Hand på miniräknare

Weidemann Financial Solutions

Logotyp för Weidemann Financial Solutions

Maskiner, finansiering och service på en och samma plats.

Finansiering av maskiner blir allt viktigare inom jordbruket och för många andra sektorer. Mot bakgrund av nuvarande ramvillkor blir det allt viktigare för företag att vara likvida och därmed kunna agera och därmed behålla tillgången till moderna maskiner och teknologier.

Weidemann Financial Solutions är ett samarbete mellan Weidemann GmbH och BNP Paribas Leasing Solutions, som erbjuder dig attraktiva alternativ för finansiering eller leasing av maskiner genom olika ramavtal.

Båda partnerna har arbetat tillsammans i en anda av förtroende i mer än tjugp år och de utökar ständigt produktutbudet för Weidemanns återförsäljare och slutkunder.

Rådgivning mellan två män

Weidemann Financial Solutions erbjuder dig följande alternativ:

  • Inköpsfinansiering för nya maskiner
  • Köpfinansiering av begagnade maskiner
  • Olika leasingmodeller
  • Hyr eller hyrköp
  • Tilläggsskydd (för maskinskada eller inköpspris)
  • Vidare kan du som kund enkelt justera dina kredit- eller avbetalningar en gång per år via avtalsmodulen "Pro-Flex".

Weidemann GmbH säljer sina antreprenadmaskiner i över 30 länder. BNP Paribas Leasing Solution är den europeiska marknadsledaren för finansiering av jordbruksmaskiner och har mer än 35 års erfarenhet inom denna sektor. Internationellt erbjuder Weidemanns återförsäljare i respektive land olika finansieringsalternativ. Ta reda på de aktuella villkoren hos din lokala återförsäljare.

Weidemann Financial Solutions är en division av BNP Paribas Lease Group S.A., Tysklandsfilialen, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln.