Klämskopa på Weidemann Hoftrac

ecs (Easy Coupler System)

Logotyp ecs (Easy Coupler System)

Ett enkelt sätt att byta redskap med tilläggsfunktioner!

Gårds- och hjullastare i lantbruket är mobila arbetsmaskiner på vilka ett byte av redskap mestadels utförs med en hydraulisk låsning mellan kopplingsramen och redskap från förarplatsen. För redskap som har en hydraulisk tilläggsfunktion krävs en hydraulisk oljeförsörjning via en tredje styrkrets. Dessutom måste förararen lämna sin stol och utföra kopplingsförfarandet manuellt eller halvautomatiskt. På marknaden finns det redan helautomatiska system, varigenom föraren inte behöver stiga av maskinen. Deras konstruktion har hög komplexitet och prismässigt är de ointressanta för slutanvändaren.

Med denna bakgrund har Weidemann beslutat att utveckla en helautomatisk växlingsanordning för den tredje styrkretsen, benämnd ecs (Easy Coupler System). Enligt våra undersökningar kan upp till 75 % av alla redskap med tilläggsfunktion drivas med en tredje styrkrets. Därigenom har vi vid utvecklingen av ecs satsat på en enkel, robust och kostnadsoptimerad konstruktion med syfte att ge användaren tillgång till denna beprövade lösning i stor skala. Dessutom förbättras komforten och arbetssäkerheten avsevärt med ecs.

CGI-bild ecs (Easy Coupler System)

Tillförlitligt funktionssätt

Den tekniska implementeringen av ecs är enkel och pålitlig:

  • Med ett extra hydrauliskt uttag på dragstången, överförs hydrauloljan direkt till redskapsfästet.
CGI-bild ecs (Easy Coupler System)

Tillförlitligt funktionssätt

  • Oljan flyter i låsningsbultarna och ansluter automatiskt ”Flat-Face hydraulkoppling” till påbyggnadsredskapet.
CGI-bild ecs (Easy Coupler System)

Tillförlitligt funktionssätt

  • Hydrauloljan förs också direkt in i de båda låsningsbultarna och vidare till redskapet genom ett axiellt hål.
  • Därigenom sker anslutningen av oljekretsloppet automatiskt, rent, miljövänligt och säkert - och t.o.m. under tryck.
CGI-bild ecs (Easy Coupler System)

Tillförlitligt funktionssätt

  • Returen sker genom den andra snabbkopplingen. De ursprungliga hydraulkopplingarna på maskinens dragstång kan också användas, varigenom det erbjuds möjligheten att också driva ett redskap som inte har ecs.
CGI-bild ecs (Easy Coupler System)

Tillförlitligt funktionssätt

  • Vid frånkoppling av redskapet körs snabbkopplingarna in på sedvanligt sätt och den hydrauliska anslutningen delas automatiskt.
  • Här är en annan fördel för säkerheten: Det går inte att glömma att koppla från hydraulslangarna när man växlar redskap. Tack vare ecs hör en överspänning eller sönderslagning av slangar när man växlar redskap till det förgångna.

Säkerhet och komfort.

Enligt statistik inträffar de flesta olyckorna på gårds- och hjullastare vid på- och avstigning. Med användningen av Weidemanns ecs reduceras dessa med upp till mer än tio gånger per dag och därigenom minskas även olycksrisken betydligt. I synnerhet vid minusgrader kommer dessutom ytterligare olyckor att förhindras vid det manuella kopplingsförfarandet tack vare vårt snabbväxlingssystem. Effektiviteten för de maskiner som används i det dagliga arbetet kan dessutom ökas med ecs.

ecs (Easy Coupler System)

Weidemann Hoftrac 1390 med sopmaskin och klämskopa Weidemann Hoftrac 1390 med sopmaskin och klämskopa Weidemann Hoftrac 1390 med sopmaskin och klämskopa Weidemann Hoftrac 1390 med sopmaskin och klämskopa
Weidemann Hoftrac 1390 med sopmaskin och klämskopa
Weidemann Hoftrac 1390 med sopmaskin och klämskopa
Weidemann Hoftrac 1390 med sopmaskin och klämskopa
Weidemann Hoftrac 1390 med sopmaskin och klämskopa

Effektiv och självförklarande.

Ytterligare en fördel med systemet är, att redskapsbytet sker praktiskt taget utan tidsförlust. Lastarens stilleståndstid minskas, produktiviteten ökas och föraren kan koncentrera sig helt på sitt egentliga arbete, eftersom byte av de hydrauliskt drivna redskapen tar samma korta tid som för de vanliga redskapen, såsom jordskopa eller pallgafflar.

Funktionsfilosofin för Easy Coupler System är också mycket enkel och självförklarande: Det finns ingen anledning att använda en extra knapp eller spak för att ansluta den hydrauliska styrkretsen. Maskinens hydraulsystem ansluter automatiskt vid koppling av redskapet och det är genast klart att använda. Det rör sig om en mycket bekväm och säker användning, som gör de dagliga redskapsbytena till ett rent nöje. Det energiförbrukande och irriterande förfarandet vid koppling av kontaktdonen försvinner, likaså behovet av att tvätta oljiga händer.

Videos

Användarberättelser

Downloads

ecs flygblad

PDF, 538 KB

Download