Tietosuojaseloste

1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä tietoja

Seuraavassa on pelkistetty yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu verkkosivuillamme vieraillessasi. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaiset tiedot tietosuojasta löydät tämän tekstin alla esitetystä tietosuojaselosteestamme.

Tiedonkeruu verkkosivuillamme

Kuka vastaa tiedonkeruusta näillä verkkosivuilla?

Tietojen käsittelyä näillä verkkosivuilla harjoittaa verkkosivuston ylläpitäjä. Sen yhteystiedot löydät tämän verkkosivuston julkaisutiedoista. Se on vastuussa myös tietosuojasta.

Kuinka keräämme tietojasi?

Keräämme tietojasi yhtäältä sitä kautta, kun luovutat niitä meille. Tässä voi olla kyse esim. yhteydenottolomakkeella antamistasi tiedoista. On myös tietoja, joita IT-järjestelmämme keräävät sivustomme kävijöiltä automaattisesti. Tässä on kyse ennen muuta teknisistä tiedoista (esim. verkkoselain, käyttöjärjestelmä tai sivunäytön kellonaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti, kun siirryt sivustollemme.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Toisten tietojen avulla voidaan analysoida käyttäytymistäsi sivustolla. Jos olet palaava asiakas etkä ole kieltäytynyt mainonnan vastaanottamisesta, lähetämme sinulle epäsäännöllisin väliajoin myös tiedotusmateriaalia. Näistä lähetyksistä voit tietenkin kieltäytyä koska vain.

Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi liittyen?

Sinulla on oikeus saada koska tahansa korvauksetta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajista ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus vaatia näiden tietojen oikaisemista, käytön rajoittamista tai poistamista. Jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista tietosuojaan liittyvistä asioista, voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä julkaisutiedoissa mainitussa osoitteessa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Kuinka keräämme tietojasi?
Jotkin tiedoista keräämme siten, että annat ne käyttöömme. Nämä voivat olla esim. yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja. On myös tietoja, joita IT-järjestelmämme keräävät sivustomme kävijöiltä automaattisesti. Näissä tiedoissa on kyse ennen kaikkea teknisistä tiedoista, kuten käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä tai sivuston käytön aikaleimasta. Nämä tiedot kerätään automaattisesti, kun siirryt sivustollemme.

Analyysityökalut ja ulkopuolisten palveluntarjoajien työkalut

Sikäli kuin olet antanut meille suostumuksesi, voimme analysoida selauskäyttäytymisestä sivustokäyntisi yhteydessä tilastollisesti. Tämä tapahtuu ennen kaikkea evästeillä ja niin kutsutuilla analyysiohjelmilla. Selauskäyttäytymisesi analyysi tapahtuu anonyymisti, eikä sitä voi yhdistää sinuun henkilökohtaisesti. Voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Voit myös estää evästeiden asettamisen käyttämällä tiettyjä työkaluja. Yksityiskohtaista tietoa tästä löydät jäljempänä.

2. Yleisiä tietoja ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja tietosuojalainsäädännön sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Suosittelemme tietosuojaselosteen avaamista säännöllisesti, koska sitä kehitetään jatkuvasti. Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa keräämme sinusta erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen käytämme niitä. Lisäksi selvitetään, kuinka ja mitä tarkoitusta varten näin toimitaan. Huomautamme, että tiedonsiirtoon internetissä (esim. viestintä sähköpostitse) liittyy tietoturva-aukkojen mahdollisuus. Tietojen aukoton suojaaminen ulkopuolisten pääsyltä on mahdotonta.

Ilmoitus rekisterinpitäjästä

Tällä sivustolla tapahtuvasta tietojenkäsittelystä vastaava taho on:

Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Puhelin: +49 5631 501694 - 0
Sähköposti: info@weidemann.de

Rekisterinpitäjä on se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka päättää henkilötietojen (nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoitusperistä ja keinoista yksin tai yhdessä toisten kanssa.

Säilytyksen kesto

Jos tässä tietosuojaselosteessa ei mainita tarkempaa säilytysaikaa, pidämme henkilötietojasi tallessa, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus on täyttynyt. Jos esität oikeutetun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muuta oikeudellisesti hyväksyttävää perustetta henkilötietojen hallussapitoon (esim. vero- tai kauppaoikeudelliset säilytysajat); viimeksi mainitussa tapauksessa poisto tapahtuu näiden perusteiden rauettua.

Ilmoitus tietojen luovutuksesta Yhdysvaltoihin

Verkkosivuillemme on integroitu muun muassa sellaisten yritysten työkaluja, joiden kotipakka on Yhdysvalloissa. Jos nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietojasi voi päätyä asianmukaisten yritysten Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Huomautamme, ettei Yhdysvallat ole turvallinen kolmas maa EU-tietosuojalainsäädännön tarkoittamassa mielessä. Yhdysvaltalaisilla yrityksillä on velvollisuus henkilötietojen luovuttamiseen turvallisuusviranomaisille ilman että rekisteröity voisi ryhtyä oikeudellisiin toimiin tätä vastaan. Näin ei voida sulkea pois, että Yhdysvaltain viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) käsittelevät ja analysoivat yhdysvaltalaisilla palvelimilla sijaitsevia tietojasi ja tallentavat ne pysyvästi. Emme voi vaikuttaa tällaisiin käsittelytoimiin.

Tietojen keräämistä koskeva vastustamisoikeus erityisissä tapauksissa sekä oikeus vastustaa suoramainontaa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

JOS TIETOJA KÄSITELLÄÄN YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 6 ARTIKLAN 1 KOHDAN E TAI F ALAKOHDAN PERUSTEELLA, SINULLA ON AINA OIKEUS ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVISTA SYISTÄ VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄISSÄ SÄÄNNÖKSISSÄ TARKOITETTUA PROFILOINTIA. KÄSITTELYN KULLOINENKIN OIKEUSPERUSTA ON ESITETTY TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA. JOS VASTUSTAT HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ, JATKAMME SITÄ VAIN SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ VOIMME VIITATA PAKOTTAVIIN PERUSTELTUIHIN SYIHIN, JOTKA SYRJÄYTTÄVÄT ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI TAI KÄSITTELY ON TARPEEN OIKEUSVAATEEN LAATIMISEKSI, ESITTÄMISEKSI TAI PUOLUSTAMISEKSI (21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTUSTAMINEN). JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMAINONNAN HARJOITTAMISEN TARKOITUKSESSA, SINULLA ON OIKEUS KOSKA TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ MAINITUNLAISTA MAINONTAA VARTEN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEN SUORAMAINONTAAN. JOS VASTUSTAT HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ SUORAMAINONNAN TARKOITUKSESSA, MAINITUNLAINEN KÄSITTELY LOPETETAAN (21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN VASTUSTAMINEN).

Oikeus esittää valitus toimivaltaiselle viranomaiselle

Rekisteröidyllä on tietosuojarikkomusten tapauksessa oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen tietosuojaoikeudellisisissa kysymyksissä on sen Saksan liittotasavallan osavaltion tietosuojavaltuutettu, jossa yrityksen kotipaikka sijaitsee. Luettelo tietosuojavaltuutetuista ja niiden yhteystiedoista löytyy seuraavasta osoitteesta: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Weidemann GmbH:n asioissa toimivaltainen valvontaviranomainen on Hessenin tietosuojavaltuutettu:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
D-65189 Wiesbaden

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus pyytää suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämisen tarkoituksessa automaattisesti käsittelemiemme tietojen luovuttamista omaan käyttöösi tai kolmannen osapuolen käyttöön yleisesti käytetyssä, koneluettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, toteutamme pyynnön vain siinä tapauksessa, että se on teknisesti mahdollista.

Tiedonsaanti, suojaaminen ja poisto

Sinulla on voimassaolevien lainsäädännön mukaan oikeus koska tahansa saada korvauksetta tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajista ja tietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisemiseen, suojaamiseen tai poistamiseen. Jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista henkilötietoihin liittyvistä asioista, voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä julkaisutiedoissa mainitussa osoitteessa. Huomaathan, ettei poistoa voida välttämättä tehdä, jos laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä julkaisutiedoissa mainitussa osoitteessa. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on käytettävissä seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät sinusta tallentamamme henkilötietojen oikeellisuuden, tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tarkistuksen ajaksi.

  • Jos henkilötietojasi käsitellään tai on käsitelty laittomasti, voit poiston pyytää sijasta tietojen käsittelyn rajoittamista.

  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksia varten, mutta kylläkin oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus pyytää poiston sijasta henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

  • Jos olet vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 momentin perusteella, etujesi ja meidän etujemme painoarvoa on vertailtava keskenään. Niin kauan kuin on epäselvää, kenen eduilla on etusija, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.


Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, tietoja saa käsitellä – hallussapito pois lukien – vain suostumuksellasi tai oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion yleisen etuun liittyvästä tärkeästä syystä.

SSL-/TLS-salaus

Näillä sivuilla käytetään turvallisuussyistä ja luottamuksellisten sisältöjen, kuten sivuston käyttäjän meille lähettämien tilausten tai kyselyjen, siirron suojaamiseksi SSL- ja TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä merkintä ”http://” vaihtuu muotoon ”https://”, ja riville ilmestyy lukkosymboli. Kun SSL- tai TLS-salaus on aktivoitu, ulkopuoliset eivät voi lukea meille välittämiäsi tietoja.

3. Tietosuojavastaava

Laissa edellytetty tietosuojavastaava

Yhtiömme on nimennyt itselleen tietosuojavastaavan:

Max-Ferdinand Kussberg
Weidemann GmbH:n tietosuojavastaava
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Puhelin: +49 5631 501694 – 0
Sähköposti: datenschutz@weidemann.de

4. Tiedonkeruu verkkosivuillamme

Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään niin kutsuttuja ”evästeitä”. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eikä niistä ole haittaa päätelaitteellesi. Ne tallennetaan päätelaitteellesi joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan käynnin päätteeksi automaattisesti. Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina päätelaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Evästeillä on erilaisia toimintoja. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä joitakin verkkosivustojen toimintoja ei voi suorittaa ilman niitä (esim. videoiden näyttäminen). Toisten evästeiden avulla analysoidaan kävijän käyttäytymistä sivustolla tai näytetään mainoksia. Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestinnän läpivientiin (välttämättömät evästeet) tai tiettyjen toimintojen käyttömahdollisuuden turvaamiseen (toiminnalliset evästeet, esim. kielen valintaan), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan F alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa mainita. Evästeiden tallentamiseen liittyy sivuston ylläpitäjän oikeutettu etu, sillä evästeillä se takaa palvelujensa virheettömän ja optimaalisen toiminnan. Sikäli kuin evästeiden tallentamiseen on pyydetty suostumusta, asianmukaiset evästeet tallennetaan yksinomaan tämän suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa. Voit säätää selaimesi siten, että saat tiedon evästeiden asettamisesta ja sallit evästeet vain yksittäistapauksissa, estät evästeiden hyväksynnän määrätyissä tapauksissa tai kokonaan tai aktivoit evästeiden automaattisen poiston selaimen sulkemisen yhteydessä. Evästeiden deaktivointi voi aiheuttaa rajoittaa sivuston toimintaa. Evästeiden käytöstä kolmansien yritysten toimesta tai analyysitarkoituksiin löydät tietoa tämän tietosuojaselosteen myöhemmistä osioista, ja tällaiseen käyttöön pyydämme suostumustasi.

Palvelinlokitiedostot

Sivuston ylläpitäjän kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin kutsuttuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää meille automaattisesti. Näitä ovat:

  • Selaimen tyyppi ja versio
  • Käytössä oleva käyttöjärjestelmä
  • URL-osoite, josta sivustolle siirryttiin
  • Sen tietokoneen isäntänimi, jolta sivustoa käytetään
  • Palvelinpyynnön kellonaika
  • IP-osoite

Tietoja ei yhdistetä toisiin tietolähteisiin. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, jossa sallitaan tietojen käsittely sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kyselyjä tai pyyntöjä yhteydenottolomakkeella, tallennamme lomakkeella antamasi tiedot – mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot – kyselyn tai pyynnön käsittelyä varten ja jatkokysymysten varalta. Jotta voimme käsitellä kyselysi tai pyyntösi ja vastata siihen, toimitamme tiedot sisäisesti jakeluyhtiöillemme (sidosyrityksillemme) ja asiasta vastaavalle myyntikumppanillemme yksinomaan tätä tarkoitusta varten. Jos yrityksesi kotipaikka sijaitsee Euroopan unioniin kuulumattomassa valtiossa, asiaasi voi jossakin tapauksissa käsitellä kolmannessa maassa toimiva myyntikumppanimme. Tässä tapauksessa myös yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot toimitetaan kyseiseen maahan, ja tulkitsemme vapaaehtoisen yhteydenottosi suostumukseksi tietojesi toimittamiseen kyseiseen maahan (yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohta).

Yhteydenottolomakkeella annettujen tietojen käsittely tapahtuu siis yksinomaan suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti meille. Peruutus ei vaikuta peruutukseen mennessä suoritetun tietojen käsittelyn laillisuuteen. Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot pysyvät meillä tallessa, kunnes vaadit meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen käsittelyn tarkoitus on täyttynyt (esim. kyselysi tai pyyntösi on käsitelty loppuun). Pakottavien säännösten – erityisesti säilytysaikojen – noudattamiseen edellä mainitut olosuhteet eivät vaikuta.

5. Analyysityökalut ja mainonta

etracker

Tämän verkkosivuston tarjoaja käyttää etracker GmbH:n (Hampuri, Saksa) (www.etracker.com) palveluja käyttötietojen analysointiin. Me emme käytä oletusarvoisesti evästeitä verkkoanalyyseissä. Mikäli käytämme analyysiä ja optimointia varten tarkoitettuja evästeitä, pyydämme nimenomaista suostumusta erikseen. Tällaisessa tapauksessa ja annettuasi suostumuksesi käytämme evästeitä, jotka mahdollistavat tämän verkkosivuston tilastollisen ulottuvuusanalyysin sekä verkkomarkkinointitoimiemme ja testausmenetelmiemme onnistumisen mittauksen. Näin voimme esimerkiksi testata ja optimoida verkkotarjouksiemme erilaisia versioita tai niiden eri osa-alueita. etracker-evästeet eivät sisällä sellaisia tietoja, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen.

etracker käsittelee ja tallentaa etrackerin luomia tietoja vain Saksassa tämän verkkosivuston tarjoajan toimeksiannosta. Näin ollen tietoja käsitellään tiukkojen saksalaisten ja eurooppalaisten tietosuojalainsäädäntöjen ja -standardien mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten etrackerin toiminta on riippumattoman tahon tarkistama ja sertifioima, minkä lisäksi sille on myönnetty tietosuojaa koskeva ePrivacyseal-hyväksyntä.

Tietojen käsittely tapahtuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan (oikeutetun edun) lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tehtävämme on tietosuoja-asetuksen (oikeutetun edun) mukaisesti verkkotarjouksiemme ja verkossa tapahtuvan toimintamme optimointi. Koska sivustomme vierailijoiden yksityisyys on meille tärkeää, kaikki mahdollisesti tiettyyn yksittäiseen henkilöön viittaavat tiedot, kuten IP-osoite, kirjautumis- tai laitetunnukset, anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Emme käytä tietoja muihin tarkoituksiin tai yhdistä niitä muihin tietoihin tai luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojani käytetään web-analytiikkaan. Tietojani ei käytetä web-analytiikkaan.

6. Uutiskirje

Uutiskirje rekisteröitymislomakkeella suoritetun rekisteröitymisen perusteella

Jos haluat saada verkkosivuilla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tietoja, joiden perusteella voimme tarkistaa sinun olevan annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja suostuvan uutiskirjeen vastaanottoon. Muita tietoja ei kerätä tai niitä kerätään vain vapaaehtoiselta pohjalta. Käytämme näitä tietoja yksinomaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Uutiskirjeen tilauslomakkeella annettujen tietojen käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti meille: info@weidemann.de. Peruutus ei vaikuta peruutukseen mennessä suoritetun tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Uutiskirje muun suostumuksesi perusteella

Voit valita uutiskirjeen saamisen antamasi suostumuksen perusteella. Näin tapahtuu esimerkiksi, jos olet allekirjoittanut suostumuslomakkeemme ja merkinnyt siinä valintaruudun ”sähköposti”. Tällä lomakkeella annettujen tietojen käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti meille: info@weidemann.de. Peruutus ei vaikuta peruutukseen mennessä suoritetun tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Uutiskirjeen lähettämistä koskevien suostumusten peruuttaminen

Voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttöön uutiskirjeen lähettämiseen esimerkiksi uutiskirjeessä olevalla tilauksen perumislinkillä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@weidemann.de. Peruutus ei vaikuta kyseiseen ajankohtaan mennessä suoritetun tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Pidämme uutiskirjeen tilausta varten meille antamasi tietoja tallessa, kunnes perut uutiskirjeen tilauksen, minkä jälkeen ne poistetaan kaikilta jakelulistoilta. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin hallussa pitämiimme tietoihin (esim. jäsenaluetta varten annetut sähköpostiosoitteet).

Uutiskirjeen jakelulistalta poistettu sähköpostiosoitteesi saatetaan tallentaa estolistalle tulevien postitusten tehokkaaksi estämiseksi. Estolistan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etuasi että meidän etuamme, joka liittyy uutiskirjeiden lähettämistä koskevien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Estolistalla säilyttäminen ei ole ajallisesti rajoitettua. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi syrjäyttävät oikeutetun etumme. Lähetä tässä tapauksessa sähköpostia osoitteeseen info@weidemann.de.

Uutiskirje palaavan asiakkaan tunnusmerkkien täyttymisen perusteella

Jos olet ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi tavaroiden tai palvelujen hankinnan yhteydessä, käsittelemme sinua järjestelmissämme palaavana asiakkaana. Tässä tapauksessa voimme tiedottaa sinua samankaltaisista tavaroista ja palveluista oikeutetun etumme perusteella ja lähetämme sinulle tietyissä tapauksissa uutiskirjeemme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja johdanto-osan 47 kappaleen sekä Saksan kilpailulain 7 pykälän 3 momentin mukainen oikeutettu etu). Voit vastustaa lähettämistä koska tahansa, jos etusi syrjäyttävät oikeutetun etumme. Napsauta uutiskirjeessä olevaa kenttää ”Peruuta uutiskirjeen tilaus” tai ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@weidemann.de.

Uutiskirjeen jakelulistalta poistettu sähköpostiosoitteesi saatetaan tallentaa estolistalle tulevien postitusten tehokkaaksi estämiseksi. Estolistan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etuasi että meidän etuamme, joka liittyy uutiskirjeiden lähettämistä koskevien lakisäätäisten vaatimusten noudattamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Estolistalla säilyttäminen ei ole ajallisesti rajoitettua. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi syrjäyttävät oikeutetun etumme. Lähetä tässä tapauksessa sähköpostia osoitteeseen info@weidemann.de.

Pakettien seurantaa koskevat sähköpostit

Jos olet ilmoittanut meille tavaroiden hankinnan yhteydessä sähköpostiosoitteesi, lähetämme sinulle sähköpostitse toimitustiedot tilaamistasi tavaroista. Nämä toimitustiedot sisältävät linkkejä logistiikkakumppaniemme seuranta- ja jäljityspalveluihin. Nämä sähköpostiviestit lähetetään joko, koska olet antanut asiaasi käsittelevälle myyntikumppanillemme suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), tai koska myyntikumppanilla on tilauksen ja toimituksen kitkattomaan sujumiseen liittyvä oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Jos et enää halua saada mainitunlaisia toimitustietoja, peruuta antamasi suostumus tai vastusta näiden tietojen tulevaa lähettämistä ilmoittamalla asiasta asianmukaiselle myyntikumppanille. Lisäksi voit käyttää oikeuttasi peruuttamiseen tai vastustamiseen ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme (ks. yllä).

7. Liitännäiset ja työkalut

YouTube

Käytämme verkkosivuillamme Googlen omistaman YouTube-sivuston liitännäisiä. Sivuja ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat.

Jos vierailet jollakin YouTube-liitännäisellä varustetuista sivuistamme, muodostamme yhteyden YouTuben palvelimille. Tällöin YouTube-palvelin saa tiedon, millä sivuistamme olet käynyt.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, YouTubelle voi yhdistää selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

YouTuben käytön tarkoitus on esitellä verkkotarjontaamme houkuttelevasti. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojaselosteesta osoitteesta https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Maps

Tämä sivusto käyttää APIn välityksellä Google Maps -karttapalvelua. Palvelun tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Google Mapsin toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Nämä tiedot toimitetaan ja tallennetaan yleensä Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. Tämän sivuston tarjoajalla ei ole vaikutusta tähän tiedonsiirtoon.

Google Mapsin käytön tarkoitus on esitellä verkkotarjontaamme houkuttelevasti ja varmistaa verkkosivustolla ilmoittamiemme paikkojen helppo löydettävyys. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojaselosteesta: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mapbox

Käytämme karttapalvelua, jonka tarjoaa Mapbox Inc., 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, Yhdysvallat.

Karttapalvelussa voit osoitteita, postinumeroita jne. syöttämällä hakea lähintä sivuliikettä tai myyntikumppania, joka tarjoaa tuotteitamme ja palvelujamme. Syöttämäsi tiedot välitetään Mapboxille ja muunnetaan maantieteellisiksi koordinaateiksi, joita verrataan karttoihin. Sen jälkeen selaimessasi tai päätelaitteellasi näytetään hakuasi lähinnä vastaava karttaleike, johon liitämme sopivat sivuliikkeet tai myyntikumppanit maantieteellisten koordinaattien perusteella. Asianmukaisten tietojen syöttäminen maantieteellisten koordinaattien laskentaa varten on täysin vapaaehtoista.

Vaihtoehtoisesti voidaan määrittää sijaintisi, jos olet sallinut tämän laiteasetuksissasi, esim. selaimellasi tai päätelaitteella. Emme voi vaikuttaa tähän tiedonsiirtoon (ks. seuraavat osiot).

Mapboxin käytön tarkoitus on esitellä verkkotarjontaamme houkuttelevasti ja varmistaa verkkosivustolla ilmoittamiemme paikkojen helppo löydettävyys. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Jos annat sivuilla tietoja, niitä käsitellään yksinomaan suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti meille. Peruutus ei vaikuta peruutukseen mennessä suoritetun tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Tarkemmat tiedot löydät Mapboxin tietosuojaselosteesta seuraavasta linkistä: www.mapbox.com/legal/privacy/

Sijainnin jakaminen

Yllä mainittu karttapalvelu voi pyytää sinua sallimaan käyttämällesi selaimelle tai päätelaitteelle sijaintisi määrittämisen. Sijainnin jakaminen on täysin vapaaehtoista. Joissakin tapauksissa sijainnin jakamisen yhteydessä välitetään selaimen tai päätelaitteen tarjoajalle muitakin tietoja, joihin emme voi vaikuttaa ja joista emme ole vastuussa. Lisätietoja löydät käyttämäsi selaimen tai päätelaitteen ohjesivuilta.

 

Weidemann GmbH:n tietosuojaseloste, viimeisin päivitys: kesäkuuta 2023