Teleskoplastare T4512e - Think Electric

Den kompakta teleskoplastaren T4512 har under många år med framgång använts inom flera branscher. Med T4512e har Weidemann för första gången en teleskoplastare med elektrisk drivlina. Den helelektriska T4512e möjliggör emissionsfritt arbete och avsevärt reducerat buller på arbetsplatsen. Detta skyddar både föraren och till exempel värdefulla djur och boende. Litiumjonbatteriet på 96 V finns i två olika effektnivåer, så att drift- och laddningstider optimalt kan anpassas till respektive driftkrav. Den helelektriska teleskoplastaren T4512e imponerar med sina speciella egenskaper: kompakta mått, stor lyfthöjd, fyrhjulsstyrning, låg tyngdpunkt och utmärkt stabilitet.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

 • Högvärdig pulverlackering

  • Jämfört med den konventionella våtlackeringen ökar pulverbeläggningen korrosionsskyddet och utökar därmed maskinens värde avsevärt. Dessutom baseras förfarandet på pulveråtervinning och det är därigenom synnerligen miljövänligt.
  • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
 • Robust teleskoparm

  • Teleskoparmen har en robust och stabil konstruktion och är placerad i mitten av maskinen, vilket motverkar vridning. Parallellstyrningen är hydraulisk och glidelementen i teleskoparmens innerrör är underhållsfria. Detta reducerar slitaget och ökar maskinens livslängd.

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Jämfört med en självlåsande differential säkerställer den 100 % tillkopplingsbara differentialspärren maximal dragkraft och skjuvkraft vid behov. Det ökar maskinens effektivitet.
 • Under normal drift är differentialspärren avstängd vilket erbjuder säkerhet och förorsakar ringa däckslitage och sparar därmed in på driftkostnaderna.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Val av rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft utan även minimalt slitage och behaglig jämn gång på maskinen. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Kompakta mått och riktningsstabilitet sörjer för en optimal flexibilitet och hög manövrerbarhet av maskinen.
 • Maskinen är utifrån dess verkliga avmått idealiskt dimensionerad. Därigenom kan man även arbeta i trånga förhållanden.

Körhastighet 20/25 km/h

 • Som tillval kan man välja hastighetsökning till 20 km/h eller 25 km/h.
 • Hastighetsökning till 20 km/h: En idealisk kompromiss mellan batteriets driftstid och snabbare transporter.
 • Hastighetsökning till 25 km/h: Snabbare förflyttning av maskinen mellan A och B med motsvarande tidsbesparing.

Kompakt teleskoplastare

 • De kompakta Weidemann teleskoplastarna är unika i sin kombination av lyfthöjder, bredd och maskinprestanda. Med fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning är den absolut stabil och välrustad för många olika arbetsuppgifter.
 • Tack vare fyrhjulsstyrningen och den odelade ramen är teleskoplastarna från Weidemann särskilt rörliga och mycket stabila. Maskinens låga tyngdpunkt bidrar ytterligare till stabiliteten.

Kraftfullt litiumjonbatteri

 • Beroende på användningsområde och arbetsuppgift kan man välja rätt batteristorlek. Man kan välja mellan två olika underhållsfria litiumjonbatterier: Standard är 18,0 kWh, med 28,0 kWh som tillval.
 • Som standard är en batteriladdare på 3 kW monterad. Alternativt kan man låta montera en andra 3 kW laddare för att öka laddningseffekten till totalt 6 kW. Detta gör att det går snabbt att ladda batteriet.

Behovsbaserad prestation

 • I maskinen används två separata elmotorer: en för drivningen och en för arbetshydrauliken. Därmed minimeras energiförbrukningen, eftersom prestandan endast anropas då den verkligen behövs.
 • Elmotorn för drivningen ger dessutom maskinen en dynamisk och kraftfull start. Detta kan kännas vid varje accelerationsprocess.

Olika körlägen

 • T4512e levereras som standard med två olika körlägen som man väljer med en knapptryckning.
 • POWER-läge: Vanlig funktion för drivlinan, ingen hastighetsreduktion och utan begränsningar.
 • ECO-läge: I detta läge stryps accelerationen och toppfarten reduceras. Dessutom reduceras flödet i redskapens hydraulsystem. Detta ger batteriet längre driftstid och är idealiskt för användning vid lätt till medeltunga lastarbeten, vid transport och vid körning på allmän väg.

Alltid den passande driftstiden

 • Beroende på batteriets storlek kan man få en drifttid på mer än 5 timmar vid oavbruten drift. Drifttiden är starkt beroende av användningsvillkor, arbetsuppgift och körsätt. Det är därför möjligt att man får en längre drifttid. De angivna driftstiderna kan i extrema fall även bli väsentligen kortare.

Arbeta ekonomiskt

 • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste egenskaperna som maskinen ska tillföra den effektiva användningen. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
 • Maskiner från Weidemann innebär ekonomisk effektivitet, tekniskt beprövade lösningar, som t.ex. kraftfull drivning, stor brytkraft, kraftfull kinematik, hög manövrerbarhet, utmärkt stabilitet och ett effektivt snabbväxlingssystem för redskapsbyte.
 • Andra faktorer som talar för lönsamheten: lågt slitage, högkvalitativt pulverlack, härdade bultar, god servicetillgänglighet, höga cylinderhastigheter och flexibla körhastigheter.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
 • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
 • Efter byte av påbyggnadsredskap är maskinen omedelbart redo att användas igen. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Tydlig driftsfilosofi

 • I alla maskiner från Weidemann finns ett tydligt driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt anordnade brytare och knappsatser. Alla maskiner kan manövreras på mycket liknande eller på samma sätt. Detta är en fördel eftersom föraren då snabbt kan finna sig till rätta och arbeta produktivt på olika maskiner från Weidemann.
 • Weidemanns driftfilosofi gör det enkelt för föraren att förstå sig på maskinen, vilket gör att han/hon kan orientera sig väl och arbeta säkert. Detta visar sig exempelvis vid återkommande element som Jog-Dial, joystick, display, allmänna brytartilldelningar etc.

Tryckavlastning på teleskoparmen

 • Knappen för tryckavlastning befinner sig lättillgänglig ute på teleskoparmen. På det sättet kan olika hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap bytas ännu snabbare och mer effektivt. Detta fungerar även vid tomgångskörning.
 • När tryckavlastningen aktiveras blir den aktiva hydraulstyrkretsen trycklös och hydrauliskt manövrerade påbyggnadsredskap kan enkelt och säkert bytas ut.

Låga driftskostnader

 • Driftskostnaderna under maskinens livslängd reduceras avsevärt med en eldriven maskin jämfört med en maskin som drivs med diesel eftersom det är lägre kostnad för energi och service.
 • De något högre investeringskostnaderna för en helt eldriven maskin amorteras vid en genomsnittlig maskinlivslängd efter viss tid, beroende på nyttjandeförhållanden och användningsområde. Det helt elektriska drivsystemet ses på lång sikt vara det billigaste alternativet.

Oljeflödesinställning

 • Den steglösa justeringen av oljemängden på den tredje styrkretsen möjliggör användning med redskap som drivs med kontinuerlig hydraulfunktion. Därigenom anpassas oljemängden individuellt till respektive redskap.
 • Regleringen av mängden olja säkerställer på så sätt ett bekvämt och effektivt arbete med maskinen och redskapet.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Maskiner från Weidemann har en omfattande och robust standardutrustning. Dessutom kan t.ex. drivlina, förarplats och hydraulsystem konfigureras individuellt allt efter användningsområde och modell. Det är alltid garanterat att maskinen uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Transport på personbilssläp

 • Spara tid och transportkostnader: Tack vare dess kompakta mått och låga vikt kan maskinen enkelt transporteras på en släpvagn.
 • Surrningspunkterna är optimalt fästa på maskinen. Detta säkerställer att en standardiserad transportsäkring kan utföras.
 • Beroende på maskinmodell och utrustning, kan transporten också inkludera påbyggnadsredskap.

Flexibilitet med släpvagn

 • Maskin kan dra en släpvagn med hjälp av tillvalet dragkrok. Det finns olika system att välja mellan beroende på maskin. Släpvagnens maximala vikt beror på modell och utrustning.
 • I Tyskland måste maskinen vara godkänd som självgående arbetsmaskin för körning på allmän väg, och den får endast användas inom ramarna som är avsedda för detta ändamål. Andra bestämmelser kan gälla internationellt, den lokala affärspartnern informerar om detta.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användningsområde och erbjuder större flexibilitet eftersom inget ytterligare dragfordon behövs.

Hydraulanslutningar bak

 • Teleskoplastaren kan utrustas med hydrauliska anslutningar baktill på maskinen. Därigenom utökas användningsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska redskap monterade baktill och tippande släpvagn kan användas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska anslutningar fram och/eller bak. Därigenom kan eldrivna tilläggsfunktioner på påbyggnadsredskapen, som t.ex. en sopmaskin med vattensprutanordning, drivas. Dessutom är omkopplingen av ytterligare funktioner på hydrauliska påbyggnadsredskap möjlig. Den manövreras bekvämt med joysticken.
 • Elfunktionerna (för att trycka/haka in) kan individuellt tilldelas joystickens manöverelement om så önskas.
 • Elanslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av påbyggnadsredskap kan manövreras med maskinen. Detta utökar i sin tur maskinens användningsområde.

Trycklös retur inklusive läckoljeledning

 • Vissa påbyggnadsredskap med egen hydraulmotor kräver en tryckfri retur. Hydrauloljan flyter i en stor dimensionerad separat ledning tillbaka in i hydrauloljetanken via oljekylaren och oljefiltret. Detta ger fördelen att påbyggnadsredskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Därmed skonas maskin- och redskapskomponenterna.
 • Läckoljeledningen återför läckoljan från oljemotorn till tanken med max 2 bar vid behov. Därigenom minimeras hustrycket i påbyggnadsredskapets hydraulmotor.

Tre sätt att styra maskinen för maximal flexibilitet

 • För att man ska kunna uppnå maximal manövrerbarhet och flexibilitet står tre styrtyper till förfogande: Fyrhjuls-, framaxel- och diagonalstyrning. Därigenom kan föraren manövrera med centimeterprecision, svänga på små ytor och köra säkert i höga hastigheter.
 • 1. Fyrhjulsstyrning: Full manövrerbarhet och kraft på minsta yta. 2. Framaxelstyrning: För säker körning även i höga hastigheter. 3. Krabbstyrning: Körning åt sidan för centimeterexakt rangering i trånga förhållanden.

Stationär drift

 • Maskinen kan användas stationärt. Härvid står maskinen still, och hydraulsystemets tredje styrkrets används för att driva ett redskap, exempelvis en vedkap. På så vis ökar maskinens användbarhet.

Komfortabel förarhytt

 • Den rymliga och bekväma förarhytten uppfyller säkerhetskraven i det nuvarande europeiska maskindirektivet enligt ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure) och erbjuder gott om takhöjd och rörelsefrihet.
 • Genom den kompletta inglasningen och de neddragna rutorna i förarhytten får föraren en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet. Det garanterar säkerhet eftersom föraren alltid har en god överblick över sitt arbetsområde.
 • Interiören imponerar med utmärkt ergonomi, generöst utrymme och många individuella justeringsmöjligheter för föraren. Förarhytten erbjuder skydd mot alla väderförhållanden och möjliggör därigenom ett koncentrerat och bekvämt arbete.

Justerbar ratt och rattstång

 • Ratten och rattstången kan justeras individuellt över ett brett område, både vad gäller höjd och lutning. Detta gör att varje förare kan arbeta mycket ergonomiskt och koncentrerat med inställningarna som passar honom/henne.

Ergonomisk styrspak

 • Joysticken ligger säkert och bekvämt i handen. Styrningen är därmed direkt och känslig på samma gång. Därmed har föraren alltid maskinen och de viktigaste funktionerna under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som val av färdriktning och hastighet finns även andra funktioner som differentialspärr, tredje och fjärde Styrkrets, High-Flow och alla elektriska funktioner på styrspaken. Detta ger enkel och bekväm enhandsmanövrering av redskap.
 • Koncentrationen av den viktigaste funktionen på joysticken säkerställer ett bekvämt arbete, även under en längre tidsperiod, och ökar den totala effektiviteten vid arbetet med maskinen.

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Väl avstämd utrustning ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta optimalt med maskinen under en längre tid.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • I de olika förarhyttsversionerna från Weidemann är alltid tillräckligt många luftventiler monterade, vilket möjliggör god luftcirkulation och erbjuder föraren ett behagligt arbetsklimat.

Ventilation vid behov

 • Förarhytten har en stor, vid öppningsbar dörr och uppställningsbara fönster. Med den delade dörren kan den övre fönsterrutan ställas upp och låsas baktill. En spaltventilation genom fönster och/eller dörr är också möjlig. Beroende på modell finns även en uppställningsbar bakruta och hela dörren kan ställas upp och låsas baktill.
 • De olika ventilationsmöjligheterna säkerställer frisk luft i förarhytten även utan luftkonditionering och ökar förarens komfort vid varma utetemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är ergonomiskt formad, välfjädrad och justerbar. Tillvalet luftfjädrad komfortstol erbjuder ännu bekvämare förhållanden. Stolvärme är tillgänglig för kalla temperaturer. Detta ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta koncentrerat med maskinen längre.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Handgas

 • Handgasen används för att manuellt ställa in en konstant körhastighet. Man behöver inte använda pedalen. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt med en potentiometer.
 • Den inställda körhastigheten kan ändras med pedalen. Om man släpper pedalen återgår maskinen till den inställda hastigheten.
 • Handgasen säkerställer bekvämt och koncentrerat arbete med tillbehör som sopmaskin, häcksax eller slåttermaskin, även under en längre tid.

Hydrauluttag med droppfria snabbkopplingar

 • Enkelt att byta påbyggnadsredskap: Hydrauluttagen med droppfria snabbkopplingar är lätta att rengöra och sörjer för mindre nedsmutsning i hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, så att händer, maskin, påbyggnadsredskap och underlag förblir rena.
 • Med de droppfria hydraulsnabbkopplingarna kan hydraulisk drivna påbyggnadsredskap också kopplas in under tryck, vilket medför en tidsbesparing. De främre hydraluttagen är monterade tillsammans och lättåtkomligt.

ecs (Easy Coupler System)

 • Genom Weidemanns ecs (Easy Coupler System) kan hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap helt växlas enkelt och säkert från förarstolen. Föraren behöver inte stiga ned från maskinen för ansluta hydraulkopplingarna manuellt.
 • Detta ökar förarens säkerhet, skonar miljön och sparar avsevärt mycket mer tid.

vls (vertical lift system)

 • Vls (Vertical Lift System) är ett förarassistentsystem som underlättar förarens arbete vid lyft eller sänkning av laster, genom att teleskoparmen delvist automatiserat körs ut vid lyft och körs in vid sänkning, utan att föraren behöver styra teleskopfunktionen separat. Detta möjliggör ett smidigt och snabbt arbetssätt.
 • Den nästintill vertikala lyft- och sänkrörelsen gör även teleskoplastaren med vls mycket stabil, eftersom lastgodset inte kommer in i överlastområdet. Förare med övning arbetar snabbare och säkrare med vls. Förare med mindre erfarenhet får värdefullt stöd för lyft- och lastningsarbeten.
 • Vls (Vertical Lift System) kan användas i tre olika lägen: I skopläget körs teleskoparmen alltid in automatiskt i det övre och nedre området, och teleskoparmen körs inte automatiskt ut i det övre området, detta lämpar sig för lastningsarbete med bulkgods. I staplingsläget körs teleskoparmen inte in automatiskt i det nedre området, i det övre området körs teleskoparmen ut automatiskt, sänkning och samtidig utkörning av teleskoparmen är möjligt, detta lämpar sig t.ex. för staplingsarbeten med pallar. I manuellt läge kan lastsystemets och teleskopkranarmens alla rörelser manövreras oberoende av varandra, och lyft- och sänkhastigheten anpassas automatiskt (beroende på last och vinkel). Det lämpar sig t.ex. för påskjutningsarbeten.

Komfortabel förarhytt

 • Hytten är mycket rymlig och ergonomiskt utformad för en maskin som är så kompakt: Ett genomtänkt värmekoncept med eluppvärmda fram-, sido- och bakrutor samt värme för takpanelen som tillval, säkerställer en behaglig arbetsmiljö även under den kalla årstiden. Välbefinnandet ökar med tillvalet uppvärmda förarsäte.
 • Dessutom kan dörr och bakruta öppnas på glänt för ventilation. Det övre dörrglaset kan öppnas helt och låsas mot baksidan av hytten.
 • Enkelt insteg säkerställs av den stora dörren med låg, marknära ingång.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Smörjningsprocessens varaktighet och intervallerna kan ställas in på den helautomatiska centralsmörjningen. Regelbunden eftersmörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med den helautomatiska centralsmörjningen smörjs maskinen automatiskt och därför mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och förlänger maskinens livslängd, därmed ökar värdet.

Underhållsvänlig hydraulslangar

 • Korta hydraulslangar installeras vanligtvis på maskiner från Weidemann. Detta innebär att slangarna är uppdelade på flera ställen. Om en hydraulslang måste bytas ut så ersätts endast den berörda delen. Därmed behöver inte hela slanganslutningen i hydraulkretsen bytas ut. Detta påskyndar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Enkelt underhåll

 • En stor fördel med en helelektrisk maskin är att det är betydligt mindre underhållsarbete totalt sett än för en maskin med dieselmotor.
 • Motorhuven kan öppnas uppåt och förarstolen och olika åtkomstpaneler kan tas bort med bara några enkla steg. Detta möjliggör en enkel åtkomst till det hydrauliska styrblocket, pumparna, batteriet och elmotorerna. Därigenom säkerställs ett enkelt och tidsbesparande underhåll av maskinen.

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas till olika krav: Halogenbelysning, belysning enligt tyska vägtrafikbestämmelser, LED-belysning och extra strålkastare på förarplatsen eller teleskoparmen. Det möjliggör ett individuellt arbete med maskinen, i synnerhet när det är mörkt.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och gör att föraren kan koncentrera sig och arbeta säkert med maskinen, även under en längre tid.

Enkel på- och avstigning

 • Med bara några få steg kommer föraren bekvämt in i förarhytten på teleskoplastaren från Weidemann. Detta möjliggörs av de stora, halkfria fotstegen och de lättillgängliga handtagen. Detta ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Färgkodat användarkoncept

 • Weidemanns beprövade driftsfilosofi och det färgorienterade manöverkonceptet gör det möjligt för föraren att manövrera maskinen intuitivt. Den snabba orienteringen gör det lättare för nya eller inbytta förare att arbeta med maskinen och ökar samtidigt arbetssäkerheten.
 • Alla manöverelement befinner sig inom räckhåll och föraren har alltid koll på den viktigaste maskininformationen via den välplacerade displayen.
 • Brytarna och manöverelementen är färgmässigt indelade i olika grupperingar: Grå = el, röd = säkerhet, blå/orange = drivning, grön = hydraulik. På så sätt garanteras alltid en snabb detekterbarhet och orientering.

God sikt på lastgodset

 • En teleskoplastare tar med sina fördelar i matchen när det gäller att stapla lastgods högt. Sikten uppåt är särskilt viktig om man även ska kunna placera lasten på höga höjder. På teleskoplastare från Weidemann är förarhytten och rutan konstruerade så att föraren alltid har koll på lasten, även vid maximala lyfthöjder. De tre vindrutetorkarna (fram, bak och tak) säkerställer en optimal sikt hela tiden.

Utmärkt sikt runtom

 • Förarhytten erbjuder en fantastisk sikt över påbyggnadsredskapet, det direkta arbetsområdet samt hela maskinparken. Den lågt neddragna sidorutan och den höga sittpositionen sörjer tillsammans med den lutande motorhuven för en optimal sikt. Den utmärkta sikten ökar säkerheten i maskinens hela arbetsområde.

Battery-Management-System (BMS)

 • Litiumjonbatteriet övervakas optimalt av det elektroniska styrsystemet. BMS (Battery Management System) ger även avsevärt ökade laddningsströmmar, kortvariga effekttoppar och permanent temperaturövervakning. Dessutom är batteriet alltid värmt till optimal driftstemperatur.
 • BMS (Battery Management System) ökar batteriets effektivitet och säkerhet och förhindrar djup urladdning.

Blue Safety Light

 • Blue Safety Light är en optisk backvarnare. Den aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i och projicerar en blå ljuspunkt på marken en bit bort.
 • Personer inom riskområdet kan uppfatta maskinen trots avsaknaden av motorljud och kan ta sig ur riskområdet.
 • Blue Safety Light ökar alltså säkerheten avsevärt vid backning av en helelektrisk maskin som inte bullrar så mycket.

Kraftfull eldrift

 • Prestandan hos T4512e motsvarar det för den dieseldrivna varianten. En elektrisk drivlina har inga prestandanackdelar jämfört med konventionell dieseldrift.
 • En helelektrisk maskin har ökad produktivitet jämfört med en dieseldriven maskin. En helelektrisk maskin är överlag mer effektiv än en dieseldriven maskin och är det mer miljövänliga alternativet.

Energiåtervinning genom rekuperation

 • Bromssystemet återvinner energi via så kallad återvinning, vilket också förlänger maskinens driftstid.

Låga utsläpp

 • Med en helt eldriven maskin kan arbetet utföras på plats helt utan utsläpp av CO₂. Detta skyddar föraren samt människor och djur i den omedelbara närmiljön.
 • Buller från en eldriven maskin är avsevärt lägre jämfört med en dieseldriven maskin. Det innebär att maskinen kan användas i bullerkänsliga miljöer.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.