjente redskaber kan udskiftes ubesværet og sikkert.

Lave driftsomkostninger

 • Driftsomkostningerne over maskinens levetid er ved en elektrisk drevet maskine reduceret betydeligt i forhold til en maskine, der drives med diesel, da der opstår færre energi- og serviceomkostninger.
 • De noget højere investeringsomkostninger for en maskine, der drives 100 % elektrisk, indtjenes igen efter et stykke tid ved en gennemsnitlig maskinlevetid afhængigt af anvendelsesmåden og -området. Det 100 % elektriske drev er på sigt altid den billigste løsning.

Oliemængdeindstilling

 • Den trinløse indstilling af oliemængden til 3. styrekreds gør det muligt at anvende redskaber med hydraulisk vedvarende funktion. Dermed kan oliemængden tilpasses individuelt til det pågældende redskab,
 • Med oliemængdeindstillingen kan der dermed arbejdes komfortabelt og effektivt med maskinen og redskabet.

Mange udstyrsmuligheder

 • Weidemann-maskiner har et omfattende og robust udvalg af standardudstyr. Desuden kan de konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og model, f.eks. mht. drivmekanisme, førerplads eller hydraulik. Det er altid sikret, at maskinen opfylder kundens individuelle krav og præferencer.

Transport på almindelig trailer

 • Spar tid og transportomkostninger: Takket være de kompakte dimensioner og den lave vægt kan maskinerne let transporteres på en bilanhænger.
 • Fastgørelsespunkterne er optimalt fastgjort til maskinen. Dette sikrer, at transportsikringen kan udføres i overensstemmelse med standarderne.
 • Transporten kan afhængigt af maskintypen og udstyret også udføres med redskab.

Fleksibel anhængerdrift

 • Maskinen kan med den valgfrie anhængerkobling trække en anhænger. Afhængigt af maskinen er der forskellige systemer at vælge imellem: Anhængerens maksimalt mulige vægt afhænger af model og udstyr.
 • Til brug på offentlige veje skal maskinen være godkendt i Tyskland som en selvkørende arbejdsmaskine og må kun anvendes inden for det omfang, der er beregnet til dette formål. Der kan gælde andre regler internationalt; den lokale salgspartner kan give oplysninger herom.
 • Muligheden for at trække en anhænger udvider maskinens anvendelsesområde og giver mere fleksibilitet, da der ikke behøves et yderligere trækkøretøj.

Hydrauliktilslutninger bag

 • Teleskoplæsseren kan udstyres med hydrauliske tilslutninger bagtil. Dermed øges maskinens anvendelsesmuligheder, da der kan anvendes hydrauliske, bagmonterede arbejdsredskaber eller hydrauliske tipanhængere.
 • Maskinen kan anvendes multifunktionelt til forskellige aktiviteter. Der er ikke behov for yderligere køretøjer eller maskiner.

Elektriske tilslutninger for og/eller bag

 • Maskinen kan udstyres med elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå. Dette gør det muligt at betjene elektrisk betjente hjælpefunktioner på redskaber, f.eks. en fejemaskine med vandsprøjteanordning. Desuden er der mulighed for omskiftning mellem yderligere funktioner på hydrauliske redskaber. Betjeningen foregår komfortabelt via joysticket.
 • De elektriske funktioner (trykknap/låsning) kan efter behov tildeles individuelt til joystickbetjeningen.
 • Elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå sikrer, at en lang række redskaber kan anvendes sammen med maskinen. Dette udvider maskinens anvendelsesområde.

Trykløst returløb inklusive spildolieledning

 • Visse redskaber med deres egen hydraulikmotor kræver et trykløst returløb. Den hydrauliske olie strømmer i en stor separat ledning via oliekøleren og oliefilteret tilbage til hydraulikolietanken. Dette giver den fordel, at redskabet kan føre returolien afkølet og uden øget modtryk tilbage til hydraulikolietanken. Dette beskytter maskinens og redskabets komponenter.
 • Lækageolieledningen returnerer lækageolien fra oliemotoren til tanken med max. {2 bar} {29,00 psi}, hvis det er nødvendigt. Dermed minimeres hustrykket i redskabets hydraulikmotor.

Tre styretyper giver maksimal fleksibilitet

 • For at opnå maksimal manøvredygtighed og fleksibilitet har maskinen tre forskellige styremåder til rådighed: firehjuls-, foraksel- og krabbegangsstyring. Det giver operatøren mulighed for at manøvrere med centimeterpræcision, dreje på små områder og køre sikkert ved høj hastighed.
 • 1. Styring på alle hjul: Fuld manøvredygtighed og kraftanvendelse på meget lidt plads. 2. Forakselstyring: Sikker kørsel også ved højere hastigheder. 3. Krabbestyring: Sidelæns kørsel med centimeterpræcis manøvrering under trange pladsforhold.

Stationær drift

 • Maskinen kan anvendes i stationær drift. Her bliver maskinen stående på samme sted, og arbejdshydraulikken i 3. styrekreds anvendes til at drive et redskab, f.eks. en trækløver. Dette øger igen maskinens anvendelsesspektrum.

Komfortabel kabine

 • Den rummelige og komfortable kabine opfylder sikkerhedskravene i det aktuelle europæiske maskindirektiv i henhold til ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure) og tilbyder masser af hovedhøjde og bevægelsesfrihed.
 • Med glas hele vejen rundt har føreren et fremragende overblik over redskabet og hele arbejdsområdet. Det giver større sikkerhed, da føreren altid har overblik over sine arbejdsomgivelser.
 • Interiøret imponerer med en fremragende ergonomi, generøs plads og mange individuelle indstillingsmuligheder for operatøren. Kabinen beskytter mod alle vejrforhold og giver mulighed for koncentreret og behageligt arbejde.

Justerbart rat og ratstamme

 • Rattet og ratstammen kan indstilles individuelt i både højde og hældning over et bredt område. Det giver hver enkelt operatør mulighed for at arbejde på en meget ergonomisk og koncentreret måde med de indstillinger, der passer bedst til ham.

Ergonomisk joystick

 • Joysticket ligger sikkert og behageligt i hånden. Styringen er direkte og præcis. Dermed har operatøren altid kontrol over maskinen og de vigtigste funktioner.
 • Foruden standardfunktioner som f.eks. køreretningsvalg og hastighedstrin kan afhængigt af modellen også andre funktioner som f.eks. differentialespærren, 3. og 4. styrekreds, high-flow og samtlige elektriske funktioner betjenes via joysticket. Dermed muliggøres en komfortabel enhåndsbetjening af redskaber.
 • Ved at koncentrere den vigtigste funktion på joysticket sikres komfortabelt arbejde selv i længere perioder og øger den samlede effektivitet ved arbejdet med maskinen.

Ergonomisk arbejdsplads

 • God benplads, overskueligt anbragte betjeningselementer, komfortabelt førersæde og optimalt udsyn til redskabet: En arbejdsplads, der på støtter føreren og skåner omgivelserne.
 • Godt afstemt udstyr øger komforten for føreren, og han kan også arbejde optimalt med maskinen i længere tid.

Behageligt arbejdsklima

 • Arbejdsklimaet i kabinen er fremragende takket være et effektivt varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftfilter og godt placerede luftdyser.
 • I de forskellige versioner af Weidemanns kabiner er der altid monteret tilstrækkeligt med luftdyser, hvilket giver en god luftcirkulation og gør arbejdsklimaet behageligt for operatøren.

Ventilation efter behov

 • Kabinen har en stor dør med bred åbning og hængslede vinduer. Med den opdelte dør kan den øverste vinduesrude åbnes og låses på plads bagtil. Der er også mulighed for spalteventilation gennem vindue og/eller dør. Afhængigt af modellen er der også en bagrude, der kan åbnes, og hele døren kan åbnes og låses bagtil.
 • De forskellige ventilationsmuligheder giver frisk luft i kabinen, selv uden klimaanlæg, og øger komforten for operatøren ved varme udendørstemperaturer.

Komfortabelt og ergonomisk førersæde

 • Førersædet er ergonomisk formet, godt affjedret og justerbart. Ekstraudstyret luftaffjedret komfortsæde byder på en endnu mere komfortabel arbejdsplads. Der er sædevarme til rådighed ved kolde temperaturer. Dette øger komforten for operatøren, og han kan koncentrere sig om at arbejde med maskinen i længere tid.
 • Afhængigt af modellen fås der forskellige sæder, der er tilpasset til maskinens størrelse. Med de forskellige indstillingsmuligheder kan sædet indstilles individuelt til føreren og giver dermed optimal komfort.

Håndgas

 • Med håndgassen kan en konstant kørehastighed indstilles manuelt. Det er ikke nødvendigt at betjene fodpedalen. Den trinløse indstilling foretages nemt og præcist via et tilsvarende potentiometer.
 • Den indstillede kørehastighed kan overstyres med fodpedalen. Når pedalen derefter slippes igen, kører maskinen videre med den indstillede hastighed.
 • Med håndgassen kan der arbejdes komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, en hæksaks eller en rydder.

Flat-face-hydraulikkoblinger

 • Nem udskiftning af redskaber: Flat-face-hydraulikkoblingerne kan rengøres nemt og giver mindre tilsmudsning i hele hydrauliksystemet. Der opstår knap nok lækage ved tilslutning af hydraulikslangerne, så hænder, maskine, arbejdsredskab og underlag kan forblive rene.
 • Med flat-face-hydraulikkoblingerne kan hydraulisk drevne redskaber også kobles under tryk, hvorved der spares tid. Alle koblingstyper er monteret på samme skot og er dermed let tilgængelige.

ecs (Easy Coupler System)

 • Ved hjælp af Weidemann ecs (Easy Coupler System) kan hydraulisk drevne arbejdsredskaber skiftes nemt og sikkert fra førersædet. Føreren skal ikke stige ned fra maskinen for at tilslutte hydraulikkoblingerne manuelt.
 • Det øger sikkerheden for operatøren, beskytter miljøet og sparer også en betydelig mængde tid.

vls (Vertical Lift System)

 • vls (Vertical Lift System) er et førerassistentsystem, der letter operatørens arbejde ved løft og sænkning af laster ved halvautomatisk at udvide teleskoparmen ved løft og trække den tilbage ved sænkning, uden at operatøren behøver at styre teleskopfunktionen separat. Det giver mulighed for smidigt og hurtigt arbejde.
 • Den næsten lodrette løfte- og sænkebevægelse gør også teleskoplæsseren med vls meget stabil, da lasten ikke kommer ind i overbelastningsområdet. Erfarne førere arbejder hurtigere og mere sikkert med vls. Mindre erfarne førere får en vigtig støtte til udførelse af løfte- og læsseopgaver.
 • vls (Vertical Lift System) kan bruges i tre forskellige tilstande: I skovltilstand trækkes teleskoparmen altid automatisk tilbage i den øverste og nederste sektion, og teleskoparmen kører ikke automatisk ud i den øverste sektion, hvilket er velegnet til f.eks. læssearbejde med bulkmateriale. I stablingstilstand trækkes teleskoparmen ikke automatisk tilbage i det nederste område, i det øverste område trækkes teleskoparmen automatisk ud, sænkning og udtrækning af teleskoparmen på samme tid er mulig, hvilket f.eks. er velegnet til stabling af paller. I manuel tilstand kan alle bevægelser af læssesystemet og teleskopbommen betjenes uafhængigt af hinanden, og løfte- og sænkehastigheden justeres automatisk (afhængigt af belastningen og vinklen). Dette er f.eks. velegnet til skubbearbejde.

Komfortabel kabine

 • Kabinen har for en maskine med denne kompakthed et meget rummeligt og ergonomisk design: Et gennemtænkt varmekoncept med elektrisk opvarmet for-, side- og bagrude samt den valgfrie tagpanelvarme sørger for et behageligt klima, også på den kolde årstid. Som ekstraudstyr fås sædevarme, der øger komforten.
 • Desuden kan dør- og bagruden kippes og give spalteventilation. Den øverste dørrude kan åbnes fuldstændigt og fikseres bagest på kabinen.
 • Den store dør med den lave indgang tæt på jorden gør det nemt at stige ind i maskinen.

Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

 • På det fuldautomatiske centralsmøreanlæg kan smøreprocessens varighed samt intervallerne indstilles. Regelmæssig eftersmøring af alle smøringssteder øger maskinens driftssikkerhed.
 • Med det fuldautomatiske centralsmøringsanlæg sker smøringen af maskinen automatisk og dermed meget bekvemt. Dette betyder en betydelig tidsbesparelse og øger maskinens levetid, hvilket øger dens værdibevarelse.

Vedligeholdelsesvenlige hydraulikslanger

 • På Weidemann-maskiner er der generelt monteret korte hydraulikslanger. Det betyder, at slangerne er delt på flere steder. Hvis en hydraulikslange skal udskiftes, udskiftes kun den berørte del. Dermed er det ikke er nødvendigt at udskifte hele slangeforbindelsen i det hydrauliske kredsløb. Dette fremskynder reparationstiden enormt og er også omkostningseffektivt.

Nem vedligeholdelse

 • En stor fordel ved den eldrevne maskine er, at der samlet set opstår betydeligt mindre vedligeholdelsesarbejde end ved en maskine med dieselmotor.
 • Motorhjelmen kan åbnes opadtil, og førersædet og de forskellige adgangsplader kan fjernes med få håndgreb. Dermed er hydraulikstyreblokken, pumperne, batteriet og elmotorerne let tilgængelige. hvilket sikrer en enkel og tidsbesparende vedligeholdelse af maskinen.

God belysning af arbejdsområdet

 • Belysningen kan tilpasses til forskellige krav: Halogenbelysning, belysning i henhold til StVZO, LED-belysning og ekstra forlygter på førerpladsen eller på teleskoparmen. Derved er det mulighed for at arbejde individuelt med maskinen - især i mørke.
 • En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det muligt for føreren at arbejde koncentreret og sikkert i længere tid med maskinen.

Nem ind- og udstigning

 • Med kun få trin kan operatøren stige komfortabelt ind i kabinen på Weidemanns teleskoplæsser. Det er muligt takket være de store, skridsikre trin og de let tilgængelige håndgreb. Dette øger operatørens sikkerhed, når han stiger ind og ud af køretøjet.

Farveorienteret betjeningskoncept

 • Den sofistikerede Weidemann-betjeningsfilosofi og det farveorienterede betjeningskoncept gør det muligt for føreren at betjene maskinen intuitivt. Den hurtige orientering gør det lettere for nye eller skiftende operatører at arbejde med maskinen og øger samtidig arbejdssikkerheden.
 • Alle betjeningselementer er inden for rækkevidde, og føreren har altid overblik over de vigtigste maskininformationer på det optimalt placerede display.
 • Kontakterne og betjeningselementerne er inddelt i forskellige grupperinger efter farve: Grå = elektricitet, rød = sikkerhed, blå/orange = køredrev, grøn = hydraulik. Dette sikrer hurtig forståelse og orientering til enhver tid.

Godt udsyn til lasten

 • En teleskoplæsser viser sine fordele, når det drejer sig om at stable laster højt. For at kunne placere lasten sikkert i store højder er udsynet opad særlig vigtigt. På Weidemanns teleskoplæssere er kabinen og forruden konstrueret således, at operatøren altid har lasten inden for synsvidde, selv ved maksimal løftehøjde. De tre vinduesviskere (for, bag og på taget) sikrer et optimalt udsyn til enhver tid.

Godt udsyn hele vejen rundt

 • Førerkabinen giver et fremragende overblik over det påmonterede redskab, det umiddelbare arbejdsområde samt omgivelserne omkring maskinen. Den dybtsiddende siderude i højre side og den høje siddeposition giver sammen med den nedadskrånende motorhjelm et optimalt udsyn. Det gode udsyn hele vejen rundt øger sikkerheden i hele maskinens arbejdsområde.

Battery-Management-System (BMS)

 • Lithium-ion-batteriet overvåges på optimal vis af det anvendte elektroniske system. Batteristyringssystemet (Battery Management System/BMS) giver desuden mulighed for betydeligt større ladestrømme, kortvarige spidsbelastninger og en permanent overvågning af temperaturen. Derudover forvarmes batteriet altid til den optimale driftstemperatur.
 • Batteristyringssystemet (BMS) øger batteriets effektivitet og sikkerhed og forhindrer dybdeafladning.

Blue Safety Light

 • Blue Safety Light er en visuel bakadvarsel. Den aktiveres automatisk, når bakgearet sættes i og projicerer en blå lysplet på jorden i en vis afstand.
 • Personer i maskinens fareområdet bliver opmærksomme på maskinen, selvom de ikke kan høre motoren, og kan fjerne sig fra fareområdet.
 • Blue Safety Light øger dermed sikkerheden betydeligt, når der køres bagud med en støjsvag maskine.

Kraftfuldt elektrisk drev

 • T4512e-modellens ydelse svarer til ydelsen på den dieseldrevne variant. E-drevet har derfor ingen ydelsesmæssige ulemper i forhold til den konventionelle dieseldrift.
 • En elektrisk drevet maskine har en højere produktivitet end en dieseldrevet maskine. Det elektriske drev er samlet set mere effektivt end dieseldrevet og desuden mere miljøvenligt.

Energigenvinding ved hjælp af rekuperation

 • Bremsesystemet genvinder energi via såkaldt rekuperation, hvilket forlænger maskinens driftstid yderligere.

Lave emissioner

 • Med en maskine, der drives 100 % elektrisk, kan der arbejdes helt uden CO₂-emissioner på byggepladsen. Dermed skånes både personer og dyr i de umiddelbare omgivelser foruden føreren selv.
 • Støjemissionerne er reduceret betydeligt ved en elektrisk drevet maskine sammenlignet med en dieseldrevet maskine. Dermed kan der også arbejdes med maskinen i støjfølsomme omgivelser.

Downloads

Produkts-informations-ark T4512e
 • De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.
 • Med valget af forskelligt ekstraudstyr kan de tekniske data variere tilsvarende. Vær opmærksom på, at udstyret ikke kan ændres ved nye modeller.