Teleskoplæsser T7035 - Expect more, Get more!

T7035 har en løftehøjde på {7 m} og en nyttelast på {3,5 t} og kan konfigureres med tre stærke motorvarianter. De driftsmæssige opgaver er især håndtering af tunge materialer, præcist stablearbejde i store højder, stor rækkevidde ved sammenskubning af materialer samt kontinuerligt arbejde ved fyldning af anlæg. Den enestående og revolutionære Best View Cabin giver et garanteret perfekt udsyn til alle sider. På T7035 er der kun monteret fire søjler i kabinen. I kombination med panoramabagruden opnås der dermed et perfekt udsyn bagud. Desuden giver den hældende motorhjelm et optimalt udsyn til siden og bagud mod højre baghjul. Og denne teleskoplæsser opfylder også alle ønsker, når det handler om arbejdsergonomien. Kabinen er udviklet med betjeningskonceptet Operator First baseret på den nyeste viden om sikkerhedsteknik og ergonomi.

Highlights

Yderligere funktioner

100 %-differentialespærre, der kan tilkobles

 • Sammenlignet med et selvlåsende differentiale giver den 100 %-differentialespærre, der kan tilkobles. maksimal trækkraft og fremdrift, når det er nødvendigt. Dette øger maskinens effektivitet!
 • Under normal kørsel er differentialspærren slået fra, hvilket giver sikkerhed og medfører mindre dækslid, hvilket sparer driftsomkostninger.

Høj hydraulikydelse

 • En Weidemann-maskine har tilstrækkelig hydraulikydelse og er dermed egnet til drift af mange forskellige redskaber.
 • Den fleksible kombination af maskine og et bredt udvalg af hydraulisk drevne redskaber giver mulighed for at udføre en lang række arbejdsopgaver.
 • Fordelen er: Maskiner med stor hydraulisk effekt sparer penge, da det ikke nødvendigvis er nødvendigt at skifte til en større maskine.

Optimale dæk

 • Maskinens dæk spiller en stor rolle under det praktiske arbejde. Når dækkene er tilpasset til underlaget og anvendelsesområdet, kan føreren arbejde optimalt med maskinen.
 • Ved at vælge de rigtige dæk sikrer du maksimal trækkraft, minimalt slid og en behagelig støjsvag kørsel af maskinen. Disse aspekter øger også dækkenes levetid og øger samtidig den økonomiske effektivitet.
 • Afhængigt af modellen tilbydes der forskellige profiler, så den optimale ydeevne kan opnås på ethvert underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil og Bibload-profil. Dermed har maskinkonfiguratioen allerede ab fabrik den maksimale fleksibilitet.

Godt synligt digitalt 7 tommer display

 • Altid overblik over de vigtigste funktioner: Med det digitale display har operatøren altid et godt overblik under arbejdet. Foruden standardvisninger såsom temperatur, tankpåfyldning eller driftstimer vises også de aktive funktioner i cockpittet, f.eks. tilkoblede elektriske funktioner, kontinuerlig drift af 3. styrekreds eller tilkoblet differentialspærre.
 • Den er monteret på højre side af instrumentbrættet, så operatøren altid har et godt udsyn til displayet - uden at det blokerer for udsynet.
 • De forskellige funktioner og indstillinger styres via Jog-Dial-betjeningselementet. Det gør det nemt og komfortabelt for operatøren at betjene køretøjet.

Kompakte mål og optimal manøvredygtighed

 • Kompakte dimensioner og retningsstabilitet sikrer optimale drejeegenskaber og høj manøvredygtighed af maskinen.
 • Maskinen er ideelt dimensioneret med hensyn til dens størrelse. Dette gør det muligt at arbejde i trange rum.

30/40 km/h kørehastighed

 • Med den passende motor kan maskinen eventuelt nå en hastighed på 30 eller 40 km/h. Dette gør det muligt at flytte maskinen hurtigere fra A til B med tilsvarende tidsbesparelser, hvilket øger produktiviteten.

Kompakte teleskoplæssere

 • De kompakte teleskoplæssere fra Weidemann er enestående med deres kombination af løftehøjde, bredde og maskinydelse. Med firehjulstræk og styring på alle hjul er de meget stabile og godt udstyret til mange forskellige arbejdsopgaver.
 • Med styring på alle hjul og udelt ramme er teleskoplæsserne fra Weidemann særligt manøvredygtige og meget stabile. Maskinens lave tyngdepunkt øger stabiliteten yderligere.

Økonomisk arbejde

 • Effektivitet er en af de vigtigste egenskaber, som maskiner skal have for at kunne bruges effektivt. Jo hurtigere og mere tidsbesparende en maskine manøvrerer, jo højere er dens arbejdsydelse.
 • Med Weidemann-maskinerne er omkostningseffektivitet ensbetydende med teknisk gennemtænkte løsninger, som f.eks. den kraftige drivkraft, stærke rivekræfter, højtydende kinematik, høj manøvredygtighed, fremragende stabilitet og et effektivt hurtigskiftesystem til redskaber.
 • Andre faktorer, der taler for økonomi: lavt slid, pulverlakering af høj kvalitet, hærdede stifter, god servicetilgængelighed, høje cylinderhastigheder og fleksible kørehastigheder.

Effektivt skift af redskaber

 • Med det hydrauliske hurtigskiftesystem kan redskaberne skiftes nemt og hurtigt. Det gode udsyn over hurtigskiftepladen gør det særligt nemt at skifte redskaber.
 • Med tohåndsbetjeningen under afkoblingen er det yderst sikkert at skifte redskaber.
 • Maskinen er straks klar til brug igen efter udskiftning af redskabet. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

En sammenhængende betjeningsfilosofi

 • Alle Weidemann-maskiner har et gennemgående betjeningskoncept med overskuelige og ergonomisk udformede kontakter og tastaturer. Alle maskiner kan betjenes på stort set samme måde. Det har den fordel, at en operatør hurtigt kan finde rundt i de forskellige Weidemann-maskiner og arbejde produktivt.
 • Weidemanns betjeningsfilosofi gør det nemt for operatøren at forstå maskinen, så han kan orientere sig effektivt og arbejde sikkert. Dette kan f.eks. ses i tilbagevendende elementer som jog dial, joystick, display, generelle kontakter osv.

Jog Dial-betjeningselement

 • Med Jog Dial-betjeningselementet kan forskellige maskinparametre og funktioner betjenes og aflæses via displayet: F.eks. indstilling af dæmpning af læsseren, aflæsning af driftstimer og maskinoplysninger eller registrering af serviceintervaller. Jog-Dial er placeret inden for nem rækkevidde af operatøren i hans arbejdsområde.
 • Ved behov kan hydraulikoliens gennemstrømningsmængde indstilles manuelt med betjeningselementet Jog Dial. Dette er fordelagtigt, hvis maskinen driver et hydraulisk redskab, der ikke behøver hele maskinens hydraulikydelse. Dermed kan føreren arbejde meget præcist og ressourcebesparende med maskinen og redskabet.
 • I tilfælde af service kan Jog-Dial bruges til hurtigt at få vist vigtige fejlmeddelelser og nødvendige maskinoplysninger. Dette fremskynder diagnosen og reducerer maskinens nedetid.

Bremse-inch-pedal: Motorydelse dér, hvor den behøves

 • 1. Der er intet tryk på inch-bremsepedalen: Fuld kraft til køredrevet. 2. Let tryk på inch-bremsepedalen: Hastigheden reduceres, mere kraft til arbejdshydraulikken. 3. Stærkere tryk på inch-bremsepedalen: Hastigheden reduceres yderligere, endnu mere kraft til arbejdshydraulikken. 4. Fuldt tryk på inch-bremsepedalen: Hjullæsseren står stille, fuld kraft til arbejdshydraulikken.
 • Fordele ved inch-bremsepedalen: Mindre slid på driftsbremsen samt optimal effektfordeling af motoreffekten.
 • Inch-bremsepedalen og det hydrostatiske køredrev gør det muligt at arbejde meget følsomt med maskinen.

Trykaflastning på teleskoparm

 • Det er let at betjene knappen til trykaflastning, der er placeret udvendigt på teleskoparmen. På denne måde kan forskellige hydraulisk drevne redskaber skiftes endnu hurtigere og mere effektivt. Dette fungerer også når motoren er tændt.
 • Når trykaflastningen aktiveres, stilles den aktive hydrauliske styrekreds trykløs, og hydraulisk betjente redskaber kan udskiftes ubesværet og sikkert.

Elektronisk reguleret køredrev

 • Intelligent kørsel og arbejde: Med det elektronisk regulerede køredrev kan maskinen køres og betjenes efter behov. Specifikt til dette formål har Weidemann udviklet to forskellige køretilstande. Autotilstand og eco-tilstand.
 • Den elektroniske styring reducerer tabene i køredrevet og sikrer i forhold til eksisterende løsninger en højere effektivitet og øget virkningsgrad. Mindre effektbehov gør det muligt at køre ved lave omdrejninger.
 • Robust teleskoparm

  • Teleskoparmen er robust og solidt bygget og placeret i midten af maskinen, hvilket modvirker vridning. Parallelstyringen er hydraulisk, og glideelementerne i teleskoparmens indre rør er vedligeholdelsesfrie. Dette mindsker slid og øger maskinens levetid.

Mange udstyrsmuligheder

 • Weidemann-maskiner har et omfattende og robust udvalg af standardudstyr. Desuden kan de konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og model, f.eks. mht. motor, drivmekanisme, førerplads eller hydraulik. Det er altid sikret, at maskinen opfylder kundens individuelle krav og præferencer.

Hydrauliktilslutninger bag

 • Teleskoplæsseren kan udstyres med hydrauliske tilslutninger bagtil. Dermed øges maskinens anvendelsesmuligheder, da der kan anvendes hydrauliske, bagmonterede arbejdsredskaber eller hydrauliske tipanhængere.
 • Maskinen kan anvendes multifunktionelt til forskellige aktiviteter. Der er ikke behov for yderligere køretøjer eller maskiner.

Elektriske tilslutninger for og/eller bag

 • Maskinen kan udstyres med elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå. Dette gør det muligt at betjene elektrisk betjente hjælpefunktioner på redskaber, f.eks. en fejemaskine med vandsprøjteanordning. Desuden er der mulighed for omskiftning mellem yderligere funktioner på hydrauliske redskaber. Betjeningen foregår komfortabelt via joysticket.
 • De elektriske funktioner (trykknap/låsning) kan efter behov tildeles individuelt til joystickbetjeningen.
 • Elektriske tilslutninger foran og/eller bagpå sikrer, at en lang række redskaber kan anvendes sammen med maskinen. Dette udvider maskinens anvendelsesområde.

Tre styretyper giver maksimal fleksibilitet

 • For at opnå maksimal manøvredygtighed og fleksibilitet har maskinen tre forskellige styremåder til rådighed: firehjuls-, foraksel- og krabbegangsstyring. Det giver operatøren mulighed for at manøvrere med centimeterpræcision, dreje på små områder og køre sikkert ved høj hastighed.
 • 1. Styring på alle hjul: Fuld manøvredygtighed og kraftanvendelse på meget lidt plads. 2. Forakselstyring: Sikker kørsel også ved højere hastigheder. 3. Krabbestyring: Sidelæns kørsel med centimeterpræcis manøvrering under trange pladsforhold.

Uovertruffen manøvredygtighed

 • Kompakte dimensioner, retningsstabilitet og 45° styringsvinkel sikrer optimale drejeegenskaber og høj manøvredygtighed af maskinen.
 • Maskinen er ideelt dimensioneret med hensyn til dens størrelse. Dette gør det muligt at arbejde i trange rum.

Let tilgængelige smørepunkter

 • Det er afgørende af hensyn til maskinens driftssikkerhed og korrekt og effektiv vedligeholdelse, at alle smørepunkter smøres regelmæssigt. For at spare tid og lette arbejdet er smørepunkterne på Weidemann maskiner altid placeret, så de er nemt tilgængelige.
 • Da smøringsstederne er let tilgængelige, er regelmæssig smøring af maskinen særlig let. Dette øger igen maskinens levetid og øger dens værdibevarelse.

Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

 • På det fuldautomatiske centralsmøreanlæg kan smøreprocessens varighed samt intervallerne indstilles. Regelmæssig eftersmøring af alle smøringssteder øger maskinens driftssikkerhed.
 • Med det fuldautomatiske centralsmøringsanlæg sker smøringen af maskinen automatisk og dermed meget bekvemt. Dette betyder en betydelig tidsbesparelse og øger maskinens levetid, hvilket øger dens værdibevarelse.

Vedligeholdelsesvenlige hydraulikslanger

 • På Weidemann-maskiner er der generelt monteret korte hydraulikslanger. Det betyder, at slangerne er delt på flere steder. Hvis en hydraulikslange skal udskiftes, udskiftes kun den berørte del. Dermed er det ikke er nødvendigt at udskifte hele slangeforbindelsen i det hydrauliske kredsløb. Dette fremskynder reparationstiden enormt og er også omkostningseffektivt.

Vendbar ventilator

 • Ved et tryk på en knap blæses snavset væk fra kølerlamellerne og på motorhjelmens indsugningsflader. Hydraulikmotor- og pumpe er dimensioneret på en sådan måde, at ventilatorens luftstrøm kan vendes (reversering). Dette beskytter maskinen mod beskadigelse på grund af overophedning, og der undgås yderligere vedligeholdelse.
 • Den vendbare blæser øger motorens levetid og giver ekstra komfort for operatøren.

Optimal servicevenlighed

 • Motorhjelmen kan let åbnes opad, og den tværgående monterede motor giver meget god adgang fra alle sider.
 • Kabineluftfilteret og væskebeholderen til vinduesviskere er placeret på stigen til venstre for døren, og påfyldningsstudsen til urinstofopløsningen er let tilgængelig i venstre side bag en låsbar vedligeholdelsesklap.
 • Alle filtre og vedligeholdelsespunkter er nemt tilgængelige. Nem og hurtig vedligeholdelse maksimerer maskinens tilgængelighed og optimerer driftsomkostningerne.

Justerbart rat og ratstamme

 • Rattet og ratstammen kan indstilles individuelt i både højde og hældning over et bredt område. Det giver hver enkelt operatør mulighed for at arbejde på en meget ergonomisk og koncentreret måde med de indstillinger, der passer bedst til ham.

Ergonomisk joystick

 • Joysticket ligger sikkert og behageligt i hånden. Styringen er direkte og præcis. Dermed har operatøren altid kontrol over maskinen og de vigtigste funktioner.
 • Foruden standardfunktioner som f.eks. køreretningsvalg og hastighedstrin kan afhængigt af modellen også andre funktioner som f.eks. differentialespærren, 3. og 4. styrekreds, high-flow og samtlige elektriske funktioner betjenes via joysticket. Dermed muliggøres en komfortabel enhåndsbetjening af redskaber.
 • Ved at koncentrere den vigtigste funktion på joysticket sikres komfortabelt arbejde selv i længere perioder og øger den samlede effektivitet ved arbejdet med maskinen.

Joystickkonsol, der fjedrer med førersædet

 • Joystick-konsollen er monteret på førersædet og gynger med vibrationerne. Hvis førersædet er indstillet efter operatørens behov, er joystick-konsollen også altid i den perfekte position. Et plus hvad angår til komfort og ergonomi for operatøren.
 • Joystick-konsollen og førersædet udgør én samlet enhed. Dette sikrer, at operatørens armstilling er ensartet, mens han arbejder med maskinen. Dette øger komforten for operatøren, og han kan arbejde produktivt og koncentreret i længere perioder.

Ergonomisk arbejdsplads

 • God benplads, overskueligt anbragte betjeningselementer, komfortabelt førersæde og optimalt udsyn til redskabet: En arbejdsplads, der på støtter føreren og skåner omgivelserne.
 • Godt afstemt udstyr øger komforten for føreren, og han kan også arbejde optimalt med maskinen i længere tid.

Behageligt arbejdsklima

 • Arbejdsklimaet i kabinen er fremragende takket være et effektivt varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftfilter og godt placerede luftdyser.
 • I de forskellige versioner af Weidemanns kabiner er der altid monteret tilstrækkeligt med luftdyser, hvilket giver en god luftcirkulation og gør arbejdsklimaet behageligt for operatøren.

Klimaanlæg

 • Ekstraudstyret klimaanlæg sørger ved varme udetemperaturer for et behageligt arbejdsklima inde i kabinen. Det sørger det for en høj luftgennemstrømning og imponerer med en optimeret køleydelse. Betjeningselementet til regulering og luftdyserne er altid anbragt i den bedst mulige position.
 • Klimaanlægget øger komforten for operatøren. Det gør det muligt at arbejde uden træthedssymptomer ved at reducere belastningen på operatøren ved varme udendørstemperaturer.

Komfortabelt og ergonomisk førersæde

 • Førersædet er ergonomisk formet, godt affjedret og justerbart. Joystick-konsollen, inklusive armlæn, danner en enhed med førersædet, er også justerbar og fjedrende. Ekstraudstyret luftaffjedret komfortsæde byder på en endnu mere komfortabel arbejdsplads. Der er sædevarme til rådighed ved kolde temperaturer. Dette øger komforten for operatøren, og han kan koncentrere sig om at arbejde med maskinen i længere tid.
 • Afhængigt af modellen fås der forskellige sæder, der er tilpasset til maskinens størrelse. Med de forskellige indstillingsmuligheder kan sædet indstilles individuelt til føreren og giver dermed optimal komfort.

Hastighedsbegrænser proportional (anordning til langsom kørsel)

 • Med hastighedsbegrænseren proportional (anordning til langsom kørsel) kan der, i første kørselstrin, opnås meget langsomme kørehastigheder ved et konstant motoromdrejningstal. Det er en fordel, når der anvendes redskaber, der betjenes med et konstant højt omdrejningstal, men samtidig med en meget lav kørehastighed.
 • Den proportionale hastighedsbegrænser (anordning til langsom kørsel) gør det muligt at arbejde komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, hækkeklipper eller rydder, selv i længere perioder.

Håndgas

 • Håndspeederen giver mulighed for manuel justering af en konstant motorhastighed for optimal drift af et redskab. Den trinløse justering sker komfortabelt og præcist via et tilsvarende potentiometer.
 • Håndspeederen gør det muligt at arbejde komfortabelt og koncentreret med redskaber som f.eks. en fejemaskine, hækkeklipper eller rydder, selv i længere perioder.

Flat-face-hydraulikkoblinger

 • Nem udskiftning af redskaber: Flat-face-hydraulikkoblingerne kan rengøres nemt og giver mindre tilsmudsning i hele hydrauliksystemet. Der opstår knap nok lækage ved tilslutning af hydraulikslangerne, så hænder, maskine, arbejdsredskab og underlag kan forblive rene.
 • Med flat-face-hydraulikkoblingerne kan hydraulisk drevne redskaber også kobles under tryk, hvorved der spares tid. Alle koblingstyper er monteret på samme skot og er dermed let tilgængelige.

vls (Vertical Lift System)

 • vls (Vertical Lift System) er et førerassistentsystem, der letter operatørens arbejde ved løft og sænkning af laster ved halvautomatisk at udvide teleskoparmen ved løft og trække den tilbage ved sænkning, uden at operatøren behøver at styre teleskopfunktionen separat. Det giver mulighed for smidigt og hurtigt arbejde.
 • Den næsten lodrette løfte- og sænkebevægelse gør også teleskoplæsseren med vls meget stabil, da lasten ikke kommer ind i overbelastningsområdet. Erfarne førere arbejder hurtigere og mere sikkert med vls. Mindre erfarne førere får en vigtig støtte til udførelse af løfte- og læsseopgaver.
 • vls (Vertical Lift System) kan bruges i tre forskellige tilstande: I skovltilstand trækkes teleskoparmen altid automatisk tilbage i den øverste og nederste sektion, og teleskoparmen kører ikke automatisk ud i den øverste sektion, hvilket er velegnet til f.eks. læssearbejde med bulkmateriale. I stablingstilstand trækkes teleskoparmen ikke automatisk tilbage i det nederste område, i det øverste område trækkes teleskoparmen automatisk ud, sænkning og udtrækning af teleskoparmen på samme tid er mulig, hvilket f.eks. er velegnet til stabling af paller. I manuel tilstand kan alle bevægelser af læssesystemet og teleskopbommen betjenes uafhængigt af hinanden, og løfte- og sænkehastigheden justeres automatisk (afhængigt af belastningen og vinklen). Dette er f.eks. velegnet til skubbearbejde.

God belysning af arbejdsområdet

 • Belysningen kan tilpasses til forskellige krav: Halogenbelysning, belysning i henhold til StVZO, LED-belysning og ekstra forlygter på førerpladsen eller på teleskoparmen. Derved er det mulighed for at arbejde individuelt med maskinen - især i mørke.
 • En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det muligt for føreren at arbejde koncentreret og sikkert i længere tid med maskinen.

Nem ind- og udstigning

 • Med kun få trin kan operatøren stige komfortabelt ind i kabinen på Weidemanns teleskoplæsser. Det er muligt takket være de store, skridsikre trin og de let tilgængelige håndgreb. Dette øger operatørens sikkerhed, når han stiger ind og ud af køretøjet.

Bremsesystem: Lamelbremse

 • Lamelbremsen er næsten vedligeholdelsesfri og udsættes kun for minimal slitage. På grund af den lukkede konstruktion er den desuden modstandsdygtig over for snavs og aggressive medier. Det gør det muligt at arbejde pålideligt og sikkert og forlænger bremsesystemets levetid.
 • Bremsen er altid 100 % aktiveret, når den aktiveres, uanset om dette sker automatisk eller manuelt. Det øger operaøtrens sikkerhed på arbejdspladsen og beskytter arbejdsmiljøet.

Farveorienteret betjeningskoncept

 • Den sofistikerede Weidemann-betjeningsfilosofi og det farveorienterede betjeningskoncept gør det muligt for føreren at betjene maskinen intuitivt. Den hurtige orientering gør det lettere for nye eller skiftende operatører at arbejde med maskinen og øger samtidig arbejdssikkerheden.
 • Alle betjeningselementer er inden for rækkevidde, og føreren har altid overblik over de vigtigste maskininformationer på det optimalt placerede display.
 • Kontakterne og betjeningselementerne er inddelt i forskellige grupperinger efter farve: Grå = elektricitet, rød = sikkerhed, blå/orange = køredrev, grøn = hydraulik. Dette sikrer hurtig forståelse og orientering til enhver tid.

Front- og bakkamera for maksimal sikkerhed

 • Vidvinkelkameraerne af høj kvalitet bagpå og foran på højre stænklap øger sikkerheden ved arbejdet med maskinen, da operatøren også kan overvåge områder, der er vanskelige at se.
 • Bagkameraets billede vises automatisk på det 7" store hoveddisplay, når kørselsretningen er indstillet til bakgear. Kamerabilledet fra frontkameraet vises permanent på et ekstra display over den 7 tommer store hovedskærm. Det ekstra display gør det muligt for operatøren at se kamerabilledet fra begge kameraer samtidig og manøvrere maskinen med maksimal sikkerhed.
 • På grund af de fabriksmonterede kameraer er der ingen forstyrrende kabler i kabinen eller foran på køretøjet, hvilket er tilfældet, når kameraer eftermonteres senere.

Godt udsyn til lasten

 • En teleskoplæsser viser sine fordele, når det drejer sig om at stable laster højt. For at kunne placere lasten sikkert i store højder er udsynet opad særlig vigtigt. På Weidemanns teleskoplæssere er kabinen og forruden konstrueret således, at operatøren altid har lasten inden for synsvidde, selv ved maksimal løftehøjde. De tre vinduesviskere (for, bag og på taget) sikrer et optimalt udsyn til enhver tid.
 • Aktuel emissionsstandard og passende motorisering

  • Ved gennemførelsen af det nuværende emissionsdirektiv om reduktion af udstødningsgasser og forurenende stoffer er det vigtigt ikke at gå på kompromis med hensyn til maskinernes ydeevne, levetid eller økonomiske effektivitet på trods af strenge regler. For at gennemføre dette direktiv anvender Weidemann de nyeste motorteknologier med forskellige systemer til efterbehandling af udstødningsgasser.
  • Hver maskine kan udstyres med en motor, der passer til dens størrelsesklasse. Derved undgås under- eller overmotorisering, hvilket igen sikrer brændstofbesparende og økonomisk drift.

Downloads

Flyers T7035, T7042
Produkts-informations-ark T7035
 • De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.
 • Med valget af forskelligt ekstraudstyr kan de tekniske data variere tilsvarende. Vær opmærksom på, at udstyret ikke kan ændres ved nye modeller.