Tietoja ympäristönsuojelusta

Akkujen hävittäminen

Asiakkaille EU-maissa
Jotkin laitteistamme sisältävä pariston, paristoja tai akkumulaattoreita (jäljempänä yhdessä ”akku”). Nämä akut kuuluvat paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY sekä vastaavien kansallisten lakien soveltamisalaan. Akkudirektiivi muodostaa koko EU:ssa voimassa olevat puitteet akkujen käsittelylle. Akut on merkitty oheisella symbolilla, joka esittää yliviivattua jäteastiaa. Tämän symbolin alla on myös merkintä akun sisältämistä saastuttavista aineista: "Pb" viittaa lyijyyn, "Cd" kadmiumiin ja "Hg" elohopeaan. Akkuja ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Loppukäyttäjän on hävitettävä akut yksinomaan valmistajan ja myyntiliikkeen tai erityisesti tähän tarkoitukseen luotujen keräyspisteiden välityksellä (lakisääteinen palautusvelvollisuus); luovutus on ilmaista. Myyntiliikkeellä ja valmistajalla on velvollisuus ottaa nämä akut vastaan ja hyödyntää tai tuhota ne asianmukaisesti ne vaarallisena jätteenä (lakisääteinen vastaanottovelvollisuus). Voit palauttaa meiltä hankitut akut käytön jälkeen veloituksetta meille. Jos et luovuta akkuja henkilökohtaisesti jossakin sivuliikkeistämme, pyydämme huolehtimaan palautuslähetyksen postikuluista. Huomioi myös mahdolliset ostosopimuksessa ja myyntipaikan yleisissä kauppaehdoissa esitetyt asiaa koskevat ohjeet. Akkujen asianmukaisella hävittämisellä estetään kielteiset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ja mahdollistetaan saastuttavien aineiden kohdennettu käsittely sekä arvokkaiden raaka-aineiden uudelleenkäyttö.

Asiakkaille muissa maissa
Jotkin laitteistamme sisältävä pariston, paristoja tai akkumulaattoreita (jäljempänä yhdessä ”akku”). Akkujen asianmukaisella hävittämisellä estetään kielteiset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ja mahdollistetaan saastuttavien aineiden erilliskäsittely ja arvokkaiden raaka-aineiden uudelleenkäsittely. Suosittelemme siksi akkujen hävittämistä ympäristöystävällisessä erilliskeräyksessä, ei normaalin kotitalousjätteen mukana. Myös kansalliset edellyttävät joissain tapauksissa akkujen erillistä hävittämistä. Huolehdi akkujen hävittämisestä maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkaromun hävittäminen

Asiakkaille EU-maissa
Jotkin laitteistamme kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE) ja vastaavien kansallisten lakien soveltamisalaan. WEEE-direktiivi muodostaa koko EU:ssa voimassa olevat puitteet sähkölaiteromun käsittelylle. Nämä laitteet on merkitty oheisella symbolilla, joka esittää yliviivattua jäteastiaa. Tämä tarkoittaa, ettet saa hävittää niitä normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä ympäristöystävällisesti erilliskeräyksessä. Nämä laitteet on tarkoitettu sähkötyökaluiksi yksinomaan ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön (niin kutsuttuja B2B-laitteita WEEE-direktiivin mukaisesti). Pääosin yksityisissä kotitalouksissa käytettävistä laitteista (nk. B2C-laitteet)  poiketen näitä laitteita ei saa joissakin EU-maissa, esimerkiksi Saksassa, viedä julkisoikeudellisten jätteiden hävittämisestä vastaavien tahojen keräyspisteisiin (esim. kunnallisiin kierrätyskeskuksiin). Kysy epäselvissä tapauksissa myyntipaikastasi neuvoa B2B-säkhkölaitteiden käsittelyä ja kierrätystapoja koskevista maakohtaisista määräyksistä ja huolehdi voimassa olevien oikeudellisten määräysten mukaisesta hävittämisestä. Huomioi myös mahdolliset ostosopimuksessa ja myyntipaikan yleisissä kauppaehdoissa esitetyt asiaa koskevat ohjeet. Näiden laitteiden asianmukaisella hävittämisellä estetään kielteiset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ja mahdollistetaan saastuttavien aineiden kohdennettu käsittely sekä arvokkaiden raaka-aineiden uudelleenkäyttö.

Asiakkaille muissa maissa
Sähkölaitteiden asianmukaisella hävittämisellä estetään kielteiset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ja mahdollistetaan saastuttavien aineiden kohdennettu käsittely sekä arvokkaiden raaka-aineiden uudelleenkäyttö. Suosittelemme siksi sähkölaitteiden hävittämistä ympäristöystävällisessä erilliskeräyksessä, ei normaalin kotitalousjätteen mukana. Myös kansalliset edellyttävät joissain tapauksissa sähkö- ja elektroniikkatuotteiden erillistä hävittämistä. Huolehdi sähkölaitteiden hävittämisestä maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.