Teleskoplastare T5522 - Kompakt och kraftfull

Med fyrhjulsdrift och odelat chassi är teleskoplastaren T5522 absolut stabil och rustad för många olika arbetsuppgifter. Dessutom garanterar de tre styrlägena fyrhjuls-, framaxel- och krabbstyrning maximal flexibilitet när det gäller manövrerbarhet, höga hastigheter och trånga förhållanden. Förarassistansystemet vls (Vertical Lift System) möjliggör ett flytande arbetssätt och understödjer dessutom med det delvis automatiserade teleskoprörelsen arbetet i komplexa miljöer. Den nästan vertikala lyft- och sänkrörelsen förstärker väsentligen maskinens stabilitet. Med två hyttvarianter erbjuder T5522 en låg totalhöjd eller, med den högre hytten, ännu bättre runtomsikt.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

 • Högvärdig pulverlackering

  • Jämfört med den konventionella våtlackeringen ökar pulverbeläggningen korrosionsskyddet och utökar därmed maskinens värde avsevärt. Dessutom baseras förfarandet på pulveråtervinning och det är därigenom synnerligen miljövänligt.
  • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
 • Robust teleskoparm

  • Teleskoparmen har en robust och stabil konstruktion och är placerad i mitten av maskinen, vilket motverkar vridning. Parallellstyrningen är hydraulisk och glidelementen i teleskoparmens innerrör är underhållsfria. Detta reducerar slitaget och ökar maskinens livslängd.

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Jämfört med en självlåsande differential säkerställer den 100 % tillkopplingsbara differentialspärren maximal dragkraft och skjuvkraft vid behov. Det ökar maskinens effektivitet.
 • Under normal drift är differentialspärren avstängd vilket erbjuder säkerhet och förorsakar ringa däckslitage och sparar därmed in på driftkostnaderna.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Val av rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft utan även minimalt slitage och behaglig jämn gång på maskinen. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.

Översiktlig, digital display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala displayen upprätthåller föraren alltid översikten under arbetet. Förutom information om temperatur, bränslenivå och driftstimmar visas även aktiva maskinfunktioner i förarhytten, exempelvis aktiverad funktion i eluttag, kontinuerlig drift av den 3:e Styrkrets eller inkopplad differentialspärr.

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Kompakta mått och riktningsstabilitet sörjer för en optimal flexibilitet och hög manövrerbarhet av maskinen.
 • Maskinen är utifrån dess verkliga avmått idealiskt dimensionerad. Därigenom kan man även arbeta i trånga förhållanden.

Kompakt teleskoplastare

 • De kompakta Weidemann teleskoplastarna är unika i sin kombination av lyfthöjder, bredd och maskinprestanda. Med fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning är den absolut stabil och välrustad för många olika arbetsuppgifter.
 • Tack vare fyrhjulsstyrningen och den odelade ramen är teleskoplastarna från Weidemann särskilt rörliga och mycket stabila. Maskinens låga tyngdpunkt bidrar ytterligare till stabiliteten.

Arbeta ekonomiskt

 • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste egenskaperna som maskinen ska tillföra den effektiva användningen. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
 • Maskiner från Weidemann innebär ekonomisk effektivitet, tekniskt beprövade lösningar, som t.ex. kraftfull drivning, stor brytkraft, kraftfull kinematik, hög manövrerbarhet, utmärkt stabilitet och ett effektivt snabbväxlingssystem för redskapsbyte.
 • Andra faktorer som talar för lönsamheten: lågt slitage, högkvalitativt pulverlack, härdade bultar, god servicetillgänglighet, höga cylinderhastigheter och flexibla körhastigheter.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
 • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
 • Efter byte av påbyggnadsredskap är maskinen omedelbart redo att användas igen. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Tydlig driftsfilosofi

 • I alla maskiner från Weidemann finns ett tydligt driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt anordnade brytare och knappsatser. Alla maskiner kan manövreras på mycket liknande eller på samma sätt. Detta är en fördel eftersom föraren då snabbt kan finna sig till rätta och arbeta produktivt på olika maskiner från Weidemann.
 • Weidemanns driftfilosofi gör det enkelt för föraren att förstå sig på maskinen, vilket gör att han/hon kan orientera sig väl och arbeta säkert. Detta visar sig exempelvis vid återkommande element som Jog-Dial, joystick, display, allmänna brytartilldelningar etc.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på kryp-bromspedalen: Full kraft för drivningen. 2. Lätt nedtryckt kryp-broms-pedal: Hastigheten minskar, mer kraft i arbetshydrauliken. 3. Starkt nedtryckt kryp-broms-pedal: Tempot minskar ytterligare, ännu mer kraft i arbetshydrauliken. 4. Helt nedtryckt kryp-broms-pedal: Hjullastaren är stationär, full kraft i arbetshydrauliken.
 • Fördelarna med kryp-broms-pedalen: Mindre slitage på färdbromsen och en optimal kraftfördelning av motoreffekten.
 • Kryp-broms-pedalen och den hydrostatiska drivningen möjliggör mycket finkänsligt arbete med maskinen.

Tryckavlastning på teleskoparmen

 • Knappen för tryckavlastning befinner sig lättillgänglig ute på teleskoparmen. På det sättet kan olika hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap bytas ännu snabbare och mer effektivt. Detta fungerar även vid tomgångskörning.
 • När tryckavlastningen aktiveras blir den aktiva hydraulstyrkretsen trycklös och hydrauliskt manövrerade påbyggnadsredskap kan enkelt och säkert bytas ut.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Maskiner från Weidemann har en omfattande och robust standardutrustning. Dessutom kan t.ex. motor, drivning, förarplats eller hydraulik konfigureras individuellt allt efter användningsområde och modell. Det är alltid garanterat att maskinen uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Hydraulanslutningar bak

 • Teleskoplastaren kan utrustas med hydrauliska anslutningar baktill på maskinen. Därigenom utökas användningsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska redskap monterade baktill och tippande släpvagn kan användas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

High Flow högpresterande hydraulik

 • Maskinen kan valfritt utrustas med en High Flow högpresterande hydraulik. Detta möjliggör drift av frontpåbyggnadsredskap som har ett högt oljebehov (som t.ex. en snöfräs). Därigenom utökas maskinens användningsområde.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska anslutningar fram och/eller bak. Därigenom kan eldrivna tilläggsfunktioner på påbyggnadsredskapen, som t.ex. en sopmaskin med vattensprutanordning, drivas. Dessutom är omkopplingen av ytterligare funktioner på hydrauliska påbyggnadsredskap möjlig. Den manövreras bekvämt med joysticken.
 • Elfunktionerna (för att trycka/haka in) kan individuellt tilldelas joystickens manöverelement om så önskas.
 • Elanslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av påbyggnadsredskap kan manövreras med maskinen. Detta utökar i sin tur maskinens användningsområde.

Trycklös retur inklusive läckoljeledning

 • Vissa påbyggnadsredskap med egen hydraulmotor kräver en tryckfri retur. Hydrauloljan flyter i en stor dimensionerad separat ledning tillbaka in i hydrauloljetanken via oljekylaren och oljefiltret. Detta ger fördelen att påbyggnadsredskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Därmed skonas maskin- och redskapskomponenterna.
 • Läckoljeledningen återför läckoljan från oljemotorn till tanken med max 2 bar vid behov. Därigenom minimeras hustrycket i påbyggnadsredskapets hydraulmotor.

Kompakta mått i klassen 2 x 2 m

 • Bredden och höjden på de kompakta teleskoplastarna från Weidemann är båda mindre än 2 m. Därigenom är våra teleskoplastare även idealiska för användning i trånga förhållanden, och därmed unika gällande dess kombination av lyfthöjder, bredd och maskinprestanda.
 • Alla teleskoplastare i vår kompakta modellserie har särskilt små vändradier. Manövrerbarheten som uppnås genom detta gör maskinerna till allrounder på varje installationsplats.

Kraftuttag för bakmonterade påbyggnadsredskap

 • Det hydrauliskt drivna kraftuttaget på teleskoplastarens baksida möjliggör driften av olika bakmonterade påbyggnadsredskap. Detta ökar maskinens användningsområde.

Trepunktslyft bak för bakmonterade påbyggnadsredskap

 • Trepunktslyften sitter baktill på maskinen och möjliggör lyft, sänkning och bogsering av påbyggnadsredskap med trepunktsupphängning. Detta ökar maskinens användningsområde.

Komfortabel förarhytt

 • Den rymliga och bekväma förarhytten uppfyller säkerhetskraven i det nuvarande europeiska maskindirektivet enligt ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure) och erbjuder gott om takhöjd och rörelsefrihet.
 • Genom den kompletta inglasningen och de neddragna rutorna i förarhytten får föraren en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet. Det garanterar säkerhet eftersom föraren alltid har en god överblick över sitt arbetsområde.
 • Interiören imponerar med utmärkt ergonomi, generöst utrymme och många individuella justeringsmöjligheter för föraren. Förarhytten erbjuder skydd mot alla väderförhållanden och möjliggör därigenom ett koncentrerat och bekvämt arbete.

Ställbar rattstång

 • Rattstången kan ställas in individuellt efter förarens krav. Detta garanterar att varje förare kan arbeta ergonomiskt och koncentrerat med maskinen.

Ergonomisk styrspak

 • Joysticken ligger säkert och bekvämt i handen. Styrningen är därmed direkt och känslig på samma gång. Därmed har föraren alltid maskinen och de viktigaste funktionerna under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som val av färdriktning och hastighet finns även andra funktioner som differentialspärr, tredje och fjärde Styrkrets, High-Flow och alla elektriska funktioner på styrspaken. Detta ger enkel och bekväm enhandsmanövrering av redskap.
 • Koncentrationen av den viktigaste funktionen på joysticken säkerställer ett bekvämt arbete, även under en längre tidsperiod, och ökar den totala effektiviteten vid arbetet med maskinen.

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Väl avstämd utrustning ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta optimalt med maskinen under en längre tid.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • I de olika förarhyttsversionerna från Weidemann är alltid tillräckligt många luftventiler monterade, vilket möjliggör god luftcirkulation och erbjuder föraren ett behagligt arbetsklimat.

Luftkonditioneringsanläggning

 • Den valfritt tillgängliga luftkonditioneringen sörjer för ett angenämt arbetsklimat inuti förarhytten vid varma utetemperaturer. Den säkerställer ett högt luftflöde och övertygar med en optimerad kylprestanda. Manöverelementet för styrningen och luftmunstyckena sitter alltid i det bästa möjliga läget.
 • Luftkonditioneringsanläggningen ökar förarens komfort. Den möjliggör utmattningsfritt arbete eftersom det minskar förarens belastning vid varma utetemperaturer.

Ventilation vid behov

 • Förarhytten har en stor, vid öppningsbar dörr och uppställningsbara fönster. Med den delade dörren kan den övre fönsterrutan ställas upp och låsas baktill. En spaltventilation genom fönster och/eller dörr är också möjlig. Beroende på modell finns även en uppställningsbar bakruta och hela dörren kan ställas upp och låsas baktill.
 • De olika ventilationsmöjligheterna säkerställer frisk luft i förarhytten även utan luftkonditionering och ökar förarens komfort vid varma utetemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är ergonomiskt formad, välfjädrad och justerbar. Tillvalet luftfjädrad komfortstol erbjuder ännu bekvämare förhållanden. Stolvärme är tillgänglig för kalla temperaturer. Detta ökar förarens komfort och han/hon kan arbeta koncentrerat med maskinen längre.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Bekväm lyftarmsdämpning

 • Lyftarmsdämpningen kan aktiveras elektriskt och möjliggör optimal hantering av maskinen i ojämn terräng och på vägen. Det rekommenderas i synnerhet när maskinen transporterar tunga laster i skopan eller på pallgafflarna, eller flyttar ett tungt påbyggnadsredskap över långa avstånd i hög hastighet. Lyftarmsdämpningen sörjer här för en avsevärt högre komfort för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen hindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.

Proportionell hastighetsbegränsare (krypkörningsreglage)

 • Med den proportionella hastighetsbegränsaren (krypkörningsreglage) kan mycket låga körhastigheter uppnås i det första växelläget vid konstant motorvarvtal. Detta ger en fördel vid användning av påbyggnadsredskap som körs med konstant högt varvtal men samtidigt med mycket låg körhastighet.
 • Proportionell hastighetsbegränsare (krypkörningsreglage) möjliggör bekvämt och koncentrerat arbete med påbyggnadsredskap såsom en sopmaskin, en häcksax eller en slagklippare, även under en längre tidsperiod.

Handgas

 • Handgasen möjliggör manuell inställning av ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett påbyggnadsredskap. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt via en lämplig potentiometer.
 • Handgasen säkerställer ett bekvämt och koncentrerat arbete med påbyggnadsredskap såsom en sopmaskin, en häcksax eller en slagklippare, även under en längre tidsperiod.

Optimal servicevänlighet

 • Motorhuven kan öppnas med enbart ett handtag för regelbundna service- och underhållsarbeten. Hydrauloljetanken, luftfiltret, motoroljepåfyllningen, oljestickan och kylvattnet är därmed lätt och snabbt åtkomliga och underhållsarbetet som uppstår kan utföras effektivt.
 • Det enkla och snabba underhållet maximerar maskinens tillgänglighet och optimerar driftskostnaderna.

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av maskinens alla smörjpunkter är avgörande för korrekt och effektivt underhåll och därmed maskinens driftsäkerhet. För att spara tid och underlätta arbetet är smörjpunkterna hos Weidemann alltid lättåtkomliga.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga är regelbunden smörjning av maskinen extra lätt. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och ökar värdet.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Smörjningsprocessens varaktighet och intervallerna kan ställas in på den helautomatiska centralsmörjningen. Regelbunden eftersmörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med den helautomatiska centralsmörjningen smörjs maskinen automatiskt och därför mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och förlänger maskinens livslängd, därmed ökar värdet.

Underhållsvänlig hydraulslangar

 • Korta hydraulslangar installeras vanligtvis på maskiner från Weidemann. Detta innebär att slangarna är uppdelade på flera ställen. Om en hydraulslang måste bytas ut så ersätts endast den berörda delen. Därmed behöver inte hela slanganslutningen i hydraulkretsen bytas ut. Detta påskyndar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas till olika krav: Halogenbelysning, belysning enligt tyska vägtrafikbestämmelser, LED-belysning och extra strålkastare på förarplatsen eller teleskoparmen. Det möjliggör ett individuellt arbete med maskinen, i synnerhet när det är mörkt.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och gör att föraren kan koncentrera sig och arbeta säkert med maskinen, även under en längre tid.

God sikt på lastgodset

 • En teleskoplastare tar med sina fördelar i matchen när det gäller att stapla lastgods högt. Sikten uppåt är särskilt viktig om man även ska kunna placera lasten på höga höjder. På teleskoplastare från Weidemann är förarhytten och rutan konstruerade så att föraren alltid har koll på lasten, även vid maximala lyfthöjder. De tre vindrutetorkarna (fram, bak och tak) säkerställer en optimal sikt hela tiden.

Utmärkt sikt runtom

 • Förarhytten erbjuder en fantastisk sikt över påbyggnadsredskapet, det direkta arbetsområdet samt hela maskinparken. Den lågt neddragna sidorutan och den höga sittpositionen sörjer tillsammans med den lutande motorhuven för en optimal sikt. Den utmärkta sikten ökar säkerheten i maskinens hela arbetsområde.

God sikt åt höger

 • Många teleskoplastare har ofta inte tillräcklig sikt åt höger. Hos Weidemann säkerställs detta av den stora högra rutan, den låga placeringen av teleskoparmen och den brant avfasade motorhuven. Föraren har alltid en optimal sikt över området till höger om maskinen och den högra spegeln. Detta ökar avsevärt säkerheten vid arbeten med maskinen.
 • Aktuell avgasnorm och passande motoralternativ

  • Vid implementeringen av den nuvarande utsläppsriktlinjen med syfte att minska avgaser och föroreningar är det viktigt att, trots strikta regler, inte göra några kompromisser vad gäller prestanda, livslängd eller ekonomisk effektivitet hos maskinerna. För att implementera denna riktlinje installerar Weidemann de modernaste motorteknikerna, som är utrustade med olika avgasefterbehandlingssystem.
  • Varje maskin kan utrustas med rätt motor för dess storleksklass. Detta undviker en under- eller övermotorisering, vilket i sin tur säkerställer bränslebesparande och ekonomiskt arbete.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.