Hoftrac 1390 - Next Generation

Den nye generation af Hoftrac 1390 har mange konfigurationsmuligheder og kan tilpasses særligt effektivt til de pågældende arbejdsopgaver, eksempelvis hvad angår motorisering, aksler og hydraulikydelse. Vores elektronisk regulerede køredrev ecDrive (Electronic Controlled Drive) med fire forskellige køretilstande og elektrisk parkeringsbremse giver nye anvendelsesmuligheder, komfortabel sikkerhed og en helt ny køreoplevelse. Kabinens 4-søjle-design med panorama-bagrude medfører en betydelig forbedring af udsynet fra kabinen. De glimrende pladsforhold ved førerpladsen og i kabinen er enestående for denne størrelsesklasse.

Highlights

Yderligere funktioner

Maksimal trækkraft på grund af knæk-pendulleddet.

 • Med knæk-pendulleddet bevarer alle fire hjul friktionen mod underlaget - også i ujævnt terræn. Dette øger maskinens produktivitet og giver føreren optimal kontrol.
 • Det optimale forhold mellem knæk- og pendulvinkel sørger for høj friktion mod underlaget. Dermed er maskinen nem at manøvrere. Selv under snævre pladsforhold opstår der ingen kollisioner med maskinens for- og bagparti.
 • For- og bagvognen kan svinge uafhængigt af hinanden. Føreren kan således reagere fintfølende på enhver ujævnhed. Dette øger komforten og giver en sikker kørefornemmelse.

100 %-differentialespærre, der kan tilkobles

 • I forhold til et selvspærrende differentiale sørger differentialspærren, der kan tilkobles 100 %, ved behov for maksimal træk- og drivkraft. Dette øger maskinens effektivitet.
 • Under normal kørsel er differentialspærren frakoblet, hvilket betyder større sikkerhed og lavere dækslitage og dermed lavere driftsomkostninger.

Høj hydraulikydelse

 • En Weidemann-maskine har tilstrækkelig hydraulikydelse og er dermed egnet til drift af mange forskellige redskaber.
 • Den fleksible kombination af maskine og et bredt udvalg af hydraulisk drevne redskaber giver mulighed for at udføre en lang række arbejdsopgaver.
 • Fordelen er: Maskiner med stor hydraulikydelse reducerer omkostningerne, da der ikke nødvendigvis skal skiftes til en større maskine.

Perfekt afstemt P-kinematik

 • P-kinematikken imponerer med en præcis parallelføring over hele løfteområdet. Der forekommer ikke uønsket friløb. Føreren kan dermed styre maskinen nemt og sikkert.

Perfekt afstemt P-Z-kinematik

 • Parallel-Z-kinematik er en kombination af parallelkinematik og Z-kinematik. Den muliggør en betragtelig løfte- og brydekraft og har samtidig en præcist justeret parallelføring. Den egner sig til mange forskellige anvendelsesområder, fra pallehåndtering til materialeomladning.

Optimale dæk

 • Maskinens dæk spiller en stor rolle under det praktiske arbejde. Når dækkene er tilpasset til underlaget og anvendelsesområdet, kan føreren arbejde optimalt med maskinen.
 • Det rigtige dækvalg sørger både for maksimal trækkraft og for minimal slitage og behagelig rolig gang. Disse aspekter forlænger desuden dækkenes levetid og øger samtidig maskinens produktivitet.
 • Afhængigt af modellen tilbydes der forskellige profiler, så den optimale ydeevne kan opnås på ethvert underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil og Bibload-profil. Dermed har maskinkonfiguratioen allerede ab fabrik den maksimale fleksibilitet.

Overskueligt digitalt display

 • Altid overblik over de vigtigste funktioner: Med det digitale display bevarer føreren altid overblikket under arbejdet. Foruden standardvisninger såsom temperatur, tankpåfyldning eller driftstimer vises også de aktive funktioner i cockpittet, f.eks. tilkoblede elektriske funktioner, kontinuerlig drift af 3. styrekreds eller tilkoblet differentialespærre.

Kørehastighed på {30 km/h}

 • Med tilsvarende motorisering kan maskinen nå en hastighed på {30 km/h}. Dermed kan maskinen hurtigere flyttes til et andet sted, hvilket sparer tid og øger produktiviteten.

Egnet motor uden efterbehandling af udstødningsgasser

 • Den store fordel ved standardmotoren består i, at den opfylder emissionstrin V helt uden efterbehandling af udstødningsgas. Denne motorisering er velegnet til lette anvendelser, som f.eks. simpel materialehåndtering.
 • Standardmotoren er en 3-cylindret motor, som imponerer med sit høje drejningsmoment og tilsvarende effektivitet. Det faktum, at denne motor ikke kræver efterbehandling af udstødningsgasser, reducerer automatisk vedligeholdelsesomkostningerne.

Elektronisk reguleret køredrev ( ecDrive): Auto-tilstand

 • Auto-tilstanden sørger for den vanlige maskinydelse på 100 %. Den fulde ydelse og performance står altid til rådighed.

Elektronisk reguleret køredrev ( ecDrive): Redskabstilstand

 • Redskabstilstanden understøtter anvendelsen af hydrauliske redskaber optimalt. I redskabstilstanden udnyttes maskinens dieselmotor og redskabet altid optimalt. Det giver maksimal produktivitet og bedst mulige arbejdsresultater. Føreren aflastes og kan arbejde koncentreret i længere tid med maskinen.
 • I redskabstilstanden indstilles dieselmotorens omdrejningstal med håndspeederen, og kørehastigheden reguleres med anordningen til langsom kørsel. Ved hjælp af denne kan hastigheder indstilles meget fint fra {0,1 km/h} via displayet. Dermed garanteres en konstant fremdrift for redskabet. Hvis man imidlertid vil kunne køre hurtigere fremad eller bagud, kan der når som helst foretages overstyring ved betjening af gaspedalen, og maskinen kan endda bringes til maksimal hastighed.
 • Hvis belastningen på redskabet bliver for høj (fx ved forskelligt afskåret materiale foran en rydder), reducerer maskinen automatisk kørehastigheden for at stille den størst mulige ydelse til rådighed for redskabet. Når belastningen er reduceret igen, reguleres der tilbage til den forudindstillede kørehastighed.

Elektronisk reguleret køredrev ( ecDrive): M-Drive-tilstand

 • M-Drive-tilstanden svarer til en pedaltilstand. Her indstilles dieselmotorens omdrejningstal med håndspeederen, og kørehastigheden reguleres med gaspedalen.
 • Ved M-Drive-tilstanden foreligger desuden altid det ønskede motoromdrejningstal, og inching er således overflødigt. Dette gør det muligt at arbejde komfortabelt med redskaber som f.eks. et strøelsesanlæg og håndtere materialerne effektivt over meget korte afstande.
 • Værdifuld pulverbelægning

  • Sammenlignet med den konventionelle vådlakering øger pulverbelægningen korrosionsbeskyttelsen og bevarer dermed maskinens værdi i længere tid. Derudover er metoden baseret på pulvergenvinding og er dermed særligt miljøvenlig.
  • Pulverbelægningen med den lange levetid garanterer værdistabilitet og sørger for en tilsvarende høj gensalgsværdi for maskinen.
 • Perfekt afstemt kinematik

  • Hos Weidemann tilpasses kinematikken til maskinens størrelse afhængigt af anvendelsen. Derved garanteres optimale kraftforhold og maksimal produktivitet for enhver maskine.
  • De store hydrauliske cylindre har tilstrækkelige reserver, så læssesystemets komponenter kører ikke på maksimal belastning.
  • Den optimale afstemning og forarbejdningskvalitet af læssearmskonstruktionen og de hydrauliske cylindre forlænger maskinens levetid.

Økonomisk arbejde

 • Produktiviteten er et af de vigtigste aspekter, når det handler om effektiv anvendelse af maskinerne. Jo hurtigere og mere tidsbesparende en maskine manøvrerer, jo højere er dens arbejdsydelse.
 • Ved maskiner fra Weidemann opnås produktiviteten ved teknisk modne løsninger som f.eks. stærkt drev, store rivekræfter, højtydende kinematik, stor manøvredygtighed, fremragende stabilitet og et effektivt hurtigskiftsystem til redskaber.
 • Yderligere faktorer, der gavner produktiviteten: lav slitage, værdifuld pulverbelægning, hærdede bolte, god serviceadgang, høje cylinderhastigheder og fleksible kørehastigheder.

Effektivt skift af redskaber

 • Med det hydrauliske hurtigskiftesystem kan redskaberne skiftes nemt og hurtigt. Det gode udsyn over hurtigskiftepladen gør det særligt nemt at skifte redskaber.
 • Med tohåndsbetjeningen under afkoblingen er det yderst sikkert at skifte redskaber.
 • Efter redskabsskiftet er maskinen straks klar til arbejdet igen. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

Gennemgående betjeningsfilosofi

 • I alle Weidemann-maskiner er der installeret et gennemgående betjeningskoncept med klart definerede og ergonomisk placerede kontakter og tastaturer. Maskinerne kan således betjenes næsten eller helt ens. Det indebærer den fordel, at føreren hurtigt finder sig til rette og i forskellige Weidemann-maskiner og kan arbejde produktivt.
 • Weidemanns betjeningsfilosofi gør det nemt for føreren at forstå maskinen og dermed orientere sig let og arbejde sikkert. Det mærkes f.eks. ved betjeningselementer, der går igen, som f.eks. Jog-Dial, joystick, display, generelle kontaktfunktioner osv.

Bremse-inch-pedal: Motorydelse dér, hvor den behøves

 • 1. Intet tryk på inch-bremsepedalen: Fuld kraft på køredrevet. 2. Inch-bremsepedal trykket let ned: Hastigheden reduceres, større kraft i arbejdshydraulikken. 3. Inch-bremsepedal trykket meget ned: Hastigheden reduceres yderligere, endnu større kraft i arbejdshydraulikken. 4. Inch-bremsepedal trykket helt ned: Hjullæsseren står stille, fuld kraft i arbejdshydraulikken.
 • Fordelene ved inch-bremsepedalen: Mindre slitage på driftsbremsen samt en optimal inddeling af motoreffekten.
 • Inch-bremsepedalen og det hydrostatiske køredrev gør det muligt at arbejde meget fintfølende med maskinen.

Ballastvægt

 • Maskinen kan udstyres med en ballastvægt (bundplade på bagvognen) og/eller støbt bagvægt. Takket være den større tiplast kan der således transporteres større laster.
 • Den øgede tiplast udvider anvendelsesområdet, da der kan anvendes større redskaber og flyttes større laster med samme maskine.

To stærke løftecylindere

 • To stærke løftecylindere sikrer en optimal lastfordeling på læssearmen. Den samlede læsseanordning bliver mere stabil. Dette øger sikkerheden for føreren.
 • Den stabile læssearm i kombination med to løftecylindre er den optimale løsning til at forhindre beskadigelse af læssesystemet som følge af vridning. Dermed reduceres serviceomkostningerne, og maskinens værdi bevares i længere tid.

Sikkert sikkerhedstag med selesystem

 • På de kompakte Hoftracs er der standardmæssigt monteret et sikkerhedstag med selesystem. Sikkerhedstaget og selesystemet til føreren opfylder beskyttelsesbestemmelserne i de aktuelle europæiske maskindirektiv iht. ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure). Sikkerhedstaget opfylder dermed alle lovmæssige krav og giver maksimal beskyttelse.
 • Sikkerhedstaget sørger for godt udsyn til alle sider: Føreren har altid udsyn over arbejdsområdet og maskinens umiddelbare omgivelser. Dette øger sikkerheden under arbejdet med maskinen.
 • Afhængigt af modellen fås en for- eller bagrude til beskyttelse af føreren mod vejrpåvirkninger.

God belysning af arbejdsområdet

 • Belysningen kan tilpasses til forskellige krav: Halogen-belysning, belysning iht. StVZO (den tyske færdselslov), LED-belysning og yderligere lygter på førerpladsen, læssesystemet eller teleskoparmen. Derved er det mulighed for at arbejde individuelt med maskinen - også i mørke.
 • En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det muligt for føreren at arbejde koncentreret og sikkert i længere tid med maskinen.

Nem ind- og udstigning

 • Føreren kan entre maskinens kabine eller førerplads med få skridt. Takket være de store og skridsikre trin og de let tilgængelige holdegreb. Dette øger førerens sikkerhed ved ind- og udstigning.

Bremsesystem: Lamelbremse

 • Lamelbremsen er næsten vedligeholdelsesfri og udsættes kun for minimal slitage. På grund af den lukkede konstruktion er den desuden modstandsdygtig over for snavs og aggressive medier. Det gør det muligt at arbejde pålideligt og sikkert og forlænger bremsesystemets levetid.
 • Bremsen er altid 100 % aktiveret, uanset om den aktiveres automatisk eller manuelt. Det øger operatørens sikkerhed på arbejdspladsen og beskytter arbejdsmiljøet.

Øget løftehøjde og rækkevidde med lang svingarm.

 • Foruden den standardmæssige læssearm fås der til mange Hoftracs efter ønske en eller endda flere længere læssearme. Den længere læssearm giver større løftehøjde og rækkevidde. Der skal dermed ikke automatisk skiftes til en større maskine. Det gør kompakte maskiner endnu mere effektive og fleksible i brug.
 • Foruden den større løftehøjde øges også maskinens rækkevidde, hvilket f.eks. giver mulighed for på- og aflæsning af en anhænger med pallegaffel, også fra anden række.

Mange udstyrsmuligheder

 • Weidemanns maskiner leveres med et omfattende standardudstyr af høj kvalitet. Desuden kan f.eks. motor, drivmekanisme, førerplads eller hydraulik konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og model. Det er altid garanteret, at maskinen lever op til kundens individuelle krav og præferencer.

Valgfri førerplads

 • Vi tilbyder et passende udvalg af forskellige førerpladser, der er tilpasset til forskellige anvendelsesformål.
 • Der fås forskellige førerpladser afhængigt af den pågældende maskine: Fast sikkerhedstag, foldbart sikkerhedstag eps (Easy Protection System) og forskellige kabineversioner.

Foldbart førertag eps (Easy Protection System)

 • Som tilvalg kan Hoftrac-maskinerne fra Weidemann udstyres med et foldbart førertag eps (Easy Protection System). Med få håndgreb kan eps-systemet klappes manuelt ned til lav gennemkørselshøjde. eps-systemet opfylder sikkerhedskravene i det aktuelle europæiske maskindirektiv iht. ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure).
 • eps-systemet øger maskinens fleksibilitet, da det også er muligt at passere lave gennemkørelshøjder Maskinen tilpasser sig således til de rumlige omgivelser.

Fleksibel anhængerdrift

 • Maskinen kan med den valgfrie anhængerkobling trække en anhænger. Afhængigt af maskinen er der forskellige systemer at vælge imellem. Anhængerens maksimalt mulige vægt afhænger af model og udstyr.
 • Til brug på offentlig vej skal maskinen være godkendt i Tyskland som en selvkørende arbejdsmaskine og må kun anvendes inden for det område, der er beregnet til dette formål. Der kan gælde andre regler internationalt; den lokale salgspartner kan give oplysninger om dette.
 • Muligheden for at trække en anhænger udvider maskinens anvendelsesområde og giver mere fleksibilitet, da der ikke behøves et yderligere trækkøretøj.

Hydrauliktilslutninger bag

 • Læsseren kan udstyres med hydrauliktilslutninger bagpå (enkelt- eller dobbeltvirkende). Derved øges maskinens anvendelsesmuligheder, da der kan anvendes hydrauliske bagmonterede redskaber eller tipanhængere.
 • Maskinen kan også anvendes universelt til forskellige arbejdsopgaver. Der behøves ikke yderligere køretøjer eller maskiner.

Højtydende High Flow-hydraulik

 • Maskinen kan efter ønske udstyres med en højtydende High Flow-Hydraulik. Det giver mulighed for at anvende frontmonterede redskaber, som har et højt oliebehov (som f.eks. en snefræser). Dermed udvides maskinens anvendelsesområde.

Separat 4. Styrekreds

 • Maskinen kan efter ønske udstyres med en dobbeltvirkende hydraulisk ekstrastyrekreds. Den separate 4. styrekreds betjenes uafhængigt og separat og muliggør udvidet anvendelse af hydrauliske redskaber med flere tilslutninger og funktioner.

Elektriske tilslutninger for og/eller bag

 • Maskinen kan udstyres med elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå. Dermed kan der anvendes elektrisk drevne ekstrafunktioner på redskaber, som f.eks. fejemaskine med vandsprøjteanordning. Desuden er det muligt at skifte mellem yderligere funktioner på hydrauliske redskaber. Dette gøres komfortabelt ved hjælp af joysticket.
 • De elektriske funktioner (tastende/indtrykket) kan efter ønske defineres individuelt på joystickets betjeningselementer.
 • Elektriske tilslutninger foran og/eller bagved sørger for, at der kan anvendes mange forskellige redskaber på maskinen. Dette øger igen maskinens anvendelsesområde.

Trykløst returløb inklusive spildolieledning

 • Nogle redskaber med egen hydraulikmotor krævet et trykløst retur. Hydraulikolien strømmer i en stor separat ledning via oliekøleren og oliefilteret tilbage til hydraulikolietanken. Det medfører den fordel, at redskabet kan føre returløbsolien afkølet og uden forhøjet stagnationstryk tilbage til hydraulikolietanken. Dette skåner komponenter i maskinen og redskabet.
 • Lækolieledningen fører ved behov lækolien fra motoren under maks. 2 bar tilbage til tanken. Derved minimeres kabinettrykket i redskabets hydraulikmotor.

Passende motorisering

 • Tilvalgsmotorerne er udviklet til professionel anvendelse af effektkrævende redskaber. Her blev emissionsklasse V realiseret ved indbygningen af et dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med en dieseloxidationskatalysator (DOC). Ved denne teknologi skal der ikke tilsættes ureaopløsning (DEF).
 • Hele motorenheden inklusive efterbehandling af udstødningsgas kommer fra samme producent, så alle komponenter er tilpasset perfekt til hinanden, og maskinen regenereres automatisk ved tilsvarende driftstemperatur. Ved drift med hyppige starter og stop kan der desuden gennemføres en regenerering manuelt.
 • Det drejer sig om en kraftfuld 3-cylinder common rail-motor, der imponerer med sin høje effekttæthed.

Fremragende serviceadgang på grund af den vipbare førerplads

 • Førerpladsen kan vippes til siden med få håndgreb. Dette muliggør en ukompliceret tilgang til motor, hydrauliksystem og elektrisk system. Overvågning og vedligeholdelse af maskinen bliver derved betydeligt lettere.
 • Med den nemme og hurtige vedligeholdelse maksimeres maskinens disponibilitet, og driftsomkostningerne optimeres.

Fremragende serviceadgang på grund af den vipbare kabine

 • Kabinen kan vippes til siden med få håndgreb. Dette muliggør en ukompliceret tilgang til motor, hydrauliksystem og elektrisk system. Overvågning og vedligeholdelse af maskinen bliver derved betydeligt lettere.
 • Med den nemme og hurtige vedligeholdelse maksimeres maskinens disponibilitet, og driftsomkostningerne optimeres.

Let at åbne motorhjelm

 • Motorhjelmen kan åbnes med et enkelt håndgreb til regelmæssige service- og vedligeholdelsesarbejder. Hydraulikolietank, luftfilter, motoroliepåfyldning, oliemålestav og kølevand kan dermed tilgås let, og det nødvendige vedligeholdelsesarbejde kan udføres effektivt.
 • Med den nemme og hurtige vedligeholdelse maksimeres maskinens disponibilitet, og driftsomkostningerne optimeres.

Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

 • Med det fuldautomatiske centralsmøreanlæg kan smøreprocessens varighed samt intervallerne indstilles. Når alle smørepunkter smøres regelmæssigt, øges maskinens driftssikkerhed.
 • Med det fuldautomatiske centralsmøreanlæg udføres smøringen af maskinen automatisk og dermed meget komfortabelt. Det giver betydelige tidsbesparelser og forlænger maskinens levetid og sikrer dermed opretholdelsen af værdien.

Vedligeholdelsesfri hydraulik, slangesystem

 • På Weidemanns maskiner monteres der generelt korte hydraulikslanger. Det betyder, at slangerne er delt flere steder. Når en hydraulikslange skal udskiftes, udskiftes kun den berørte del. Det er således ikke nødvendigt at udskifte hele slangeforbindelsen i hydraulikkredsløbet. Reparationstiderne bliver dermed langt kortere, og konceptet er desuden omkostningseffektivt.

Justerbart rat og ratstamme

 • Rattet og ratstammen kan både indstilles individuelt over et større område mht. højde og hældning. Dermed kan føreren arbejde meget ergonomisk og koncentreret med de passende indstilinger.

Ergonomisk joystick

 • Joysticket ligger sikkert og behageligt i hånden. Styringen er dermed både direkte og fintfølende. Føreren har således altid kontrol over maskinen og de vigtigste funktioner.
 • Foruden standardfunktionerne som køreretningsvalg og hastighedstrin kan også mange andre funktioner såsom differentialspærre, 3. og 4. styrekreds, High Flow og samtlige elektriske funktioner betjenes med joysticket. Dermed er en komfortabel enhåndsbetjening af redskaber realiseret.
 • Sammenlægningen af de vigtigste funktioner på joysticket gør arbejdet komfortabelt, også over længere tid, og øger samlet set effektiviteten, når der arbejdes med maskinen.

Ergonomisk arbejdsplads

 • God benplads, overskueligt anbragte betjeningselementer, komfortabelt førersæde og optimalt udsyn til redskabet: En arbejdsplads, der på støtter føreren og skåner omgivelserne.
 • Et godt afstemt udstyr øger komforten for føreren, der også kan arbejde i længere tid under optimale forhold med maskinen.

Behageligt arbejdsklima

 • Arbejdsklimaet i kabinen er fremragende takket være et effektivt varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftfilter og godt placerede luftdyser.
 • I de forskellige kabineversioner fra Weidemann er der altid monteret et tilstrækkeligt antal luftdyser, der sørger for en god luftcirkulation og behageligt klima for føreren.

Klimaanlæg

 • Det valgfrie klimaanlæg sørger ved varme udetemperaturer for et behageligt arbejdsklima i kabinen. Det har en høj luftgennemstrømning og imponerer med sin optimerede køleydelse. Betjeningselementet til regulering og luftdyserne er altid anbragt i den optimale position.
 • Klimaanlægget øger komforten for føreren. Det gør det muligt at arbejde uden træthedssymptomer, da det reducerer førerens belastning ved høje udetemperaturer.

Ventilation efter behov

 • Kabinen har afhængigt af versionen på begge sider store døre eller vinduer, der kan åbnes vidt op og kippes. Ved den delte dør kan den øverste rude klappes op og fikseres. Spalteventilation er også en mulighed. Det giver, også uden klimaanlæg, frisk luft i kabinen og øger komforten for føreren ved høje udetemperaturer.

Komfortabelt og ergonomisk førersæde

 • Førersædet er udformet ergonomisk, er godt affjedret og kan indstilles. Ekstraudstyret luftaffjedret komfortsæde sørger for endnu bedre betingelser. Til lave temperaturer kan der vælges sædevarme. Det øger komforten for føreren, der kan arbejde koncentreret i længere tid med maskinen.
 • Afhængigt af modellen fås der forskellige sæder, der er tilpasset til maskinens størrelse. Med de forskellige indstillingsmuligheder kan sædet indstilles individuelt til føreren og giver dermed optimal komfort.

Komfortabel dæmpning af læssearmen

 • Dæmpningen af læssearmen kan aktiveres elektrisk og gør det muligt at håndtere maskinen optimalt i uvejsomt terræn og på vejen. Den anbefales særligt, når maskinen transporterer tunge laster i skovlen eller pallegaflen eller kører med et tungt redskab over en større strækning med høj hastighed. Dæmpningen af læssearmen øger komforten betydeligt for føreren.
 • Læssearmsdæmpningen forhindrer, at maskinen begynder at svinge ved store hastigheder. Det øger sikkerheden for føreren og skåner køretøjskomponenterne, da stødene kan absorberes.

Hastighedsbegrænser proportional (anordning med lav hastighed)

 • Med den proportionale hastighedsbegrænser (anordning til lav kørselshastighed) kan der opnås meget lave kørehastigheder i den første kørefase ved konstant motorhastighed. Det er en fordel, når der anvendes redskaber, der betjenes med konstant høj omdrejningstal, men samtidig med en meget lav fremadgående kørehastighed.
 • Den proportionale hastighedsbegrænser (anordning til lav kørselshastighed) gør det muligt at arbejde komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, hækkeklipper eller rydder, selv i længere perioder.

Håndgas

 • Håndspeederen giver mulighed for manuel justering af en konstant motorhastighed for optimal drift af et redskab. Den trinløse justering sker komfortabelt og præcist via et tilsvarende potentiometer.
 • Håndspeederen gør det muligt at arbejde komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, hækkeklipper eller rydder, selv i længere perioder.

Flat-face-hydraulikkoblinger

 • Nemt skift af redskaber: Flat-face-hydraulikkoblingerne kan rengøres nemt og giver mindre tilsmudsning i hele hydrauliksystemet. Der opstår knap nok lækage ved tilslutning af hydraulikslangerne, så hænder, maskine, redskab og underlag kan forblive rene.
 • Med flat-face-hydraulikkoblingerne kan hydraulisk drevne redskaber også kobles under tryk, hvorved der spares tid. Alle koblingstyper er monteret på samme skot og er dermed let tilgængelige.

Vibrationsdæmpet arbejdsplads.

 • Svingninger, vibrationer og stød bliver opfanget af maskinen ved hjælp af hydrolejer. Dermed kan føreren også arbejde afslappet og koncentreret i længere tid.

ecs (Easy Coupler System)

 • Ved hjælp af Weidemann ecs (Easy Coupler System) kan hydraulisk drevne redskaber skiftes nemt og sikkert fra førersædet. Føreren skal ikke stige ned fra maskinen for at tilslutte hydraulikkoblingerne manuelt.
 • Det øger sikkerheden for føreren, skåner miljøet og medfører desuden betydelige tidsbesparelser.
 • Aktuel emissionsstandard og passende motorisering

  • I forbindelse med gennemførelsen af det aktuelle emissionsdirektiv til reduktion af udstødningsgasser er det vigtigt, at der på trods af de strenge forskrifter ikke gås på kompromis med maskinens ydelse, levetid eller økonomi. For at efterkomme dette direktiv anvender Weidemann topmoderne motorteknologier, der er udstyret med forskellige efterbehandlingssystemer til udstødningsgas.
  • Enhver maskine kan udstyres med den passende motor til den pågældende størrelsesklasse. Dermed undgås under- eller overmotorisering, hvilket igen giver brændstofbesparende og økonomisk arbejde.
 • Elektronisk reguleret køredrev ( ecDrive): Eco-tilstand

  • I Eco-tilstanden sænkes motorens omdrejningstal efter opnåelse af den ønskede kørehastighed til {2.200 o/min,} så der både er mulighed for at reducere støjniveauet og spare brændstof.
  • Eco-tilstanden muliggør komfortabel og ressourceskånende kørsel, særligt ved længere kørestrækninger.

Downloads

Flyers 1390
 • De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.
 • Med valget af forskelligt ekstraudstyr kan de tekniske data variere tilsvarende. Vær opmærksom på, at udstyret ikke kan ændres ved nye modeller.