Hoftrac 1190e - Think Electric

CO2-udledning, larm og sodpartikler inden i bygninger – det hører fortiden til! Med den fuldelektriske Hoftrac 1190e arbejder du helt emissionsfrit og med væsentligt lavere støj. Det skåner både føreren og omgivelserne. Læsseren er således perfekt egnet til indendørs anvendelse. Med den valgfrie kabine, der har et avanceret varmekoncept, kan maskinen anvendes året rundt. Det installerede 48 V lithium-ion-batteri fås i tre forskellige effektklasser, og du kan dermed tilpasse drifts- og opladningstider optimalt til de pågældende driftsbetingelser.

Highlights

Yderligere funktioner

Maksimal trækkraft på grund af knæk-pendulleddet.

 • Med knæk-pendulleddet bevarer alle fire hjul friktionen mod underlaget - også i ujævnt terræn. Dette øger maskinens produktivitet og giver føreren optimal kontrol.
 • Det optimale forhold mellem knæk- og pendulvinkel sørger for høj friktion mod underlaget. Dermed er maskinen nem at manøvrere. Selv under snævre pladsforhold opstår der ingen kollisioner med maskinens for- og bagparti.
 • For- og bagvognen kan svinge uafhængigt af hinanden. Føreren kan således reagere fintfølende på enhver ujævnhed. Dette øger komforten og giver en sikker kørefornemmelse.

Perfekt afstemt P-kinematik

 • P-kinematikken imponerer med en præcis parallelføring over hele løfteområdet. Der forekommer ikke uønsket friløb. Føreren kan dermed styre maskinen nemt og sikkert.

Optimale dæk

 • Maskinens dæk spiller en stor rolle under det praktiske arbejde. Når dækkene er tilpasset til underlaget og anvendelsesområdet, kan føreren arbejde optimalt med maskinen.
 • Det rigtige dækvalg sørger både for maksimal trækkraft og for minimal slitage og behagelig rolig gang. Disse aspekter forlænger desuden dækkenes levetid og øger samtidig maskinens produktivitet.
 • Afhængigt af modellen tilbydes der forskellige profiler, så den optimale ydeevne kan opnås på ethvert underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil og Bibload-profil. Dermed har maskinkonfiguratioen allerede ab fabrik den maksimale fleksibilitet.

Overskueligt digitalt display

 • Altid overblik over de vigtigste funktioner Med det digitale display har operatøren et optimalt overblik over maskinen. Ud over standarddisplays som f.eks. batteriopladningsniveau, driftstimer eller elektrisk parkeringsbremse vises der også aktive funktioner i cockpittet, f.eks. tændte elektriske funktioner.

Kompakte mål og optimal manøvredygtighed

 • Kompakte mål og retningsstabilitet sørger for optimal manøvredygtighed.
 • Maskinens dimensioner er ideelle og gør det muligt at arbejde under trange pladsforhold.

Performance efter behov

 • Maskinen er udstyret med to separate elmotorer - en køredrev og et drev til arbejdshydraulikken. På den måde minimeres energiforbruget, da den fulde ydelse kun anvendes, når der virkelig er brug for det.
 • Elektromotoren til køredrevet sikrer desuden en dynamisk og kraftfuld start. Dette kan mærkes ved hver eneste accelerationsproces.

Værdifuld pulverbelægning

 • Sammenlignet med den konventionelle vådlakering øger pulverbelægningen korrosionsbeskyttelsen og bevarer dermed maskinens værdi i længere tid. Derudover er metoden baseret på pulvergenvinding og er dermed særligt miljøvenlig.
 • Pulverbelægningen med den lange levetid garanterer værdistabilitet og sørger for en tilsvarende høj gensalgsværdi for maskinen.

Perfekt afstemt kinematik

 • Hos Weidemann tilpasses kinematikken til maskinens størrelse afhængigt af anvendelsen. Derved garanteres optimale kraftforhold og maksimal produktivitet for enhver maskine.
 • De store hydrauliske cylindre har tilstrækkelige reserver, så læssesystemets komponenter kører ikke på maksimal belastning.
 • Den optimale afstemning og forarbejdningskvalitet af læssearmskonstruktionen og de hydrauliske cylindre forlænger maskinens levetid.

Garanti på batteriet

 • På lithium-ion-batteriet gives der standardmæssigt en garanti på 36 måneder (mindst 80 % af batteriets resterende kapacitet).

Økonomisk arbejde

 • Produktiviteten er et af de vigtigste aspekter, når det handler om effektiv anvendelse af maskinerne. Jo hurtigere og mere tidsbesparende en maskine manøvrerer, jo højere er dens arbejdsydelse.
 • Ved maskiner fra Weidemann opnås produktiviteten ved teknisk modne løsninger som f.eks. stærkt drev, store rivekræfter, højtydende kinematik, stor manøvredygtighed, fremragende stabilitet og et effektivt hurtigskiftsystem til redskaber.
 • Yderligere faktorer, der gavner produktiviteten: lav slitage, værdifuld pulverbelægning, hærdede bolte, god serviceadgang, høje cylinderhastigheder og fleksible kørehastigheder.

Effektivt skift af redskaber

 • Med det hydrauliske hurtigskiftesystem kan redskaberne skiftes nemt og hurtigt. Det gode udsyn over hurtigskiftepladen gør det særligt nemt at skifte redskaber.
 • Med tohåndsbetjeningen under afkoblingen er det yderst sikkert at skifte redskaber.
 • Efter redskabsskiftet er maskinen straks klar til arbejdet igen. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

Gennemgående betjeningsfilosofi

 • I alle Weidemann-maskiner er der installeret et gennemgående betjeningskoncept med klart definerede og ergonomisk placerede kontakter og tastaturer. Maskinerne kan således betjenes næsten eller helt ens. Det indebærer den fordel, at føreren hurtigt finder sig til rette og i forskellige Weidemann-maskiner og kan arbejde produktivt.
 • Weidemanns betjeningsfilosofi gør det nemt for føreren at forstå maskinen og dermed orientere sig let og arbejde sikkert. Det mærkes f.eks. ved betjeningselementer, der går igen, som f.eks. Jog-Dial, joystick, display, generelle kontaktfunktioner osv.

Effektiv brug af redskaber

 • Med den trinløse indstilling af oliemængden til 3. styrekreds er det muligt at anvende redskaber, der drives med hydraulisk vedvarende funktion. Dermed kan oliemængden tilpasses individuelt til det pågældende redskab, og føreren kan således arbejde komfortabelt og effektivt med maskinen og redskabet.
 • Derudover kan maskinen anvendes til stationær drift. Her anvendes arbejdshydraulikken i 3. styrekreds til at drive et redskab som f.eks. en brændekløver.

To stærke løftecylindere

 • To stærke løftecylindere sikrer en optimal lastfordeling på læssearmen. Den samlede læsseanordning bliver mere stabil. Dette øger sikkerheden for føreren.
 • Den stabile læssearm i kombination med to løftecylindre er den optimale løsning til at forhindre beskadigelse af læssesystemet som følge af vridning. Dermed reduceres serviceomkostningerne, og maskinens værdi bevares i længere tid.

Sikkert sikkerhedstag med selesystem

 • På de kompakte Hoftracs er der standardmæssigt monteret et sikkerhedstag med selesystem. Sikkerhedstaget og selesystemet til føreren opfylder beskyttelsesbestemmelserne i de aktuelle europæiske maskindirektiv iht. ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure). Sikkerhedstaget opfylder dermed alle lovmæssige krav og giver maksimal beskyttelse.
 • Sikkerhedstaget sørger for godt udsyn til alle sider: Føreren har altid udsyn over arbejdsområdet og maskinens umiddelbare omgivelser. Dette øger sikkerheden under arbejdet med maskinen.
 • Afhængigt af modellen fås en for- eller bagrude til beskyttelse af føreren mod vejrpåvirkninger.

God belysning af arbejdsområdet

 • Belysningen kan tilpasses til forskellige krav: Halogen-belysning, belysning iht. StVZO (den tyske færdselslov), LED-belysning og yderligere lygter på førerpladsen, læssesystemet eller teleskoparmen. Derved er det mulighed for at arbejde individuelt med maskinen - også i mørke.
 • En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det muligt for føreren at arbejde koncentreret og sikkert i længere tid med maskinen.

Nem ind- og udstigning

 • Føreren kan entre maskinens kabine eller førerplads med få skridt. Takket være de store og skridsikre trin og de let tilgængelige holdegreb. Dette øger førerens sikkerhed ved ind- og udstigning.

Battery-Management-System (BMS)

 • Lithium-ion-batteriet overvåges optimalt af det anvendte elektroniksystem.
 • BMS-systemet muliggør desuden væsentligt højere ladestrømme, kortvarige spidseffekter og en permanent overvågning af temperaturen. Desuden forvarmes batteriet altid til den optimale driftstemperatur.
 • BMS-systemet øger dermed batteriets effektivitet og sikkerhed og forhindrer dybdeafladning.

Blue Safety Light

 • Blue Safety Light er en visuel bakadvarsel. Den aktiveres automatisk, når bakgearet sættes i og projicerer en blå lysplet på jorden i en vis afstand.
 • Personer i farezonen kan opfatte maskinen på trods af den manglende motorstøj og bevæge sig væk fra farezonen.
 • Blue Safety Light øger således sikkerheden betydeligt når maskinen bakker.

Øget løftehøjde og rækkevidde med lang svingarm.

 • Foruden den standardmæssige læssearm fås der til mange Hoftracs efter ønske en eller endda flere længere læssearme. Den længere læssearm giver større løftehøjde og rækkevidde. Der skal dermed ikke automatisk skiftes til en større maskine. Det gør kompakte maskiner endnu mere effektive og fleksible i brug.
 • Foruden den større løftehøjde øges også maskinens rækkevidde, hvilket f.eks. giver mulighed for på- og aflæsning af en anhænger med pallegaffel, også fra anden række.

Et multiredskab med mange anvendelsesmuligheder

 • Arbejdsopgaverne på en bedrift er vidt forskellige. Det samme gælder for redskaberne fra Weidemann. Med vores omfattende og gennemtænkte redskabsprogram bliver enhver model til en universelt anvendelig maskine.
 • Muligheden for at anvende mange forskellige redskaber øger maskinens produktivitet.

Mange udstyrsmuligheder

 • Weidemanns maskiner leveres med et omfattende standardudstyr af høj kvalitet. Desuden kan f.eks. motor, drivmekanisme, førerplads eller hydraulik konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og model. Det er altid garanteret, at maskinen lever op til kundens individuelle krav og præferencer.

Valgfri førerplads

 • Vi tilbyder et passende udvalg af forskellige førerpladser, der er tilpasset til forskellige anvendelsesformål.
 • Der fås forskellige førerpladser afhængigt af den pågældende maskine: Fast sikkerhedstag, foldbart sikkerhedstag eps (Easy Protection System) og forskellige kabineversioner.

Foldbart førertag eps (Easy Protection System)

 • Som tilvalg kan Hoftrac-maskinerne fra Weidemann udstyres med et foldbart førertag eps (Easy Protection System). Med få håndgreb kan eps-systemet klappes manuelt ned til lav gennemkørselshøjde. eps-systemet opfylder sikkerhedskravene i det aktuelle europæiske maskindirektiv iht. ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure).
 • eps-systemet øger maskinens fleksibilitet, da det også er muligt at passere lave gennemkørelshøjder Maskinen tilpasser sig således til de rumlige omgivelser.

Transport på almindelig trailer

 • Spar tid og transportudgifter: Takket være de kompakte mål og den lave vægt kan maskinerne transporteres nemt på en lastbilsanhænger.
 • Fastsurringspunkterne er anbragt optimalt på maskinen. Dermed er det sikret, at der kan gennemføres transportsikring i overensstemmelse med standarden.
 • Transporten kan afhængigt af maskintypen og udstyret også udføres med redskab.

Hydrauliktilslutninger bag

 • Læsseren kan udstyres med hydrauliktilslutninger bagpå (enkelt- eller dobbeltvirkende). Derved øges maskinens anvendelsesmuligheder, da der kan anvendes hydrauliske bagmonterede redskaber eller tipanhængere.
 • Maskinen kan også anvendes universelt til forskellige arbejdsopgaver. Der behøves ikke yderligere køretøjer eller maskiner.

Elektriske tilslutninger for og/eller bag

 • Maskinen kan udstyres med elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå. Dermed kan der anvendes elektrisk drevne ekstrafunktioner på redskaber, som f.eks. fejemaskine med vandsprøjteanordning. Desuden er det muligt at skifte mellem yderligere funktioner på hydrauliske redskaber. Dette gøres komfortabelt ved hjælp af joysticket.
 • De elektriske funktioner (tastende/indtrykket) kan efter ønske defineres individuelt på joystickets betjeningselementer.
 • Elektriske tilslutninger foran og/eller bagved sørger for, at der kan anvendes mange forskellige redskaber på maskinen. Dette øger igen maskinens anvendelsesområde.

Trykløst returløb inklusive spildolieledning

 • Nogle redskaber med egen hydraulikmotor krævet et trykløst retur. Hydraulikolien strømmer i en stor separat ledning via oliekøleren og oliefilteret tilbage til hydraulikolietanken. Det medfører den fordel, at redskabet kan føre returløbsolien afkølet og uden forhøjet stagnationstryk tilbage til hydraulikolietanken. Dette skåner komponenter i maskinen og redskabet.
 • Lækolieledningen fører ved behov lækolien fra motoren under maks. 2 bar tilbage til tanken. Derved minimeres kabinettrykket i redskabets hydraulikmotor.

Optimal udnyttelse af de bagmonterede redskaber

 • Bag på maskinen er der som standard monteret en bagmonteringsplade med en redningskobling.
 • Som ekstraudstyr giver bagmonteringspladen multifunktion mulighed for at betjene bagmonterede redskaber som f.eks. en saltspreder. Dermed udvides maskinens anvendelsesområde.

Komfortabel kabine

 • Den rummelige og komfortable kabine opfylder sikkerhedskravene i det aktuelle europæiske maskindirektiv i henhold til ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure) og tilbyder masser af frihøjde over hovedet og bevægelsesfrihed.
 • Med glas hele vejen rundt har føreren et fremragende overblik over redskabet og hele arbejdsområdet. Det giver større sikkerhed, da føreren altid har overblik over sine arbejdsomgivelser.
 • Interiøret imponerer med fremragende ergonomi, en generøs rummelighed og mange individuelle indstillingsmuligheder for operatøren. Kabinen beskytter mod alle vejrforhold og giver mulighed for koncentreret og komfortabelt arbejde.

Indstillelig ratstamme

 • Ratstammen kan justeres individuelt alt efter operatørens behov. Dermed kan operatøren kan altid arbejde ergonomisk korrekt og koncentreret.

Ergonomisk joystick

 • Joysticket ligger sikkert og behageligt i hånden. Styringen er sikker og præcis. På denne måde har operatøren altid fuld kontrol over maskinen og de vigtige funktioner.
 • Ud over standardfunktioner som f.eks. valg af kørselsretning kan andre funktioner som f.eks. de elektriske funktioner eller komfortbetjeningen af det tredje styrekreds også betjenes via joysticket. Dette gør det muligt at betjene redskaberne med én hånd.
 • Ved at koncentrere de vigtigste funktioner på joysticket kan operatøren arbejde uden træthedssymptomer selv i længere perioder og dermed øges den samlede effektivitet ved arbejdet med maskinen.

Behageligt arbejdsklima

 • Arbejdsklimaet i kabinen er fremragende takket være et effektivt varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftfilter og godt placerede luftdyser.
 • I de forskellige kabineversioner fra Weidemann er der altid monteret et tilstrækkeligt antal luftdyser, der sørger for en god luftcirkulation og behageligt klima for føreren.

Ventilation efter behov

 • Kabinen har afhængigt af versionen på begge sider store døre eller vinduer, der kan åbnes vidt op og kippes. Ved den delte dør kan den øverste rude klappes op og fikseres. Spalteventilation er også en mulighed. Det giver, også uden klimaanlæg, frisk luft i kabinen og øger komforten for føreren ved høje udetemperaturer.

Komfortabelt og ergonomisk førersæde

 • Førersædet er udformet ergonomisk, er godt affjedret og kan indstilles. Ekstraudstyret luftaffjedret komfortsæde sørger for endnu bedre betingelser. Til lave temperaturer kan der vælges sædevarme. Det øger komforten for føreren, der kan arbejde koncentreret i længere tid med maskinen.
 • Afhængigt af modellen fås der forskellige sæder, der er tilpasset til maskinens størrelse. Med de forskellige indstillingsmuligheder kan sædet indstilles individuelt til føreren og giver dermed optimal komfort.

Flat-face-hydraulikkoblinger

 • Nemt skift af redskaber: Flat-face-hydraulikkoblingerne kan rengøres nemt og giver mindre tilsmudsning i hele hydrauliksystemet. Der opstår knap nok lækage ved tilslutning af hydraulikslangerne, så hænder, maskine, redskab og underlag kan forblive rene.
 • Med flat-face-hydraulikkoblingerne kan hydraulisk drevne redskaber også kobles under tryk, hvorved der spares tid. Alle koblingstyper er monteret på samme skot og er dermed let tilgængelige.

ecs (Easy Coupler System)

 • Ved hjælp af Weidemann ecs (Easy Coupler System) kan hydraulisk drevne redskaber skiftes nemt og sikkert fra førersædet. Føreren skal ikke stige ned fra maskinen for at tilslutte hydraulikkoblingerne manuelt.
 • Det øger sikkerheden for føreren, skåner miljøet og medfører desuden betydelige tidsbesparelser.
 • Vedligeholdelsesfri hydraulik, slangesystem

  • På Weidemanns maskiner monteres der generelt korte hydraulikslanger. Det betyder, at slangerne er delt flere steder. Når en hydraulikslange skal udskiftes, udskiftes kun den berørte del. Det er således ikke nødvendigt at udskifte hele slangeforbindelsen i hydraulikkredsløbet. Reparationstiderne bliver dermed langt kortere, og konceptet er desuden omkostningseffektivt.
 • Nem vedligeholdelse

  • En stor fordel ved den eldrevne maskine er, at den samlet set kræver betydeligt mindre vedligeholdelse end en maskine med dieselmotor.
  • Motorhjelmen kan åbnes opadtil, og førersædet og de forskellige adgangsplader kan fjernes med få håndgreb. Dermed er hydraulikstyreblokken, pumperne, batteriet og elmotorerne let tilgængelige. hvilket sikrer en enkel og tidsbesparende vedligeholdelse af maskinen.
 • Elektrisk, emissionsfrit og som altid innovativt

  • CO2-udledning, larm og sodpartikler inden i bygninger – det hører fortiden til! Med den fuldelektriske Hoftrac arbejder du helt emissionsfrit og med væsentligt lavere støj. Dette skåner både føreren og arbejdsomgivelserne.
  • Emnet har en længere tradition hos Weidemann: Vi har med succes serieproduceret maskiner med omkostningseffektive elektriske drev siden 2015 og udvikler dem løbende videre. Vores elektrisk drevne maskiner har således allerede bevist deres værd i mange år i mange forskellige virksomheder og brancher.
 • Energigenvinding ved hjælp af rekuperation

  • Bremsesystemet genvinder energi via såkaldt rekuperation, hvilket forlænger maskinens driftstid yderligere.

Downloads

Flyers 1190e
Produkts-informations-ark 1190e
 • De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.
 • Med valget af forskelligt ekstraudstyr kan de tekniske data variere tilsvarende. Vær opmærksom på, at udstyret ikke kan ændres ved nye modeller.