Hoftrac 1390 - Nästa generation

Den nya generationen av Hoftrac 1390 har en mångfald konfigurationsmöjligheter och är väl avstämd prestandamässigt, exempelvis vad gäller motorval, axlar och hydraulprestanda, till de respektive arbetsuppgifterna. Vår elektroniskt styrda drivning ecDrive (Electronic Controlled Drive) med fyra olika körlägen och elektrisk parkeringsbroms har som resultat nya användningsmöjligheter, komfortabel säkerhet och en helt ny körkänsla. Fyrstolpesutförandet med panoramabakruta erbjuder en avsevärd förbättring av siktförhållandena i förarhytten. Den särskilt rymliga förarplatsen och hytten är också unik i den här storleksklassen.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

Maximal dragkraft tack vare midjependelleden

 • Med midjependelleden behåller alla fyra hjulen markkontakten även i ojämn terräng. Det ökar maskinens produktivitet och möjliggör optimal kontroll för föraren.
 • Det optimala förhållandet mellan knäck- och pendelvinkel ombesörjer stor markkontakt. Därigenom är maskinen enkel att manövrera. Till och med i trånga förhållanden uppstår ingen kollision mellan maskinens fram- och bakpartier.
 • Fram- och bakvagn kan pendla oberoende av varandra. På detta sätt kan föraren reagera finkänsligt på varje ojämnhet. Det ökar komforten och skapar en säker körkänsla.

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Jämfört med en automatisk diffspärr, garanterar den omkopplingsbara 100 % differentialspärren maximal dragkraft och dragkraft när behov uppstår. Det ökar effektiviteten i din maskin.
 • Vid normal körning är diffspärren urkopplad, vilket ger säkerhet och ger mindre däckslitage och sparar driftskostnader.

Hydraulsystem med hög prestanda

 • En Weidemann-maskin förfogar över tillräcklig hydrauleffekt och lämpar sig därigenom för drift av många olika påbyggnadsredskap.
 • Den flexibla kombinationen av maskin och ett stort antal hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap täcker in talrika arbetsuppgifter.
 • Fördelen: Maskiner med hög hydraulisk prestanda sparar pengar eftersom det inte är nödvändigt att byta till en större maskin.

Perfekt anpassad P-kinematik

 • P-kinematik utmärker sig genom en exakt parallellföring över helt lyftområdet. En oväntad utrullning är inte möjlig. Därigenom blir förarens manövrering enklare och säkrare.

Perfekt anpassad P-Z-kinematik

 • P-Z-kinematiken är en kombination av P-kinematik och Z-kinematik. Den möjliggör förhöjda lyft- och brytkrafter i kombination med en väl avstämd parallellföring. Den lämpar sig för många olika insatsområden, från pall- till materialhantering.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.

Översiktlig, digital display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala skärmen har föraren alltid god översikt under pågående arbete. Förutom information om temperatur, bränslenivå och driftstimmar visas även aktiva maskinfunktioner i förarhytten, exempelvis aktiverade elfunktioner, kontinuerlig drift av den tredje styrkretsen eller inkopplad differentialspärr.

Hastighet 30 km/h

 • Med rätt motor kan maskinen valfritt nå en hastighet på 30 km/h. Detta gör att maskinen kan flyttas snabbare från A till B, med motsvarande tidsbesparing, och med ökad produktivitet.

Passande motoralternativ utan avgasrening

 • Den stora fördelen med standardiserade motorer består i att de uppfyller kraven för avgaser enligt EU Steg V utan avgasrening. Denna motor är väl lämpad för lätta arbeten, såsom enklare materialhantering.
 • Vår standardmotor är en 3-cylindrig motor, som imponerar med sitt höga vridmoment och motsvarande effektivitet. Det faktum att ingen avgasrening krävs för denna motor minskar automatiskt underhållskostnaderna.

Elektroniskt styrd drivlina (ecDrive): Auto-läge

 • Det automatiska läget producerar de välkända 100 % maskinprestanda. Full effekt och prestanda står ständigt till förfogande.

Elektroniskt styrd drivlina (ecDrive): Läge för hydrauliska redskap:

 • Detta läge effektiviserar användningen av hydrauliskt drivna redskap. I läget för hydrauliska redskap utnyttjas alltid maskinens dieselmotor och redskapet optimalt. Detta säkerställer maximal produktivitet och bästa möjliga arbetsresultat. Föraren får mindre arbetsbelastning och kan arbeta koncentrerat med maskinen under lång tid.
 • I läget för hydrauliska redskap ställs dieselmotorns varvtal in med handgasen och körhastigheten styrs med krypfunktionen. Med denna hjälp kan hastigheter med en upplösning på {0,1 km/h} ställas in på displayen. Detta garanterar en konstant framdrivning av redskapet. Skulle man vilja köra eller backa snabbare än vad farthållaren är inställd till, kan man med fotpedalen öka hastigheten ända till maskinens topphastighet.
 • Om belastningen på påbyggnadsredskapet blir för hög (t.ex. olika snittmaterial för en slagklippare), sänker maskinen automatiskt hastigheten, för att ge högsta möjliga effekt till redskapet. Minskar belastningen, återgår framdrivningen till den förinställda hastigheten.

Elektroniskt styrd drivlina (ecDrive): Läget M-Drive

 • Läget M-Drive motsvarar gaspedalläget. Härvid ställer man in dieselmotorns varvtal med handgasen och reglerar körhastighet med gaspedalen.
 • Med läget M-Drive får man alltid det varvtal man vill ha, vilket gör att man inte behöver krypköra. Detta möjliggör bekvämt arbete med tillbehör som t.ex. en ströanordning, samt effektiv materialhantering med mycket korta avstånd.
 • Högvärdig pulverlackering

  • Jämfört med den konventionella våtlackeringen ökar pulverbeläggningen korrosionsskyddet och utökar därmed maskinens värde avsevärt. Dessutom baseras förfarandet på pulveråtervinning och det är därigenom synnerligen miljövänligt.
  • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
 • Perfekt anpassad kinematik

  • Hos Weidemann är kinematiken användningsrelaterad till maskinstorleken. Det garanterar optimala kraftförhållanden och maximal produktivitet.
  • Den kraftigt projekterade hydraulcylindern erbjuder ständigt tillräckligt med reserver varvid komponenterna i lastsystemet inte behöver drivas maximalt.
  • Den optimala avstämningen och förberedelsekvaliteten i lastarkonstruktionen ökar maskinens livslängd.

Arbeta ekonomiskt

 • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste fördelarna som maskiner ska tillföra verksamheten. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
 • Hos Weidemanns maskiner innebär ekonomisk effektivitet, tekniskt beprövade lösningar, som till exempel kraftfull drivlina, starka rivkrafter, effektiv kinematik, hög manövrerbarhet, utmärkt stabilitet och ett effektivt snabbväxlingssystem för redskap.
 • Andra faktorer som talar för god ekonomi är: lågt slitage, högkvalitativ pulverlackering, härdade bultar, bra servicetillgänglighet, snabba cylinderrörelser och flexibla körhastigheter.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
 • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
 • Efter byte av redskap är maskinen omedelbart redo att användas för ett nytt uppdrag. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Konsekvent användarfilosofi

 • Alla Weidemanns maskiner har ett konsekvent driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt anordnade reglage och knappsatser. Samtliga maskiner kan manövreras på mycket liknande eller samma sätt. Detta har fördelen att en förare snabbt hittar runt olika Weidemann-maskiner och kan genast arbeta produktivt.
 • Weidemanns användarfilosofi gör att föraren enkelt förstår maskinen, vilket gör att denna snabbt kan hitta rätt reglage och arbeta säkert. Detta kan till exempel ses i återkommande element som jog dial, styrspak, display, generellt lika tillämpning av reglage etc.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: All kraft går till drivlinan. 2. Lätt tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hastigheten minskar, mer kraft går till redskapens hydraulsystem. 3. Mer tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hastigheten minskar ytterligare, ännu mer kraft går till redskapens hydraulsystem. 4. Kraftigt tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hjullastaren står stilla, all kraft går till redskapens hydraulsystem.
 • Fördelen med broms- och krypkörningspedalen: Mindre slitage på färdbroms och en optimal fördelning av motorkraften.
 • Broms- och krypkörningspedalen och den hydrostatiska drivlinan möjliggör mycket exakt arbete med maskinen.

Ballastvikt

 • Maskinen kan förses med ballast (golvplatta på bakvagnen) och/eller gjuten motvikt. Tack vare den högre tipplasten kan således tyngre laster transporteras.
 • Den ökade tipplasten utökar användningsområdet, eftersom tyngre redskap kan användas och laster med högre liggande tyngdpunkt kan flyttas med samma maskin.

Två starka lyftcylindrar

 • Två starka lyftcylindrar garanterar att lastfördelningen alltid överförs optimalt på lastaren. Dessutom blir hela lastsystemet stabilare. En säkerhetsfördel för föraren.
 • Den stabila lastaren i kombination med två lyftcylindrar förhindrar på bästa möjliga sätt skada på lastsystem genom vridning. Därmed minskas servicekostnaderna och maskinens värde ökar.

Säkert förarskyddstak med sidoskydd

 • Ett förarskyddstak med fasthållningssystem är installerad som standard på de kompakta Hoftracs. Förarskyddstaket och fasthållningssystemet motsvarar kraven i den gällande europeiska riktlinjen för ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure). Förarskyddstaket uppfyller samtliga lagkrav och ger föraren ett maximalt skydd.
 • Förarskyddstaket ger god sikt runt hela maskinen: Föraren har alltid arbetsområdet och maskinens närmaste omgivning i sikte. Det höjer säkerheten vid arbeten med maskinen.
 • Beroende på modell kan man välja fram- och bakrutor som skyddar föraren från vädrets påverkan.

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas till olika krav: Halogenbelysning, belysning enligt de tyska trafikbestämmelserna StVZO, belysning med lysdioder och ytterligare strålkastare på förarens position, lastningssystemet eller teleskoparmen. Det möjliggör individuell anpassning av maskinen speciellt för arbete i mörker.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och tillåter att föraren att vara koncentrerad och kunna arbeta längre tid med maskinen utan att bli trött.

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Bromssystem: Lamellbroms

 • Lamellbromsen är så gott som underhållsfri och uppvisar endast minimal förslitning. Genom sin slutna konstruktion är den dessutom okänslig för förorening och frätande ämnen. Det möjliggör ett pålitligt och säkert arbetssätt och ökar livslängden hos bromssystemet.
 • Bromsen är alltid 100% låst när den aktiveras, oavsett om den aktiveras automatiskt eller manuellt. Detta ökar arbetssäkerheten för föraren och skyddar arbetsmiljön.

Större lyfthöjd och räckvidd genom längre lastare

 • Utöver standard lastarm har många Hoftracs en eller till och med flera längre lastarmar som tillval. Den längre lastarmen gör att lyfthöjd och räckvidd ökar. Detta gör att det inte finns något behov av att alltid byta till en större maskin. Detta gör att kompakta maskiner är ännu mer effektiva och flexibla att använda.
 • Förutom den ökade lyfthöjden ökar även maskinens räckvidd, vilket till exempel gör det möjligt att lasta och lossa en trailer med pallgafflar även i en bakre rad.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Weidemanns maskiner har omfattande och högvärdig standardutrustning. Dessutom kan du beroende på tillämpning och preferenser, konfigurera t.ex. motor, drivlina, förarhytt eller hydraulsystem individuellt. Det garanterar att maskinen alltid uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Valbar förarplats

 • Avstämda till olika insatsändamål erbjuder vi ett passande utbud av olika förarplatser.
 • Beroende på maskin är olika förarplatser tillgängliga: Fast förarskyddstak, fällbart förarskyddstak eps (Easy Protection System) och olika förarhyttsvarianter.

Fällbart förarskyddstak eps (Easy Protection System)

 • Som tillval kan Weidemann Hoftrac utrustas med det fällbara förarskyddstaket eps (Easy Protection System). Med några få handgrepp kan eps fällas manuellt för passering av låga genomfarter. eps uppfyller kraven i den gällande europeiska riktlinjen för ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure).
 • eps ökar maskinens flexibilitet, eftersom även låga passager kan passeras. Maskinen anpassar sig därmed till förhållandena på arbetsplatsen.

Flexibilitet med släpvagn

 • Med tillvalet släpsvagnskoppling kan maskinen kan dra en släpvagn. Man kan välja olika system beroende på den maskin man har valt. Släpvagnens maximala vikt beror på maskinmodell och -utrustning.
 • För körning på allmän väg måste maskinen vara godkänd i Tyskland som självgående arbetsmaskin och får endast användas inom de ramar som är avsedda för detta ändamål. Olika regler kan gälla internationellt, din lokala återförsäljare kan ge mer information om detta.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användningsområde och erbjuder större flexibilitet eftersom inget ytterligare dragfordon behövs.

Hydraulanslutningar bak

 • Lastaren kan baktill vara utrustad med hydraulkopplingar (enkel- eller dubbelverkande). Detta ökar maskinens flexibilitet, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläpvagn kan användas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

High Flow högeffekts hydraulsystem

 • Som tillval kan som tillval utrustas med High Flow högeffekts hydraulsystem Det möjliggör drift av frontmonterade redskap som kräver högt hydraulflöde (som t.ex. en snöfräs). Detta utökar maskinens användningsområde.

Separat fjärde styrkrets

 • Maskinen kan som tillval utrustas med en extra dubbelverkande hydraulisk styrkrets. Den separata fjärde styrkretsen manövreras oberoende och individuellt, vilket möjliggör utökad användning av hydrauliska redskap med flera uttag och funktioner.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska anslutningar fram och/eller bak. Det gör det möjligt att ansluta eldrivna tilläggsfunktioner på redskapen, som t.ex. sopmaskin med vattenbesprutning. Det är också möjligt att växla funktioner på hydrauliska redskap. Den manövreras bekvämt med styrspaken.
 • De elektriska funktionerna (fjädrande/låsta) kan individuellt tilldelas styrspakens knappar om så önskas.
 • Elektriska anslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av redskap kan användas med maskinen. Detta ökar maskinens användningsområde ytterligare.

Trycklös retur inklusive läckoljeledning

 • Redskap med egen hydraulmotor kräver tryckfri returledning. Hydrauloljan flyter i en separat överdimensionerad ledning genom oljekylare och hydraulfilter tillbaka till hydrauloljetanken. Detta ger fördelen att redskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Detta skyddar maskinens och redskapets komponenter.
 • Vid behov återför läckoljeledningen läckoljan från hydraulmotorn till tanken med max 2 bar. Detta minimerar det interna trycket i redskapets hydraulmotor.

Passande drivlina

 • Våra motoralternativ har utvecklats för professionell användning av effektkrävande redskap. Här uppfylls avgaskrav EU Steg V med hjälp av ett inbyggt dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med en dieseloxidationskatalysator (DOC). Karbamidlösning (urea, DEF) behövs inte för denna typ av avgasreningssystem.
 • Hela motorenheten, inklusive avgasreningen, kommer från samma tillverkare, varigenom samtliga komponenter är perfekt avstämda till varandra och maskinen automatiskt utför regenerering vid passande arbetstemperatur. Manuell regenerering är också möjlig med frekvent start-stopp-körning.
 • Det är en kraftfull 3-cylindrig common rail-motor som imponerar med sin höga effekt.

Mycket bra serviceåtkomst tack vare den fällbara förarplatsen

 • Förarplatsen kan fällas åt sidan med några enkla handgrepp. Det möjliggör en enkel åtkomst till motor, hydraul- och elsystem. Därigenom underlättas besiktning och underhåll av maskinen väsentligt.
 • Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.

Mycket bra serviceåtkomst tack vare den fällbara hytten

 • Förarhytten kan fällas åt sidan med några enkla handgrepp. Det möjliggör en enkel åtkomst till motor, hydraul- och elsystem. Därigenom underlättas besiktning och underhåll av maskinen väsentligt.
 • Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.

Motorhuv som är lätt att öppna

 • För regelbunden service- och underhållsarbete kan motorhuven öppnas med ett handgrepp. Hydrauloljetank, luftfilter, motoroljepåfyllning, oljesticka och kylarvätska är därmed lätt och snabbt åtkomliga och det underhållsarbete som krävs kan utföras effektivt.
 • Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Tiden för smörjning och intervallerna kan ställas in på det helautomatiska centrala smörjsystemet. Regelbunden smörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med det helautomatiska centralsmörjsystemet smörjs maskinen automatiskt och därmed mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och ökar maskinens livslängd och bromsar värdeminskningen.

Underhållsvänliga hydraulslangar

 • På Weidemanns maskiner monteras vanligtvis korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna finns fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byts endast den gällande delen. Detta gör att alla slangarna i hydraulkretsen inte behöver bytas. Detta förkortar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Justerbar ratt och rattstång

 • Ratt och rattstång kan justeras individuellt över ett brett område både vad gäller höjd och lutning. Detta gör att varje förare kan arbeta mycket ergonomiskt och koncentrerat med de inställningar som passar.

Ergonomisk styrspak

 • Styrspaken ligger säkert och bekvämt i handen. Kontrollerna är direkta och känsliga på samma gång. Det innebär att föraren alltid har full kontroll över maskinen och de viktigaste funktionerna
 • Förutom standardfunktioner som val av färdriktning och hastighets kan många andra funktioner som t.ex. diffspärr, den tredje och fjärde styrkretsen, High Flow samt alla elektriska funktioner manövreras med styrspaken. Detta möjliggör bekväm enhandsmanövrering av monterade redskap.
 • Samling av av de viktigaste funktionerna till styrspaken säkerställer bekvämt arbete även under en längre tid och ökar den totala effektiviteten vid arbete med maskinen.

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Med välkoordinerad utrustning ökar komforten för föraren och denne kan arbeta optimalt med maskinen under lång tid.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • I Weidemanns olika hyttversioner finns det alltid tillräckligt med luftmunstycken, vilket möjliggör god luftcirkulation och föraren upplever arbetsmiljön som angenäm.

Luftkonditioneringsanläggning

 • Det valfritt tillgängliga luftkonditioneringssystemet säkerställer en trevlig arbetsmiljö i hytten de dagar när det är varmt utomhus. Det säkerställer god luftväxling och övertygar med optimerad kylkapacitet. Reglage och munstycken är alltid i bästa möjliga position.
 • Luftkonditioneringssystemet ökar förarkomforten. Det gör att arbetet inte tröttar ut föraren eftersom det gör föraren mindre utsatt för höga utomhustemperaturer.

Ventilation vid behov

 • Beroende på versionen har hytten på båda sidor stora dörrar och fönster som kan hållas öppna. På den delbara dörren kan den övre fönsterrutan öppnas och låsas i läge. Ventilationsläge är också möjligt. Detta säkerställer att frisk luft kommer in i hytten även om den inte har luftkonditionering och detta höjer komforten för föraren vid varma utomhustemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarsätet är ergonomiskt formad, välfjädrande och justerbar. Tillvalet luftfjädrad komfortstol säkerställer att arbetet blir ännu mer angenämt. Stolvärme finns som tillval för kalla temperaturer. Detta ökar komforten för föraren och denne kan arbeta med maskinen under längre tid.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Bekväm dämpning av vibrationer vid last

 • Vibrationsdämpningen kan aktiveras elektriskt och möjliggör optimal hantering av maskinen i tuff terräng och på väg. Systemet rekommenderas särskilt när maskinen transporterar tunga laster i skopa eller på pallgafflar, eller flyttar ett tungt redskap i hög hastighet över långa sträckor. Vibrationsdämpningen säkerställer en avsevärd förbättring av komforten för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen hindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.

Proportionell hastighetsbegränsare (krypkörningsfunktion)

 • Med den proportionella krypkörningsfunktionen kan köra i mycket låga hastigheter och med konstant motorvarvtal. Detta ger en fördel vid användning av redskap som körs med konstant högt varvtal men samtidigt med mycket låg körhastighet.
 • Den proportionella hastighetsbegränsaren (krypkörningsfunktion) möjliggör bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.

Handgas

 • Med handgasen kan du manuellt ställa in ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett redskap. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt med en potentiometer.
 • Handgasen säkerställer bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.

Hydrauluttag med droppfria snabbkopplingar

 • Enkelt byte av redskap: Flat-Face hydraulkopplingar är lätta att rengöra och innebär mindre nedsmutsning i hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, varigenom händer, maskin, redskap och underlag förblir rena.
 • Med Flat-Face snabbkopplingar kan man även koppla på trycksatta redskap, vilket innebär tidsbesparingar. De främre hydraluttagen är monterade på samma plats och de är lättåtkomliga.

Svängningsdämpad arbetsplats

 • Oscillationer, vibrationer och stötar absorberas av maskinen med hjälp av hydrauliska lager. Detta gör att föraren kan arbeta avslappnat och koncentrerat under längre tid.

ecs (Easy Coupler System)

 • Genom Weidemanns ecs (Easy Coupler System) kan hydrauliskt drivna redskap helt växlas enkelt och säkert från förarstolen. Föraren behöver inte stiga ned från maskinen för ansluta hydraulkopplingarna manuellt.
 • Detta ökar säkerheten för föraren, skyddar miljön och sparar mycket tid.
 • Aktuell avgasnorm och passande motoralternativ

  • Vid implementering av nuvarande riktlinjer för minskning av avgaser och föroreningar är det viktigt att inte göra några kompromisser vad gäller prestanda, livslängd eller ekonomisk effektivitet hos maskinerna, trots striktare regler. För att implementera dessa riktlinjer använder Weidemann sig av den senaste motortekniken, som är utrustad med olika avgasreningssystem.
  • Varje maskin kan utrustas med rätt motor för sin storleksklass. Detta innebär att vi undviker att använda för svaga eller för kraftiga drivlinor, vilket i sin tur garanterar bränslesnålt och ekonomiskt arbete.
 • Elektroniskt styrd drivlina (ecDrive): Eco-läge

  • I Eco-läget sänks motorns varvtal efter att ha uppnått önskad fordonshastighet till {2 200 varv/min}, varigenom det är möjligt att erhålla både bullerminskning och bränslebesparing.
  • Eco-läget möjliggör komfortabel och resursfattig körning framför allt vid längre färdsträckor.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.