Teleskoplæsser T4512 - Next Generation

Den kompakte teleskoplæsser T4512 fra Weidemann er enestående med sin kombination af løftehøjde, bredde og maskinydelse: Med en løftehøjde på {4,5 m} klares et bredt spektrum af stable- og læsseopgaver. Og de fleste ladsider kan overvindes så nemt som ingenting. Nyttelasten udgør imponerende {1,25 t}, så bigballer af enhver type eller forskellige materialer med høj vægt er intet problem. De kompakte dimensioner med en bredde på {1,56 m} og en højde på under {2 m} er maskinens egentlige højdepunkt. Med disse idealmål kan teleskoplæsseren passere smalle gennemgange og bevæge sig ind i snævre rum, hvor den kan manøvrere frit. Den aktuelle version af vores bestseller er udstyret med det elektronisk regulerede køredrev ecDrive (Electronic Controlled Drive) og elektrisk parkeringsbremse med auto-hold- og hill-hold-funktion. Dermed kan maskinen anvendes helt efter behovet.

Highlights

Yderligere funktioner

 • Værdifuld pulverbelægning

  • Sammenlignet med den konventionelle vådlakering øger pulverbelægningen korrosionsbeskyttelsen og bevarer dermed maskinens værdi i længere tid. Derudover er metoden baseret på pulvergenvinding og er dermed særligt miljøvenlig.
  • Pulverbelægningen med den lange levetid garanterer værdistabilitet og sørger for en tilsvarende høj gensalgsværdi for maskinen.
 • Robust teleskoparm

  • Teleskoparmen er robust og solidt bygget og placeret i midten af maskinen, hvilket modvirker vridning. Parallelstyringen er hydraulisk, og glideelementerne i teleskoparmens indre rør er vedligeholdelsesfrie. Dette mindsker slid og øger maskinens levetid.

100 %-differentialespærre, der kan tilkobles

 • Sammenlignet med et selvlåsende differentiale giver den 100 %-differentialespærre, der kan tilkobles. maksimal trækkraft og fremdrift, når det er nødvendigt. Dette øger maskinens effektivitet!
 • Under normal kørsel er differentialspærren slået fra, hvilket giver sikkerhed og medfører mindre dækslid, hvilket sparer driftsomkostninger.

Høj hydraulikydelse

 • En Weidemann-maskine har tilstrækkelig hydraulikydelse og er dermed egnet til drift af mange forskellige redskaber.
 • Den fleksible kombination af maskine og et bredt udvalg af hydraulisk drevne redskaber giver mulighed for at udføre en lang række arbejdsopgaver.
 • Fordelen er: Maskiner med stor hydraulisk effekt sparer penge, da det ikke nødvendigvis er nødvendigt at skifte til en større maskine.

Optimale dæk

 • Maskinens dæk spiller en stor rolle under det praktiske arbejde. Når dækkene er tilpasset til underlaget og anvendelsesområdet, kan føreren arbejde optimalt med maskinen.
 • Ved at vælge de rigtige dæk sikrer du maksimal trækkraft, minimalt slid og en behagelig støjsvag kørsel af maskinen. Disse aspekter øger også dækkenes levetid og øger samtidig den økonomiske effektivitet.
 • Afhængigt af modellen tilbydes der forskellige profiler, så den optimale ydeevne kan opnås på ethvert underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil og Bibload-profil. Dermed har maskinkonfiguratioen allerede ab fabrik den maksimale fleksibilitet.

Overskueligt digitalt display

 • Altid overblik over de vigtigste funktioner: Med det digitale display har operatøren altid et godt overblik under arbejdet. Foruden standardvisninger såsom temperatur, tankpåfyldning eller driftstimer vises også de aktive funktioner i cockpittet, f.eks. tilkoblede elektriske funktioner, kontinuerlig drift af 3. styrekreds eller tilkoblet differentialspærre.

Kompakte mål og optimal manøvredygtighed

 • Kompakte dimensioner og retningsstabilitet sikrer optimale drejeegenskaber og høj manøvredygtighed af maskinen.
 • Maskinen er ideelt dimensioneret med hensyn til dens størrelse. Dette gør det muligt at arbejde i trange rum.

30 km/h Kørehastighed

 • Med den passende motor kan maskinen eventuelt nå en hastighed på {30 km/t} {18,64 mph}. Dette gør det muligt at flytte maskinen hurtigere fra A til B med tilsvarende tidsbesparelser, hvilket øger produktiviteten.

Egnet motor uden efterbehandling af udstødningsgasser

 • Den store fordel ved standardmotoren består i, at den opfylder emissionstrin V helt uden efterbehandling af udstødningsgas. Denne motorisering er velegnet til lette anvendelser, som f.eks. simpel materialehåndtering.
 • Standardmotoren er en 3-cylindret motor, som imponerer med sit høje drejningsmoment og tilsvarende effektivitet. Det faktum, at denne motor ikke kræver efterbehandling af udstødningsgasser, reducerer automatisk vedligeholdelsesomkostningerne.

Elektronisk reguleret køredrev (ecDrive): Auto-tilstand

 • Auto-tilstanden sørger for den vanlige maskinydelse på 100 %. Den fulde ydelse og performance står altid til rådighed.

Elektronisk reguleret køredrev (ecDrive): Redskabstilstand

 • Denne redskabstilstand understøtter anvendelsen af hydrauliske redskaber optimalt. I redskabstilstand udnyttes maskinens dieselmotor og redskabet altid optimalt. Det sikrer maksimal produktivitet og det bedst mulige arbejdsresultat. Operatøren er aflastet og kan også arbejde koncentreret med maskinen i lang tid.
 • I redskabstilstanden bruges håndspeederen til at indstille dieselmotorens hastighed, og kørehastigheden styres med en anordning til langsom kørsel. Ved hjælp af denne kan hastigheder indstilles meget præcist fra 0,1 km/h via displayet. Dermed garanteres en konstant fremdrift for redskabet. Hvis man imidlertid vil kunne køre hurtigere fremad eller bagud, kan der når som helst foretages overstyring ved betjening af gaspedalen, og maskinen kan endda bringes til maksimal hastighed.
 • Hvis belastningen på redskabet bliver for høj (fx ved forskelligt afskåret materiale foran en rydder), reducerer maskinen automatisk kørehastigheden for at stille den størst mulige ydelse til rådighed for redskabet. Når belastningen er reduceret igen, reguleres der tilbage til den forudindstillede kørehastighed.

Elektronisk reguleret køredrev (ecDrive): M-Drive-tilstand

 • M-Drive-tilstanden svarer til en tilstand med gaspedal. Her indstilles dieselmotorens omdrejningstal med håndspeederen, og kørehastigheden eller reguleres med gaspedalen.
 • Med M-Drive-tilstand er det ønskede motoromdrejningstal også altid til stede, hvilket gør det unødvendigt at køre i incher. Det giver mulighed for komfortabelt arbejde med redskaber som f.eks. et strøelsesanlæg samt effektiv materialehåndtering med meget korte afstande.

Kompakte teleskoplæssere

 • De kompakte teleskoplæssere fra Weidemann er enestående med deres kombination af løftehøjde, bredde og maskinydelse. Med firehjulstræk og styring på alle hjul er de meget stabile og godt udstyret til mange forskellige arbejdsopgaver.
 • Med styring på alle hjul og udelt ramme er teleskoplæsserne fra Weidemann særligt manøvredygtige og meget stabile. Maskinens lave tyngdepunkt øger stabiliteten yderligere.

Økonomisk arbejde

 • Effektivitet er en af de vigtigste egenskaber, som maskiner skal have for at kunne bruges effektivt. Jo hurtigere og mere tidsbesparende en maskine manøvrerer, jo højere er dens arbejdsydelse.
 • Med Weidemann-maskinerne er omkostningseffektivitet ensbetydende med teknisk gennemtænkte løsninger, som f.eks. den kraftige drivkraft, stærke rivekræfter, højtydende kinematik, høj manøvredygtighed, fremragende stabilitet og et effektivt hurtigskiftesystem til redskaber.
 • Andre faktorer, der taler for økonomi: lavt slid, pulverlakering af høj kvalitet, hærdede stifter, god servicetilgængelighed, høje cylinderhastigheder og fleksible kørehastigheder.

Effektivt skift af redskaber

 • Med det hydrauliske hurtigskiftesystem kan redskaberne skiftes nemt og hurtigt. Det gode udsyn over hurtigskiftepladen gør det særligt nemt at skifte redskaber.
 • Med tohåndsbetjeningen under afkoblingen er det yderst sikkert at skifte redskaber.
 • Maskinen er straks klar til brug igen efter udskiftning af redskabet. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

En sammenhængende betjeningsfilosofi

 • Alle Weidemann-maskiner har et gennemgående betjeningskoncept med overskuelige og ergonomisk udformede kontakter og tastaturer. Alle maskiner kan betjenes på stort set samme måde. Det har den fordel, at en operatør hurtigt kan finde rundt i de forskellige Weidemann-maskiner og arbejde produktivt.
 • Weidemanns betjeningsfilosofi gør det nemt for operatøren at forstå maskinen, så han kan orientere sig effektivt og arbejde sikkert. Dette kan f.eks. ses i tilbagevendende elementer som jog dial, joystick, display, generelle kontakter osv.

Bremse-inch-pedal: Motorydelse dér, hvor den behøves

 • 1. Der er intet tryk på inch-bremsepedalen: Fuld kraft til køredrevet. 2. Let tryk på inch-bremsepedalen: Hastigheden reduceres, mere kraft til arbejdshydraulikken. 3. Stærkere tryk på inch-bremsepedalen: Hastigheden reduceres yderligere, endnu mere kraft til arbejdshydraulikken. 4. Fuldt tryk på inch-bremsepedalen: Hjullæsseren står stille, fuld kraft til arbejdshydraulikken.
 • Fordele ved inch-bremsepedalen: Mindre slid på driftsbremsen samt optimal effektfordeling af motoreffekten.
 • Inch-bremsepedalen og det hydrostatiske køredrev gør det muligt at arbejde meget følsomt med maskinen.

Trykaflastning på teleskoparm

 • Det er let at betjene knappen til trykaflastning, der er placeret udvendigt på teleskoparmen. På denne måde kan forskellige hydraulisk drevne redskaber skiftes endnu hurtigere og mere effektivt. Dette fungerer også når motoren er tændt.
 • Når trykaflastningen aktiveres, stilles den aktive hydrauliske styrekreds trykløs, og hydraulisk betjente redskaber kan udskiftes ubesværet og sikkert.

Mange udstyrsmuligheder

 • Weidemann-maskiner har et omfattende og robust udvalg af standardudstyr. Desuden kan de konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og model, f.eks. mht. motor, drivmekanisme, førerplads eller hydraulik. Det er altid sikret, at maskinen opfylder kundens individuelle krav og præferencer.

Hydrauliktilslutninger bag

 • Teleskoplæsseren kan udstyres med hydrauliske tilslutninger bagtil. Dermed øges maskinens anvendelsesmuligheder, da der kan anvendes hydrauliske, bagmonterede arbejdsredskaber eller hydrauliske tipanhængere.
 • Maskinen kan anvendes multifunktionelt til forskellige aktiviteter. Der er ikke behov for yderligere køretøjer eller maskiner.

High Flow højtydende hydraulik

 • Maskinen kan som ekstraudstyr udstyres med High Flow højtydende hydraulik. Dette giver mulighed for at anvende frontmonterede arbejdsredskaber, som har et højt oliebehov (som f.eks. en snefræser). Dermed udvides maskinens anvendelsesområde.

Elektriske tilslutninger for og/eller bag

 • Maskinen kan udstyres med elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå. Dette gør det muligt at betjene elektrisk betjente hjælpefunktioner på redskaber, f.eks. en fejemaskine med vandsprøjteanordning. Desuden er der mulighed for omskiftning mellem yderligere funktioner på hydrauliske redskaber. Betjeningen foregår komfortabelt via joysticket.
 • De elektriske funktioner (trykknap/låsning) kan efter behov tildeles individuelt til joystickbetjeningen.
 • Elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå sikrer, at en lang række redskaber kan anvendes sammen med maskinen. Dette udvider maskinens anvendelsesområde.

Trykløst returløb inklusive spildolieledning

 • Visse redskaber med deres egen hydraulikmotor kræver et trykløst returløb. Den hydrauliske olie strømmer i en stor separat ledning via oliekøleren og oliefilteret tilbage til hydraulikolietanken. Dette giver den fordel, at redskabet kan føre returolien afkølet og uden øget modtryk tilbage til hydraulikolietanken. Dette beskytter maskinens og redskabets komponenter.
 • Lækageolieledningen returnerer lækageolien fra oliemotoren til tanken med max. {2 bar} {29,00 psi}, hvis det er nødvendigt. Dermed minimeres hustrykket i redskabets hydraulikmotor.

Passende motor

 • Den valgfrit tilgængelige motor blev udviklet til professionel brug af effektkrævende redskaber. Her blev emissionsklasse V realiseret ved indbygningen af et dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med en dieseloxidationskatalysator (DOC). Ved denne teknologi skal der ikke tilsættes urinstofopløsning (DEF).
 • Hele motorenheden inklusive efterbehandling af udstødningsgas kommer fra en producent, så alle komponenter er tilpasset perfekt til hinanden, og maskinen regenereres automatisk ved tilsvarende driftstemperatur. I tilfælde af hyppig start-stop-drift er manuel regenerering også mulig.
 • Det drejer sig om en kraftfuld 3-cylindret commonrailmotor, der imponerer med sin høje effekttæthed.

Tre styretyper giver maksimal fleksibilitet

 • For at opnå maksimal manøvredygtighed og fleksibilitet har maskinen tre forskellige styremåder til rådighed: firehjuls-, foraksel- og krabbegangsstyring. Det giver operatøren mulighed for at manøvrere med centimeterpræcision, dreje på små områder og køre sikkert ved høj hastighed.
 • 1. Styring på alle hjul: Fuld manøvredygtighed og kraftanvendelse på meget lidt plads. 2. Forakselstyring: Sikker kørsel også ved højere hastigheder. 3. Krabbestyring: Sidelæns kørsel med centimeterpræcis manøvrering under trange pladsforhold.

Fleksibel anhængerdrift

 • Maskinen kan med den valgfrie anhængerkobling trække en anhænger. Afhængigt af maskinen er der forskellige systemer at vælge imellem: Anhængerens maksimalt mulige vægt afhænger af model og udstyr.
 • Til brug på offentlige veje skal maskinen være godkendt i Tyskland som en selvkørende arbejdsmaskine og må kun anvendes inden for det omfang, der er beregnet til dette formål. Der kan gælde andre regler internationalt; den lokale salgspartner kan give oplysninger herom.
 • Muligheden for at trække en anhænger udvider maskinens anvendelsesområde og giver mere fleksibilitet, da der ikke behøves et yderligere trækkøretøj.

Komfortabel kabine

 • Den rummelige og komfortable kabine opfylder sikkerhedskravene i det aktuelle europæiske maskindirektiv i henhold til ROPS (Roll Over Protective Structure) og FOPS (Falling Object Protective Structure) og tilbyder masser af hovedhøjde og bevægelsesfrihed.
 • Med glas hele vejen rundt har føreren et fremragende overblik over redskabet og hele arbejdsområdet. Det giver større sikkerhed, da føreren altid har overblik over sine arbejdsomgivelser.
 • Interiøret imponerer med en fremragende ergonomi, generøs plads og mange individuelle indstillingsmuligheder for operatøren. Kabinen beskytter mod alle vejrforhold og giver mulighed for koncentreret og behageligt arbejde.

Justerbart rat og ratstamme

 • Rattet og ratstammen kan indstilles individuelt i både højde og hældning over et bredt område. Det giver hver enkelt operatør mulighed for at arbejde på en meget ergonomisk og koncentreret måde med de indstillinger, der passer bedst til ham.

Ergonomisk joystick

 • Joysticket ligger sikkert og behageligt i hånden. Styringen er direkte og præcis. Dermed har operatøren altid kontrol over maskinen og de vigtigste funktioner.
 • Foruden standardfunktioner som f.eks. køreretningsvalg og hastighedstrin kan afhængigt af modellen også andre funktioner som f.eks. differentialespærren, 3. og 4. styrekreds, high-flow og samtlige elektriske funktioner betjenes via joysticket. Dermed muliggøres en komfortabel enhåndsbetjening af redskaber.
 • Ved at koncentrere den vigtigste funktion på joysticket sikres komfortabelt arbejde selv i længere perioder og øger den samlede effektivitet ved arbejdet med maskinen.

Ergonomisk arbejdsplads

 • God benplads, overskueligt anbragte betjeningselementer, komfortabelt førersæde og optimalt udsyn til redskabet: En arbejdsplads, der på støtter føreren og skåner omgivelserne.
 • Godt afstemt udstyr øger komforten for føreren, og han kan også arbejde optimalt med maskinen i længere tid.

Behageligt arbejdsklima

 • Arbejdsklimaet i kabinen er fremragende takket være et effektivt varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftfilter og godt placerede luftdyser.
 • I de forskellige versioner af Weidemanns kabiner er der altid monteret tilstrækkeligt med luftdyser, hvilket giver en god luftcirkulation og gør arbejdsklimaet behageligt for operatøren.

Klimaanlæg

 • Ekstraudstyret klimaanlæg sørger ved varme udetemperaturer for et behageligt arbejdsklima inde i kabinen. Det sørger det for en høj luftgennemstrømning og imponerer med en optimeret køleydelse. Betjeningselementet til regulering og luftdyserne er altid anbragt i den bedst mulige position.
 • Klimaanlægget øger komforten for operatøren. Det gør det muligt at arbejde uden træthedssymptomer ved at reducere belastningen på operatøren ved varme udendørstemperaturer.

Ventilation efter behov

 • Kabinen har en stor dør med bred åbning og hængslede vinduer. Med den opdelte dør kan den øverste vinduesrude åbnes og låses på plads bagtil. Der er også mulighed for spalteventilation gennem vindue og/eller dør. Afhængigt af modellen er der også en bagrude, der kan åbnes, og hele døren kan åbnes og låses bagtil.
 • De forskellige ventilationsmuligheder giver frisk luft i kabinen, selv uden klimaanlæg, og øger komforten for operatøren ved varme udendørstemperaturer.

Hastighedsbegrænser proportional (anordning til langsom kørsel)

 • Med hastighedsbegrænseren proportional (anordning til langsom kørsel) kan der, i første kørselstrin, opnås meget langsomme kørehastigheder ved et konstant motoromdrejningstal. Det er en fordel, når der anvendes redskaber, der betjenes med et konstant højt omdrejningstal, men samtidig med en meget lav kørehastighed.
 • Den proportionale hastighedsbegrænser (anordning til langsom kørsel) gør det muligt at arbejde komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, hækkeklipper eller rydder, selv i længere perioder.

Håndgas

 • Håndspeederen giver mulighed for manuel justering af en konstant motorhastighed for optimal drift af et redskab. Den trinløse justering sker komfortabelt og præcist via et tilsvarende potentiometer.
 • Håndspeederen gør det muligt at arbejde komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, hækkeklipper eller rydder, selv i længere perioder.

Flat-face-hydraulikkoblinger

 • Nem udskiftning af redskaber: Flat-face-hydraulikkoblingerne kan rengøres nemt og giver mindre tilsmudsning i hele hydrauliksystemet. Der opstår knap nok lækage ved tilslutning af hydraulikslangerne, så hænder, maskine, arbejdsredskab og underlag kan forblive rene.
 • Med flat-face-hydraulikkoblingerne kan hydraulisk drevne redskaber også kobles under tryk, hvorved der spares tid. Alle koblingstyper er monteret på samme skot og er dermed let tilgængelige.

ecs (Easy Coupler System)

 • Ved hjælp af Weidemann ecs (Easy Coupler System) kan hydraulisk drevne arbejdsredskaber skiftes nemt og sikkert fra førersædet. Føreren skal ikke stige ned fra maskinen for at tilslutte hydraulikkoblingerne manuelt.
 • Det øger sikkerheden for operatøren, beskytter miljøet og sparer også en betydelig mængde tid.

vls (Vertical Lift System)

 • vls (Vertical Lift System) er et førerassistentsystem, der letter operatørens arbejde ved løft og sænkning af laster ved halvautomatisk at udvide teleskoparmen ved løft og trække den tilbage ved sænkning, uden at operatøren behøver at styre teleskopfunktionen separat. Det giver mulighed for smidigt og hurtigt arbejde.
 • Den næsten lodrette løfte- og sænkebevægelse gør også teleskoplæsseren med vls meget stabil, da lasten ikke kommer ind i overbelastningsområdet. Erfarne førere arbejder hurtigere og mere sikkert med vls. Mindre erfarne førere får en vigtig støtte til udførelse af løfte- og læsseopgaver.
 • vls (Vertical Lift System) kan bruges i to forskellige tilstande: I skovltilstand trækkes teleskoparmen altid automatisk tilbage i den øverste og nederste sektion, og teleskoparmen kører ikke automatisk ud i den øverste sektion, hvilket er velegnet til f.eks. læssearbejde med bulkmateriale. I stablingstilstand trækkes teleskoparmen ikke automatisk tilbage i det nederste område, i det øverste område trækkes teleskoparmen automatisk ud, sænkning og udtrækning af teleskoparmen på samme tid er mulig, hvilket f.eks. er velegnet til stabling af paller.

Komfortabelt og ergonomisk førersæde

 • Førersædet er ergonomisk formet, godt affjedret og justerbart. Ekstraudstyret luftaffjedret komfortsæde byder på en endnu mere komfortabel arbejdsplads. Der er sædevarme til rådighed ved kolde temperaturer. Dette øger komforten for operatøren, og han kan koncentrere sig om at arbejde med maskinen i længere tid.
 • Afhængigt af modellen fås der forskellige sæder, der er tilpasset til maskinens størrelse. Med de forskellige indstillingsmuligheder kan sædet indstilles individuelt til føreren og giver dermed optimal komfort.

Optimal servicevenlighed

 • Ved regelmæssigt service- og vedligeholdelsesarbejde kan motorhjelmen åbnes med en enkelt håndbevægelse. Hydraulikolietank, luftfilter, motoroliepåfyldning, oliemålepind og kølevand er således let og hurtigt tilgængelige, og det nødvendige vedligeholdelsesarbejde kan udføres effektivt.
 • Nem og hurtig vedligeholdelse maksimerer maskinens tilgængelighed og optimerer driftsomkostningerne.

Let tilgængelige smørepunkter

 • Det er afgørende af hensyn til maskinens driftssikkerhed og korrekt og effektiv vedligeholdelse, at alle smørepunkter smøres regelmæssigt. For at spare tid og lette arbejdet er smørepunkterne på Weidemann maskiner altid placeret, så de er nemt tilgængelige.
 • Da smøringsstederne er let tilgængelige, er regelmæssig smøring af maskinen særlig let. Dette øger igen maskinens levetid og øger dens værdibevarelse.

Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

 • På det fuldautomatiske centralsmøreanlæg kan smøreprocessens varighed samt intervallerne indstilles. Regelmæssig eftersmøring af alle smøringssteder øger maskinens driftssikkerhed.
 • Med det fuldautomatiske centralsmøringsanlæg sker smøringen af maskinen automatisk og dermed meget bekvemt. Dette betyder en betydelig tidsbesparelse og øger maskinens levetid, hvilket øger dens værdibevarelse.

Vedligeholdelsesvenlige hydraulikslanger

 • På Weidemann-maskiner er der generelt monteret korte hydraulikslanger. Det betyder, at slangerne er delt på flere steder. Hvis en hydraulikslange skal udskiftes, udskiftes kun den berørte del. Dermed er det ikke er nødvendigt at udskifte hele slangeforbindelsen i det hydrauliske kredsløb. Dette fremskynder reparationstiden enormt og er også omkostningseffektivt.

God belysning af arbejdsområdet

 • Belysningen kan tilpasses til forskellige krav: Halogenbelysning, belysning i henhold til StVZO, LED-belysning og ekstra forlygter på førerpladsen eller på teleskoparmen. Derved er det mulighed for at arbejde individuelt med maskinen - især i mørke.
 • En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det muligt for føreren at arbejde koncentreret og sikkert i længere tid med maskinen.

Nem ind- og udstigning

 • Med kun få trin kan operatøren stige komfortabelt ind i kabinen på Weidemanns teleskoplæsser. Det er muligt takket være de store, skridsikre trin og de let tilgængelige håndgreb. Dette øger operatørens sikkerhed, når han stiger ind og ud af køretøjet.

Farveorienteret betjeningskoncept

 • Den sofistikerede Weidemann-betjeningsfilosofi og det farveorienterede betjeningskoncept gør det muligt for føreren at betjene maskinen intuitivt. Den hurtige orientering gør det lettere for nye eller skiftende operatører at arbejde med maskinen og øger samtidig arbejdssikkerheden.
 • Alle betjeningselementer er inden for rækkevidde, og føreren har altid overblik over de vigtigste maskininformationer på det optimalt placerede display.
 • Kontakterne og betjeningselementerne er inddelt i forskellige grupperinger efter farve: Grå = elektricitet, rød = sikkerhed, blå/orange = køredrev, grøn = hydraulik. Dette sikrer hurtig forståelse og orientering til enhver tid.

Godt udsyn til lasten

 • En teleskoplæsser viser sine fordele, når det drejer sig om at stable laster højt. For at kunne placere lasten sikkert i store højder er udsynet opad særlig vigtigt. På Weidemanns teleskoplæssere er kabinen og forruden konstrueret således, at operatøren altid har lasten inden for synsvidde, selv ved maksimal løftehøjde. De tre vinduesviskere (for, bag og på taget) sikrer et optimalt udsyn til enhver tid.

Godt udsyn hele vejen rundt

 • Førerkabinen giver et fremragende overblik over det påmonterede redskab, det umiddelbare arbejdsområde samt omgivelserne omkring maskinen. Den dybtsiddende siderude i højre side og den høje siddeposition giver sammen med den nedadskrånende motorhjelm et optimalt udsyn. Det gode udsyn hele vejen rundt øger sikkerheden i hele maskinens arbejdsområde.

Godt udsyn til højre

 • På mange teleskoplæssere er udsynet til højre ofte utilstrækkeligt. Hos Weidemann er dette sikret med den store højre rude, den lave placering af teleskoparmen og den stejlt skrånende motorhjelm. Operatøren har altid et optimalt udsyn over området til højre for maskinen samt til højre sidespejl. Dette øger markant sikkerheden når der arbejdes med maskinen.
 • Aktuel emissionsstandard og passende motorisering

  • Ved gennemførelsen af det nuværende emissionsdirektiv om reduktion af udstødningsgasser og forurenende stoffer er det vigtigt ikke at gå på kompromis med hensyn til maskinernes ydeevne, levetid eller økonomiske effektivitet på trods af strenge regler. For at gennemføre dette direktiv anvender Weidemann de nyeste motorteknologier med forskellige systemer til efterbehandling af udstødningsgasser.
  • Hver maskine kan udstyres med en motor, der passer til dens størrelsesklasse. Derved undgås under- eller overmotorisering, hvilket igen sikrer brændstofbesparende og økonomisk drift.
 • Elektronisk reguleret køredrev (ecDrive): Eco-tilstand

  • I Eco-tilstanden sænkes motorens omdrejningstal efter opnåelse af den ønskede kørehastighed til 2.200 U/min, så der både er mulighed for at reducere støjniveauet og spare brændstof.
  • Eco-tilstanden muliggør komfortabel og ressourceskånende kørsel, særligt ved længere kørestrækninger.

Downloads

Linjeark T4512, T5522, T6027
Flyers T4512
Produkts-informations-ark T4512
 • De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.
 • Med valget af forskelligt ekstraudstyr kan de tekniske data variere tilsvarende. Vær opmærksom på, at udstyret ikke kan ændres ved nye modeller.