Skift af redskaber

Med det hydrauliske hurtigskiftesystem kan redskaberne skiftes nemt og hurtigt. Det gode overblik over hurtigskiftepladen gør det særligt nemt at skifte redskab. På grund af 2-håndbetjeningen under frakoblingen er det yderst sikkert at skifte redskaber. Maskinen er hurtigt driftsklar igen. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

Det hydrauliske hurtigskiftesystem

ecs (Easy Coupler System)

Weidemann Hoftrac med redskab og ecs (Easy Coupler System), logo

Skift af hydraulisk drevne redskaber er let som aldrig før:

Med ecs er det ikke længere nødvendigt at stige ned fra maskinen, når der skal skiftes redskab. Et system, der giver betydelige tidsbesparelser og øger sikkerheden!