Weidemann-medarbejder under slutkontrollen

Vores kvalitetsløfte

Hos os er der kun én kvalitetsstandard, der tæller i sidste ende: din tilfredshed i alle forhold.

Kvalitet er ikke bare tomme ord hos Weidemann, men en daglig praksis, typisk "Made in Germany". For en ægte Weidemann kommer fra et af de mest moderne produktionsanlæg for hjul og teleskoplæssere i Europa. Fabrikken i Korbach i det nordlige Hessen, der blev indviet i 2007, er garant for en gennemgående høj kvalitet af vores produkter og er i alle årene løbende blevet videreudviklet med hensyn til sit udstyr. Det resulterer i maskiner, der giver sikkerhed, komfort og god økonomi. Maskiner, du kan regne med.

Kvalitet lige fra begyndelsen.

Hos Weidemann satses der på kvalitet lige fra begyndelsen. Med vores strukturerede produktudviklingsproces gennemtænkes Weidemann-produkterne under hele forløbet: Fra idéen til dem opstår, til de sættes i serieproduktion. Og vores kunder er inddraget i processen lige fra begyndelsen, idet vi sammen gennemgår kravene systematisk og definerer udbudsbetingelserne. I udviklingsfasen er vores underleverandører ligeledes involveret. Ved konstruktionen af de første prototyper eller seriemaskiner foretages der en intensiv kvalitetsplanlægning for produktet.

Kvalitet skaber merværdi.

Et af de væsentligste kendetegn ved de specielle kvalitetskrav hos Weidemann er pulverlakeringen. For at sikre det bedste underlag for en optimal lakering med lang levetid er der inden lakeringsanlægget installeret et sandblæsningsanlæg med sprænghjul. Dermed kan selv store komponenter med komplicerede geometrier forberedes optimalt til pulverbelægningen eller lakeringen.

Weidemann-medarbejder, der lakerer en komponent

Hvorfor anvender vi to forskellige lakeringsmetoder?

Den bedste overfladebehandling er naturligvis pulverbelægning. Ca. 80 % af vores komponenter bliver pulverbelagt. Ved denne metode skal der dog opnås en emnetemperatur på 180 °C i en periode på mindst 10 minutter. Kun på denne måde opnås en optimal krydsbinding af pulveret med komponenten, hvilket i sidste ende medfører den enorme holdbarhed!

På grund af den store varmeudvikling kan ikke alle komponenter pulverbelægges: Til ca. 20 % af komponenterne anvender Weidemann vådlakering. Det drejer sig om komponenter, der allerede er fyldt med olie eller har bløde tætninger, som f.eks. aksler og cylindre, og ikke kan modstå den kraftige varmeudvikling.

Blik ind i Weidemanns malerværksted

Hvorfor anvender vi to forskellige lakeringsmetoder?

I modsætning til den konventionelle vådlakering forlænger pulverlakeringen maskinens levetid betydeligt og er således den mest effektive produktionsmetode. Pulverbelægningen er derudover meget miljøvenlig, da udgangsmaterialerne genvindes i anlægget.

Kvalitet fra modtagelsen til leveringen af varen.

I alle monteringstrin sørger vores medarbejdere for at implementere de definerede kvalitetskriterier. Det sidste arbejdstrin er den tekniske godkendelse. Det giver vores kunder en garanti for lang levetid og pålidelighed, høj grad af betjenings- og reparationsvenlighed og lave driftsomkostninger.

Ved hjælp af en defineret tjekliste gennemgår samtlige maskiner en udførlig teknisk godkendelsesprocedure. Påfyldningsmængderne kontrolleres, motorerne indstilles nøjagtigt, og eventuelt konstaterede mangler udbedres. Derefter kører køretøjerne på den udvendigt liggende teststrækning i vores produktionsanlæg, og her bliver alle væsentlige funktioner igen aktiveret og afprøvet: maskinens hastighed, de forskellige hydrauliktryk, måleværdier for bremseforsinkelse, leddets pendulanslag og det optimale motoromdrejningstal.

Alle foranstaltninger dokumenteres i en slutprotokol, så det til enhver tid kan ses, hvem der har foretaget godkendelsen af maskinen. Efter godkendelsen meddeles maskinens færdige tilstand via EDB-systemet. Samtidig tilføjes alle maskindokumenter som f.eks. maskinkort, produktionstjekliste, produktionsfølgeseddel og godkendelsesprotokol til "maskinens sagsmappe", så det til enhver tid kan tjekkes, hvilke komponenter der er installeret i den respektive maskine.

Kompetence og ansvar for kvalitet.

Weidemanns medarbejdere efterlever kompetence og ansvar på alle niveauer. På denne måde forenes menneskelige kompetencer med proceskvalitet. Ved hjælp af innovative præmiesystemer i værkstederne belønnes produktivitet, pålidelige leveringer og produktkvalitet. Dermed øges både bevidstheden om kvalitet og medarbejdernes præstationer og tilfredshed, hvilket kommer vores kunder til gavn.

Med andre ord: Som premium-leverandør implementerer Weidemann de højeste kvalitetsstandarder, som alle Weidemanns medarbejdere hver dag arbejder på at opnå. Vores kvalitet er din profil

Indblik i produktionen

Weidemann-medarbejder under slutkontrollen Samtale mellem to Weidemann-medarbejdere i produktionsafdelingen Weidemann-medarbejder i produktionsafdelinge ved en maskinkabine Weidemann-medarbejdere i produktionsafdelingen ved en maskinkabine Weidemann-medarbejdere i produktionsafdelingen ved en kabine Weidemann-medarbejdere i produktionsafdelingen skruer på en maskine Weidemann-medarbejder i logistikafdelingen ved en Kardex-reol Weidemann-medarbejder, der lakerer en komponent Blik ind i Weidemanns malerværksted Blik ind i Weidemanns malerværksted
Weidemann-medarbejder under slutkontrollen
Samtale mellem to Weidemann-medarbejdere i produktionsafdelingen
Weidemann-medarbejder i produktionsafdelinge ved en maskinkabine
Weidemann-medarbejdere i produktionsafdelingen ved en maskinkabine
Weidemann-medarbejdere i produktionsafdelingen ved en kabine
Weidemann-medarbejdere i produktionsafdelingen skruer på en maskine
Weidemann-medarbejder i logistikafdelingen ved en Kardex-reol
Weidemann-medarbejder, der lakerer en komponent
Blik ind i Weidemanns malerværksted
Blik ind i Weidemanns malerværksted

Produktionsvideo