Teleskophjullæsser 9580T - Vores sværvægtsklasse

Teleskophjullæsseren 9580T er udviklet til den særligt tunge materialelæsning, der eksempelvis uafbrudt finder sted i store landbrug og biogasanlæg, ved siloen eller ved et stort antal storballer. Maskiner af denne størrelse er også velegnet til genbrugsområdet, industrivirksomheder og kommunal anvendelse. Vores Lowering Assistent bruges på 9580T-teleskophjullæsseren. Dette er et semi-automatisk førerassistentsystem, der automatisk teleskoperer teleskoparmen, når den sænkes. Det giver mulighed for effektive lastningscyklusser og øger sikkerheden, når der arbejdes med maskinen. Med den trinløse hydrostatiske transmission Power Drive 370 (PD 370) opnås høje trækkræfter og kørehastigheder. Dermed er hastigheder på op til {40 km/t} {24,85 mph} mulige uden at skifte gear. Dette giver mulighed for en yderst komfortabel køremåde.

Highlights

Yderligere funktioner

Maksimal trækkraft gennem knækled og svingende bagaksel

 • På grund af sin størrelse og vægt er maskinen udstyret med et knækled og en svingaksel bagtil. Dette sikrer optimal manøvredygtighed og trækkraft kombineret med høj kørekomfort for at give en sikker køreoplevelse.
 • Pendulakslens endeafslutninger sikrer et dæmpet endeområde for pendulets vinkel. Dette forhindrer akslen og chassiset i at ramme jorden hårdt under maksimal offroad-bevægelse. Operatøren får en mærkbar tilbagemelding, når den maksimale pendulvinkel er nået.
 • Opdelingen i knækled og svingende aksel bagtil garanterer maskinens lange levetid.

100 %-differentialespærre, der kan tilkobles

 • I forhold til et selvspærrende differentiale sørger differentialspærren, der kan tilkobles 100 %, ved behov for maksimal træk- og drivkraft. Dette øger maskinens effektivitet.
 • Under normal kørsel er differentialspærren frakoblet, hvilket betyder større sikkerhed og lavere dækslitage og dermed lavere driftsomkostninger.

Høj hydraulikydelse

 • En Weidemann-maskine har tilstrækkelig hydraulikydelse og er dermed egnet til drift af mange forskellige redskaber.
 • Den fleksible kombination af maskine og et bredt udvalg af hydraulisk drevne redskaber giver mulighed for at udføre en lang række arbejdsopgaver.
 • Fordelen er: Maskiner med stor hydraulikydelse reducerer omkostningerne, da der ikke nødvendigvis skal skiftes til en større maskine.

Robust teleskoparm

 • Sammenlignet med den normale hjullæsser med læsserarm har teleskophjullæssere en teleskoparm og dermed en betydeligt større løftehøjde og rækkevidde. Disse maskiner er kendetegnet ved egenskaber som f.eks. høj manøvredygtighed og godt udsyn hele vejen rundt takket være en central sædeposition og en høj løfteevne.
 • Teleskoparmen er robust og stabil med hydraulisk parallelføring. Alle vigtige hydraulikslanger føres indvendigt og er beskyttet mod udefra kommende påvirkning. Dette øger maskinens levetid.

Optimale dæk

 • Maskinens dæk spiller en stor rolle under det praktiske arbejde. Når dækkene er tilpasset til underlaget og anvendelsesområdet, kan føreren arbejde optimalt med maskinen.
 • Det rigtige dækvalg sørger både for maksimal trækkraft og for minimal slitage og behagelig rolig gang. Disse aspekter forlænger desuden dækkenes levetid og øger samtidig maskinens produktivitet.
 • Afhængigt af modellen tilbydes der forskellige profiler, så den optimale ydeevne kan opnås på ethvert underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil og Bibload-profil. Dermed har maskinkonfiguratioen allerede ab fabrik den maksimale fleksibilitet.

Overskueligt digitalt 7 tommer display

 • Altid overblik over de vigtigste funktioner Med det digitale display har operatøren et optimalt overblik under arbejdet. Foruden standardvisninger såsom temperatur, tankpåfyldning eller driftstimer vises også de aktive funktioner i cockpittet, f.eks. tilkoblede elektriske funktioner, kontinuerlig drift af 3. styrekreds eller tilkoblet differentialspærre.
 • Placeret øverst til højre i kabinen har operatøren altid et godt udsyn til displayet - uden at det blokerer for udsynet.
 • De forskellige funktioner og indstillinger styres via betjeningselementet Jog Dial. Det gør det nemt og komfortabelt for føreren at betjene køretøjet.

Kompakte mål og optimal manøvredygtighed

 • Kompakte mål og retningsstabilitet sørger for optimal manøvredygtighed.
 • Maskinens dimensioner er ideelle og gør det muligt at arbejde under trange pladsforhold.

Økonomisk arbejde

 • Produktiviteten er et af de vigtigste aspekter, når det handler om effektiv anvendelse af maskinerne. Jo hurtigere og mere tidsbesparende en maskine manøvrerer, jo højere er dens arbejdsydelse.
 • Ved maskiner fra Weidemann opnås produktiviteten ved teknisk modne løsninger som f.eks. stærkt drev, store rivekræfter, højtydende kinematik, stor manøvredygtighed, fremragende stabilitet og et effektivt hurtigskiftsystem til redskaber.
 • Yderligere faktorer, der gavner produktiviteten: lav slitage, værdifuld pulverbelægning, hærdede bolte, god serviceadgang, høje cylinderhastigheder og fleksible kørehastigheder.

Effektivt skift af redskaber

 • Med det hydrauliske hurtigskiftesystem kan redskaberne skiftes nemt og hurtigt. Det gode udsyn over hurtigskiftepladen gør det særligt nemt at skifte redskaber.
 • Med tohåndsbetjeningen under afkoblingen er det yderst sikkert at skifte redskaber.
 • Efter redskabsskiftet er maskinen straks klar til arbejdet igen. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

Gennemgående betjeningsfilosofi

 • I alle Weidemann-maskiner er der installeret et gennemgående betjeningskoncept med klart definerede og ergonomisk placerede kontakter og tastaturer. Maskinerne kan således betjenes næsten eller helt ens. Det indebærer den fordel, at føreren hurtigt finder sig til rette og i forskellige Weidemann-maskiner og kan arbejde produktivt.
 • Weidemanns betjeningsfilosofi gør det nemt for føreren at forstå maskinen og dermed orientere sig let og arbejde sikkert. Det mærkes f.eks. ved betjeningselementer, der går igen, som f.eks. Jog-Dial, joystick, display, generelle kontaktfunktioner osv.

Betjeningselement Jog Dial

 • Med Jog Dial-betjeningselementet kan forskellige maskinparametre og funktioner betjenes og aflæses via displayet: F.eks. indstilling af lastarmsdæmpningen, aflæsning af driftstimer og maskinoplysninger eller registrering af serviceintervaller. Drejehjulet er placeret inden for nem rækkevidde af førerens arbejdsområde.
 • Ved behov kan hydraulikoliens gennemstrømningsmængde indstilles manuelt med betjeningselementet Jog Dial. Dette er fordelagtigt, hvis maskinen driver et hydraulisk redskab, der ikke behøver hele maskinens hydraulikydelse. Dermed kan føreren arbejde meget præcist og ressourcebesparende med maskinen og redskabet.
 • I tilfælde af service kan drejeknappen bruges til hurtigt at få vist vigtige fejlmeddelelser og nødvendige maskinoplysninger. Dette fremskynder diagnosen og reducerer maskinens nedetid.

Bremse-inch-pedal: Motorydelse dér, hvor den behøves

 • 1. Intet tryk på inch-bremsepedalen: Fuld kraft på køredrevet. 2. Inch-bremsepedal trykket let ned: Hastigheden reduceres, større kraft i arbejdshydraulikken. 3. Inch-bremsepedal trykket meget ned: Hastigheden reduceres yderligere, endnu større kraft i arbejdshydraulikken. 4. Inch-bremsepedal trykket helt ned: Hjullæsseren står stille, fuld kraft i arbejdshydraulikken.
 • Fordelene ved inch-bremsepedalen: Mindre slitage på driftsbremsen samt en optimal inddeling af motoreffekten.
 • Inch-bremsepedalen og det hydrostatiske køredrev gør det muligt at arbejde meget fintfølende med maskinen.

Trykaflastning i læssesystemet

 • Knappen til trykaflastning er let tilgængelig på ydersiden af læssesystemet. På denne måde kan forskellige hydraulisk drevne arbejdsredskaber skiftes endnu hurtigere og mere effektivt. Dette fungerer også når motoren er tændt.
 • Når trykaflastningen aktiveres, bliver det aktive hydrauliske kontrolkredsløb trykaflastet, og hydraulisk betjente redskaber kan skiftes nemt og sikkert.

Load Sensing arbejdshydraulik

 • Load Sensing System er et hydraulisk styresystem, hvor hydraulikpumpens tryk og oliemængde tilpasses til de ønskede forhold.
 • Med Load Sensing System reduceres olieopvarmningen i det hydrauliske kredsløb og brændstofforbruget sænkes.
 • Load Sensing System giver fuld hydraulisk effekt selv ved lave motorhastigheder. Dette sikrer et effektivt arbejde med maskinen og redskabet.

Mange udstyrsmuligheder

 • Weidemanns maskiner leveres med et omfattende standardudstyr af høj kvalitet. Desuden kan f.eks. motor, drivmekanisme, førerplads eller hydraulik konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og model. Det er altid garanteret, at maskinen lever op til kundens individuelle krav og præferencer.

Hydrauliktilslutninger bag

 • Læsseren kan udstyres med hydrauliktilslutninger bagpå (enkelt- eller dobbeltvirkende). Derved øges maskinens anvendelsesmuligheder, da der kan anvendes hydrauliske bagmonterede redskaber eller tipanhængere.
 • Maskinen kan også anvendes universelt til forskellige arbejdsopgaver. Der behøves ikke yderligere køretøjer eller maskiner.

Højtydende High Flow-hydraulik

 • Maskinen kan efter ønske udstyres med en højtydende High Flow-Hydraulik. Det giver mulighed for at anvende frontmonterede redskaber, som har et højt oliebehov (som f.eks. en snefræser). Dermed udvides maskinens anvendelsesområde.

Elektriske tilslutninger for og/eller bag

 • Maskinen kan udstyres med elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå. Dermed kan der anvendes elektrisk drevne ekstrafunktioner på redskaber, som f.eks. fejemaskine med vandsprøjteanordning. Desuden er det muligt at skifte mellem yderligere funktioner på hydrauliske redskaber. Dette gøres komfortabelt ved hjælp af joysticket.
 • De elektriske funktioner (tastende/indtrykket) kan efter ønske defineres individuelt på joystickets betjeningselementer.
 • Elektriske tilslutninger foran og/eller bagved sørger for, at der kan anvendes mange forskellige redskaber på maskinen. Dette øger igen maskinens anvendelsesområde.

Trykløst returløb

 • Visse redskaber med deres egen hydraulikmotor kræver et trykløst returløb. Hydraulikolien strømmer tilbage til hydraulikolietanken via oliekøleren og oliefilteret i en stor separat ledning. Dette giver den fordel, at redskabet kan føre returolien afkølet og uden øget modtryk tilbage til hydraulikolietanken. Dette beskytter maskinens og redskabets komponenter.

Komfortabel kabine

 • Den rummelige og komfortable kabine opfylder sikkerhedskravene i det aktuelle europæiske maskindirektiv i henhold til ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure) og tilbyder masser af frihøjde over hovedet og bevægelsesfrihed.
 • Med glas hele vejen rundt har føreren et fremragende overblik over redskabet og hele arbejdsområdet. Det giver større sikkerhed, da føreren altid har overblik over sine arbejdsomgivelser.
 • Interiøret imponerer med fremragende ergonomi, en generøs rummelighed og mange individuelle indstillingsmuligheder for operatøren. Kabinen beskytter mod alle vejrforhold og giver mulighed for koncentreret og komfortabelt arbejde.

Justerbart rat

 • Rattet kan justeres individuelt alt efter operatørens behov. Dermed kan operatøren kan altid arbejde ergonomisk korrekt og koncentreret.

Ergonomisk joystick

 • Joysticket ligger sikkert og behageligt i hånden. Styringen er dermed både direkte og fintfølende. Føreren har således altid kontrol over maskinen og de vigtigste funktioner.
 • Foruden standardfunktionerne som køreretningsvalg og hastighedstrin kan også mange andre funktioner såsom differentialspærre, 3. og 4. styrekreds, High Flow og samtlige elektriske funktioner betjenes med joysticket. Dermed er en komfortabel enhåndsbetjening af redskaber realiseret.
 • Sammenlægningen af de vigtigste funktioner på joysticket gør arbejdet komfortabelt, også over længere tid, og øger samlet set effektiviteten, når der arbejdes med maskinen.

Joystickkonsol, der fjedrer med førersædet

 • Joystick-konsollen er monteret på førersædet og fjedrer med vibrationerne. Hvis førersædet er indstillet efter førerens behov, vil joystick-konsollen også altid befinde sig i den perfekte position. Et plus når det gælder komfort og ergonomi for føreren.
 • Joystick-konsollen og førersædet udgør én enhed. Dette sikrer, at operatørens armposition forbliver den samme, når han arbejder med maskinen. Det øger komforten for operatøren, og han kan arbejde produktivt og koncentreret i længere tid.

Ergonomisk arbejdsplads

 • God benplads, overskueligt anbragte betjeningselementer, komfortabelt førersæde og optimalt udsyn til redskabet: En arbejdsplads, der på støtter føreren og skåner omgivelserne.
 • Et godt afstemt udstyr øger komforten for føreren, der også kan arbejde i længere tid under optimale forhold med maskinen.

Behageligt arbejdsklima

 • Arbejdsklimaet i kabinen er fremragende takket være et effektivt varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftfilter og godt placerede luftdyser.
 • I de forskellige kabineversioner fra Weidemann er der altid monteret et tilstrækkeligt antal luftdyser, der sørger for en god luftcirkulation og behageligt klima for føreren.

Ventilation efter behov

 • Kabinen har afhængigt af versionen på begge sider store døre eller vinduer, der kan åbnes vidt op og kippes. Ved den delte dør kan den øverste rude klappes op og fikseres. Spalteventilation er også en mulighed. Det giver, også uden klimaanlæg, frisk luft i kabinen og øger komforten for føreren ved høje udetemperaturer.

Komfortabelt og ergonomisk førersæde

 • Førersædet er ergonomisk formet, godt affjedret og justerbart. Joystick-konsollen inklusive armlæn, som danner en enhed med førersædet, er også justerbar og fjedrer med. Det luftaffjedrede komfortsæde, der fås som ekstraudstyr, byder på endnu mere komfort. Der er sædevarme til rådighed ved kolde temperaturer. Det øger komforten for operatøren, og han kan arbejde koncentreret i længere tid med maskinen.
 • Afhængigt af modellen fås der forskellige sæder, der er tilpasset til maskinens størrelse. Med de forskellige indstillingsmuligheder kan sædet indstilles individuelt til føreren og giver dermed optimal komfort.

Vibrationsdæmpet arbejdsplads.

 • Vibrationer og stød bliver opfanget af maskinens optimalt dimensionerede støddæmpere. Operatørens krop er meget godt beskyttet, og det er derfor muligt at arbejde koncentreret med maskinen i længere tid.

Hastighedsbegrænser proportional (anordning med lav hastighed)

 • Med den proportionale hastighedsbegrænser (anordning til lav kørselshastighed) kan der opnås meget lave kørehastigheder i den første kørefase ved konstant motorhastighed. Det er en fordel, når der anvendes redskaber, der betjenes med konstant høj omdrejningstal, men samtidig med en meget lav fremadgående kørehastighed.
 • Den proportionale hastighedsbegrænser (anordning til lav kørselshastighed) gør det muligt at arbejde komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, hækkeklipper eller rydder, selv i længere perioder.

Håndgas

 • Håndspeederen giver mulighed for manuel justering af en konstant motorhastighed for optimal drift af et redskab. Den trinløse justering sker komfortabelt og præcist via et tilsvarende potentiometer.
 • Håndspeederen gør det muligt at arbejde komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, hækkeklipper eller rydder, selv i længere perioder.

Skovltilbageføringsautomatik

 • Betjeningen af den automatiske skovltilbageføring er ergonomisk placeret på joysticket, og tipcylindernes position gemmes med et enkelt tryk på en knap. Dermed kan redskabet køres tilbage til nøjagtigt samme position ved den næste læssecyklus.
 • Et plus i komfort, præcision og hastighed for føreren ved tilbagevendende opgaver som f.eks. stabling eller påfyldning af beholdere med fast højde eller med nedfældede sider.

Gennemtænkt serviceadgang

 • Maskinen har inspektionsklapper, der er let tilgængelige, og stænkskærmene kan tages af. Dette muliggør en ukompliceret tilgang til motor, hydrauliksystem og elektrisk system. Overvågning og vedligeholdelse af maskinen bliver betydeligt lettere. Motorhjelmen kan også åbnes langt op, hvilket sikrer optimal tilgængelighed.
 • Ved større vedligeholdelsesarbejder kan kabinen om nødvendigt vippes til siden ved hjælp af en løfteanordning. Det betyder, at kabinen ikke behøver at blive skilt helt ad. Dette resulterer i mindre nedetid på maskinen og dermed lavere samlede driftsomkostninger.

Let at åbne motorhjelm

 • Motorhjelmen kan åbnes med et enkelt håndgreb til regelmæssige service- og vedligeholdelsesarbejder. Hydraulikolietank, luftfilter, motoroliepåfyldning, oliemålestav og kølevand kan dermed tilgås let, og det nødvendige vedligeholdelsesarbejde kan udføres effektivt.
 • Med den nemme og hurtige vedligeholdelse maksimeres maskinens disponibilitet, og driftsomkostningerne optimeres.

Let tilgængelige smørepunkter

 • Det er afgørende af hensyn til korrekt og effektiv vedligeholdelse og dermed maskinens driftssikkerhed, at alle smørepunkter smøres regelmæssigt. For at spare tid og lette arbejdet er smørepunkterne på Weidemann maskiner altid placeret, så de er let tilgængelige.
 • Da alle smørepunkter er let tilgængelige, er det særligt nemt at smøre maskinen regelmæssigt. Dette forlænger igen maskinens levetid og bidrager til værdibevarelsen.

Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

 • Med det fuldautomatiske centralsmøreanlæg kan smøreprocessens varighed samt intervallerne indstilles. Når alle smørepunkter smøres regelmæssigt, øges maskinens driftssikkerhed.
 • Med det fuldautomatiske centralsmøreanlæg udføres smøringen af maskinen automatisk og dermed meget komfortabelt. Det giver betydelige tidsbesparelser og forlænger maskinens levetid og sikrer dermed opretholdelsen af værdien.

Vedligeholdelsesfri hydraulik, slangesystem

 • På Weidemanns maskiner monteres der generelt korte hydraulikslanger. Det betyder, at slangerne er delt flere steder. Når en hydraulikslange skal udskiftes, udskiftes kun den berørte del. Det er således ikke nødvendigt at udskifte hele slangeforbindelsen i hydraulikkredsløbet. Reparationstiderne bliver dermed langt kortere, og konceptet er desuden omkostningseffektivt.

Vendbar ventilator

 • Ved et tryk på en knap blæses snavset væk fra kølerlamellerne og på motorhjelmens indsugningsflader. Hydraulikmotor- og pumpe er dimensioneret på en sådan måde, at ventilatorens luftstrøm kan vendes (reversering). Dette beskytter maskinen mod beskadigelse på grund af overophedning, og forhindrer desuden manuel vedligeholdelse.
 • Den vendbare blæser øger motorens levetid og giver ekstra komfort for føreren.

God belysning af arbejdsområdet

 • Belysningen kan tilpasses til forskellige krav: Halogen-belysning, belysning iht. StVZO (den tyske færdselslov), LED-belysning og yderligere lygter på førerpladsen, læssesystemet eller teleskoparmen. Derved er det mulighed for at arbejde individuelt med maskinen - også i mørke.
 • En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det muligt for føreren at arbejde koncentreret og sikkert i længere tid med maskinen.

Nem ind- og udstigning

 • Føreren kan entre maskinens kabine eller førerplads med få skridt. Takket være de store og skridsikre trin og de let tilgængelige holdegreb. Dette øger førerens sikkerhed ved ind- og udstigning.

Begrænsning af tilbagerullevinkel

 • Begrænsning af tilbagerullevinkel i hurtigskiftpladen forhindrer, at redskabet ruller op til det mekaniske stop, når teleskoparmen hæves. Dette forhindrer, at styrtegodset falder ned på maskinen, hvilket øger sikkerheden for både maskinen og operatøren.
 • Aktuel emissionsstandard og passende motorisering

  • I forbindelse med gennemførelsen af det aktuelle emissionsdirektiv til reduktion af udstødningsgasser er det vigtigt, at der på trods af de strenge forskrifter ikke gås på kompromis med maskinens ydelse, levetid eller økonomi. For at efterkomme dette direktiv anvender Weidemann topmoderne motorteknologier, der er udstyret med forskellige efterbehandlingssystemer til udstødningsgas.
  • Enhver maskine kan udstyres med den passende motor til den pågældende størrelsesklasse. Dermed undgås under- eller overmotorisering, hvilket igen giver brændstofbesparende og økonomisk arbejde.

Downloads

Linjeark 20er - 90er inkl. LP
Flyers 9080, 9580T
Produkts-informations-ark 9580T
 • De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.
 • Med valget af forskelligt ekstraudstyr kan de tekniske data variere tilsvarende. Vær opmærksom på, at udstyret ikke kan ændres ved nye modeller.