Weidemann teleskophjullæsser 5080T i aktion
Weidemann Hoftrac 1260LP i aktion
Weidemann teleskoplæsser T7042 i aktion
Weidemann Hoftrac 1260LP i aktion
Weidemann hjullæsser 2080LP i aktion
Weidemann teleskophjullæsser 3080T i aktion

Landbrug

Din branchespecialist i landbruget.

Siden starten af 1970'erne har Weidemann været en af landbrugets stabile og foretrukne leverandører. Det tætte samarbejde med vores forretningspartnere og kunder har ført til innovative koncepter og senest et målrettet produktprogram med høj brugervenlighed og avanceret teknik. Uanset om du driver et traditionelt landbrug med dyrebestand eller nye systemstaldanlæg, leverer Weidemanns brede produktsortiment den passende maskinydelse og det passende redskab til alle opgaver.

Maskinerne leveres altid med den nyeste teknik og er på forkant med udviklingen. Innovation og tradition - det er vores motto. Med maskinernes høje kvalitet er de en sikker investering, der betaler sig tilbage - lang levetid, lave driftsomkostninger og lav værdiforringelse. Og endnu vigtigere - vi er altid i nærheden, og vores mange tekniske servicepartnere er klar til at rådgive dig – udnyt vores potentiale!

Emissionsfrit arbejde – naturligvis.

Den store fordel ved vores eldrevne maskiner er, at de fjerner udstødningsgasserne og støjen fra din arbejdsdag. Det betyder bedre betingelser for operatøren og miljøet. Desuden skånes din værdifulde dyrebestand optimalt. Vores interne elproduktion muliggør derudover en økonomisk favorabel drift af maskinen.

Batteritiden på lithium-ion-batteriet afhænger af driftsbetingelser, arbejdsopgave og køremåde. De forskellige batteristørrelser og opladningskapaciteter ved vores maskiner er uden problemer tilstrækkelige til en arbejdsdag på din bedrift.

Arbejdsopgaver i landbruget

Opdag de forskellige muligheder på baggrund af et par eksempler.

 • Fordeling af foder

  Skubning af foder hører til det daglige arbejde i en malkekvægsbedrift. Hertil egner sig en kombination af Weidemann-maskinen med et passende redskab, f.eks. et foderskjold (der kan indstilles mekanisk eller hydraulisk), en drejeskubber eller en foderskubber.

 • Udmugning af stalde

  Weidemann-maskiner er værdifulde hjælpere, når det handler om at muge ud i stalden. De udmærker sig ved de særligt store skubbekræfter. Som redskab kan der f.eks. Anvendes et krokodillegebis, en gribeskovl eller en møggrab.

 • Fordeling af strøelse

  Strøelsesanlægget arbejder selvfyldende i én arbejdsgang ved hjælp af den skrånende og forstærkede optagelseskant. Dermed kan der hurtigt og effektivt strøs hakkelse, savsmuld eller en blanding heraf i liggeboksene i stalden.

 • Rengøring

  Weidemann-maskiner kan udstyres med forskellige fejemaskiner, højtryksrensere eller fejebørster til at fjerne snavs af enhver slags. Med ukrudtsbørsten kan du fjerne ukrudt maskinelt. Dermed holder du altid dit grundstykke og dine produktionsanlæg i ren stand.

 • Ballehåndtering

  Håndtering af rund-, firkant- eller siloballer hører til det daglige arbejde på gården. Da der findes mange forskellige slags baller, tilbyder Weidemann et stort antal forskellige balletænger og ballespyd. Dermed står det passende redskab altid parat.

 • Transportarbejde

  Et af de vigtigste anvendelsesområder for Weidemann-maskinen er transport af diverse emner og materialer. Her anvendes der for det meste redskaber som en pallegaffel eller diverse skovle. Anstrengende manuelt arbejde mekaniseres.

 • Sammenskubning af korn

  Det er altid vigtigt at frigive plads i kornlageret, så der kan opbevares så meget korn som muligt. Hertil skal Weidemann-maskinen have en passende trækkraft og være udstyret med en teleskoparm. Med en materialeskubber har du den ønskede rækkevidde.

 • Læsning af korn

  Arbejde som læsning af korn kan udføres effektivt med en Weidemann-maskine. Alt efter maskinens størrelse findes der et stort antal egnede skovle. Weidemann-maskiner udmærker sig generelt ved den store læssehøjde.

 • Fyldning af redskaber

  Når såmaskiner eller gødningsspredere skal fyldes, skal maskinen både have en perfekt stabilitet og en fuldt ud tilstrækkelig nyttelast ved udkørt teleskoparm, så de store laster kan bevæges sikkert i store højder.

 • Rengøring af spaltegulv

  Hoftracs som f.eks. 1140 eller 1160 er på grund af deres lave vægt og kompakte mål særligt velegnede til at køre på spaltegulvet i stalden og afskrabe det. Weidemann tilbyder en gummirydder som passende redskab.

 • Opfyldning af fodervogn

  Fodring af dyr hører til de arbejdsgange, der udføres dagligt på gården. Alt efter maskinens størrelse findes der et stort antal af forskellige skovle, grabbe og tænger, der egner sig til udtagning fra en silo og andre foderanlæg og påfyldning af foderblandevognen.

 • Anhængerdrift

  Weidemann-maskinerne kan alt efter model godkendes som selvkørende arbejdsmaskiner med anhængerkobling eller som trækmaskiner. Det giver yderligere fleksibilitet, når der eksempelvis skal køres på marken med maskinen for at læsse ballerne og køre dem direkte til lageret i én omgang.

 • Pleje af grundstykket

  Til slåning af grønne områder anbefales det at anvende Weidemann-maskinen sammen med en slåmaskine, rydder eller græsslåmaskine. Der fås desuden grensave, hækkeklippere eller slåmaskine med dobbelt kniv til at klippe/beskære hække, buske og træer.

 • Snerydning

  Maskinerne fra Weidemann kan alt efter model udstyres med forskellige sneskjolde, bagmonterede salt- og grusspredere og snefræsere. Dermed bliver det meget nemmere for dig at rydde området for sne og is om vinteren.

 • Andre arbejdsopgaver

  Vi hører tit vores kunder sige: „Vi kan slet ikke forestille os vores arbejde længere uden Weidemann-maskinen!“ Og det passer: Mange af de forefaldende arbejdsopgaver håndteres optimalt med vores multitools. Du kommer selv til at opleve det!

Weidemann i aktion

Anvendelsesrapporter fra landbruget

Vores kunder fra landbrugssektoren rapporterer, hvilke Weidemann-maskiner de anvender på deres bedrifter, og hvilke arbejdsopgaver maskinerne udfører.

Weidemann teleskoplæsser T4512 i aktion

Er du interesseret?

Vil du høre mere om en specifik Weidemann-maskine, redskaber, finansieringstilbud eller kundeservice og reservedele?

Så kontakt os!