Teleskophjullastare 9580T - Vår tungviktsklass

Konceptet för teleskophjullastaren 9580T är för särskilt tung materialhantering, exempelvis på stora företag eller biogasanläggningar, i silor eller vid hantering av många stora balar. Också inom segmenten återvinning, industriföretag och kommunaltjänst bevisar dessa maskiner sin storleksklass. Vår teleskophjullastare 9580T använder systemet Lowering Assistant. Det är ett halvautomatiskt assistanssystem som automatiskt drar in teleskoparmen när den sänks. Detta möjliggör effektiva lastningscykler och ökar säkerheten när maskinen används. Med den steglöst variabla hydrostatiska drivlinan Power Drive 370 (PD 370) uppnås hög dragkraft och körhastighet. Det innebär att man kan accelerera upp till 40 km/h utan att behöva växla. Det betyder att maskinen är mycket komfortabel att köra.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

Maximal dragkraft genom midjestyrning och pendlande bakaxel

 • På grund av dess storlek och vikt är maskinen utrustad med en midjestyrning och en svängaxel bak. Detta säkerställer optimal manövrerbarhet och dragkraft i samband med hög körkomfort för en säker körupplevelse.
 • Ändanslagen på svängaxeln säkerställer ett dämpat ändområde för pendelvinkeln. Detta förhindrar ett hårt anslag på axeln och chassit under maximal rörelse i terrängen. Föraren får märkbar feedback när den maximala pendelvinkeln uppnås.
 • Uppdelningen i midjestyrning och svängaxel bak garanterar maskinens livslängd.

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Jämfört med en automatisk diffspärr, garanterar den omkopplingsbara 100 % differentialspärren maximal dragkraft och dragkraft när behov uppstår. Det ökar effektiviteten i din maskin.
 • Vid normal körning är diffspärren urkopplad, vilket ger säkerhet och ger mindre däckslitage och sparar driftskostnader.

Hydraulsystem med hög prestanda

 • En Weidemann-maskin förfogar över tillräcklig hydrauleffekt och lämpar sig därigenom för drift av många olika påbyggnadsredskap.
 • Den flexibla kombinationen av maskin och ett stort antal hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap täcker in talrika arbetsuppgifter.
 • Fördelen: Maskiner med hög hydraulisk prestanda sparar pengar eftersom det inte är nödvändigt att byta till en större maskin.

Robust teleskoparm

 • Jämfört med den vanliga hjullastaren med lastarm har teleskophjullastare en teleskoparm och därmed en väsentligt ökade lyfthöjder och räckvidd. Dessa maskiner kännetecknas av egenskaper såsom hög manövrerbarhet och god sikt runt hela maskinen tack vare den centrala sätespositionen och stor lyftkraft.
 • Teleskoparmen är robust och stabil, parallellstyrningen är hydraulisk. Alla viktiga hydraulledningar ligger inuti och är väl skyddade från yttre påverkan. Det förlänger maskinens livslängd.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.

Överskådlig digital 7 tum display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala displayen upprätthåller föraren alltid översikten under arbetet. Förutom information om temperatur, bränslenivå och driftstimmar visas även aktiva maskinfunktioner i förarhytten, exempelvis aktiverad funktion i eluttag, kontinuerlig drift av den tredje Styrkrets eller inkopplad differentialspärr.
 • Placerad uppe till höger i kupén har föraren alltid god sikt över displayen – utan att det hindrar hans eller hennes sikt.
 • De olika funktionerna och inställningarna styrs via manöverorganet Jog Dial. Detta erbjuder föraren en enkel och bekväm manövrering.

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Kompakt byggd och riktningsstabil innebär god manövrerbarhet och optimal smidighet.
 • Maskinen har idealiska yttermått. Detta gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.

Arbeta ekonomiskt

 • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste fördelarna som maskiner ska tillföra verksamheten. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
 • Hos Weidemanns maskiner innebär ekonomisk effektivitet, tekniskt beprövade lösningar, som till exempel kraftfull drivlina, starka rivkrafter, effektiv kinematik, hög manövrerbarhet, utmärkt stabilitet och ett effektivt snabbväxlingssystem för redskap.
 • Andra faktorer som talar för god ekonomi är: lågt slitage, högkvalitativ pulverlackering, härdade bultar, bra servicetillgänglighet, snabba cylinderrörelser och flexibla körhastigheter.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
 • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
 • Efter byte av redskap är maskinen omedelbart redo att användas för ett nytt uppdrag. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Konsekvent användarfilosofi

 • Alla Weidemanns maskiner har ett konsekvent driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt anordnade reglage och knappsatser. Samtliga maskiner kan manövreras på mycket liknande eller samma sätt. Detta har fördelen att en förare snabbt hittar runt olika Weidemann-maskiner och kan genast arbeta produktivt.
 • Weidemanns användarfilosofi gör att föraren enkelt förstår maskinen, vilket gör att denna snabbt kan hitta rätt reglage och arbeta säkert. Detta kan till exempel ses i återkommande element som jog dial, styrspak, display, generellt lika tillämpning av reglage etc.

Manöverorgan Jog Dial

 • Manöverorganet Jog Dial gör att olika maskinparametrar och funktioner kan manövreras och avläsas via displayen: Till exempel inställningen av lyftarmsdämpningen, avläsningen av drifttimmarna och maskininformationen eller sätta sig in i serviceintervaller. Jog Dial är placerad väl tillgänglig i förarens arbetsområde.
 • Vid behov kan hydrauloljans flödesmängd ställas in manuellt med manöverorganet Jog Dial. Det är en fördel när maskinen driver ett hydrauliskt redskap som inte behöver maskinens fulla hydrauliska effekt. Föraren kan på det sättet arbeta med maskinen och redskapet väldigt exakt och resursbesparande.
 • Vid service kan viktiga felmeddelanden och nödvändig maskininformation snabbt visas med hjälp av Jog Dial. Detta påskyndar diagnosen och minskar maskinens stilleståndstider.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: All kraft går till drivlinan. 2. Lätt tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hastigheten minskar, mer kraft går till redskapens hydraulsystem. 3. Mer tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hastigheten minskar ytterligare, ännu mer kraft går till redskapens hydraulsystem. 4. Kraftigt tryck på broms- och krypkörningspedalen: Hjullastaren står stilla, all kraft går till redskapens hydraulsystem.
 • Fördelen med broms- och krypkörningspedalen: Mindre slitage på färdbroms och en optimal fördelning av motorkraften.
 • Broms- och krypkörningspedalen och den hydrostatiska drivlinan möjliggör mycket exakt arbete med maskinen.

Tryckavlastning på lastsystemet

 • Knappen för tryckavlastning befinner sig lättillgänglig ute på lastarmen. På det sättet kan olika hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap bytas ännu snabbare och mer effektivt. Detta fungerar även med motorn på tomgång.
 • När tryckavlastningen aktiveras är den aktiva hydrauliska styrkretsen trycklös och hydrauliskt drivna redskap kan bytas enkelt och säkert.

Lastavkännande hydraulsystem

 • Hydraulsystemet Load Sensing System är ett hydraulisk styrsystem där hydraulpumpens tryck och oljevolym justeras till det som förhållandena kräver.
 • Det lastkännande hydraulsystemet Load Sensing System minskar uppvärmningen av hydrauloljan och minskar bränsleförbrukningen.
 • Det lastkännande hydraulsystemet Load Sensing System gör det möjligt att ha full hydraulisk prestanda även vid låga motorvarvtal. Det innebär effektivt arbete med både maskin och redskap.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Weidemanns maskiner har omfattande och högvärdig standardutrustning. Dessutom kan du beroende på tillämpning och preferenser, konfigurera t.ex. motor, drivlina, förarhytt eller hydraulsystem individuellt. Det garanterar att maskinen alltid uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Hydraulanslutningar bak

 • Lastaren kan baktill vara utrustad med hydraulkopplingar (enkel- eller dubbelverkande). Detta ökar maskinens flexibilitet, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläpvagn kan användas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

High Flow högeffekts hydraulsystem

 • Som tillval kan som tillval utrustas med High Flow högeffekts hydraulsystem Det möjliggör drift av frontmonterade redskap som kräver högt hydraulflöde (som t.ex. en snöfräs). Detta utökar maskinens användningsområde.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska anslutningar fram och/eller bak. Det gör det möjligt att ansluta eldrivna tilläggsfunktioner på redskapen, som t.ex. sopmaskin med vattenbesprutning. Det är också möjligt att växla funktioner på hydrauliska redskap. Den manövreras bekvämt med styrspaken.
 • De elektriska funktionerna (fjädrande/låsta) kan individuellt tilldelas styrspakens knappar om så önskas.
 • Elektriska anslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av redskap kan användas med maskinen. Detta ökar maskinens användningsområde ytterligare.

Trycklös retur

 • Vissa påbyggnadsredskap med egen hydraulmotor kräver en tryckfri retur. Hydrauloljan flyter i en stor separat ledning tillbaka in i hydrauloljetanken via oljekylaren och oljefiltret. Detta ger fördelen att påbyggnadsredskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Därmed skonas maskin- och redskapskomponenterna.

Komfortabel förarhytt

 • Den rymliga och bekväma förarhytten uppfyller säkerhetskraven i det nuvarande europeiska maskindirektivet enligt ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure) och erbjuder gott om takhöjd och rörelsefrihet.
 • Genom den kompletta inglasningen och de neddragna rutorna i förarhytten får föraren en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet. Det garanterar säkerhet eftersom föraren alltid har en god överblick över sitt arbetsområde.
 • Interiören imponerar med utmärkt ergonomi, generöst utrymme och många individuella justeringsmöjligheter för föraren. Förarhytten erbjuder skydd mot alla väderförhållanden och möjliggör därigenom ett koncentrerat och bekvämt arbete.

Justerbar ratt

 • Ratten kan ställas in individuellt efter förarens krav. Detta garanterar att varje förare kan arbeta ergonomiskt och koncentrerat med maskinen.

Ergonomisk styrspak

 • Styrspaken ligger säkert och bekvämt i handen. Kontrollerna är direkta och känsliga på samma gång. Det innebär att föraren alltid har full kontroll över maskinen och de viktigaste funktionerna
 • Förutom standardfunktioner som val av färdriktning och hastighets kan många andra funktioner som t.ex. diffspärr, den tredje och fjärde styrkretsen, High Flow samt alla elektriska funktioner manövreras med styrspaken. Detta möjliggör bekväm enhandsmanövrering av monterade redskap.
 • Samling av av de viktigaste funktionerna till styrspaken säkerställer bekvämt arbete även under en längre tid och ökar den totala effektiviteten vid arbete med maskinen.

Styrspakens konsol fjädrar med förarstolen

 • Joystickkonsolen är monterad på förarstolen och absorberar vibrationer. Om förarstolen anpassas efter förarens behov är joystickkonsolen alltid i perfekt läge. Ett plus i komfort och ergonomi för föraren.
 • Joystickkonsolen och förarstolen bildar en enhet. Detta säkerställer att förarens armposition är stationär under arbetet med maskinen. Detta ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta produktivt och koncentrerat längre.

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Med välkoordinerad utrustning ökar komforten för föraren och denne kan arbeta optimalt med maskinen under lång tid.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • I Weidemanns olika hyttversioner finns det alltid tillräckligt med luftmunstycken, vilket möjliggör god luftcirkulation och föraren upplever arbetsmiljön som angenäm.

Ventilation vid behov

 • Beroende på versionen har hytten på båda sidor stora dörrar och fönster som kan hållas öppna. På den delbara dörren kan den övre fönsterrutan öppnas och låsas i läge. Ventilationsläge är också möjligt. Detta säkerställer att frisk luft kommer in i hytten även om den inte har luftkonditionering och detta höjer komforten för föraren vid varma utomhustemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är ergonomiskt formad, välfjädrad och justerbar. Joystickkonsolen inklusive armstödet bildar en enhet med förarstolen och kan även justeras för bekväm manövrering. Tillvalet luftfjädrad komfortstol erbjuder ännu bekvämare förhållanden. Stolvärme är tillgänglig för kalla temperaturer. Detta ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta koncentrerat med maskinen längre.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Svängningsdämpad arbetsplats

 • Vibrationer och stötar absorberas av maskinen med väldimensionerade dämpare. Förarens kropp är mycket väl skyddad och kan på så sätt även arbeta koncentrerat med maskinen under en längre tid.

Proportionell hastighetsbegränsare (krypkörningsfunktion)

 • Med den proportionella krypkörningsfunktionen kan köra i mycket låga hastigheter och med konstant motorvarvtal. Detta ger en fördel vid användning av redskap som körs med konstant högt varvtal men samtidigt med mycket låg körhastighet.
 • Den proportionella hastighetsbegränsaren (krypkörningsfunktion) möjliggör bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.

Handgas

 • Med handgasen kan du manuellt ställa in ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett redskap. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt med en potentiometer.
 • Handgasen säkerställer bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.

Returautomatik för skopan

 • Manövreringen av skopåterföringsautomatiken är ergonomiskt placerad på joysticken och tippcylinderns läge sparas med bara en knapptryckning. Vid nästa lastningscykel kan påbyggnadsredskapet föras tillbaka till exakt samma position.
 • Ett plus i komfort, precision och snabbhet för föraren vid återkommande arbeten, såsom staplingsarbete eller påfyllning av behållare med fast höjd resp. sidoväggar.

Genomtänkt serviceåtkomst

 • Maskinen erbjuder lättillgängliga serviceluckor och stänkskärmarna är avtagbara. Detta möjliggör enkel åtkomst till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Kontroll och underhåll av maskinen underlättas väsentligt. Även motorhuven kan öppnas långt upp vilket ger optimal tillgång.
 • För större underhållsarbeten kan förarhytten tippas åt sidan med hjälp av en lyftanordning. Därmed behöver förarhytten inte demonteras helt. Detta resulterar i minskade maskinstilleståndstider och därmed lägre totala driftskostnader.

Motorhuv som är lätt att öppna

 • För regelbunden service- och underhållsarbete kan motorhuven öppnas med ett handgrepp. Hydrauloljetank, luftfilter, motoroljepåfyllning, oljesticka och kylarvätska är därmed lätt och snabbt åtkomliga och det underhållsarbete som krävs kan utföras effektivt.
 • Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av maskinens alla smörjpunkter är avgörande för korrekt och effektivt underhåll och med det maskinens driftsäkerhet. För att spara tid och underlätta arbetet är smörjpunkterna på Weidemanns maskiner alltid lätt åtkomliga.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga är det inte svårt att utföra regelbunden smörjning av maskinen. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och med det även andrahandsvärdet.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Tiden för smörjning och intervallerna kan ställas in på det helautomatiska centrala smörjsystemet. Regelbunden smörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med det helautomatiska centralsmörjsystemet smörjs maskinen automatiskt och därmed mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och ökar maskinens livslängd och bromsar värdeminskningen.

Underhållsvänliga hydraulslangar

 • På Weidemanns maskiner monteras vanligtvis korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna finns fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byts endast den gällande delen. Detta gör att alla slangarna i hydraulkretsen inte behöver bytas. Detta förkortar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Omvändningsbar fläkt

 • Med en knapptryckning blåses smuts bort från kylflänsarna och på motorhuvens insugsytor. Hydraulmotorn- och -pumpen är utformade på det sättet att fläktens luftström kan vändas om (omvändningsmöjlighet). Det skyddar maskinen mot skador på grund av överhettning och förhindrar ytterligare manuella underhållsaktiviteter.
 • Den omvändbara fläkten ökar motorns livslängd och erbjuder föraren en högre komfort.

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas till olika krav: Halogenbelysning, belysning enligt de tyska trafikbestämmelserna StVZO, belysning med lysdioder och ytterligare strålkastare på förarens position, lastningssystemet eller teleskoparmen. Det möjliggör individuell anpassning av maskinen speciellt för arbete i mörker.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och tillåter att föraren att vara koncentrerad och kunna arbeta längre tid med maskinen utan att bli trött.

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Rollback-vinkelbegränsning

 • Rollback-vinkelbegränsningen i snabbväxelplattan förhindrar att påbyggnadsredskapet rullas ihop till det mekaniska anslaget när teleskoparmen höjs. Därmed kan bulkmaterialet inte falla ner på maskinen vilket ökar säkerheten för både maskinen och föraren.
 • Aktuell avgasnorm och passande motoralternativ

  • Vid implementering av nuvarande riktlinjer för minskning av avgaser och föroreningar är det viktigt att inte göra några kompromisser vad gäller prestanda, livslängd eller ekonomisk effektivitet hos maskinerna, trots striktare regler. För att implementera dessa riktlinjer använder Weidemann sig av den senaste motortekniken, som är utrustad med olika avgasreningssystem.
  • Varje maskin kan utrustas med rätt motor för sin storleksklass. Detta innebär att vi undviker att använda för svaga eller för kraftiga drivlinor, vilket i sin tur garanterar bränslesnålt och ekonomiskt arbete.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.