Hoftrac 1390e - Sähköistä tulevaisuutta

Täyssähköisellä Hoftrac 1390e:llä työskentely sujuu täysin päästöttömästi ja huomattavan hiljaisesti. Tästä on etua niin kuljettajalle kuin ympäristöllekin. Kuormaaja soveltuukin erinomaisesti käyttöön sisätiloissa ja paikoissa, joissa on vältettävä melua ja pakokaasuja. Lisävarusteena saatava 4-pilarinen mukavuusohjaamo, jossa on panoraamatakalasi, on erittäin tilava ja tarjoaa hyvän näkyvyyden ympäristöön. Edistyksellinen lämmitysjärjestelmä mahdollistaa koneen ympärivuotisen käytön. 96 voltin litiumioniakusta on saatavana kolme eritehoista mallia. Näin toiminta- ja latausajat on helppo sovittaa optimaalisesti työn vaatimusten mukaisesti. Erilaisten latauskaapelien ja -pistokkeiden ansiosta koneen lataaminen sujuu helposti ja joustavasti.

Kohokohdat

Muut ominaisuudet

 • Laadukas jauhemaalaus

  • Tavalliseen märkämaalaukseen verrattuna jauhemaalaus parantaa korroosiosuojaa ja pidentää siten merkittävästi koneen arvon säilymistä. Käytetty menetelmä perustuu maalijauheen talteenottoon ja on näin ollen erityisen ympäristöystävällinen.
  • Kestävä jauhemaalipinta takaa koneen arvon säilymisen ja pitää koneen jälleenmyyntiarvon korkeana.
 • Täydellisesti yhteensovitettu kinematiikkajärjestelmä

  • Weidemannin koneissa kinematiikka sovitetaan kunkin koneen kokoon. Tämä takaa kullekin koneelle optimaalisen voiman ja maksimaalisen tuottavuuden.
  • Suurissa hydraulisylintereissä riittää aina voimaa, eivätkä kuormauslaitteiston osat kuormitu liikaa.
  • Kuormausvarren rakenteen ja hydraulisylinterien optimaalinen yhteensopivuus ja laadukkuus pidentävät koneen käyttöikää.

100-prosenttisesti kytkettävä tasauspyörästölukko

 • 100-prosenttisesti kytkettävä tasauspyörästölukko antaa tarvittaessa maksimaalisen työntö- ja vetovoiman toisin kuin itselukittuva tasauspyörästö. Tämä lisää koneen tehokkuutta.
 • Normaalissa ajokäytössä tasauspyörästölukko on kytketty pois käytöstä. Se lisää turvallisuutta ja vähentää renkaiden kulumista, mikä pienentää käyttökustannuksia.

Täydellisesti yhteensovitettu P-kinematiikka

 • P-kinematiikalle on ominaista tarkka rinnakkaisohjaus koko nostoalueella. Tahaton ulostyöntyminen ei ole mahdollista. Tämä helpottaa työskentelyä ja lisää kuljettajan turvallisuutta.

Täydellisesti yhteensovitettu P-Z-kinematiikka

 • P-Z-kinematiikka on P-kinematiikan ja Z-kinematiikan yhdistelmä. Se mahdollistaa huomattavat nosto- ja irrotusvoimat, ja siinä on lisäksi tarkkaan säädetty rinnakkaisohjaus. Se soveltuu moniin käyttötarkoituksiin lavojen siirtämisestä materiaalien käsittelyyn.

Sopivat renkaat

 • Oikeanlaisilla renkailla on tärkeä merkitys päivittäisessä työssä. Kun renkaat valitaan alustan ja käytön mukaan, työskentely on tehokasta.
 • Vetovoiman parantamisen lisäksi oikeanlaiset renkaat vähentävät renkaiden kulumista ja pitävät käyttöäänen hiljaisella tasolla. Lisäksi renkaiden käyttöikä pitenee ja taloudellisuus paranee.
 • Kullekin mallille on saatavilla eri rengasprofiileja, jotta koneen suorituskyky olisi paras mahdollinen eri alustoilla: EM-profiili, AS-profiili, SureTrax-profiili, RP-profiili, MPT-profiili, Multiuse-profiili ja Bibload-profiili. Kone on varusteltavissa mahdollisimman joustavasti heti tehtaalta lähtien.

Maksimaalinen vetovoima taittonivelen ansiosta

 • Taittonivel takaa kaikkien neljän pyörän pidon myös epätasaisella alustalla. Tämä lisää koneen tuottavuutta ja pitää koneen aina kuljettajan hallinnassa.
 • Taittumis- ja heilahduskulman optimaalinen suhde varmistaa hyvän pidon. Näin konetta on helppo ohjata. Koneen etu- ja takaosa eivät törmää myöskään ahtaissa olosuhteissa.
 • Koneen etu- ja takaosa voivat heilahdella toisistaan riippumatta. Näin kuljettaja voi reagoida tarkasti kaikkiin epätasaisuuksiin. Tämä lisää mukavuutta ja parantaa ajotuntumaa.

Ajonopeus 20/25 km/h

 • Lisävarusteena on saatavilla ajonopeuden lisäys 20 tai 25 kilometriin tunnissa.
 • Ajonopeuden lisäys 20 km/h: Ihanteellinen kompromissi akun toiminta-ajan ja kuljetustöiden edellyttämien nopeiden siirtymien välillä.
 • Ajonopeuden lisäys 25 km/h: Koneen nopeampi siirtäminen paikasta toiseen, mikä säästää aikaa.

Aina sopiva toiminta-aika

 • Akun koon mukaan toiminta-aika voi olla jopa 5,3 tuntia jatkuvassa käytössä. Akun toiminta-aika riippuu kulloisistakin käyttöolosuhteista, työtehtävästä ja ajotavasta. Näin ollen voidaan saavuttaa myös huomattavasti pidempi toiminta-aika. Ilmoitetut toiminta-ajat voivat myös alittua ääritapauksissa.

Tarpeen mukaista tehoa

 • Koneessa on kaksi erillistä sähkömoottoria: toinen on ajokäyttöä varten ja toinen työhydrauliikkaa varten. Tämä minimoi energiankäytön, sillä teho sopeutetaan todelliseen tarpeeseen.
 • Ajokäyttöön tarkoitettu sähkömoottori mahdollistaa dynaamisen ja tehokkaan liikkeellelähdön, joka tuntuu aina kiihdytettäessä.

Kaksi vahvaa nostosylinteriä

 • Kaksi vahvaa nostosylinteriä takaavat, että kuorma jakautuu aina optimaalisesti kuormausvarteen. Lisäksi koko kuormauslaitteisto on vakaampi. Tämä parantaa työturvallisuutta.
 • Vakaa kuormausvarsi ja kaksi nostosylinteriä estävät kuormauslaitteiston vääntymisen ja vahingoittumisen. Tämä pienentää huoltokustannuksia ja koneen arvo säilyy paremmin.

Turvallinen ohjaamon suojakatto turvajärjestelmällä

 • Kompakteissa Hoftrac-malleissa on vakiovarusteena ohjaamon suojakatto turvajärjestelmällä. Ohjaamon suojakatto ja kuljettajan turvajärjestelmä täyttävät konedirektiivin kaatumisen kestäviä rakenteita (ROPS) ja putoavilta esineiltä suojaavia rakenteita (FOPS) koskevat turvallisuusvaatimukset. Näin ollen ohjaamon suojakatto vastaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja on erittäin turvallinen.
 • Ohjaamon suojakatto takaa hyvän näkyvyyden: työalue ja koneen lähiympäristö ovat näkyvissä koko ajan. Tämä parantaa työskentelyn turvallisuutta.
 • Mallista riippuen saatavilla on etu- ja takalasit, jotka suojaavat kuljettajaa sääolosuhteilta.

Hyvin valaistu työalue

 • Valaistusta voidaan mukauttaa erilaisiin tarpeisiin. Saatavilla on halogeenivalaistus, Saksan StVZO-lain mukainen valaistus, LED-valaistus ja ohjauspulpetin, kuormauslaitteiston ja teleskooppivarren lisävalot. Tämä mahdollistaa tarpeiden mukaisen työskentelyn erityisesti pimeällä.
 • Työalueen hyvä valaistus parantaa työturvallisuutta ja kuljettaja jaksaa työskennellä koneella pidempään keskittyneesti ja turvallisesti.

Helppo koneeseen nousu ja sieltä poistuminen

 • Koneen ohjaamoon tai ohjauspulpettiin nousu käy helposti. Tässä auttavat suuret ja luistamattomat askelmat sekä kätevästi sijoitetut tarttumakahvat. Ne parantavat kuljettajan turvallisuutta koneeseen nousun ja sieltä poistumisen aikana.

Akun hallintajärjestelmä

 • Litiumioniakun toimintaa seurataan optimaalisesti elektronisella järjestelmällä.
 • Akun hallintajärjestelmä mahdollistaa lisäksi huomattavasti suuremmat latausvirrat, tehopiikkien nopean tuottamisen ja lämpötilan jatkuvan valvonnan. Akku myös esilämmitetään aina optimaaliseen käyttölämpötilaan.
 • Akun hallintajärjestelmä lisää akun tehoa ja turvallisuutta sekä estää syväpurkausta.

Sininen turvavalo

 • Sininen turvavalo toimii peruutusvaroittimena. Se syttyy automaattisesti, kun peruutusvaihde kytketään, ja heijastaa sinisen valopisteen maahan jonkin matkan päähän.
 • Vaara-alueella olevat henkilöt osaavat varoa konetta, vaikka moottorin ääntä ei kuulukaan, ja voivat poistua vaara-alueelta.
 • Sininen turvavalo lisää näin merkittävästi turvallisuutta peruutettaessa.

Jarrujärjestelmä: monilevyjarrut

 • Monilevyjarrut eivät juurikaan tarvitse huoltoa, ja niiden kuluminen on erittäin vähäistä. Suljetun rakenteen ansiosta ne eivät myöskään altistu likaantumiselle ja voimakkaille aineille. Tämän ansiosta ne toimivat luotettavasti ja pidentävät jarrujärjestelmän käyttöikää.
 • Jarrut on asetettu kiinteästi aina 100 prosenttiin, tapahtuipa aktivointi automaattisesti tai manuaalisesti. Tämä lisää kuljettajan työturvallisuutta ja suojaa työskentely-ympäristöä.

Värikoodatut hallintalaitteet

 • Kuljettaja voi käyttää konetta intuitiivisesti Weidemannin edistyksellisen käyttökonseptin ja värikoodattujen hallintalaitteiden ansiosta. Hallintalaitteiden nopea käyttöönotto helpottaa uusien kuljettajien työskentelyä ja lisää myös työturvallisuutta.
 • Kaikki hallintalaitteet ovat käden ulottuvilla, ja kuljettaja voi koko ajan nähdä koneen tärkeimmät tiedot optimaalisesti sijoitetulta näytöltä.
 • Kytkimet ja muut hallintalaitteet on jaoteltu värien perusteella eri ryhmiin: harmaa = sähköjärjestelmä, punainen = turvallisuus, sininen/oranssi = voimansiirto, vihreä = hydrauliikka. Näin eri toiminnot ovat aina nopeasti käytettävissä.

Pitkän kuormausvarren ansiosta suurempi nostokorkeus ja ulottuvuus

 • Vakiomallisen kuormausvarren lisäksi moniin Hoftrac-kuormaajiin on saatavilla yksi tai useampi pidempi kuormausvarsi. Pidemmän kuormausvarren ansiosta nostokorkeus ja ulottuvuus ovat suuremmat. Tällöin ei välttämätöntä hankkia suurempaa konetta. Tämä tekee kompakteista koneista entistäkin tehokkaampia ja joustavammin käytettäviä.
 • Nostokorkeuden lisäksi myös koneen ulottuvuus on suurempi, mikä mahdollistaa esimerkiksi perävaunun kuormaamisen ja kuorman purkamisen lavahaarukalla.

Monikäyttöinen työkalu eri käyttötarkoituksiin

 • Weidemannin työlaitteet ovat omiaan monenlaisiin työtehtäviin. Kattava ja huolella suunniteltu työlaitevalikoima tekee jokaisesta Weidemann-kuormaajasta monikäyttöisen työkalun.
 • Kun konetta voi eri työlaitteiden avulla käyttää moniin eri työtehtäviin, lisää se koneen taloudellisuutta.

Monipuoliset varusteet

 • Weidemannin koneiden vakiovarustus on kattava ja laadukas. Lisäksi esimerkiksi koneen moottorin, voimansiirron, ohjauspulpetin ja hydrauliikan voi konfiguroida käyttötarkoituksen ja mallin mukaan. Takaamme, että kone vastaa aina asiakkaan yksilöllisiä vaatimuksia ja mieltymyksiä.

Vapaasti valittava ohjauspulpetti

 • Valikoimassamme on erilaisia ohjauspulpetteja eri käyttötarkoituksiin.
 • Koneesta riippuen saatavilla on seuraavat ohjauspulpetit: kiinteä ohjaamon suojakatto, taittuva ohjaamon suojakatto eps (Easy Protection System) ja lisäksi muita ohjaamoversioita.

Taittuva ohjaamon eps (Easy Protection System) -suojakatto

 • Weidemannin Hoftrac-kuormaajiin on saatavana lisävarusteena taittuva ohjaamon eps (Easy Protection System) -suojakatto. Taittuva ohjaamon eps-suojakatto voidaan taittaa matalaa läpiajokorkeutta varten vain muutamalla käden liikkeellä. eps-suojakatto täyttää konedirektiivin kaatumisen kestäviä rakenteita (ROPS) ja putoavilta esineiltä suojaavia rakenteita (FOPS) koskevat turvallisuusvaatimukset.
 • eps-suojakatto tuo käyttöön lisää joustavuutta, kun koneella voidaan ajaa myös matalista läpikuluista. Kone voidaan mukauttaa kulloistenkin tilavaatimusten mukaan.

Joustava perävaunukäyttö

 • Kone voidaan varustaa valinnaisella perävaunukytkennällä. Koneesta riippuen saatavana on eri järjestelmiä. Perävaunun enimmäispaino määräytyy mallin ja varustuksen mukaan.
 • Saksassa kone täytyy hyväksyä moottorikäyttöiseksi työkoneeksi, jotta sillä voi ajaa yleisillä teillä ja konetta saa käyttää vain rajattuihin käyttötarkoituksiin. Muissa maissa voimassa voi olla eri määräyksiä. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.
 • Mahdollisuus perävaunun vetämiseen laajentaa koneen käyttötapoja ja tarjoaa enemmän joustavuutta, koska ylimääräistä vetoajoneuvoa ei tarvita.

Takahydrauliikkaliitännät

 • Kuormaaja voidaan varustaa takahydrauliikkaliitännöillä (yksi- tai kaksitoimisilla). Tämä laajentaa koneen käyttömahdollisuuksia, koska sillä voidaan käyttää hydraulisia takatyölaitteita ja kippiperävaunuja.
 • Konetta voi käyttää monenlaisiin käyttötarkoituksiin, eikä ylimääräisiä ajoneuvoja tai koneita tarvita.

Sähköliitännät edessä ja/tai takana

 • Kone voidaan varustaa edessä ja/tai takana olevilla sähköliitännöillä. Näin voidaan käyttää työlaitteiden sähkökäyttöisiä lisätoimintoja, esimerkiksi lakaisukoneen vesiruiskutuslaitetta. Lisäksi hydraulisten työlaitteiden lisätoimintojen kytkeminen on mahdollista. Käyttö tapahtuu helposti ohjaussauvalla.
 • Sähkötoiminnot (painallus/lukitus) voidaan asettaa ohjaussauvan hallintaelementteihin halutulla tavalla.
 • Sähköliitännät edessä ja/tai takana varmistavat, että koneella voidaan käyttää monenlaisia työlaitteita. Tämä puolestaan laajentaa koneen käyttömahdollisuuksia.

Paineeton paluu ja vuotoöljyjohto

 • Tietyt työlaitteet, joilla on oma hydrauliikkamoottori, edellyttävät paineetonta paluuta. Hydrauliikkaöljy kulkee suuressa, erillisessä letkussa öljynjäähdyttimen ja -suodattimen kautta takaisin hydrauliikkaöljysäiliöön. Etuna on, että työlaite jäähdyttää paluuöljyn, ja se voidaan ohjata takaisin hydrauliikkasäiliöön ilman vastapaineen kohoamista. Tämä suojaa koneen ja työlaitteen osia.
 • Vuotoöljyjohto ohjaa tarvittaessa öljymoottorin vuotaneen öljyn takaisin säiliöön enintään 2 baarin paineella. Tämä minimoi työlaitteen hydrauliikkamoottorin kotelon paineen.

Työlaitteiden tehokas vaihto

 • Hydraulisen pikavaihtojärjestelmän ansiosta työlaitteiden vaihtaminen käy helposti ja nopeasti. Hyvä näkyvyys pikavaihtolevyyn tekee työlaitteiden vaihtamisesta erityisen helppoa.
 • Työlaitteiden irrottaminen tapahtuu kahta kättä käyttäen, mikä tekee vaihtamisesta turvallista.
 • Kone on työlaitteen vaihtamisen jälkeen heti valmis käyttöön. Tämä nostaa tuottavuutta ja lisää taloudellisuutta.

Huolella harkittu käyttökonsepti

 • Kaikkien Weidemann-koneiden käyttökonsepti on harkittu huolella, ja kytkimet ja näppäimistöt on jaoteltu selkeästi ja sijoitettu ergonomisesti. Kaikkia koneita käytetään hyvin samankaltaisesti tai täysin samalla tavalla. Tämän etuna on, että kuljettaja oppii käyttämään eri Weidemann-koneita nopeasti ja voi työskennellä tuottavasti.
 • Weidemannin käyttökonseptin ansiosta kuljettajan on helppo ymmärtää koneen toimintaa, joten käyttöön perehtyminen käy nopeasti ja työskentely on turvallista. Monissa koneissa on esimerkiksi samanlaiset valintarullat, ohjaussauvat, näytöt ja kytkimet.

Vastapaino

 • Kone voidaan varustaa vastapainolla (pohjalevy takaosassa) ja/tai valetulla takapainolla. Tämä mahdollistaa painavampien kuormien kuljettamisen suuremman kaatokuorman ansiosta.
 • Suurempi kaatokuorma laajentaa käyttömahdollisuuksia, sillä samalla koneella voidaan käyttää suurempia työlaitteita ja kuljettaa suurempia kuormia.

Alhaiset käyttökustannukset

 • Päivittäiset energiakustannukset ovat dieselkäyttöisissä koneissa huomattavasti suuremmat kuin sähkökäyttöisissä koneissa. Sähkökäyttöisten koneiden suuremmat hankintakustannukset maksavat itsensä takaisin ajan myötä, ja koko käyttöiän aikaiset kustannukset huomioon ottaen ne ovat taloudellisempi valinta.

Tehokkaat työlaitteet

 • Kolmannen ohjauspiirin öljymäärän portaattoman säädön ansiosta koneessa voidaan käyttää työlaitteita, jotka toimivat jatkuvasti hydraulisesti. Näin öljymäärää voidaan mukauttaa yksilöllisesti kunkin työlaitteen mukaan. Työskentely sujuu mukavasti ja tehokkaasti konetta ja työlaitetta käyttäen.
 • Konetta voidaan käyttää myös paikallaan. Tällöin työlaite, kuten puunhalkaisukone, käyttää kolmannen ohjauspiirin työhydrauliikkaa.

Kuormauslaitteiston paineenpoisto

 • Paineenpoistopainike on sijoitettu kuormauslaitteiston ulkopuolelle käden ulottuville. Näin hydraulisten työlaitteiden vaihto käy nopeasti ja tehokkaasti. Tämä toimii myös koneen ollessa kytkettynä päälle.
 • Paineenpoistopainikkeen painamisen jälkeen aktiivinen hydrauliikan ohjauspiiri kytketään paineettomaksi, ja hydrauliset työlaitteet voidaan vaihtaa helposti ja turvallisesti.

Täysin automaattinen keskusvoitelujärjestelmä

 • Täysin automaattisen keskusvoitelujärjestelmän voitelun kestoa ja voiteluväliä voidaan säätää. Kaikkien voitelukohteiden säännöllinen voitelu parantaa koneen käyttöturvallisuutta.
 • Täysin automaattisen keskusvoitelujärjestelmän ansiosta voitelu tapahtuu helposti täysin itsestään. Tämä säästää aikaa sekä pidentää koneen käyttöikää ja parantaa sen arvon säilymistä.

Helposti huollettavat hydrauliikkaletkut

 • Weidemannin koneissa käytetään tyypillisesti lyhyitä hydrauliikkaletkuja. Tämä tarkoittaa, että pitkien letkujen sijaan letkut on jaettu lyhyempiin osiin. Jos hydrauliikkaletku on vaihdettava, vain kyseinen osa vaihdetaan. Näin koko hydrauliikkakierron letkua ei tarvitse vaihtaa. Tämä nopeuttaa korjaamista huomattavasti ja pienentää lisäksi kustannuksia.

Helppo huoltaa

 • Sähkökäyttöisen koneen suuri etu on, että se vaatii kokonaisuudessaan huomattavasti vähemmän huoltoa kuin dieselmoottorilla varustetut mallit.
 • Konepelti avautuu ylöspäin, ja kuljettajan istuin ja eri huoltoluukut ovat irrotettavissa muutamalla kädenliikkeellä. Näin hydrauliikan ohjauslohkoon, pumppuihin, akkuun ja sähkömoottoreihin pääsee käsiksi vaivattomasti. Koneen huoltaminen käy helposti ja nopeasti.

Säädettävä ohjauspyörä ja ohjauspylväs

 • Ohjauspyörää ja ohjauspylvästä voi säätää yksilöllisesti suurella alueella sekä korkeus- että kallistussuunnassa. Tämä tarkoittaa, että kuljettaja voi työskennellä erittäin ergonomisesti ja keskittyneesti, kun säädöt ovat sopivat.

Ergonominen ohjaussauva

 • Ohjaussauva on turvallisesti ja mukavasti käden ulottuvilla. Ohjaus reagoi yhtä aikaa sekä nopeasti että herkästi. Kone ja sen tärkeimmät toiminnot ovat aina kuljettajan hallinnassa.
 • Vakiotoimintojen, kuten ajosuunnan ja -nopeuden valinnan, lisäksi ohjaussauvalla käytetään myös monia muita toimintoja, kuten esimerkiksi tasauspyörästölukkoa, 3. ohjauspiiriä ja monia sähkötoimintoja. Näin työlaitteita voidaan käyttää mukavasti yhdellä kädellä.
 • Kun tärkeimmät toiminnot on keskitetty ohjaussauvaan, koneella voi työskennellä mukavasti pidempään ja tuottavammin.

Ergonominen työtila

 • Suuri jalkatila, selkeästi järjestetyt hallintalaitteet, mukava kuljettajan istuin ja optimaalinen näkyvyys työlaitteisiin: työtila, joka motivoi kuljettajaa ja helpottaa työskentelyä.
 • Tarkoituksenmukainen varustus lisää kuljettajan mukavuutta myös pidempinä työpäivinä.

Miellyttävä työskentelyilmasto

 • Ohjaamon työskentelyilmasto on erinomainen tehokkaan lämmitys- ja tuuletuslaitteen ansiosta, jossa on puhallin, raitisilmasuodatin ja hyvin sijoitetut ilmasuuttimet.
 • Weidemannin eri ohjaamoversioissa on aina riittävästi ilmasuuttimia, mikä mahdollistaa hyvän ilmankierron ja pitää ohjaamon sisäilman miellyttävänä.

Tuuletus tarpeen mukaan

 • Ohjaamossa on mallin mukaan kummallakin puolella suuret, laajalle avautuvat ovet tai ikkunat, jotka ovat säädettävät. Kaksiosaisissa ovissa ylemmän ikkunalasin voi avata ja lukita paikalleen. Myös osittainen tuuletus on mahdollista. Tämä takaa raikkaan ilman riittävyyden ohjaamossa myös ilman ilmastointilaitetta ja lisää kuljettajan työskentelymukavuutta lämpimällä säällä.

Mukava ja ergonominen kuljettajan istuin

 • Kuljettajan istuin on ergonomisesti muotoiltu, hyvin jousitettu ja säädettävä. Lisävarusteena saatavilla oleva ilmajousitettu mukavuusistuin tekee työskentelystä vieläkin mukavampaa. Saatavilla on myös istuinlämmitys. Se lisää kuljettajan mukavuutta, ja työskentelyä voi jatkaa keskittyneemmin pidempään.
 • Mallin mukaan saatavilla on erilaisia istuimia, jotka vastaavat koneen kokoa. Eri säätömahdollisuudet mahdollistavat istuimen säätämisen yksilöllisesti kuljettajan tarpeiden mukaan ja takaavat optimaalisen mukavuuden.

Mukava kuormausvarren vaimennus

 • Kuormausvarren vaimennus on aktivoitavissa sähköisesti, ja se mahdollistaa koneen optimaalisen käsittelyn vaikeakulkuisissa maastoissa ja tieliikenteessä. Sen käyttöä suositellaan erityisesti silloin, kun koneella kuljetetaan korkeita kuormia kauhassa tai lavahaarukassa, tai kiinnitettynä on painava työlaite ja koneella ajetaan pidempi matka suurella nopeudella. Kuormausvarren vaimennus parantaa tällöin huomattavasti kuljettajan mukavuutta.
 • Kuormausvarren vaimennus varmistaa, että kone ei heilu suurilla ajonopeuksilla ajettaessa. Tämä lisää kuljettajan turvallisuutta ja suojaa koneen osia, kun tärinä vaimennetaan.

Käsikaasu

 • Käsikaasulla voi asettaa manuaalisesti tasaisen ajonopeuden. Poljinta ei tarvitse käyttää. Portaaton asetus tapahtuu mukavasti ja tarkasti potentiometrillä.
 • Asetetun ajonopeuden voi ohittaa polkimella. Kun poljin lopuksi vapautetaan, kone kulkee jälleen asetetulla nopeudella.
 • Käsikaasu mahdollistaa mukavan ja tehokkaan työskentelyn työlaitteilla, kuten lakaisukoneella, pensasaitaleikkurilla tai murskaimella, myös pidemmän aikaa.

Flat-Face-hydrauliikkaliittimet

 • Työlaitteiden vaihtaminen käy helposti: Flat-Face-hydrauliikkaliittimet on helppo puhdistaa, ja niiden avulla koko hydrauliikkajärjestelmä pysyy puhtaampana. Hydrauliikkaletkuja liitettäessä ei tapahdu juurikaan vuotoja, joten kädet, kone, työlaite ja alusta pysyvät puhtaina.
 • Flat-Face-hydrauliikkaliittimillä hydrauliset työlaitteet voidaan liittää myös paineistettuina, mikä säästää aikaa. Kaikki liitintyypit on kiinnitetty samaan laipioon ja ovat siten helposti käytettävissä.

Tärinävaimennettu työpaikka

 • Koneen hydrauliset laakerit vaimentavat heilahdukset, tärinät ja töyssyt. Näin kuljettaja voi työskennellä mukavasti ja keskittyneesti pidempään.

ecs (Easy Coupler System

 • Weidemann ecs (Easy Coupler System) -järjestelmän avulla hydraulisesti käytettävät työlaitteet voidaan vaihtaa helposti ja turvallisesti kuljettajan istuimelta käsin. Kuljettajan ei tarvitse nousta koneesta liittääkseen hydrauliikkaliitäntöjä käsin.
 • Tämä parantaa kuljettajan turvallisuutta, suojaa ympäristöä ja tuottaa lisäksi selkeää ajansäästöä.
 • Energian talteenotto rekuperaatiolla

  • Jarrujärjestelmä ottaa talteen niin sanotun rekuperaation avulla energiaa, mikä pidentää koneen toiminta-aikaa.

Ladattavat tiedostot

Brochure
Flyer 1390e
PI Sheet 1390e
 • Huomaa, että tuotevalikoima voi vaihdella maittain. Tässä esitetyt sisällöt/tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla maassasi. Esitetyt kuvat, laitteet ja tiedot voivat myös poiketa maasi nykyisestä tuotevalikoimasta. Esillä voi olla lisämaksullisia lisävarusteita. Muutokset ovat mahdollisia ilman ennakkoilmoitusta.
 • Kun valitaan eri vaihtoehtoja, tuotteiden tekniset tiedot voivat vaihdella vastaavasti. Huomaa, että varusteita ei voi muuttaa painoksia varten.