Teleskophjullastare 4080T - Arbeta bekvämt men effektivt

Teleskophjullastaren 4080T är konstruerad för medelstora och större gårdar. Denna storleksklass arbetar även framgångsrikt inom industri och handel. Komforthytten på teleskophjullastaren 4080 har gott om utrymme för benen, en överskådligt arrangerad instrumentpanel, en bekväm förarplats samt optimal sikt över redskapet. En arbetsplats som helt och hållet hjälper föraren i arbetet. Det gör att du kan arbeta bekvämt och koncentrerat med maskinen under längre tid. Det lastkännande hydraulsystemet Flow Sharing Load-Sensing med ett högt flöde på {150 l/min} är den kraftfullaste i klassen {6 t}. Det gör att arbetsfunktionerna på teleskoparmen sker snabbare och simultant.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

Maximal dragkraft tack vare midjependelleden

 • Med midjependelleden behåller alla fyra hjulen markkontakten även i ojämn terräng. Det ökar maskinens produktivitet och möjliggör optimal kontroll för föraren.
 • Det optimala förhållandet mellan knäck- och pendelvinkel ombesörjer stor markkontakt. Därigenom är maskinen enkel att manövrera. Till och med i trånga förhållanden uppstår ingen kollision mellan maskinens fram- och bakpartier.
 • Fram- och bakvagn kan pendla oberoende av varandra. På detta sätt kan föraren reagera finkänsligt på varje ojämnhet. Det ökar komforten och skapar en säker körkänsla.

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Jämfört med en automatisk diffspärr, garanterar den omkopplingsbara 100 % differentialspärren maximal dragkraft och dragkraft när behov uppstår. Det ökar effektiviteten i din maskin.
 • Vid normal körning är diffspärren urkopplad, vilket ger säkerhet och ger mindre däckslitage och sparar driftskostnader.

Robust teleskoparm

 • Jämfört med den vanliga hjullastaren med lastarm har teleskophjullastare en teleskoparm och därmed en väsentligt ökade lyfthöjder och räckvidd. Dessa maskiner kännetecknas av egenskaper såsom hög manövrerbarhet och god sikt runt hela maskinen tack vare den centrala sätespositionen och stor lyftkraft.
 • Teleskoparmen är robust och stabil, parallellstyrningen är hydraulisk. Alla viktiga hydraulledningar ligger inuti och är väl skyddade från yttre påverkan. Det förlänger maskinens livslängd.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.

Överskådlig digital 3,5 tum display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala displayen upprätthåller föraren alltid översikten under arbetet. Förutom information om temperatur, bränslenivå och driftstimmar visas även aktiva maskinfunktioner i förarhytten, exempelvis aktiverad funktion i eluttag, kontinuerlig drift av den tredje Styrkrets eller inkopplad differentialspärr.
 • De olika funktionerna och inställningarna styrs via manöverorganet Jog Dial. Detta erbjuder föraren en enkel och bekväm manövrering.

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Kompakt byggd och riktningsstabil innebär god manövrerbarhet och optimal smidighet.
 • Maskinen har idealiska yttermått. Detta gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.
 • Högvärdig pulverlackering

  • Jämfört med den konventionella våtlackeringen ökar pulverbeläggningen korrosionsskyddet och utökar därmed maskinens värde avsevärt. Dessutom baseras förfarandet på pulveråtervinning och det är därigenom synnerligen miljövänligt.
  • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.

Arbeta ekonomiskt

 • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste fördelarna som maskiner ska tillföra verksamheten. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
 • Hos Weidemanns maskiner innebär ekonomisk effektivitet, tekniskt beprövade lösningar, som till exempel kraftfull drivlina, starka rivkrafter, effektiv kinematik, hög manövrerbarhet, utmärkt stabilitet och ett effektivt snabbväxlingssystem för redskap.
 • Andra faktorer som talar för god ekonomi är: lågt slitage, högkvalitativ pulverlackering, härdade bultar, bra servicetillgänglighet, snabba cylinderrörelser och flexibla körhastigheter.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
 • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
 • Efter byte av redskap är maskinen omedelbart redo att användas för ett nytt uppdrag. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Konsekvent användarfilosofi

 • Alla Weidemanns maskiner har ett konsekvent driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt anordnade reglage och knappsatser. Samtliga maskiner kan manövreras på mycket liknande eller samma sätt. Detta har fördelen att en förare snabbt hittar runt olika Weidemann-maskiner och kan genast arbeta produktivt.
 • Weidemanns användarfilosofi gör att föraren enkelt förstår maskinen, vilket gör att denna snabbt kan hitta rätt reglage och arbeta säkert. Detta kan till exempel ses i återkommande element som jog dial, styrspak, display, generellt lika tillämpning av reglage etc.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: All kraft går till drivlinan. 2. Lätt tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hastigheten minskar, mer kraft går till redskapens hydraulsystem. 3. Mer tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hastigheten minskar ytterligare, ännu mer kraft går till redskapens hydraulsystem. 4. Kraftigt tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hjullastaren står stilla, all kraft går till redskapens hydraulsystem.
 • Fördelen med broms- och krypkörningspedalen: Mindre slitage på färdbroms och en optimal fördelning av motorkraften.
 • Broms- och krypkörningspedalen och den hydrostatiska drivlinan möjliggör mycket exakt arbete med maskinen.

Lastavkännande hydraulsystem

 • Hydraulsystemet Load Sensing System är ett hydraulisk styrsystem där hydraulpumpens tryck och oljevolym justeras till det som förhållandena kräver.
 • Det lastkännande hydraulsystemet Load Sensing System minskar uppvärmningen av hydrauloljan och minskar bränsleförbrukningen.
 • Det lastkännande hydraulsystemet Load Sensing System gör det möjligt att ha full hydraulisk prestanda även vid låga motorvarvtal. Det innebär effektivt arbete med både maskin och redskap.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Weidemanns maskiner har omfattande och högvärdig standardutrustning. Dessutom kan du beroende på tillämpning och preferenser, konfigurera t.ex. motor, drivlina, förarhytt eller hydraulsystem individuellt. Det garanterar att maskinen alltid uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Flexibilitet med släpvagn

 • Med tillvalet släpsvagnskoppling kan maskinen kan dra en släpvagn. Man kan välja olika system beroende på den maskin man har valt. Släpvagnens maximala vikt beror på maskinmodell och -utrustning.
 • För körning på allmän väg måste maskinen vara godkänd i Tyskland som självgående arbetsmaskin och får endast användas inom de ramar som är avsedda för detta ändamål. Olika regler kan gälla internationellt, din lokala återförsäljare kan ge mer information om detta.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användningsområde och erbjuder större flexibilitet eftersom inget ytterligare dragfordon behövs.

Hydraulanslutningar bak

 • Lastaren kan baktill vara utrustad med hydraulkopplingar (enkel- eller dubbelverkande). Detta ökar maskinens flexibilitet, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläpvagn kan användas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

Separat fjärde styrkrets

 • Maskinen kan som tillval utrustas med en extra dubbelverkande hydraulisk styrkrets. Den separata fjärde styrkretsen manövreras oberoende och individuellt, vilket möjliggör utökad användning av hydrauliska redskap med flera uttag och funktioner.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska anslutningar fram och/eller bak. Det gör det möjligt att ansluta eldrivna tilläggsfunktioner på redskapen, som t.ex. sopmaskin med vattenbesprutning. Det är också möjligt att växla funktioner på hydrauliska redskap. Den manövreras bekvämt med styrspaken.
 • De elektriska funktionerna (fjädrande/låsta) kan individuellt tilldelas styrspakens knappar om så önskas.
 • Elektriska anslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av redskap kan användas med maskinen. Detta ökar maskinens användningsområde ytterligare.

Trycklös retur

 • Vissa påbyggnadsredskap med egen hydraulmotor kräver en tryckfri retur. Hydrauloljan flyter i en stor separat ledning tillbaka in i hydrauloljetanken via oljekylaren och oljefiltret. Detta ger fördelen att påbyggnadsredskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Därmed skonas maskin- och redskapskomponenterna.

Komfortabel förarhytt

 • Den rymliga och bekväma förarhytten uppfyller säkerhetskraven i det nuvarande europeiska maskindirektivet enligt ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure) och erbjuder gott om takhöjd och rörelsefrihet.
 • Genom den kompletta inglasningen och de neddragna rutorna i förarhytten får föraren en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet. Det garanterar säkerhet eftersom föraren alltid har en god överblick över sitt arbetsområde.
 • Interiören imponerar med utmärkt ergonomi, generöst utrymme och många individuella justeringsmöjligheter för föraren. Förarhytten erbjuder skydd mot alla väderförhållanden och möjliggör därigenom ett koncentrerat och bekvämt arbete.

Justerbar ratt

 • Ratten kan ställas in individuellt efter förarens krav. Detta garanterar att varje förare kan arbeta ergonomiskt och koncentrerat med maskinen.

Styrspakens konsol fjädrar med förarstolen

 • Joystickkonsolen är monterad på förarstolen och absorberar vibrationer. Om förarstolen anpassas efter förarens behov är joystickkonsolen alltid i perfekt läge. Ett plus i komfort och ergonomi för föraren.
 • Joystickkonsolen och förarstolen bildar en enhet. Detta säkerställer att förarens armposition är stationär under arbetet med maskinen. Detta ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta produktivt och koncentrerat längre.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • I Weidemanns olika hyttversioner finns det alltid tillräckligt med luftmunstycken, vilket möjliggör god luftcirkulation och föraren upplever arbetsmiljön som angenäm.

Luftkonditioneringsanläggning

 • Det valfritt tillgängliga luftkonditioneringssystemet säkerställer en trevlig arbetsmiljö i hytten de dagar när det är varmt utomhus. Det säkerställer god luftväxling och övertygar med optimerad kylkapacitet. Reglage och munstycken är alltid i bästa möjliga position.
 • Luftkonditioneringssystemet ökar förarkomforten. Det gör att arbetet inte tröttar ut föraren eftersom det gör föraren mindre utsatt för höga utomhustemperaturer.

Ventilation vid behov

 • Beroende på versionen har hytten på båda sidor stora dörrar och fönster som kan hållas öppna. På den delbara dörren kan den övre fönsterrutan öppnas och låsas i läge. Ventilationsläge är också möjligt. Detta säkerställer att frisk luft kommer in i hytten även om den inte har luftkonditionering och detta höjer komforten för föraren vid varma utomhustemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är ergonomiskt formad, välfjädrad och justerbar. Joystickkonsolen inklusive armstödet bildar en enhet med förarstolen och kan även justeras för bekväm manövrering. Tillvalet luftfjädrad komfortstol erbjuder ännu bekvämare förhållanden. Stolvärme är tillgänglig för kalla temperaturer. Detta ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta koncentrerat med maskinen längre.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Svängningsdämpad arbetsplats

 • Vibrationer och stötar absorberas av maskinen med väldimensionerade dämpare. Förarens kropp är mycket väl skyddad och kan på så sätt även arbeta koncentrerat med maskinen under en längre tid.

Bekväm dämpning av vibrationer vid last

 • Vibrationsdämpningen kan aktiveras elektriskt och möjliggör optimal hantering av maskinen i tuff terräng och på väg. Systemet rekommenderas särskilt när maskinen transporterar tunga laster i skopa eller på pallgafflar, eller flyttar ett tungt redskap i hög hastighet över långa sträckor. Vibrationsdämpningen säkerställer en avsevärd förbättring av komforten för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen hindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.

Proportionell hastighetsbegränsare (krypkörningsfunktion)

 • Med den proportionella krypkörningsfunktionen kan köra i mycket låga hastigheter och med konstant motorvarvtal. Detta ger en fördel vid användning av redskap som körs med konstant högt varvtal men samtidigt med mycket låg körhastighet.
 • Den proportionella hastighetsbegränsaren (krypkörningsfunktion) möjliggör bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.

Handgas

 • Med handgasen kan du manuellt ställa in ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett redskap. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt med en potentiometer.
 • Handgasen säkerställer bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.

Mycket bra serviceåtkomst tack vare den fällbara hytten

 • Förarhytten kan fällas åt sidan med några enkla handgrepp. Det möjliggör en enkel åtkomst till motor, hydraul- och elsystem. Därigenom underlättas besiktning och underhåll av maskinen väsentligt.
 • Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.

Motorhuv som är lätt att öppna

 • För regelbunden service- och underhållsarbete kan motorhuven öppnas med ett handgrepp. Hydrauloljetank, luftfilter, motoroljepåfyllning, oljesticka och kylarvätska är därmed lätt och snabbt åtkomliga och det underhållsarbete som krävs kan utföras effektivt.
 • Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av maskinens alla smörjpunkter är avgörande för korrekt och effektivt underhåll och med det maskinens driftsäkerhet. För att spara tid och underlätta arbetet är smörjpunkterna på Weidemanns maskiner alltid lätt åtkomliga.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga är det inte svårt att utföra regelbunden smörjning av maskinen. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och med det även andrahandsvärdet.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Tiden för smörjning och intervallerna kan ställas in på det helautomatiska centrala smörjsystemet. Regelbunden smörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med det helautomatiska centralsmörjsystemet smörjs maskinen automatiskt och därmed mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och ökar maskinens livslängd och bromsar värdeminskningen.

Underhållsvänliga hydraulslangar

 • På Weidemanns maskiner monteras vanligtvis korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna finns fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byts endast den gällande delen. Detta gör att alla slangarna i hydraulkretsen inte behöver bytas. Detta förkortar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.
 • God belysning av arbetsområdet

  • Belysningen kan anpassas till olika krav: Halogenbelysning, belysning enligt de tyska trafikbestämmelserna StVZO, belysning med lysdioder och ytterligare strålkastare på förarens position, lastningssystemet eller teleskoparmen. Det möjliggör individuell anpassning av maskinen speciellt för arbete i mörker.
  • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och tillåter att föraren att vara koncentrerad och kunna arbeta längre tid med maskinen utan att bli trött.
 • Rollback-vinkelbegränsning

  • Rollback-vinkelbegränsningen i snabbväxelplattan förhindrar att påbyggnadsredskapet rullas ihop till det mekaniska anslaget när teleskoparmen höjs. Därmed kan bulkmaterialet inte falla ner på maskinen vilket ökar säkerheten för både maskinen och föraren.
 • Aktuell avgasnorm och passande motoralternativ

  • Vid implementering av nuvarande riktlinjer för minskning av avgaser och föroreningar är det viktigt att inte göra några kompromisser vad gäller prestanda, livslängd eller ekonomisk effektivitet hos maskinerna, trots striktare regler. För att implementera dessa riktlinjer använder Weidemann sig av den senaste motortekniken, som är utrustad med olika avgasreningssystem.
  • Varje maskin kan utrustas med rätt motor för sin storleksklass. Detta innebär att vi undviker att använda för svaga eller för kraftiga drivlinor, vilket i sin tur garanterar bränslesnålt och ekonomiskt arbete.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.