Teleskoplastare T9535 - Expect more, Get more!

T9535 har dubbel teleskoparm med 9,5 m lyfthöjd och 3,5 t nyttolast och kan konfigureras med en av två kraftfulla motorvarianter. Fokus för dessa maskiners arbetsuppgifter ligger på tung materialhantering, precisa staplingsarbeten på höga höjder, god räckvidd vid lossning och lastning av gods. Den nya och revolutionerande Best View Cabin ger garanterat perfekt sikt runtom maskinen. Modell T9535 har en hytt med bara fyra pelare. Kombinerat med panoramabakrutan ger detta en perfekt sikt bakåt. Dessutom get den lutande motorhuven optimal sikt åt sidan och bakåt över höger bakhjul. Denna teleskoplastare lämnar heller inget övrigt att önska vad gäller arbetsergonomi. Med driftsfilosofin Operator First har vi en hytt som har utvecklats enligt de senaste rönen inom säkerhetsteknik och ergonomi.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

Arbeta ekonomiskt

 • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste egenskaperna som maskinen ska tillföra den effektiva användningen. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
 • Maskiner från Weidemann innebär ekonomisk effektivitet, tekniskt beprövade lösningar, som t.ex. kraftfull drivning, stor brytkraft, kraftfull kinematik, hög manövrerbarhet, utmärkt stabilitet och ett effektivt snabbväxlingssystem för redskapsbyte.
 • Andra faktorer som talar för lönsamheten: lågt slitage, högkvalitativt pulverlack, härdade bultar, god servicetillgänglighet, höga cylinderhastigheter och flexibla körhastigheter.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
 • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
 • Efter byte av påbyggnadsredskap är maskinen omedelbart redo att användas igen. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Tydlig driftsfilosofi

 • I alla maskiner från Weidemann finns ett tydligt driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt anordnade brytare och knappsatser. Alla maskiner kan manövreras på mycket liknande eller på samma sätt. Detta är en fördel eftersom föraren då snabbt kan finna sig till rätta och arbeta produktivt på olika maskiner från Weidemann.
 • Weidemanns driftfilosofi gör det enkelt för föraren att förstå sig på maskinen, vilket gör att han/hon kan orientera sig väl och arbeta säkert. Detta visar sig exempelvis vid återkommande element som Jog-Dial, joystick, display, allmänna brytartilldelningar etc.

Manöverorgan Jog Dial

 • Manöverorganet Jog Dial gör att olika maskinparametrar och funktioner kan manövreras och avläsas via displayen: Till exempel inställningen av lyftarmsdämpningen, avläsningen av drifttimmarna och maskininformationen eller sätta sig in i serviceintervaller. Jog Dial är placerad väl tillgänglig i förarens arbetsområde.
 • Vid behov kan hydrauloljans flödesmängd ställas in manuellt med manöverorganet Jog Dial. Det är en fördel när maskinen driver ett hydrauliskt redskap som inte behöver maskinens fulla hydrauliska effekt. Föraren kan på det sättet arbeta med maskinen och redskapet väldigt exakt och resursbesparande.
 • Vid service kan viktiga felmeddelanden och nödvändig maskininformation snabbt visas med hjälp av Jog Dial. Detta påskyndar diagnosen och minskar maskinens stilleståndstider.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på kryp-bromspedalen: Full kraft för drivningen. 2. Lätt nedtryckt kryp-broms-pedal: Hastigheten minskar, mer kraft i arbetshydrauliken. 3. Starkt nedtryckt kryp-broms-pedal: Tempot minskar ytterligare, ännu mer kraft i arbetshydrauliken. 4. Helt nedtryckt kryp-broms-pedal: Hjullastaren är stationär, full kraft i arbetshydrauliken.
 • Fördelarna med kryp-broms-pedalen: Mindre slitage på färdbromsen och en optimal kraftfördelning av motoreffekten.
 • Kryp-broms-pedalen och den hydrostatiska drivningen möjliggör mycket finkänsligt arbete med maskinen.

Tryckavlastning på teleskoparmen

 • Knappen för tryckavlastning befinner sig lättillgänglig ute på teleskoparmen. På det sättet kan olika hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap bytas ännu snabbare och mer effektivt. Detta fungerar även vid tomgångskörning.
 • När tryckavlastningen aktiveras blir den aktiva hydraulstyrkretsen trycklös och hydrauliskt manövrerade påbyggnadsredskap kan enkelt och säkert bytas ut.

Elektroniskt styrt drivsystem

 • Smartare körning och arbete: Med den elektroniskt reglerade drivningen kan maskinens drivsystem anpassas för olika typer av användning. Weidemann har utvecklat två olika speciellt anpassade körlägen. Auto-läge och Eco-läge.
 • Den elektroniska styrningen minskar förlusterna vid drivningen och säkerställer, jämfört med befintliga lösningar, en högre effektivitet och en ökad effektivitet. Lägre effektbehov tillåter körning med låga varvtal.

Hydraulsystem med hög prestanda

 • En Weidemann-maskin förfogar över tillräcklig hydrauleffekt och lämpar sig därigenom för drift av många olika påbyggnadsredskap.
 • Den flexibla kombinationen av maskin och ett stort antal hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap täcker in talrika arbetsuppgifter.
 • Fördelen: Maskiner med hög hydraulisk prestanda sparar pengar eftersom det inte är nödvändigt att byta till en större maskin.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Val av rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft utan även minimalt slitage och behaglig jämn gång på maskinen. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.

Överskådlig digital 7 tum display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala displayen upprätthåller föraren alltid översikten under arbetet. Förutom information om temperatur, bränslenivå och driftstimmar visas även aktiva maskinfunktioner i förarhytten, exempelvis aktiverad funktion i eluttag, kontinuerlig drift av den 3:e Styrkrets eller inkopplad differentialspärr.
 • Monterad till höger på instrumentbrädan har föraren alltid god sikt över displayen – utan att det hindrar hans eller hennes sikt.
 • De olika funktionerna och inställningarna styrs via manöverorganet Jog Dial. Detta erbjuder föraren en enkel och bekväm manövrering.

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Kompakta mått och riktningsstabilitet sörjer för en optimal flexibilitet och hög manövrerbarhet av maskinen.
 • Maskinen är utifrån dess verkliga avmått idealiskt dimensionerad. Därigenom kan man även arbeta i trånga förhållanden.

Kompakt teleskoplastare

 • De kompakta Weidemann teleskoplastarna är unika i sin kombination av lyfthöjder, bredd och maskinprestanda. Med fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning är den absolut stabil och välrustad för många olika arbetsuppgifter.
 • Tack vare fyrhjulsstyrningen och den odelade ramen är teleskoplastarna från Weidemann särskilt rörliga och mycket stabila. Maskinens låga tyngdpunkt bidrar ytterligare till stabiliteten.

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Jämfört med en självlåsande differential säkerställer den 100 % tillkopplingsbara differentialspärren maximal dragkraft och skjuvkraft vid behov. Det ökar maskinens effektivitet.
 • Under normal drift är differentialspärren avstängd vilket erbjuder säkerhet och förorsakar ringa däckslitage och sparar därmed in på driftkostnaderna.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Maskiner från Weidemann har en omfattande och robust standardutrustning. Dessutom kan t.ex. motor, drivning, förarplats eller hydraulik konfigureras individuellt allt efter användningsområde och modell. Det är alltid garanterat att maskinen uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Hydraulanslutningar bak

 • Teleskoplastaren kan utrustas med hydrauliska anslutningar baktill på maskinen. Därigenom utökas användningsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska redskap monterade baktill och tippande släpvagn kan användas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska anslutningar fram och/eller bak. Därigenom kan eldrivna tilläggsfunktioner på påbyggnadsredskapen, som t.ex. en sopmaskin med vattensprutanordning, drivas. Dessutom är omkopplingen av ytterligare funktioner på hydrauliska påbyggnadsredskap möjlig. Den manövreras bekvämt med joysticken.
 • Elfunktionerna (för att trycka/haka in) kan individuellt tilldelas joystickens manöverelement om så önskas.
 • Elanslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av påbyggnadsredskap kan manövreras med maskinen. Detta utökar i sin tur maskinens användningsområde.

Tre sätt att styra maskinen för maximal flexibilitet

 • För att man ska kunna uppnå maximal manövrerbarhet och flexibilitet står tre styrtyper till förfogande: Fyrhjuls-, framaxel- och diagonalstyrning. Därigenom kan föraren manövrera med centimeterprecision, svänga på små ytor och köra säkert i höga hastigheter.
 • 1. Fyrhjulsstyrning: Full manövrerbarhet och kraft på minsta yta. 2. Framaxelstyrning: För säker körning även i höga hastigheter. 3. Krabbstyrning: Körning åt sidan för centimeterexakt rangering i trånga förhållanden.

Oöverträffad manövrerbarhet

 • Kompakta mått, riktningsstabilitet och 45° styrvinkel sörjer för en optimal flexibilitet och hög manövrerbarhet av maskinen.
 • Maskinen är utifrån dess verkliga avmått idealiskt dimensionerad. Därigenom kan man även arbeta i trånga förhållanden.

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av maskinens alla smörjpunkter är avgörande för korrekt och effektivt underhåll och därmed maskinens driftsäkerhet. För att spara tid och underlätta arbetet är smörjpunkterna hos Weidemann alltid lättåtkomliga.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga är regelbunden smörjning av maskinen extra lätt. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och ökar värdet.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Smörjningsprocessens varaktighet och intervallerna kan ställas in på den helautomatiska centralsmörjningen. Regelbunden eftersmörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med den helautomatiska centralsmörjningen smörjs maskinen automatiskt och därför mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och förlänger maskinens livslängd, därmed ökar värdet.

Underhållsvänlig hydraulslangar

 • Korta hydraulslangar installeras vanligtvis på maskiner från Weidemann. Detta innebär att slangarna är uppdelade på flera ställen. Om en hydraulslang måste bytas ut så ersätts endast den berörda delen. Därmed behöver inte hela slanganslutningen i hydraulkretsen bytas ut. Detta påskyndar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Omvändningsbar fläkt

 • Med en knapptryckning blåses smuts bort från kylflänsarna och på motorhuvens insugsytor. Hydraulmotorn- och -pumpen är utformade på det sättet att fläktens luftström kan vändas om (omvändningsmöjlighet). Det skyddar maskinen mot skador på grund av överhettning och förhindrar ytterligare manuella underhållsaktiviteter.
 • Den omvändbara fläkten ökar motorns livslängd och erbjuder föraren en högre komfort.

Optimal servicevänlighet

 • Motorhuven kan lätt öppnas uppåt och den tvärmonterade motorn erbjuder mycket god åtkomst från alla håll.
 • Luftfiltret i förarhytten och vindrutespolarbehållaren sitter på fotsteget till vänster om dörren, och påfyllningsstutsen för karbamidlösningen är lättillgänglig på den vänstra sidan bakom en låsbar underhållslucka.
 • Alla filter och underhållspunkter är enkla att nå. Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.

Justerbar ratt och rattstång

 • Ratten och rattstången kan justeras individuellt över ett brett område, både vad gäller höjd och lutning. Detta gör att varje förare kan arbeta mycket ergonomiskt och koncentrerat med inställningarna som passar honom/henne.

Ergonomisk styrspak

 • Joysticken ligger säkert och bekvämt i handen. Styrningen är därmed direkt och känslig på samma gång. Därmed har föraren alltid maskinen och de viktigaste funktionerna under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som val av färdriktning och hastighet finns även andra funktioner som differentialspärr, tredje och fjärde Styrkrets, High-Flow och alla elektriska funktioner på styrspaken. Detta ger enkel och bekväm enhandsmanövrering av redskap.
 • Koncentrationen av den viktigaste funktionen på joysticken säkerställer ett bekvämt arbete, även under en längre tidsperiod, och ökar den totala effektiviteten vid arbetet med maskinen.

Styrspakens konsol fjädrar med förarstolen

 • Joystickkonsolen är monterad på förarstolen och absorberar vibrationer. Om förarstolen anpassas efter förarens behov är joystickkonsolen alltid i perfekt läge. Ett plus i komfort och ergonomi för föraren.
 • Joystickkonsolen och förarstolen bildar en enhet. Detta säkerställer att förarens armposition är stationär under arbetet med maskinen. Detta ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta produktivt och koncentrerat längre.

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Väl avstämd utrustning ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta optimalt med maskinen under en längre tid.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • I de olika förarhyttsversionerna från Weidemann är alltid tillräckligt många luftventiler monterade, vilket möjliggör god luftcirkulation och erbjuder föraren ett behagligt arbetsklimat.

Luftkonditioneringsanläggning

 • Den valfritt tillgängliga luftkonditioneringen sörjer för ett angenämt arbetsklimat inuti förarhytten vid varma utetemperaturer. Den säkerställer ett högt luftflöde och övertygar med en optimerad kylprestanda. Manöverelementet för styrningen och luftmunstyckena sitter alltid i det bästa möjliga läget.
 • Luftkonditioneringsanläggningen ökar förarens komfort. Den möjliggör utmattningsfritt arbete eftersom det minskar förarens belastning vid varma utetemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är ergonomiskt formad, välfjädrad och justerbar. Joystickkonsolen inklusive armstödet bildar en enhet med förarstolen och kan även justeras för bekväm manövrering. Tillvalet luftfjädrad komfortstol erbjuder ännu bekvämare förhållanden. Stolvärme är tillgänglig för kalla temperaturer. Detta ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta koncentrerat med maskinen längre.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Proportionell hastighetsbegränsare (krypkörningsreglage)

 • Med den proportionella hastighetsbegränsaren (krypkörningsreglage) kan mycket låga körhastigheter uppnås i det första växelläget vid konstant motorvarvtal. Detta ger en fördel vid användning av påbyggnadsredskap som körs med konstant högt varvtal men samtidigt med mycket låg körhastighet.
 • Proportionell hastighetsbegränsare (krypkörningsreglage) möjliggör bekvämt och koncentrerat arbete med påbyggnadsredskap såsom en sopmaskin, en häcksax eller en slagklippare, även under en längre tidsperiod.

Handgas

 • Handgasen möjliggör manuell inställning av ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett påbyggnadsredskap. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt via en lämplig potentiometer.
 • Handgasen säkerställer ett bekvämt och koncentrerat arbete med påbyggnadsredskap såsom en sopmaskin, en häcksax eller en slagklippare, även under en längre tidsperiod.

Hydrauluttag med droppfria snabbkopplingar

 • Enkelt att byta påbyggnadsredskap: Hydrauluttagen med droppfria snabbkopplingar är lätta att rengöra och sörjer för mindre nedsmutsning i hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, så att händer, maskin, påbyggnadsredskap och underlag förblir rena.
 • Med de droppfria hydraulsnabbkopplingarna kan hydraulisk drivna påbyggnadsredskap också kopplas in under tryck, vilket medför en tidsbesparing. De främre hydraluttagen är monterade tillsammans och lättåtkomligt.

vls (vertical lift system)

 • Vls (Vertical Lift System) är ett förarassistentsystem som underlättar förarens arbete vid lyft eller sänkning av laster, genom att teleskoparmen delvist automatiserat körs ut vid lyft och körs in vid sänkning, utan att föraren behöver styra teleskopfunktionen separat. Detta möjliggör ett smidigt och snabbt arbetssätt.
 • Den nästintill vertikala lyft- och sänkrörelsen gör även teleskoplastaren med vls mycket stabil, eftersom lastgodset inte kommer in i överlastområdet. Förare med övning arbetar snabbare och säkrare med vls. Förare med mindre erfarenhet får värdefullt stöd för lyft- och lastningsarbeten.
 • Vls (Vertical Lift System) kan användas i tre olika lägen: I skopläget körs teleskoparmen alltid in automatiskt i det övre och nedre området, och teleskoparmen körs inte automatiskt ut i det övre området, detta lämpar sig för lastningsarbete med bulkgods. I staplingsläget körs teleskoparmen inte in automatiskt i det nedre området, i det övre området körs teleskoparmen ut automatiskt, sänkning och samtidig utkörning av teleskoparmen är möjligt, detta lämpar sig t.ex. för staplingsarbeten med pallar. I manuellt läge kan lastsystemets och teleskopkranarmens alla rörelser manövreras oberoende av varandra, och lyft- och sänkhastigheten anpassas automatiskt (beroende på last och vinkel). Det lämpar sig t.ex. för påskjutningsarbeten.

Lyftarmsdämpning med automatisk funktion

 • Lyftarmsdämpningen kan aktiveras elektriskt och möjliggör optimal hantering av maskinen i ojämn terräng och vid vägkörning. Det rekommenderas i synnerhet när maskinen transporterar tunga laster i skopan eller på pallgafflarna, eller flyttar ett tungt påbyggnadsredskap över långa avstånd i hög hastighet. Lyftarmsdämpningen sörjer här för en avsevärt högre komfort för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen kan stängas av helt eller slås på permanent. Dessutom finns det en automatisk funktion. Här ställs körhastigheten, från vilken lyftarmsdämpningen aktiveras automatiskt, in via Jog Dial. Om den inställda körhastigheten underskrids igen inaktiveras även lyftarmsdämpningen automatiskt.
 • Lyftarmsdämpningen förhindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Detta ökar förarens säkerhet och skonar fordonskomponenterna eftersom stötar absorberas.

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas till olika krav: Halogenbelysning, belysning enligt tyska vägtrafikbestämmelser, LED-belysning och extra strålkastare på förarplatsen eller teleskoparmen. Det möjliggör ett individuellt arbete med maskinen, i synnerhet när det är mörkt.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och gör att föraren kan koncentrera sig och arbeta säkert med maskinen, även under en längre tid.

Enkel på- och avstigning

 • Med bara några få steg kommer föraren bekvämt in i förarhytten på teleskoplastaren från Weidemann. Detta möjliggörs av de stora, halkfria fotstegen och de lättillgängliga handtagen. Detta ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Bromssystem: Lamellbroms

 • Lamellbromsen är så gott som underhållsfri och uppvisar endast minimal förslitning. Genom sin slutna konstruktion är den dessutom okänslig för förorening och frätande ämnen. Det möjliggör ett pålitligt och säkert arbetssätt och ökar livslängden hos bromssystemet.
 • Bromsen är alltid 100 % låst när den aktiveras, oavsett om den aktiveras automatiskt eller manuellt. Detta ökar förarens arbetssäkerhet och skyddar arbetsmiljön.

Färgkodat användarkoncept

 • Weidemanns beprövade driftsfilosofi och det färgorienterade manöverkonceptet gör det möjligt för föraren att manövrera maskinen intuitivt. Den snabba orienteringen gör det lättare för nya eller inbytta förare att arbeta med maskinen och ökar samtidigt arbetssäkerheten.
 • Alla manöverelement befinner sig inom räckhåll och föraren har alltid koll på den viktigaste maskininformationen via den välplacerade displayen.
 • Brytarna och manöverelementen är färgmässigt indelade i olika grupperingar: Grå = el, röd = säkerhet, blå/orange = drivning, grön = hydraulik. På så sätt garanteras alltid en snabb detekterbarhet och orientering.

Front- och bakkamera för maximal säkerhet

 • De högkvalitativa vidvinkelkamerorna baktill och i fronten på höger stänkskärm ökar säkerheten vid arbeten med maskinen, eftersom föraren även kan övervaka områden som är mycket svåra att se.
 • Kamerabilden från backkameran visas automatiskt på 7-tums huvuddisplayen när färdriktningen backning är inställd. Kamerabilden från frontkameran visas permanent på en extra display ovanför 7-tums huvuddisplayen. Med den extra displayen kan föraren se kamerabilden från båda kamerorna samtidigt och manövrera maskinen med maximal säkerhet.
 • Tack vare kamerorna som installeras på fabriken finns det inga störande kablar i förarhytten eller på fordonsfronten som uppstår när kameror eftermonteras senare.

God sikt på lastgodset

 • En teleskoplastare tar med sina fördelar i matchen när det gäller att stapla lastgods högt. Sikten uppåt är särskilt viktig om man även ska kunna placera lasten på höga höjder. På teleskoplastare från Weidemann är förarhytten och rutan konstruerade så att föraren alltid har koll på lasten, även vid maximala lyfthöjder. De tre vindrutetorkarna (fram, bak och tak) säkerställer en optimal sikt hela tiden.

God sikt åt höger

 • Många teleskoplastare har ofta inte tillräcklig sikt åt höger. Hos Weidemann säkerställs detta av den stora högra rutan, den låga placeringen av teleskoparmen och den brant avfasade motorhuven. Föraren har alltid en optimal sikt över området till höger om maskinen och den högra spegeln. Detta ökar avsevärt säkerheten vid arbeten med maskinen.
 • Aktuell avgasnorm och passande motoralternativ

  • Vid implementeringen av den nuvarande utsläppsriktlinjen med syfte att minska avgaser och föroreningar är det viktigt att, trots strikta regler, inte göra några kompromisser vad gäller prestanda, livslängd eller ekonomisk effektivitet hos maskinerna. För att implementera denna riktlinje installerar Weidemann de modernaste motorteknikerna, som är utrustade med olika avgasefterbehandlingssystem.
  • Varje maskin kan utrustas med rätt motor för dess storleksklass. Detta undviker en under- eller övermotorisering, vilket i sin tur säkerställer bränslebesparande och ekonomiskt arbete.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.