Pracownicy Weidemann podczas kontroli końcowej

Nasza obietnica dotycząca jakości

Jakość ma u nas tylko jedną normę, która ostatecznie się opłaca: Państwa zadowolenie ze wszystkich aspektów.

Jakość w firmie Weidemann nie jest pustym słowem, lecz codziennie doświadczaną praktyką, właśnie typową „Made in Germany”. Prawdziwa maszyna Weidemann pochodzi bowiem z jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych ładowarek kołowych i teleskopowych w Europie. Uruchomiony w 2007 roku zakłady w Korbach w północnej Hesji gwarantuje stale wysoką jakość naszych produktów i był od tamtej pory cały czas rozwijany pod względem wyposażenia. W efekcie powstają maszyny oferujące bezpieczeństwo, komfort i ekonomiczność, na które zawsze można liczyć.

Jakość od początku.

W firmie Weidemann jakość od początku ma znaczenie. Dzięki naszemu strukturalnemu procesowi rozwoju produktu produkt firmy Weidemann jest kompletnie przemyślany od pomysłu do produkcji seryjnej. Nasi klienci są od początku włączeni w proces wspólnej systematycznej analizy wymagań, które są następnie przekształcane na arkusz specyfikacji. W razie rozwoju uczestniczą również nasi dostawcy. Podczas budowy pierwszych prototypów lub maszyn seryjnych w produkcie wdrażane jest intensywne planowanie jakości.

Wysoka jakość daje większe korzyści.

Jedną z cech głównych szczególnej jakości w firmie Weidemann stanowi warstwa proszkowa. Abyśmy mogli zapewnić możliwie najlepsze podłoże do optymalnego trwałego lakierowania, przed lakiernią zainstalowano instalację strumieniową z gwiazdą roztrząsającą. Nawet duże podzespoły ze skomplikowanym geometriami można w ten sposób optymalnie przygotować do powlekania proszkowego lub lakierowania

Pracownik firmy Weidemann lakieruje element

Dlaczego oferujemy dwie różne metody lakierowania?

Wysokiej jakości uszlachetnianie powierzchni to oczywiście powlekanie proszkowe. Ok. 80% naszych części jest powlekanych proszkowo. Oczywiście w tej metodzie trzeba uzyskać temperaturę obiektu 180°C przez co najmniej 10 minut. Tylko w ten sposób uzyskuje się najlepsze możliwe usieciowanie proszku z elementem – co ostatecznie zapewnia ogromną trwałość!

Ze względu na duże nagrzewanie nie możemy powlekać proszkowo wszystkich części: Weidemann lakieruje ok. 20% części metodą lakierowania na mokro. Ma to miejsce w przypadku podzespołów, które już są napełnione olejem lub mają uszczelki miękkie, np. osie i cylindry i nie wytrzymałyby silnego nagrzewania.

Widok do lakierni Weidemann

Dlaczego oferujemy dwie różne metody lakierowania?

W przeciwieństwie do tradycyjnego lakierowania na mokro warstwa proszkowa znacznie wydłuża żywotność maszyny i jest przy tym wydajniejszą metodą produkcji. Powłoka proszkowa jest ponadto bardzo bezpieczna dla środowiska, ponieważ pracujemy z odzyskiem materiałów wyjściowych w instalacji.

Jakość od przyjęcia towaru do dostarczenia.

We wszystkich czynnościach montażowych nasi pracownicy dbają o wdrożenie określonych kryteriów jakości. Ostatnią czynność roboczą stanowi odbiór techniczny. Wszystko to gwarantuje naszym klientom od początku długą żywotność i niezawodność, łatwość obsługi i wykonywania napraw oraz niskie koszty eksploatacji.

Na podstawie zdefiniowanej listy kontrolnej wszystkie maszyny przechodzą wyczerpujący odbiór techniczny. Sprawdzane są ilości napełnienia, silniki są ustawiane precyzyjnie oraz usuwane są ew. stwierdzone usterki. Następnie pojazdy przejeżdżają na zewnętrzny odcinek testowy na naszym terenie produkcyjnym, gdzie jeszcze raz uruchamiane i sprawdzane są wszystkie istotne funkcje: prędkość maszyny, różne ciśnienia hydrauliczne, wartości pomiarowe opóźnienia hamowania, ograniczenia wahania przegubu oraz optymalna prędkość obrotowa silnika.

Wszystkie działania są wpisywane do protokołu końcowego, dzięki czemu cały czas widać, kto „odebrał” tą maszynę. Po zakończeniu odbioru zgłaszany jest komunikat gotowości maszyny przez systemy elektroniczne do zarządzania zleceniem. Jednocześnie wszystkie dokumenty maszyny, jak karta urządzenia, lista kontrola produkcji, lista towarzysząca produkcji oraz protokół odbioru, są dołączane do „dokumentacji cyklu życia maszyny”, dzięki czemu w każdej chwili można stwierdzić, jakie komponenty zostały zamontowane w danej maszynie.

Kompetencja i odpowiedzialność za jakość.

Wszyscy pracownicy na każdym poziomie firmy Weidemann stosują te zasady. W ten sposób kompetencje człowieka idą ręka w rękę z jakością procesów. Dzięki innowacyjnemu systemowi premiowemu w zakładach produkcyjnych nagradzana jest produktywność, dokładność dostaw oraz jakość produktu. W ten sposób w równym stopniu zwiększa się świadomość jakość, wydajność oraz zadowolenie pracowników, co wychodzi na dobre naszym klientom.

Tak czy siak: Weidemann jako dostawca Premium przykłada dużą wartość do najwyższych standardów jakości – nad tym każdy pracownik firmy Weidemann pracuje każdego dnia na nowo. Nasza jakość jest Państwa zyskiem.

Spojrzenie na produkcję

Pracownicy Weidemann podczas kontroli końcowej Dwóch pracowników firmy Weidemann w dziale produkcji omawiają coś Pracownik firmy Weidemann stoi w dziale produkcji przy kabinie maszyny Pracownik firmy Weidemann w dziale produkcji przy kabinie maszyny Pracownik firmy Weidemann w produkcji przy kabinie Pracownik firmy Weidemann w dziale produkcji przykręca przy maszynie Pracownik firmy Weidemann w dziale logistyki przy regale Kardex Pracownik firmy Weidemann lakieruje element Widok do lakierni Weidemann Widok do lakierni Weidemann
Pracownicy Weidemann podczas kontroli końcowej
Dwóch pracowników firmy Weidemann w dziale produkcji omawiają coś
Pracownik firmy Weidemann stoi w dziale produkcji przy kabinie maszyny
Pracownik firmy Weidemann w dziale produkcji przy kabinie maszyny
Pracownik firmy Weidemann w produkcji przy kabinie
Pracownik firmy Weidemann w dziale produkcji przykręca przy maszynie
Pracownik firmy Weidemann w dziale logistyki przy regale Kardex
Pracownik firmy Weidemann lakieruje element
Widok do lakierni Weidemann
Widok do lakierni Weidemann

Film dotyczący produkcji