Weidemann teleskoplastare T4512 med rundbalsgrip

vls (Vertical Lift System)

Logotyp vls (Vertical Lift System)

Vls (Vertical Lift System) är ett förarassistentsystem som vesäntligen underlättar förarens arbete vid lyft eller sänkning av laster, genom att teleskoparmen havlautomatisk körs ut vid lyft och dras in vid sänkning, utan att föraren separat behöver styra funktionen. Detta möjliggör ett smidigt och snabbt arbetssätt.

Vertikala lyft- och sänkrörelser gör Weidemanns teleskoplastare med vls på ett mycket stabil sätt, eftersom det lastade godset inte kommer in i överlastområdet. Det smidiga arbetssättet innebär att man av säkerhetsskäl slipper minska sänkhastigheten. Det gör det lättare att sköta maskinen, vilket också innebär ökad produktivitet. En övad förare arbetar snabbare och säkrare med vls. Förare med mindre erfarenhet får värdefullt stöd för lyft- och lastningsarbeten.

Weidemann teleskoplastare T4512 med rundbalsgrip och Vertical Lift System (vls) visas med pilar

Vertical Lift System – Funktionssätt

Med vls beskriver lastens rörelse en nästan lodrät linje. På detta sätt kan lasten inte hamna i överbelastningsområdet.

Weidemann teleskoplastare T7042 med lättgodsskopa i arbete

Vertical Lift System – Driftslägen:

Vls (Vertical Lift System) kan användas i tre olika lägen:

 • I skopläge dras teleskoparmen alltid in automatiskt i de övre och nedre områdena. Men i det övre området sträcks teleskoparmen inte ut automatiskt. Detta passar t.ex. Speciellt väl för exakt lastningsarbete med bulkgods.
Weidemann teleskoplastare T7042 med rundbalsgrip i arbete

Vertical Lift System - Driftslägen

 • I staplingsläge dras inte teleskoparmen automatiskt in i det nedre området, men teleskoparmen skjuts ut automatiskt i det övre området. Det går att samtidigt sänka och köra ut teleskoparmen, vilket är lämpligt t.ex. för precist staplingsarbete med pallar.
Weidemann teleskoplastare T7042 med klämskopa vid gödselstacken

Vertical Lift System - Driftslägen:

 • manuellt läge är det vertikala lyftsystemet avaktiverat när armen är helt indragen. Däremot är överbelastningsskyddet aktiverat. Det kan t.ex. utföra skjutarbete utan att systemet ingriper (ej för modellerna T4512 och T5522).

Innovationspriser

vls (Vertical Lift System) har visat sitt värde i praktiken. Vår innovation fick flera internationella utmärkelser efter lanseringen och är än idag unik på marknaden. Dessa utmärkelser visar oss hur viktig man anser säkerhet vara.

 • Logotyp för innovationspris vls (Vertical Lift System) Agritechnica-mässan

  Agritechnica Innovationspris

  Tyskland, 2011

 • Logotyp för innovationspris vls (Vertical Lift System) Eima-mässan

  Eima-innovationspriset

  Italien, 2012

 • Logotyp för innovationspris vls (Vertical Lift System) Equitana-mässan

  Equitana Innovationspris

  Tyskland, 2013

Video

Finns för följande maskiner