Weidemann Hoftrac kobler gribeskovl

ecs (Easy Coupler System)

Logo ecs (Easy Coupler System)

Skift af redskaber med ekstrafunktion på den nemme måde!

Landbrugs- og hjullæssere er mobile arbejdsmaskiner, hvor arbejdsredskaberne for det meste skiftes fra førerpladsen via en hydraulisk låsemekanisme mellem koblingsrammen og arbejdsredskabet. Ved arbejdsredskaber, som indeholder en hydraulisk ekstrafunktion, er det nødvendigt med en hydraulisk olieforsyning via den 3. styrekreds. For at gøre dette skal maskinføreren forlade sin arbejdsplads og udføre koblingsprocessen manuelt eller halvautomatisk. Der eksisterer allerede fuldautomatiske systemer på markedet, hvor føreren ikke skal stige ned. Disse har dog ofte en yderst kompleks udførelse og er prismæssigt nærmest uinteressante for slutbrugeren.

Derfor har Weidemann besluttet sig for at udvikle en fuldautomatisk skifteanordning til tredje styrekreds, også kaldt ecs (Easy Coupler System). Ifølge vores undersøgelser anvendes op til 75 % af alle arbejdsredskaber med ekstrafunktion blot ved hjælp af en tredje styrekreds. Derfor er der i udviklingen af ecs bevidst lagt vægt på en enkel, robust og omkostningsoptimeret udførelse for i vid udstrækning at give brugerne adgang til denne bæredygtige løsning. Desuden forbedres komforten og arbejdssikkerheden betydeligt med ecs.

ecs (Easy Coupler System) CGI billede

Pålidelig funktionsmåde

Den tekniske implementering af ecs er enkel og sikker:

  • Ved hjælp af en ekstra hydraulisk forgrening ved hydraulikkoblingerne, der er positioneret på trækstangen, løber hydraulikolien direkte hen til redskabsholderen.

ecs (Easy Coupler System) CGI billede

Pålidelig funktionsmåde

  • Olien flyder ind i låsebolten og forbindes automatisk med redskabet via "flat face-hydraulikkoblingen".

ecs (Easy Coupler System) CGI billede

Pålidelig funktionsmåde

  • Hydraulikolien bringes dermed direkte ind i en af de to låsebolte og føres hen til redskabet via et aksialt borehul.
  • Dermed forbindes oliekredsløbene automatisk, rent, miljøvenligt og sikkert – også under tryk.
ecs (Easy Coupler System) CGI billede

Pålidelig funktionsmåde

  • Returløbet sker tilsvarende via den anden låsebolt. De oprindelige hydraulikkoblinger på maskinens trækstang forefindes stadig, så det til enhver tid er muligt også at anvende et alternativt arbejdsredskab, som endnu ikke har ecs.

ecs (Easy Coupler System) CGI billede

Pålidelig funktionsmåde

  • Når redskabet afmonteres, køres låseboltene helt normalt ind, og den hydrauliske forbindelse afbrydes automatisk.

  • Her opnås en yderligere sikkerhedsmæssig fordel: Det er udelukket, at hydraulikslanger, der glemmes inden afmonteringen af redskabet, rives af. Med ecs hører det også fortiden til, at slanger strammes eller bøjes, når arbejdsredskabet bevæges.

Sikkerhed og komfort.

Ifølge statistikken skyldes de fleste ulykker op- og nedstigning fra landbrugs- og hjullæssere. Med ecs fra Weidemann bliver denne proces hver dag reduceret op til 10 gange og mere og mindsker dermed ulykkesrisikoen væsentligt. Takket være vores hurtigkoblingssystem undgås også andre ulykker under den manuelle koblingsproces, især ved minustemperaturer. Med ecs er det også muligt at øge den anvendte maskines effektivitet i det daglige workflow.

ecs (Easy Coupler System)

Weidemann Hoftrac 1390 med fejemaskine og gribeskovl Weidemann Hoftrac 1390 med fejemaskine og gribeskovl Weidemann Hoftrac 1390 med fejemaskine og gribeskovl Weidemann Hoftrac 1390 med fejemaskine og gribeskovl
Weidemann Hoftrac 1390 med fejemaskine og gribeskovl
Weidemann Hoftrac 1390 med fejemaskine og gribeskovl
Weidemann Hoftrac 1390 med fejemaskine og gribeskovl
Weidemann Hoftrac 1390 med fejemaskine og gribeskovl

Effektiv og selvforklarende.

En anden fordel ved dette system er, at redskaberne kan udskiftes næsten uden tidstab. Læsserens stilstandstider reduceres, produktiviteten stiger, og føreren kan fuldt ud koncentrere sig om sit egentlige arbejde, da skiftet mellem hydraulisk drevne arbejdsredskaber er lige så hurtigt som at skifte mellem almindelige arbejdsredskaber såsom jordskovle eller pallegafler.

Betjeningsfilosofien bag Easy Coupler System er helt enkel og selvforklarende: Der skal ikke betjenes nogen yderligere knap eller arm for at forbinde den hydrauliske styrekreds. Når låsebolten køres ud, forbindes arbejdsmaskinens hydrauliksystem fuldautomatisk med arbejdsredskabets låsebolt og kan anvendes med det samme. Der er tale om en meget komfortabel og sikker anvendelse, som gør det muligt at foretage de daglige skift af redskaber i forbifarten og med stor tilfredshed. Endelig bortfalder både stikforbindelsernes kraftkrævende og "irriterende" koblingsproces og aftørringen af fedtede hænder.

Videoer

Anvendelsesrapporter

Downloads

ecs Flyer

PDF, 538 KB

Download