Opmerkingen over milieubescherming

Weggooien van accu's

Voor klanten in landen van de EU
Sommige van onze apparaten bevatten een of meer batterijen of accu's (hierna gezamenlijk "de accu" genoemd). Deze accu's vallen onder de Europese richtlijn 2006/66/EG betreffende (oude) batterijen en (oude) accu's en de overeenkomstige nationale wetten. De accurichtlijn biedt het kader voor een EU-brede behandeling van accu's. De accu's zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Onder dit symbool staat ook de aanduiding van de aanwezige verontreinigende stoffen, namelijk "Pb" voor lood, "Cd" voor cadmium en "Hg" voor kwik. Accu's mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. U dient als eindgebruiker gebruikte accu's uitsluitend af te voeren via de fabrikant en handelaar of, indien van toepassing, bij speciaal daarvoor ingerichte inzamelpunten (wettelijke innameplicht); de bezorging is gratis. Winkeliers en fabrikanten zijn verplicht deze accu's terug te nemen en op de juiste manier te recyclen of als gevaarlijk afval af te voeren (wettelijke innameplicht). Ook kunt u de bij ons gekochte accu's na gebruik kosteloos aan ons retourneren. Als u de accu's niet persoonlijk inlevert bij een van onze vestigingen, zorg dan voor voldoende portokosten. Noteer ook eventuele informatie hierover in het koopcontract of in de algemene voorwaarden van uw verkooppunt. Een correcte verwijdering van de accu voorkomt negatieve gevolgen voor mens en milieu, dient voor een doelgerichte behandeling van schadelijke stoffen en maakt hergebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk.

Voor klanten in andere landen
Sommige van onze apparaten bevatten een of meer batterijen of accu's (hierna gezamenlijk "de accu" genoemd). Een correcte verwijdering van de accu voorkomt negatieve gevolgen voor mens en milieu, dient voor een doelgerichte behandeling van schadelijke stoffen en maakt hergebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk. Wij raden u daarom aan de accu's niet bij het normale huishoudelijk afval te deponeren, maar bij een gescheiden, milieuvriendelijke inzamelplaats af te geven. Nationale wetten kunnen ook de gescheiden inzameling van accu's voorschrijven. Zorg ervoor dat u de accu's weggooit in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.

Weggooien van elektrische en elektronische oude apparaten

Voor klanten in landen van de EU
Enkele van onze apparaten vallen onder de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende elektrische en elektronische oude apparaten (Waste Elektrical and Elektronical Equipment - WEEE) en de overeenkomstige nationale wetten. De WEEE-richtlijn biedt het kader voor een EU-brede behandeling van oude elektrische apparaten. Deze apparaten zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Dit betekent dat u de apparaten niet bij het normale huishoudelijk afval mag deponeren, maar moet afgeven bij een gescheiden, milieuvriendelijke inzamelplaats. Deze apparaten zijn als professionele elektrische gereedschappen voor uitsluitend commercieel gebruik voorzien (zog. B2B-apparaten conform de WEEE-richtlijn). In tegenstelling tot apparaten die voornamelijk in particuliere huishoudens worden gebruikt (zogenaamde B2C-apparaten), mogen deze apparaten in sommige EU-landen, bijv. in Duitsland, niet worden afgegeven bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsinstanties (bijv. gemeentelijke afvalstations). Informeer bij twijfel bij uw verkooppunt naar de in uw land voorgeschreven verwijderingsprocedure voor elektronische B2B-apparaten en zorg ervoor dat de afvoer in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke voorschriften. Noteer ook eventuele informatie hierover in het koopcontract of in de algemene voorwaarden van uw verkooppunt. Een correcte verwijdering van de apparaten voorkomt negatieve gevolgen voor mens en milieu, dient voor een doelgerichte behandeling van schadelijke stoffen en maakt hergebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk.

Voor klanten in andere landen
Een correcte verwijdering van de elektrische apparaten voorkomt negatieve gevolgen voor mens en milieu, dient voor een doelgerichte behandeling van schadelijke stoffen en maakt hergebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk. Wij raden u daarom aan de elektrische apparaten niet bij het normale huishoudelijk afval te deponeren, maar bij een gescheiden, milieuvriendelijke inzamelplaats af te geven. Nationale wetten kunnen ook de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten voorschrijven. Zorg ervoor dat u de elektrische apparaten weggooit in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.