Weidemann Hoftrac 1390 och teleskoplastare T4512 i arbete
Weidemann Hoftrac 1390 och teleskoplastare T4512 i arbete

Träindustri

Träindustrins Allroundmaskin.

Inom jordbruket är sedan flera årtionden Weidemanns maskiner väldigt populära - vad ligger det närmare än att de började användas inom skogsbruket. När en maskin står beredd på gården vill man naturligtvis utnyttja hela dess potential. Med lämpliga redskap är trähantering inget problem.

Vedbearbetning har blivit populär igen tack vare att vedpannor har börjat användas igen och för många lantbrukare är detta förutom självförsörjningen med ved en bra inkomstkälla.

Hemma även i sågverket

I sågverket kompletterar Weidemanns maskiner med sin smidighet, kompakta konstruktion och låga drivmedelsförbrukning gärna de stora maskiner som där utför de tunga arbetena. Lasta, stapla och flyttning av stam och fylla på energiåtervinningsanläggningar är deras specialområde.

Aktiviteter och användning inom träindustrin

Upptäck möjligheterna med några exempel.

 • Weidemann hjullastare 2080 i arbete

  Transportarbeten

  Med en timmergrip lämpar sig Weidemanns maskin för upptagning, stapling och transport av både trädstammar och småvirke. Gaffelns gripfunktion håller veden säkert vid kör- och lyftrörelser.

 • Weidemann Hoftrac 1390 i arbete

  Klyvning

  Vid kommersiell klyvning av ved kan de kraftfulla Weidemann-maskinerna med hög tipp- eller nyttolast fylla både leverantörs- och kundfunktioner perfekt och effektivt - självklart ingår lastning av vedlårar på släpvagn.

 • Weidemann teleskoplastare T5522 i arbete

  Skapa högar

  På ett sågverk är hanteringen av stockar som levereras i längdsorterade högar i förrådet en daglig återkommande uppgift. För detta krävs stabilitet och hög nyttolast samt en bra räckvidd på teleskoparmen för den maskin man använder.

 • Weidemann teleskoplastare T5522 i arbete

  Påfyllning av anläggningen

  Egen användning av sågspån från sågen är vanlig praxis på ett sågverk. Skopans volym, maskinens stabilitet och sikten uppåt är därför lika relevanta för fyllning av anläggningen.

 • Weidemann teleskoplastare T5522 i arbete

  Lastningsarbeten

  Lagringsutrymmet för färdiga produkter är på ett sågverk ofta så begränsat att lastbilar måste lastas från sidan. Med en teleskoplastare från Weidemann är det inga problem, då stickan når ända till den bakre raden på lastytan.

 • Weidemann teleskoplastare T5522 i arbete

  Staplingsarbeten

  I ett sågverk kan en maskin från Weidemann hjälpa till med att stapla den färdiga produkten på ett säkert sätt. Här passar Weidemanns samspel av slaglängd, stabilitet och manövrerbarhet, så att den idealiska maskintypen lätt kan fastställas.

 • Weidemann Hoftrac 1390 i arbete

  Vinterväghållning

  Weidemanns maskiner kan beroende på modell utrustas med olika snöplogar, saltspridare eller en snöfräs. Det är ett värdefullt stöd för att frilägga terräng och tillfartsvägar från snö och is.

 • Weidemann hjullastare 2080 i arbete

  Rengöring

  Avlägsnande av träavfall löses maskinellt med olika skjutbara borstar och sopmaskiner. Förvandla din Weidemann till ett multifunktionsverktyg och välj beroende på träavfallets storlek och beskaffenhet ut det korrekta redskapet.

 • Weidemann Hoftrac 1380 i arbete

  Fastighetsskötsel

  För klippning av grönområden rekommenderar vi att du utrustar din Weidemann-maskin med en rotorklippare, slagklippare eller en gräsklippare. Grensåg, häcksax eller slåtterbalk, för att beskära häckar, buskar och träd finns också tillgängliga.

Weidemann i användning

Weidemann teleskoplastare T4512 i arbete

Är du intresserad?

Vill du veta mer om någon speciell Weidemann-maskin, ett redskap, våra finansieringserbjudanden eller om kundtjänst och reservdelar?

Kontakta oss då!