Hoftrac 1140 Basic Line - En god grund

Att köpa en Hoftrac innebär ofta en stor investering för mindre företag. Många deltidslantbruk måste mycket noggrant överväga köpet av en sådan gårdslastare. Hoftrac 1140 Basic Line har utvecklats speciellt av Weidemann med hänsyn till detta marknadssegment. Genom att minska antalet komponenter jämfört med seriemodellen av 1140 kunde en intressant prisfördel uppnås. På så vis kan Weidemann erbjuda en prisvärd maskin med vilken många dagliga jobb kan utföras utan problem.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

 • Högvärdig pulverlackering

  • Jämfört med den konventionella våtlackeringen ökar pulverbeläggningen korrosionsskyddet och utökar därmed maskinens värde avsevärt. Dessutom baseras förfarandet på pulveråtervinning och det är därigenom synnerligen miljövänligt.
  • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
 • Arbeta ekonomiskt

  • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste fördelarna som maskiner ska tillföra verksamheten. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
  • Hos Weidemanns maskiner innebär ekonomisk effektivitet, tekniskt beprövade lösningar, som till exempel kraftfull drivlina, starka rivkrafter, effektiv kinematik, hög manövrerbarhet, utmärkt stabilitet och ett effektivt snabbväxlingssystem för redskap.
  • Andra faktorer som talar för god ekonomi är: lågt slitage, högkvalitativ pulverlackering, härdade bultar, bra servicetillgänglighet, snabba cylinderrörelser och flexibla körhastigheter.
 • Effektivt redskapsbyte

  • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
  • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
  • Efter byte av redskap är maskinen omedelbart redo att användas för ett nytt uppdrag. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Två starka lyftcylindrar

 • Två starka lyftcylindrar garanterar att lastfördelningen alltid överförs optimalt på lastaren. Dessutom blir hela lastsystemet stabilare. En säkerhetsfördel för föraren.
 • Den stabila lastaren i kombination med två lyftcylindrar förhindrar på bästa möjliga sätt skada på lastsystem genom vridning. Därmed minskas servicekostnaderna och maskinens värde ökar.

Dubbelmontage

 • Maskinen är utrustad med två extra hjul på framaxeln. De extra däcken ger större markkontakt, vilket gar lastaren större stabilitet.

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.
 • Perfekt anpassad P-kinematik

  • P-kinematik utmärker sig genom en exakt parallellföring över helt lyftområdet. En oväntad utrullning är inte möjlig. Därigenom blir förarens manövrering enklare och säkrare.
 • Optimala däck

  • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
  • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
  • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.
 • Fällbart förarskyddstak eps (Easy Protection System)

  • Som tillval kan Weidemann Hoftrac utrustas med det fällbara förarskyddstaket eps (Easy Protection System). Med några få handgrepp kan eps fällas manuellt för passering av låga genomfarter. eps uppfyller kraven i den gällande europeiska riktlinjen för ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure).
  • eps ökar maskinens flexibilitet, eftersom även låga passager kan passeras. Maskinen anpassar sig därmed till förhållandena på arbetsplatsen.
 • Transport på personbilssläp

  • Spara tid och transportkostnader: Tack vare sina kompakta mått och låga vikt kan maskinen lätt transporteras på ett bilsläp.
  • Maskinens surrningspunkter är optimalt placerade. Detta säkerställer att transporter sker säkert enligt gällande regler och bestämmelser.
  • Beroende på maskinmodell och utrustning, kan transporten också inkludera påbyggnadsredskap.
 • Mycket bra serviceåtkomst tack vare den fällbara förarplatsen

  • Förarplatsen kan fällas åt sidan med några enkla handgrepp. Det möjliggör en enkel åtkomst till motor, hydraul- och elsystem. Därigenom underlättas besiktning och underhåll av maskinen väsentligt.
  • Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.
 • Underhållsvänliga hydraulslangar

  • På Weidemanns maskiner monteras vanligtvis korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna finns fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byts endast den gällande delen. Detta gör att alla slangarna i hydraulkretsen inte behöver bytas. Detta förkortar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.
 • Ställbar rattstång

  • Rattstången kan ställas in individuellt efter förarens krav. Detta garanterar att varje förare kan arbeta ergonomiskt och koncentrerat med maskinen.
 • Aktuell avgasnorm och passande motoralternativ

  • Vid implementering av nuvarande riktlinjer för minskning av avgaser och föroreningar är det viktigt att inte göra några kompromisser vad gäller prestanda, livslängd eller ekonomisk effektivitet hos maskinerna, trots striktare regler. För att implementera dessa riktlinjer använder Weidemann sig av den senaste motortekniken, som är utrustad med olika avgasreningssystem.
  • Varje maskin kan utrustas med rätt motor för sin storleksklass. Detta innebär att vi undviker att använda för svaga eller för kraftiga drivlinor, vilket i sin tur garanterar bränslesnålt och ekonomiskt arbete.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.