Hoftrac 1190e - Think Electric

CO2-utsläpp, buller och sot inomhus hör till det förgångna! Med den helelektriska Hoftrac 1190e kan du arbeta på plats helt utsläppsfritt och med avsevärt reducerat buller. Det skonar både förare och miljö. Lastaren är därför förutbestämd för inomhusbruk. Med hytt som tillval, vilken har ett sofistikerat värmekoncept, är maskinen även ett nöje att använda året runt. Det inbyggda 48 V litiumjonbatteriet finns i tre olika effektnivåer, så att drift- och laddningstider optimalt kan anpassas till respektive driftkrav.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

Maximal dragkraft tack vare midjependelleden

 • Med midjependelleden behåller alla fyra hjulen markkontakten även i ojämn terräng. Det ökar maskinens produktivitet och möjliggör optimal kontroll för föraren.
 • Det optimala förhållandet mellan knäck- och pendelvinkel ombesörjer stor markkontakt. Därigenom är maskinen enkel att manövrera. Till och med i trånga förhållanden uppstår ingen kollision mellan maskinens fram- och bakpartier.
 • Fram- och bakvagn kan pendla oberoende av varandra. På detta sätt kan föraren reagera finkänsligt på varje ojämnhet. Det ökar komforten och skapar en säker körkänsla.

Perfekt anpassad P-kinematik

 • P-kinematik utmärker sig genom en exakt parallellföring över helt lyftområdet. En oväntad utrullning är inte möjlig. Därigenom blir förarens manövrering enklare och säkrare.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.

Översiktlig, digital display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala displayen upprätthåller föraren alltid översikt över maskinen. Förutom standardindikeringarna såsom indikering av batteriladdningsnivå, drifttimmar eller den elektriska parkeringsbromsen, visas även aktiva funktioner i hytten, såsom påslagna elfunktioner.

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Kompakt byggd och riktningsstabil innebär god manövrerbarhet och optimal smidighet.
 • Maskinen har idealiska yttermått. Detta gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.

Behovsbaserad prestation

 • I maskinen används två separata elmotorer: en för drivningen och en för arbetshydrauliken. Därmed minimeras energiförbrukningen, eftersom prestandan endast anropas då den verkligen behövs.
 • Elmotorn för drivningen ger dessutom maskinen en dynamisk och kraftfull start. Detta kan kännas vid varje accelerationsprocess.

Högvärdig pulverlackering

 • Jämfört med den konventionella våtlackeringen ökar pulverbeläggningen korrosionsskyddet och utökar därmed maskinens värde avsevärt. Dessutom baseras förfarandet på pulveråtervinning och det är därigenom synnerligen miljövänligt.
 • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.

Perfekt anpassad kinematik

 • Hos Weidemann är kinematiken användningsrelaterad till maskinstorleken. Det garanterar optimala kraftförhållanden och maximal produktivitet.
 • Den kraftigt projekterade hydraulcylindern erbjuder ständigt tillräckligt med reserver varvid komponenterna i lastsystemet inte behöver drivas maximalt.
 • Den optimala avstämningen och förberedelsekvaliteten i lastarkonstruktionen ökar maskinens livslängd.

Batterigaranti

 • Litiumjonbatteriet kommer med en standardgaranti på 36 månader (minst 80 % återstående batterikapacitet).

Arbeta ekonomiskt

 • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste fördelarna som maskiner ska tillföra verksamheten. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
 • Hos Weidemanns maskiner innebär ekonomisk effektivitet, tekniskt beprövade lösningar, som till exempel kraftfull drivlina, starka rivkrafter, effektiv kinematik, hög manövrerbarhet, utmärkt stabilitet och ett effektivt snabbväxlingssystem för redskap.
 • Andra faktorer som talar för god ekonomi är: lågt slitage, högkvalitativ pulverlackering, härdade bultar, bra servicetillgänglighet, snabba cylinderrörelser och flexibla körhastigheter.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
 • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
 • Efter byte av redskap är maskinen omedelbart redo att användas för ett nytt uppdrag. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Konsekvent användarfilosofi

 • Alla Weidemanns maskiner har ett konsekvent driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt anordnade reglage och knappsatser. Samtliga maskiner kan manövreras på mycket liknande eller samma sätt. Detta har fördelen att en förare snabbt hittar runt olika Weidemann-maskiner och kan genast arbeta produktivt.
 • Weidemanns användarfilosofi gör att föraren enkelt förstår maskinen, vilket gör att denna snabbt kan hitta rätt reglage och arbeta säkert. Detta kan till exempel ses i återkommande element som jog dial, styrspak, display, generellt lika tillämpning av reglage etc.

Effektiv användning av påbyggnadsredskap

 • Den steglösa inställningen av oljevolymen för den 3:e styrkretsen möjliggör användning av påbyggnadsredskap som drivs med hydraulisk kontinuerlig funktion. Därmed kan oljevolymen anpassas individuellt till respektive påbyggnadsredskap. Det gör att föraren kan arbeta bekvämt och effektivt med maskinen och påbyggnadsredskapet.
 • Dessutom kan maskinen sättas in i stationär drift. Då används arbetshydrauliken på den tredje Styrkretsen används för att driva ett påbyggnadsredskap, t.ex. en vedklyvare.

Två starka lyftcylindrar

 • Två starka lyftcylindrar garanterar att lastfördelningen alltid överförs optimalt på lastaren. Dessutom blir hela lastsystemet stabilare. En säkerhetsfördel för föraren.
 • Den stabila lastaren i kombination med två lyftcylindrar förhindrar på bästa möjliga sätt skada på lastsystem genom vridning. Därmed minskas servicekostnaderna och maskinens värde ökar.

Säkert förarskyddstak med sidoskydd

 • Ett förarskyddstak med fasthållningssystem är installerad som standard på de kompakta Hoftracs. Förarskyddstaket och fasthållningssystemet motsvarar kraven i den gällande europeiska riktlinjen för ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure). Förarskyddstaket uppfyller samtliga lagkrav och ger föraren ett maximalt skydd.
 • Förarskyddstaket ger god sikt runt hela maskinen: Föraren har alltid arbetsområdet och maskinens närmaste omgivning i sikte. Det höjer säkerheten vid arbeten med maskinen.
 • Beroende på modell kan man välja fram- och bakrutor som skyddar föraren från vädrets påverkan.

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas till olika krav: Halogenbelysning, belysning enligt de tyska trafikbestämmelserna StVZO, belysning med lysdioder och ytterligare strålkastare på förarens position, lastningssystemet eller teleskoparmen. Det möjliggör individuell anpassning av maskinen speciellt för arbete i mörker.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och tillåter att föraren att vara koncentrerad och kunna arbeta längre tid med maskinen utan att bli trött.

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Battery-Management-System (BMS)

 • Litiumjonbatteriet övervakas optimalt av det elektroniska systemet som används.
 • BMS möjliggör också avsevärt ökade laddningsströmmar, kortvarigt tillhandahållande av effekttoppar och en permanent temperaturövervakning. Dessutom förvärms batteriet alltid till optimal driftstemperatur.
 • BMS ökar därmed batteriets effektivitet och säkerhet och förhindrar djupurladdning.

Blue Safety Light

 • Blue Safety Light är en optisk backvarnare. Den aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i och projicerar en blå ljuspunkt på marken en bit bort.
 • Personer i riskområdet kan uppfatta maskinen trots avsaknaden av motorljud och kan ta sig bort från riskområdet.
 • Blue Safety Light ökar därmed avsevärt säkerheten vid backning.

Större lyfthöjd och räckvidd genom längre lastare

 • Utöver standard lastarm har många Hoftracs en eller till och med flera längre lastarmar som tillval. Den längre lastarmen gör att lyfthöjd och räckvidd ökar. Detta gör att det inte finns något behov av att alltid byta till en större maskin. Detta gör att kompakta maskiner är ännu mer effektiva och flexibla att använda.
 • Förutom den ökade lyfthöjden ökar även maskinens räckvidd, vilket till exempel gör det möjligt att lasta och lossa en trailer med pallgafflar även i en bakre rad.

Ett universalverktyg för många insatser

 • Mångfaldiga är arbetsuppgifterna på en gård, och det är även redskapen från Weidemann. Med vårt omfattande och genomtänkta sortiment av redskap blir varje modell en multifunktionell maskin.
 • Den möjliga användningen av många olika tillbehör ökar effektiviteten hos en maskin.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Weidemanns maskiner har omfattande och högvärdig standardutrustning. Dessutom kan du beroende på tillämpning och preferenser, konfigurera t.ex. motor, drivlina, förarhytt eller hydraulsystem individuellt. Det garanterar att maskinen alltid uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Valbar förarplats

 • Avstämda till olika insatsändamål erbjuder vi ett passande utbud av olika förarplatser.
 • Beroende på maskin är olika förarplatser tillgängliga: Fast förarskyddstak, fällbart förarskyddstak eps (Easy Protection System) och olika förarhyttsvarianter.

Fällbart förarskyddstak eps (Easy Protection System)

 • Som tillval kan Weidemann Hoftrac utrustas med det fällbara förarskyddstaket eps (Easy Protection System). Med några få handgrepp kan eps fällas manuellt för passering av låga genomfarter. eps uppfyller kraven i den gällande europeiska riktlinjen för ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure).
 • eps ökar maskinens flexibilitet, eftersom även låga passager kan passeras. Maskinen anpassar sig därmed till förhållandena på arbetsplatsen.

Transport på personbilssläp

 • Spara tid och transportkostnader: Tack vare sina kompakta mått och låga vikt kan maskinen lätt transporteras på ett bilsläp.
 • Maskinens surrningspunkter är optimalt placerade. Detta säkerställer att transporter sker säkert enligt gällande regler och bestämmelser.
 • Beroende på maskinmodell och utrustning, kan transporten också inkludera påbyggnadsredskap.

Hydraulanslutningar bak

 • Lastaren kan baktill vara utrustad med hydraulkopplingar (enkel- eller dubbelverkande). Detta ökar maskinens flexibilitet, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläpvagn kan användas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska anslutningar fram och/eller bak. Det gör det möjligt att ansluta eldrivna tilläggsfunktioner på redskapen, som t.ex. sopmaskin med vattenbesprutning. Det är också möjligt att växla funktioner på hydrauliska redskap. Den manövreras bekvämt med styrspaken.
 • De elektriska funktionerna (fjädrande/låsta) kan individuellt tilldelas styrspakens knappar om så önskas.
 • Elektriska anslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av redskap kan användas med maskinen. Detta ökar maskinens användningsområde ytterligare.

Trycklös retur inklusive läckoljeledning

 • Redskap med egen hydraulmotor kräver tryckfri returledning. Hydrauloljan flyter i en separat överdimensionerad ledning genom oljekylare och hydraulfilter tillbaka till hydrauloljetanken. Detta ger fördelen att redskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Detta skyddar maskinens och redskapets komponenter.
 • Vid behov återför läckoljeledningen läckoljan från hydraulmotorn till tanken med max 2 bar. Detta minimerar det interna trycket i redskapets hydraulmotor.

Använd bakmonterade redskap optimalt

 • En bakre fästplatta med självbogseringskoppling är som standard monterad baktill på maskinen.
 • Som tillval kan bakre påbyggnadsredskap såsom en saltspridare manövreras optimalt med den bakre multifunktionsplattan. Detta utökar maskinens användningsområde.

Komfortabel förarhytt

 • Den rymliga och bekväma förarhytten uppfyller säkerhetskraven i det nuvarande europeiska maskindirektivet enligt ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure) och erbjuder gott om takhöjd och rörelsefrihet.
 • Genom den kompletta inglasningen och de neddragna rutorna i förarhytten får föraren en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet. Det garanterar säkerhet eftersom föraren alltid har en god överblick över sitt arbetsområde.
 • Interiören imponerar med utmärkt ergonomi, generöst utrymme och många individuella justeringsmöjligheter för föraren. Förarhytten erbjuder skydd mot alla väderförhållanden och möjliggör därigenom ett koncentrerat och bekvämt arbete.

Ställbar rattstång

 • Rattstången kan ställas in individuellt efter förarens krav. Detta garanterar att varje förare kan arbeta ergonomiskt och koncentrerat med maskinen.

Ergonomisk styrspak

 • Joysticken ligger säkert och bekvämt i handen. Styrningen är därmed direkt och känslig på samma gång. Därmed har föraren alltid maskinen och de viktigaste funktionerna under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som färdriktningsval, kan även andra funktioner som t.ex. elfunktionerna eller komfortmanövreringen av den 3:e styrkretsen manövreras via joysticken. Därmed förverkligas en bekväm enhandsmanövrering av påbyggnadsredskap.
 • Koncentrationen av den viktigaste funktionen på joysticken säkerställer ett uttröttningsfritt arbete, även under en längre tidsperiod, och ökar den totala effektiviteten vid arbetet med maskinen.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • I Weidemanns olika hyttversioner finns det alltid tillräckligt med luftmunstycken, vilket möjliggör god luftcirkulation och föraren upplever arbetsmiljön som angenäm.

Ventilation vid behov

 • Beroende på versionen har hytten på båda sidor stora dörrar och fönster som kan hållas öppna. På den delbara dörren kan den övre fönsterrutan öppnas och låsas i läge. Ventilationsläge är också möjligt. Detta säkerställer att frisk luft kommer in i hytten även om den inte har luftkonditionering och detta höjer komforten för föraren vid varma utomhustemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarsätet är ergonomiskt formad, välfjädrande och justerbar. Tillvalet luftfjädrad komfortstol säkerställer att arbetet blir ännu mer angenämt. Stolvärme finns som tillval för kalla temperaturer. Detta ökar komforten för föraren och denne kan arbeta med maskinen under längre tid.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Hydrauluttag med droppfria snabbkopplingar

 • Enkelt byte av redskap: Flat-Face hydraulkopplingar är lätta att rengöra och innebär mindre nedsmutsning i hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, varigenom händer, maskin, redskap och underlag förblir rena.
 • Med Flat-Face snabbkopplingar kan man även koppla på trycksatta redskap, vilket innebär tidsbesparingar. De främre hydraluttagen är monterade på samma plats och de är lättåtkomliga.

ecs (Easy Coupler System)

 • Genom Weidemanns ecs (Easy Coupler System) kan hydrauliskt drivna redskap helt växlas enkelt och säkert från förarstolen. Föraren behöver inte stiga ned från maskinen för ansluta hydraulkopplingarna manuellt.
 • Detta ökar säkerheten för föraren, skyddar miljön och sparar mycket tid.
 • Underhållsvänliga hydraulslangar

  • På Weidemanns maskiner monteras vanligtvis korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna finns fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byts endast den gällande delen. Detta gör att alla slangarna i hydraulkretsen inte behöver bytas. Detta förkortar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.
 • Enkelt underhåll

  • Ett stort plus med den eldrivna maskinen är att den totalt sett kräver betydligt mindre underhåll än en maskin med dieselmotor.
  • Motorhuven kan öppnas uppåt och förarstolen och olika åtkomstpaneler kan tas bort med bara några enkla steg. Detta möjliggör en enkel åtkomst till det hydrauliska styrblocket, pumparna, batteriet och elmotorerna. Därigenom säkerställs ett enkelt och tidsbesparande underhåll av maskinen.
 • Elektrisk, utsläppsfri och fortfarande innovativ

  • CO2-utsläpp, buller och sot inomhus hör till det förgångna! Med den helelektriska drivna Hoftrac kan du arbeta på plats helt utsläppsfritt och med avsevärt reducerat buller. Det skonar både förare och arbetsmiljö.
  • Ämnet har redan sin egen tradition hos Weidemann: Vi har framgångsrikt massproducerat maskiner med kostnadseffektiv eldrift sedan 2015 och utvecklar dem kontinuerligt. Våra eldrivna maskiner har hållit måttet i flera år i många olika företag och branscher.
 • Energiåtervinning genom rekuperation

  • Bromssystemet återvinner energi via så kallad återvinning, vilket också förlänger maskinens driftstid.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.