Hoftrac 1390e - Think Electric

Med den helelektriska Hoftrac 1390e kan du arbeta på plats helt utsläppsfritt och med avsevärt reducerat buller. Det skonar både förare och arbetsmiljö. Lastaren är därför förutbestämd för arbeten inomhus och i bullerkänsliga miljöer. Tillvalet komforthytt konstruerad med fyra stolpar och panoramabakruta ger utmärkt utrymme och säkerställer bästa sikt runtom maskinen. Hyttens sofistikerade värmekoncept gör att maskinen kan användas året runt. Det inbyggda 96 V litiumjonbatteriet finns i tre olika effektnivåer, så att drift- och laddningstider optimalt kan anpassas till respektive driftkrav. Olika kombinationer av laddningskablar och kontaktdon gör det enkelt och smidigt att ladda maskinen.

Höjdpunkter

Ytterligare funktioner

 • Högvärdig pulverlackering

  • Jämfört med den konventionella våtlackeringen ökar pulverbeläggningen korrosionsskyddet och utökar därmed maskinens värde avsevärt. Dessutom baseras förfarandet på pulveråtervinning och det är därigenom synnerligen miljövänligt.
  • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
 • Perfekt anpassad kinematik

  • Hos Weidemann är kinematiken användningsrelaterad till maskinstorleken. Det garanterar optimala kraftförhållanden och maximal produktivitet.
  • Den kraftigt projekterade hydraulcylindern erbjuder ständigt tillräckligt med reserver varvid komponenterna i lastsystemet inte behöver drivas maximalt.
  • Den optimala avstämningen och förberedelsekvaliteten i lastarkonstruktionen ökar maskinens livslängd.

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Jämfört med en automatisk diffspärr, garanterar den omkopplingsbara 100 % differentialspärren maximal dragkraft och dragkraft när behov uppstår. Det ökar effektiviteten i din maskin.
 • Vid normal körning är diffspärren urkopplad, vilket ger säkerhet och ger mindre däckslitage och sparar driftskostnader.

Perfekt anpassad P-kinematik

 • P-kinematik utmärker sig genom en exakt parallellföring över helt lyftområdet. En oväntad utrullning är inte möjlig. Därigenom blir förarens manövrering enklare och säkrare.

Perfekt anpassad P-Z-kinematik

 • P-Z-kinematiken är en kombination av P-kinematik och Z-kinematik. Den möjliggör förhöjda lyft- och brytkrafter i kombination med en väl avstämd parallellföring. Den lämpar sig för många olika insatsområden, från pall- till materialhantering.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • För att uppnå optimal prestanda på alla underlag står, beroende på modell, olika profiler till förfogande: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Det ombesörjer redan från fabrik maximal flexibilitet vid maskinkonfigurationen.

Maximal dragkraft tack vare midjependelleden

 • Med midjependelleden behåller alla fyra hjulen markkontakten även i ojämn terräng. Det ökar maskinens produktivitet och möjliggör optimal kontroll för föraren.
 • Det optimala förhållandet mellan knäck- och pendelvinkel ombesörjer stor markkontakt. Därigenom är maskinen enkel att manövrera. Till och med i trånga förhållanden uppstår ingen kollision mellan maskinens fram- och bakpartier.
 • Fram- och bakvagn kan pendla oberoende av varandra. På detta sätt kan föraren reagera finkänsligt på varje ojämnhet. Det ökar komforten och skapar en säker körkänsla.

Behovsbaserad prestation

 • I maskinen används två separata elmotorer: en för drivningen och en för arbetshydrauliken. Därmed minimeras energiförbrukningen, eftersom prestandan endast anropas då den verkligen behövs.
 • Elmotorn för drivningen ger dessutom maskinen en dynamisk och kraftfull start. Detta kan kännas vid varje accelerationsprocess.

Två starka lyftcylindrar

 • Två starka lyftcylindrar garanterar att lastfördelningen alltid överförs optimalt på lastaren. Dessutom blir hela lastsystemet stabilare. En säkerhetsfördel för föraren.
 • Den stabila lastaren i kombination med två lyftcylindrar förhindrar på bästa möjliga sätt skada på lastsystem genom vridning. Därmed minskas servicekostnaderna och maskinens värde ökar.

Säkert förarskyddstak med sidoskydd

 • Ett förarskyddstak med fasthållningssystem är installerad som standard på de kompakta Hoftracs. Förarskyddstaket och fasthållningssystemet motsvarar kraven i den gällande europeiska riktlinjen för ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure). Förarskyddstaket uppfyller samtliga lagkrav och ger föraren ett maximalt skydd.
 • Förarskyddstaket ger god sikt runt hela maskinen: Föraren har alltid arbetsområdet och maskinens närmaste omgivning i sikte. Det höjer säkerheten vid arbeten med maskinen.
 • Beroende på modell kan man välja fram- och bakrutor som skyddar föraren från vädrets påverkan.

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas till olika krav: Halogenbelysning, belysning enligt de tyska trafikbestämmelserna StVZO, belysning med lysdioder och ytterligare strålkastare på förarens position, lastningssystemet eller teleskoparmen. Det möjliggör individuell anpassning av maskinen speciellt för arbete i mörker.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och tillåter att föraren att vara koncentrerad och kunna arbeta längre tid med maskinen utan att bli trött.

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Battery-Management-System (BMS)

 • Litiumjonbatteriet övervakas optimalt av det elektroniska systemet som används.
 • BMS möjliggör också avsevärt ökade laddningsströmmar, kortvarigt tillhandahållande av effekttoppar och en permanent temperaturövervakning. Dessutom förvärms batteriet alltid till optimal driftstemperatur.
 • BMS ökar därmed batteriets effektivitet och säkerhet och förhindrar djupurladdning.

Blue Safety Light

 • Blue Safety Light är en optisk backvarnare. Den aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i och projicerar en blå ljuspunkt på marken en bit bort.
 • Personer i riskområdet kan uppfatta maskinen trots avsaknaden av motorljud och kan ta sig bort från riskområdet.
 • Blue Safety Light ökar därmed avsevärt säkerheten vid backning.

Bromssystem: Lamellbroms

 • Lamellbromsen är så gott som underhållsfri och uppvisar endast minimal förslitning. Genom sin slutna konstruktion är den dessutom okänslig för förorening och frätande ämnen. Det möjliggör ett pålitligt och säkert arbetssätt och ökar livslängden hos bromssystemet.
 • Bromsen är alltid 100% låst när den aktiveras, oavsett om den aktiveras automatiskt eller manuellt. Detta ökar arbetssäkerheten för föraren och skyddar arbetsmiljön.

Färgkodat användarkoncept

 • Weidemanns beprövade användarfilosofi och det färgorienterade manöverkonceptet gör att föraren har intuitiv kontroll över maskinen. Den snabba orienteringen gör det lättare för nya förare att arbeta med maskinen och förbättrar samtidigt arbetssäkerheten.
 • Alla manöverorgan befinner sig inom räckhåll och den viktigaste maskininformationen har föraren alltid på den optimalt placerade displayen.
 • Brytarna och reglagen är fördelade efter färg i olika grupper: Grått = Elektriska system, Rött = Säkerhet, Blått/Orange = Drivlina, Grönt = Hydraulsystem. Detta säkerställer att information hela tiden snabbt kan identifieras och sorteras.

Större lyfthöjd och räckvidd genom längre lastare

 • Utöver standard lastarm har många Hoftracs en eller till och med flera längre lastarmar som tillval. Den längre lastarmen gör att lyfthöjd och räckvidd ökar. Detta gör att det inte finns något behov av att alltid byta till en större maskin. Detta gör att kompakta maskiner är ännu mer effektiva och flexibla att använda.
 • Förutom den ökade lyfthöjden ökar även maskinens räckvidd, vilket till exempel gör det möjligt att lasta och lossa en trailer med pallgafflar även i en bakre rad.

Ett universalverktyg för många insatser

 • Mångfaldiga är arbetsuppgifterna på en gård, och det är även redskapen från Weidemann. Med vårt omfattande och genomtänkta sortiment av redskap blir varje modell en multifunktionell maskin.
 • Den möjliga användningen av många olika tillbehör ökar effektiviteten hos en maskin.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Weidemanns maskiner har omfattande och högvärdig standardutrustning. Dessutom kan du beroende på tillämpning och preferenser, konfigurera t.ex. motor, drivlina, förarhytt eller hydraulsystem individuellt. Det garanterar att maskinen alltid uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Valbar förarplats

 • Avstämda till olika insatsändamål erbjuder vi ett passande utbud av olika förarplatser.
 • Beroende på maskin är olika förarplatser tillgängliga: Fast förarskyddstak, fällbart förarskyddstak eps (Easy Protection System) och olika förarhyttsvarianter.

Fällbart förarskyddstak eps (Easy Protection System)

 • Som tillval kan Weidemann Hoftrac utrustas med det fällbara förarskyddstaket eps (Easy Protection System). Med några få handgrepp kan eps fällas manuellt för passering av låga genomfarter. eps uppfyller kraven i den gällande europeiska riktlinjen för ROPS (Roll Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure).
 • eps ökar maskinens flexibilitet, eftersom även låga passager kan passeras. Maskinen anpassar sig därmed till förhållandena på arbetsplatsen.

Flexibilitet med släpvagn

 • Med tillvalet släpsvagnskoppling kan maskinen kan dra en släpvagn. Man kan välja olika system beroende på den maskin man har valt. Släpvagnens maximala vikt beror på maskinmodell och -utrustning.
 • För körning på allmän väg måste maskinen vara godkänd i Tyskland som självgående arbetsmaskin och får endast användas inom de ramar som är avsedda för detta ändamål. Olika regler kan gälla internationellt, din lokala återförsäljare kan ge mer information om detta.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användningsområde och erbjuder större flexibilitet eftersom inget ytterligare dragfordon behövs.

Hydraulanslutningar bak

 • Lastaren kan baktill vara utrustad med hydraulkopplingar (enkel- eller dubbelverkande). Detta ökar maskinens flexibilitet, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläpvagn kan användas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska anslutningar fram och/eller bak. Det gör det möjligt att ansluta eldrivna tilläggsfunktioner på redskapen, som t.ex. sopmaskin med vattenbesprutning. Det är också möjligt att växla funktioner på hydrauliska redskap. Den manövreras bekvämt med styrspaken.
 • De elektriska funktionerna (fjädrande/låsta) kan individuellt tilldelas styrspakens knappar om så önskas.
 • Elektriska anslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av redskap kan användas med maskinen. Detta ökar maskinens användningsområde ytterligare.

Trycklös retur inklusive läckoljeledning

 • Redskap med egen hydraulmotor kräver tryckfri returledning. Hydrauloljan flyter i en separat överdimensionerad ledning genom oljekylare och hydraulfilter tillbaka till hydrauloljetanken. Detta ger fördelen att redskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Detta skyddar maskinens och redskapets komponenter.
 • Vid behov återför läckoljeledningen läckoljan från hydraulmotorn till tanken med max 2 bar. Detta minimerar det interna trycket i redskapets hydraulmotor.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan påbyggnadsredskap bytas bekvämt och snabbt. Den goda sikten över snabbväxelplattan gör bytet av påbyggnadsredskap synnerligen enkelt.
 • Genom tvåhandsmanövreringen vid urkoppling är bytet av påbyggnadsredskap uttalat säkert.
 • Efter byte av redskap är maskinen omedelbart redo att användas för ett nytt uppdrag. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.

Konsekvent användarfilosofi

 • Alla Weidemanns maskiner har ett konsekvent driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt anordnade reglage och knappsatser. Samtliga maskiner kan manövreras på mycket liknande eller samma sätt. Detta har fördelen att en förare snabbt hittar runt olika Weidemann-maskiner och kan genast arbeta produktivt.
 • Weidemanns användarfilosofi gör att föraren enkelt förstår maskinen, vilket gör att denna snabbt kan hitta rätt reglage och arbeta säkert. Detta kan till exempel ses i återkommande element som jog dial, styrspak, display, generellt lika tillämpning av reglage etc.

Ballastvikt

 • Maskinen kan förses med ballast (golvplatta på bakvagnen) och/eller gjuten motvikt. Tack vare den högre tipplasten kan således tyngre laster transporteras.
 • Den ökade tipplasten utökar användningsområdet, eftersom tyngre redskap kan användas och laster med högre liggande tyngdpunkt kan flyttas med samma maskin.

Låga driftskostnader

 • De löpande energikostnaderna för en maskin med dieseldrivning är avsevärt högre än för en eldriven maskin. De högre inköpskostnaderna för elmaskinen amorteras efter viss tid och detta representerar därmed den mest ekonomiska investeringen för hela användningsperioden.

Effektiv användning av påbyggnadsredskap

 • Den steglösa inställningen av oljevolymen för den 3:e styrkretsen möjliggör användning av påbyggnadsredskap som drivs med hydraulisk kontinuerlig funktion. Därmed kan oljevolymen anpassas individuellt till respektive påbyggnadsredskap. Det gör att föraren kan arbeta bekvämt och effektivt med maskinen och påbyggnadsredskapet.
 • Dessutom kan maskinen sättas in i stationär drift. Då används arbetshydrauliken på den tredje Styrkretsen används för att driva ett påbyggnadsredskap, t.ex. en vedklyvare.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Tiden för smörjning och intervallerna kan ställas in på det helautomatiska centrala smörjsystemet. Regelbunden smörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med det helautomatiska centralsmörjsystemet smörjs maskinen automatiskt och därmed mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och ökar maskinens livslängd och bromsar värdeminskningen.

Underhållsvänliga hydraulslangar

 • På Weidemanns maskiner monteras vanligtvis korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna finns fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byts endast den gällande delen. Detta gör att alla slangarna i hydraulkretsen inte behöver bytas. Detta förkortar reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Enkelt underhåll

 • Ett stort plus med den eldrivna maskinen är att den totalt sett kräver betydligt mindre underhåll än en maskin med dieselmotor.
 • Motorhuven kan öppnas uppåt och förarstolen och olika åtkomstpaneler kan tas bort med bara några enkla steg. Detta möjliggör en enkel åtkomst till det hydrauliska styrblocket, pumparna, batteriet och elmotorerna. Därigenom säkerställs ett enkelt och tidsbesparande underhåll av maskinen.

Justerbar ratt och rattstång

 • Ratt och rattstång kan justeras individuellt över ett brett område både vad gäller höjd och lutning. Detta gör att varje förare kan arbeta mycket ergonomiskt och koncentrerat med de inställningar som passar.

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Med välkoordinerad utrustning ökar komforten för föraren och denne kan arbeta optimalt med maskinen under lång tid.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • I Weidemanns olika hyttversioner finns det alltid tillräckligt med luftmunstycken, vilket möjliggör god luftcirkulation och föraren upplever arbetsmiljön som angenäm.

Ventilation vid behov

 • Beroende på versionen har hytten på båda sidor stora dörrar och fönster som kan hållas öppna. På den delbara dörren kan den övre fönsterrutan öppnas och låsas i läge. Ventilationsläge är också möjligt. Detta säkerställer att frisk luft kommer in i hytten även om den inte har luftkonditionering och detta höjer komforten för föraren vid varma utomhustemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarsätet är ergonomiskt formad, välfjädrande och justerbar. Tillvalet luftfjädrad komfortstol säkerställer att arbetet blir ännu mer angenämt. Stolvärme finns som tillval för kalla temperaturer. Detta ökar komforten för föraren och denne kan arbeta med maskinen under längre tid.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Bekväm dämpning av vibrationer vid last

 • Vibrationsdämpningen kan aktiveras elektriskt och möjliggör optimal hantering av maskinen i tuff terräng och på väg. Systemet rekommenderas särskilt när maskinen transporterar tunga laster i skopa eller på pallgafflar, eller flyttar ett tungt redskap i hög hastighet över långa sträckor. Vibrationsdämpningen säkerställer en avsevärd förbättring av komforten för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen hindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.

Hydrauluttag med droppfria snabbkopplingar

 • Enkelt byte av redskap: Flat-Face hydraulkopplingar är lätta att rengöra och innebär mindre nedsmutsning i hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, varigenom händer, maskin, redskap och underlag förblir rena.
 • Med Flat-Face snabbkopplingar kan man även koppla på trycksatta redskap, vilket innebär tidsbesparingar. De främre hydraluttagen är monterade på samma plats och de är lättåtkomliga.

Svängningsdämpad arbetsplats

 • Oscillationer, vibrationer och stötar absorberas av maskinen med hjälp av hydrauliska lager. Detta gör att föraren kan arbeta avslappnat och koncentrerat under längre tid.

ecs (Easy Coupler System)

 • Genom Weidemanns ecs (Easy Coupler System) kan hydrauliskt drivna redskap helt växlas enkelt och säkert från förarstolen. Föraren behöver inte stiga ned från maskinen för ansluta hydraulkopplingarna manuellt.
 • Detta ökar säkerheten för föraren, skyddar miljön och sparar mycket tid.
 • Energiåtervinning genom rekuperation

  • Bromssystemet återvinner energi via så kallad återvinning, vilket också förlänger maskinens driftstid.
 • De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.
 • Med val av olika alternativ, kan tekniska data för produkterna variera på motsvarande sätt. Observera att utrustningen inte kan ändras hos serier.